ကုန္းေဘာင္အင္ပါယာ၏ ေန၀င္ခ်ိန္

ျဗိတိသွ် စီးပြားေရးသမားမ်ားသည္ အထက္ျမန္မာျပည္တြင္ လြတ္လပ္စြာ စီးပြားေရး လုပ္လုိၾကသည္။ သီေပါမင္း အစုိးရ၏ စီးပြားေရး၀ါဒသည္ တင္းၾကပ္ျပီး လြတ္လပ္မူ မရွိေပ။ ၁၈၈၅ ေအာက္တုိဘာလ တြင္ ျဗိတိသွ် ဘက္မွ စစ္ေၾကညာျခင္းသည္ မတရားက်ဴ းေက်ာ္မူသာ ျဖစ္ျပီး သစ္ ျပႆ      နာသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္မဟုတ္ဘဲ ဘံုေဘဘားမားကုန္သြယ္ေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း ႏွင့္ သီေပါမင္းအစုိးရ တုိ႔၏ အျငင္းပြားမူ တရပ္သာ ျဖစ္သည္။ အမွန္မွာ ကာလကတၱားရွိ ဘုရင္ခံကုိ လန္ဒန္အစုိးရမွ  ျမန္မာျပည္အား အခ်ိန္မေရြးက်ဴ းေက်ာ္ရန္ ခြင့္ျပဳ ခ်က္ ေပးထားျပီး ျဖစ္သည္။
က်ဴ းေက်ာ္ရာတြင္လည္း လန္ဒန္အစုိးရမွ ေငြ စုိက္ထုတ္စရာမလုိဘဲ က်ဴ းေက်ာ္မူကို လုိလားေသာ စီးပြားေရးသမား မ်ားမွ ေငြေၾကးမ်ားစြာ ထည့္ျခင္းျဖင့္ အိႏၵိယေၾကးစားစစ္သားမ်ားစြာကုိ ငွားကာ ခ်ီတက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ ထုိေၾကာင့္ တတိယအၾကိမ္ က်ဴ းေက်ာ္မူသည္ ျဗိတိသွ် အင္ပါယာ အမည္ခံျဖင့္ စီးပြားေရးသမား မ်ား၏ က်ဴ းေက်ာ္ေသာ စစ္ပြဲသာ ျဖစ္သည္။ ဘံုေဘဘားမားေကာ္ပုိေရးရွင္း သည္ တရားမ၀င္သစ္ခုတ္ေသာေၾကာင့္ ျမိဳ ႔၀န္မွ ဒဏ္ေငြအမိန္႔ခ် ေသာ အခါ မေက်နပ္သျဖင့္ မႏၱေလးအစုိးရထံ အယူခံ ၀င္ခဲ့ေလသည္။

ထုိအယူခံကို ၀န္ရွင္ေတာ္မင္းၾကီး ၃ ပါး ျဖစ္ေသာ ကင္း၀န္မင္းၾကီး၊ တုိင္တားမင္းၾကီး ႏွင့္ ေတာင္ကြင္းမင္းၾကီး တုိ႔မွ လက္ခံျပီး အေျဖရွာခဲ့ၾကေလသည္။ ဘံုေဘဘားမားကုမၸဏီ ကုိယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ပစၥတာ အန္ဒရီေယးႏုိ ႏွင့္ သူ၏ လက္ေထာင္ ဗမာလူမ်ိဴ း ၁ ဦး တုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေလ၏။ ထုိသုိ႔ အေျဖရွာေနစဥ္ မွာပင္ ကာလကတၱားဘုရင္ခံ အစုိးရမွ ရာဇသံတရပ္ ပုိ႔လာခဲ့ေလသည္။ ထုိရာဇသံ တြင္ ျဗိတိသွ် စီးပြားေရး သမား မ်ားကို ျမိဳ ႔နယ္အဆင့္မွ ဒဏ္ေငြ ရုိက္ျခင္းကို ျပင္ဆင္ေပးရန္ (ေအာက္က် သည္ဟု သူတုိ႔ ခံယူ၏) အနာဂါတ္ကာလ တြင္ ျမန္မာျပည္အစုိးရမွ ႏုိင္ငံျခားတုိင္းျပည္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္လုိလွ်င္ သူတုိ႔ ႏွင့္ တုိင္ပင္ ရန္ အစရွိေသာ သီေပါမင္းအစုိးရ လက္မခံႏုိင္ေသာ ေတာင္းဆုိမူမ်ားကို ရာဇသံ ပုိ႔ခဲ့ေလသည္။

