ပါေတာ္မူျပီးေနာက္

ကုန္းေဘာင္အင္ပါယာ၏ ေနာက္ဆံုးေန႔ ျဖစ္ေသာ တန္ေဆာင္မုန္းလဆုတ္ ၈ ရက္ေန႔ နံနက္ ၆ နာရီတြင္ ျဗိတိသွ် တပ္ဖြဲ႔ မ်ားသည္ တံခါးနီမွတဆင့္ အခမ္းအနားျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္အတြင္း ၀င္ေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။ ထုိဘုရင့္အာဏာက် ဆံုးေသာေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဥေပေဒစုိးမုိးေရးမရွိေတာ့ေပ။ ဥေရာပသံတမန္ မ်ားစြာသည္ ရန္ကုန္သုိ႔ စုန္ေျပးၾက၏။ မင္းမ်ိဴ းမင္းႏြယ္ ျဖစ္ေသာ အႏြယ္ေတာ္မ်ား၏ အိမ္ေတာ္သုိ႔ ဓားျပတုိက္ ၾက၏။ လမ္းေပၚတြင္လည္း လုယွက္မူမ်ား ေန႔ခ်င္းေၾကာင္ေတာင္ ပင္လွ်င္ ျပဳလုပ္ၾကကုန္ေလသည္။ ၀န္မင္းမ်ား၊အမတ္မင္း မ်ားကုိလည္း မည္သူမွ် မေလးစားၾကေတာ့၊ ဆဲသူဆဲ ေစာ္ကားသူက ေစာ္ကားမ်ားစြာျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္သည္ ျမိဳ ႔ပ်က္သဖြယ္ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။


ေနာက္တေန႔တြင္ စေလဒင္သည္ သီေပါမင္းႏွင့္ စုဖုရားလတ္တုိ႔ကို ေႏြရာသီစံနန္းေတာ္တြင္ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံျပီး နာရီအနည္းငယ္အတြင္း ခ်က္ျခင္းထြက္ခြာရန္ လာေရာက္ေျပာၾကားေလသည္။ သီေပါမင္း၏ မွဴ းမတ္မ်ားစြာ တုိ႔သည္ ထုိစံနန္းေတာ္၏ အေရွ႔တြင္ ၀ပ္တြားခယကန္ေတာ့ကာ ခစားေနလ်က္ ရွိ၏။ ျမိဳ ႔တြင္းတြင္ ဥေပေဒ စုိးမုိးမူ ပ်က္စီးသြားေသာ္လည္း နန္းေတာ္တြင္ စည္းကမ္းတက် ရွိေနေသးသည္။

သီေပါမင္းႏွင့္ စုဖုရားလတ္တုိ႔ကုိ အလ်င္အျမန္ လုိအပ္သည္မ်ားကို ယူေစျပီး မဒရပ္ျမိဳ႔ သုိ႔ ေရွးဦးစြာ ေခၚယူသြားျပီး ထုိမွတဆင့္ ရတနာဂီရီသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေလသည္။ သီေပါမင္းသည္ ပင္ကုိယ္စရုိက္သည္ စိတ္သေဘာထားႏူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းျပီး မိမိခ်စ္ခင္သူမ်ားကို အလုိလိုက္တတ္သူ တဦးျဖစ္သည္။ အျပစ္ျမင္လွ်င္ပင္ ခြင့္လႊတ္တတ္ျပီး ဒါနအလွဴ အဒါန္းဘက္တြင္လည္း ရက္ေရာသူတဦး ျဖစ္ေလ၏။