ထုိေၾကာင့္ သီေပါမင္းအစုိးရ သည္ အထူးအေရးေပၚ အစည္းအေ၀းက်င္းပခဲ့ၾကေလသည္။ ထုိ အစည္းအေ၀း တြင္ တုိင္တားမင္းၾကီး၊ ေလွအသင္းအတြင္း၀န္ တုိ႔ အုပ္စုမွ တုိင္းျပည္၏ လြတ္လပ္ေရးကို ထိခုိက္လာျခင္း ျဖစ္ျပီး၊ ျဗိတိသွ် တုိ႔၏ မူ၀ါဒ ေၾကာင့္ အမ်ိဴ းဘာသာသာသနာ ေပ်ာက္ကြယ္ ရပါေတာ့မည္ဟု လုိသည္ထက္ ပုိ ေလွ်ာက္တင္ၾကေလ၏။ ျဗိတိသွ် တုိ႔ကို တုိက္ခုိက္ရန္ မွတပါး အျခားမရွိ ေၾကာင္း တုိင္တားမင္းၾကီး တုိ႔မွ ျပတ္ျပတ္သားသား ေလ်ွာက္တင္ၾကေလသည္။

သုိ႔ေသာ္ ကင္း၀န္မင္းၾကီး ႏွင့္ ေက်ာက္ေျမာင္းျမိဳ ႔စား( တုိင္တားမင္းၾကီး၏ သားမက္) တုိ႔မွ လက္ေတြ႔အရ စစ္တိုက္လွ်င္ ေအာင္ျမင္မူ ရႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျဗိတိသွ် ဘုရင္ခံ ႏွင့္ ေစ့စပ္ညိဳ ႏူိင္းမူမ်ား ထပ္မံ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထား၏။ လန္ဒန္တြင္လည္း အေထြအေထြေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပနီးဆဲဆဲကာလ ျဖစ္ရာ ကြန္ဆာေဗးတစ္ပါတီသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္ရန္ ကိုလုိနီစစ္ေအာင္ပြဲ တရပ္ကို လုိလားေနသျဖင့္ က်ဴ းေက်ာ္မူကို လန္ဒန္လႊတ္ေတာ္တြင္ ခြင့္ျပဳ ခဲ့ၾကေလသည္။

သီေပါမင္း၏ အထူးအစည္းအေ၀းတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို မခ် ႏုိင္ခဲ့ၾကေပ။ ထုိေၾကာင့္ သီးသန္႔အစည္းအေ၀းတရပ္ကို ထပ္မံက်င္းပရာ တုိင္းျပည္၏ အဓိကလူမ်ား ျဖစ္ေသာ ၀န္ရွင္ေတာ္မင္းၾကီး ၃ ပါး၊ ဘုရင္ႏွင့္ စုဖုရားလတ္၊ အတြင္း၀န္မင္းမ်ား ပါ၀င္ေသာ သီးသန္႔အစည္းအေ၀းကို ဘုရင့္၏ အထူးေဆာင္ တြင္ က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ ထုိအစည္းအေ၀းတြင္ နာမည္ေက်ာ္ ကိစၥျဖစ္ေသာ စုဖုရားလတ္မွ ကင္း၀န္မင္းၾကီးအား ထဘီႏွင့္ သနပ္ခါးေသြးေသာ ေက်ာက္ျပင္ကို ဆုအျဖစ္ ခ်ီးျမင့္ေသာ ကိစၥ ျဖစ္ပြားခဲ့ေလသည္။

၀န္ရွင္ေတာ္မင္းမ်ားမွ စစ္တုိက္ရန္ မတုိက္ရန္ကို အၾကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးေနၾကရာ ေနာက္ဆံုး စုဖုရားလတ္ မွ ၀င္ျပီး ကင္း၀န္မင္းၾကီး တုိ႔ကို သတၱိနည္းေသာ သူရဲေဘာေၾကာင္ မ်ားအျဖစ္ ေပၚေပၚတင္တင္ အျပစ္တင္ခဲ့ရာ ေနာက္ဆံုး သီေပါမင္းမွ စစ္တုိက္ရန္ အမိန္႔ခ် ခဲ့ေလသည္။ တုိင္တားမင္းၾကီး တုိမွ႔ မိမိတုိ႔ အင္အား ကို အထင္ၾကီးသည္မွာလည္း အလကားမဟုတ္ေပ။ ျပင္သစ္မွ ၀ယ္ယူထားေသာ ရုိင္ဖယ္ေသနတ္ အသစ္ မ်ားစြာ သည္ ဘံုေဘာဘားမား ကိစၥ မျဖစ္ခင္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေရာက္ေနျပီး ျဖစ္ျပီး အေျမွာက္အသစ္ မ်ားလည္း ေရာက္ရွိေနေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျဗိတိသွ် မ်ား၏ ေခတ္မွီေသာ လက္နက္မ်ားကို တုိင္တားမင္းၾကီး တုိ႔မွ အထင္ေသးခဲ့ၾက၏။
မင္းလွခံတပ္ က် ရူံးျပီးေနာက္ 

ျဗိတိသွ် တုိ႔သည္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔ တြင္ သရက္ျမိဳ ႔ကို စတင္က်ဴ းေက်ာ္ ေတာ့သည္။ အဓိက တုိက္ပြဲ ေနရာ မွာ မင္းလွခံတပ္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္သည္။ မင္းလွခံတပ္ကို အီတလီပညာရွင္မ်ားမွ ကူညီေဆာက္လုပ္ထားေပးျပီး ျဗိတိသွ် တုိ႔မွ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တုိက္ခုိက္ခဲ့ရျပီး သီေပါမင္း၏ ဘုရင္တပ္မ်ားမွ အစြမး္ကုန္ တုိက္ခုိက္ခဲ့ေသာ ေနရာျဖစ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ အင္အားၾကီးျပီး ေခတ္မွီလက္နက္မ်ားရွိေသာ ျဗိတိသွ် တုိ႔မွ အႏုိင္ရျပီး ဆက္လက္ ခ်ီတက္လာခဲ့ၾကသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္လည္း အေရးအေၾကာင္းမေကာင္းလွ်င္ သီေပါမင္းႏွင့္တကြ မွဴ းမတ္တုိ႔မွ ေရႊဘုိသုိ႔ ေခတၱေရွာင္ကာ ျဗိတိသွ် တုိ႔ကို ျပန္လည္ တုိက္ရန္အထိ ျပင္ဆင္ထားၾကေလသည္။ မင္းလွခံတပ္က် ျပီးေနာက္ အေျခအေန မေကာင္းေတာ့ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အမတ္မင္းမ်ား ၀န္မင္း မ်ား သံုးသပ္မိေသာ အခါ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ေက်ာက္ေျမာင္းအတြင္း၀န္ႏွင့္ ၀တ္မစြတ္၀န္ေထာက္တုိ႔ကို စစ္ေျပျငိမ္း စကား ဆုိရန္ ေစလႊတ္ၾကသည္။ ျဗိတိသွ် တုိ႔မွ လက္မခံ ခဲ့ေပ။ ကင္း၀န္မင္းၾကီးမွ သီေပါမင္းကို ေရႊဘုိသုိ႔ မသြားႏုိင္ေအာင္ နားေတာ္ခ် ႏုိင္ခဲ့ေလသည္။

ကင္း၀န္မင္းၾကီး တုိ႔အဖြဲ႔သည္ ျဗိတိသွ် တုိ႔မွ သီေပါမင္းကို နန္းခ်ကာ တျခားမင္းသားတဦး ကို နန္းတင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ခဲ့ၾကေလသည္။ ထုိေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္မွ ျဗိတိသွ် တုိ႔ကို အေရးဆုိရာတြင္ အဆင္ေျပေစရန္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ရွိ ရဲမက္မ်ားကို ျဗိတိသွ် တုိ႔အား ဆက္လက္ မတုိက္ရန္ အမိန္႔ထုတ္ခဲ့ေလသည္။ ထုိအမိန္႔ကို ဗိုလ္မင္းအခ်ိဴ ႔သာ လုိက္နာျပီး တခ်ိဴ ႔ မွာမူ ဆက္လက္ျပီး မိမိတုိ႔ တတ္ႏုိင္သမွ် တုိက္ေနခဲ့ၾကသည္။ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ အင္း၀ျမိဳ ႔အထိ ျဗိတိသွ် မ်ား ေရာက္ရွိလာျပီး လႊတ္ေတာ္အမိန္႔ေၾကာင့္ အင္း၀ခံတပ္မွ လက္နက္ခ် ခဲ့ၾကသည္။ ၂၈ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ ဆိပ္ကမ္းသုိ႔ ျဗိတိသွ် တပ္မ်ား အေျခခ် ေရာက္ရွိေလသည္။

ထုိ ၂၈ ရက္တြင္ ျဗိတိသွ် တုိ႔မွ ေနျပည္ေတာ္ကို ၀န္းရံျပီး ျမန္မာဘုရင္ကို လက္နက္ခ်ရန္ စကား ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။ ထုိေၾကာင့္ ၁၈၈၅ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ သီေပါမင္းအစုိးရမွ လက္နက္ခ် သျဖင့္ အထက္ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ျဗိတိသွ် လက္ေအာက္သုိ႔ က်ေရာက္ေလေတာ့သည္။

Share:

No comments:

Post a Comment