ေႏြရာသီ စံနန္းတြင္ ျဗိတိသွ် လာေရာက္ေတြ႔ဆံုပံု ပန္းခ်ီ 

ျဗိတိသွ် တုိ႔သည္ ေနျပည္ေတာ္ကို သိမ္းပုိက္မိခ်ိန္တြင္ မည္သုိ႔ဆက္လုပ္ရန္ အစီအစဥ္မ်ား မရွိေသးသျဖင့္ စစ္ေအာင္သူပီပီ ဘုရင့္နန္းေတာ္ တံခါးကို ဖြင့္ေပးျပီး ျမိဳ ႔သူျမိဳ႔ သား မ်ား၏ ေထာက္ခံမူ ရရန္ ၾကိဳက္သလုိ ၀င္ေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း ေၾကညာေလေတာ့သည္။ ျမိဳ ႔သူျမိဳ ႔သား မ်ားသည္လည္း နန္းေတာ္သုိ႔ ၀င္ျပီး မိမိတုိ႔ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာမ်ားကို လုယူေလေတာ့သည္။ ထုိျပင္ နန္းေတာ္အတြင္းရွိ လွပျပီး တန္ဘုိးၾကီးေသာ အသံုးအေဆာင္မ်ားကို ျဗိတိသွ် စစ္အသုိင္းအ၀ုိင္းမွ ေလလံပစ္ၾကေလ၏။ အလြန္တန္ဘုိးၾကီးေသာ ရတနာမ်ားကိုမူ စေလဒင္မွ ျဗိတိသွ် ဘုရင့္အသုိင္းအ၀ုိင္း ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားထံသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ခဲ့သည္။

ထုိျပင္ ဘုရင့္၏ ေရႊတုိက္ေတာ္အတြင္းရွိ အေရးၾကီးေသာ တရား၀င္မွတ္တမ္းမ်ားစြာသည္လည္း ျဗိတိသွ် တုိ႔ သိမ္းပုိက္သည့္ ပထမေန႔တြင္ပင္ မီးရူိ႔ဖ်က္ဆီး ခံခဲ့ရေလသည္။ ျဗိတိသွ် တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏ ၾသဇာ မလႊမ္းႏုိင္ေသာ မင္းသားမ်ား၊ မင္းေဆြမင္းမ်ိဴ းမ်ားကို အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ခဲ့သည္။ ကေနာင္မင္းသား၏ သားေတာ္ လင္းပင္မင္းသားၾကီး ကိုလည္း အိႏၵိယသုိ႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္။ ေရွးယခင္မ်ားစြာ အုပ္ခ်ဴ ပ္ေရးပုိင္း ပါ၀င္ခဲ့သူ ျမိဳ ႔သူၾကီးမ်ိဴ းရုိး မ်ားကုိလည္း ျဗိတိသွ် မွ ခန္႔အပ္ေသာ ျမိဳ ႔၀န္မ်ားျဖင့္ အစားထုိးခဲ့သည္။

ဆရာခ်ံဴ ၏ ပါေတာ္မူ ပန္းခ်ီ 

စေလဒင္သည္ ယာယီအျဖစ္ ကင္း၀န္မင္းၾကီး ဦးေဆာင္ေသာ လႊတ္ေတာ္ျဖင့္ တုိင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဴ ပ္ေစခဲ့သည္။ တုိင္းတာမင္းၾကီးကမူ ျဗိတိသွ် တုိ႔ကို ျပန္လည္ ေတာ္လွန္ရန္ စီစဥ္သည္ဟု စြပ္စြဲ ခံရျပီး အိႏၵိယသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ခဲ့ရသည္။ ျဗိတိသွ် ဘက္တြင္လည္း လံုး၀အုပ္ခ်ဴ ပ္ေရးႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းခံဘုရင္အသစ္ တင္ေျမွာက္ျပီး ၾသဇာခံ အုပ္ခ်ဴ ပ္ေရး ေထာက္ခံသူ ႏွစ္ဘက္ရွိခဲ့သည္။ ကင္း၀န္မင္းၾကီးသည္ စည္းမ်ဥ္းခံဘုရင္စနစ္ ျဖင့္ ျဗိတိသွ် တုိ႔ ပံုစံအတုိင္း ဖြဲ႔စည္ေပးရန္ ျဗိတိသွ် တုိ႔ထံ ေတာင္းဆုိခဲ့၏။ ျမန္မာ့လူအသုိင္းအ၀ုိင္းကုိ ရွင္ဘုရင္အသစ္ တဦး ကသာလွ်င္ ျငိမ္သက္ေအာင္ အုပ္ခ်ဴ ပ္ႏုိင္မည္ဟု တင္ျပခဲ့ေလသည္။

ထုိတင္ျပခ်က္ကို ျဗိတိသွ် မ်ားမွ အေလးအနက္ထား စဥ္းစားခဲ့၏။ထုိအတြက္ေၾကာင့္ ကင္း၀န္မင္းၾကီး ကို ၃ လတုိင္ေအာင္ ဆက္လက္ လႊတ္ေတာ္မွ တဆင့္ အုပ္ခ်ဴ ပ္ေစခဲ့ေလသည္။ ၁၈၈၆ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔ ဘုရင္ခံ ေလာ့ဒ္ဒပ္ဖရင္ (Lord Dufferin) သည္ မႏၱေလးသုိ႔ ေရာက္လာခဲ့ျပီး အေျခအေနမ်ားကို လာေရာက္ ေလ့လာခဲ့သည္။ ေလာ့ဒ္ဒပ္ဖရင္ သည္ ျမန္မာမင္း ထားရွိျပီး အုပ္ခ်ဴ ပ္မူ ကို မလုိလားခဲ့ေပ။ ထုိေၾကာင့္ သူမျပန္ခင္မွာပင္ လႊတ္ေတာ္ကိုတရား၀န္ဖ်က္သိမ္းခဲ့ျပီး ျမန္မာတႏုိင္ငံလံုးကို ျဗိတိသွ် အုပ္ခ်ဴ ပ္ေရး ေအာက္သုိ႔ ထားရွိခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ရွမ္းျပည္ကိုမူ ရွမ္းျပည္ေစာ္ဘြားမ်ားအား ဆက္လုိက္အုပ္ခ်ဴ ပ္ေစခဲ့ျပီး ျဗိတိသွ် အုပ္ခ်ဴ ပ္ေရးေအာက္သုိ႔ လံုး၀မထားရွိခဲ့ေပ။ ရွမ္းျပည္ေစာ္ဘြားမ်ားမွ ျဗိတိသွ် ကုိယ္စားလွယ္ရုံးထံ အခြန္အခ ေပးေဆာင္ရန္သာ ျဖစ္ျပီး က်န္ အုပ္ခ်ဴ ပ္ေရးပုိင္းမ်ားကိုမူ လြတ္လပ္စြာ အုပ္ခ်ဴ ပ္ခြင့္ရခဲ့သည္။

ျဗိတိသွ် တုိ႔သည္ အထက္ျမန္မာျပည္ကို လြယ္ကူစြာ သိမ္းပုိက္ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း အနယ္နယ္အရပ္ရပ္က ပုန္ကန္လာသည္မ်ားကို ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ႏွိမ္နင္းခဲ့ရသည္။ ထုိပုန္ကန္မူမ်ားသည္ ေလာ့ဒ္ဒပ္ဖရင္မွ ကင္း၀န္မင္းၾကီး ဦးေဆာင္ေသာ လႊတ္ေတာ္ကို ဖ်က္စီးျပီးေနာက္ ပုိမုိ ျပင္းထန္လာခဲ့သည္။ ၁၈၈၆ ဧျပီလ ၁၅ တြင္ ျဗိတိသွ် ကို ေတာ္လွန္သူ ေျပာက္က်ားတပ္ဖြဲ႔ အေယာက္ ၂၀ မွ နန္းေတာ္၀င္းအတြင္း ေအာက္ျမင္စြာ ၀င္ေရာက္ႏုိင္ျပီး မီးရူိ႔ဖ်က္ဆီးမူမ်ားကုိသာ ျပဳ လုပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ထုိျပင္ ျဗိတိသွ် တုိ႔သည္ မႏၱေလးနန္းေတာ္ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ အမတ္မ်ိဴ းႏြယ္မ်ားကုိ ျမိဳ ႔နံရံ ၏အျပင္ဘက္သုိ႔ အတင္းအက်ပ္ေျပာင္းေရႊ႔ေစခဲ့သည္။ သူပုန္ အျဖစ္ သံသယရွိသူ ရြာသူရြာသားမ်ားကုိလည္း အတင္းအက်ပ္ နယ္ႏွင္ဒဏ္မ်ား ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ထုိအခ်ိန္က The Time သတင္းစာမွ ျဗိတိသ်ွ ကုိလုိနီနယ္အသစ္ တြင္ ျဗိတိသ်ွအရာရွိမ်ား၏ လုပ္ပံုကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္ေရးသားခဲ့ရာ အဂၤလန္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္အထိ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ပုန္ကန္မူမ်ားကို ျဗိတိသွ် မ်ား ေအာင္ျမင္စြာႏွိမ္နင္းႏုိင္ခဲ့ေလ၏။ျဗိတိသွ် တုိ႔သည္ ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ မပ်က္ေစရန္ မင္းသားတဦးကို ထီးနန္းတင္ရန္ စီစဥ္ထားခဲ့ၾကေသးသည္။ မင္းတုန္းမင္း၏ သားေတာ္တဦး ျဖစ္ေသာ ေညာင္ရမ္းမင္းသားသည္ နတ္ရြာစံသြားျပီ ျဖစ္သည္အတြက္ တျခားမင္းသားမ်ားကို ရွာေဖြေနၾကေသးသည္။ အဓိကမွာ မိမိတုိ႔၏ ၾသဇာကို ခံႏုိင္မည့္ မင္းသားမ်ိဴ းကို လုိခ်င္ ၾကသည္။
ေလာ့ဒ္ဒပ္ဖရင့္ ပံု 

 ေနျပည္ေတာ္တြင္ မင္းတုန္းမင္း၏ သားေတာ္မ်ားစြာ က်န္ရွိေနေသးသည္။ အသက္ငယ္ေသာ ပ်ဥ္းမနားမင္းသား အျပင္ တျခား မင္းသားေပါင္း ၁၂ ဦး က်န္ရွိျပီး၊ ေမာင္းမမ်ားမွ ဖြားျမင္ေသာ အဆင့္နိမ့္ေသာ(အေမမွ မိဖုရားမဟုတ္ေသးသျဖင့္ ရာဇပလႅင္ ႏွင့္ မသင့္ေသးဟု ယူဆခံရသူ) မင္းသားမ်ားစြာ ရွိေနေသးသည္။သုိ႔ေသာ္ ထုိဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ျဗိတိသွ် တို႔အေနျဖင့္ ၃ လတုိင္ေအာင္ ေလ့လာျပီး ေနာက္ဆံုး သူတုိ႔ ကုိယ္တုိင္တုိက္ရုိက္အုပ္ခ်ဴ ပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကေလသည္။

ဂ်ပန္ေခတ္တြင္လည္း ဂ်ပန္မ်ားမွ ပ်ဥ္းမနားမင္းသားၾကီး ကို ရွာေဖြကာ ဘုရင္အျဖစ္ တင္ေျမွာက္ကာ ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ ကို ျပန္လည္ အသက္သြင္းရန္ စီစဥ္ခဲ့ၾကေသးသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၂ ႏွစ္ အုပ္ခ်ဴ ပ္ျပီးေနာက္ မဟာမိတ္တပ္မ်ားမွ ျပန္လည္ တုိက္ခုိက္သျဖင့္ ဂ်ပန္မ်ား တပ္ဆုတ္သြားခဲ့ရာ ထုိအစီအစဥ္မွာ ပ်က္သြားခဲ့ရသည္။
Share:

No comments:

Post a Comment