၁၈၈၃ကာလ ယုိယြင္းလာေသာ တုိင္းျပည္အေရး

သီေပါမင္းသည္ အာဏာလြန္ဆြဲသူမ်ားၾကားတြင္ ကေနရေသာ ရုပ္ေသးသဖြယ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘုရင္တပါး ျဖစ္သည္ကတေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံ၏ အၾကီးအကဲတဦး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တေၾကာင္း အေကာင္းအဆုိးမ်ားအားလံုးကို ေခါင္းခံ ခဲ့ရသည္။ သီေပါမင္းသည္ တျခား မင္းသားမ်ားႏွင့္ ျခားနားခ်က္တခုမွာ သာသနာေဘာင္ တြင္ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ၾကာ ေနခဲ့ဖူးျပီး၊ ပထမျပန္စာေမးပြဲကုိလည္း ေအာင္ျမင္ခဲ့ဖူးေသာ တဦးတည္းေသာ မင္းသား တပါး ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုိေၾကာင့္ ဘုရင္ျဖစ္ခ်ိန္တြင္ သာသနာေရးကုိ အထူး အေလးေပးခဲ့သည္။
မင္းတုန္းမင္း ကဲ့သုိ႔ မျပဳႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း သူတတ္ႏုိင္သေလာက္ အလွဴ အဒါန္းလုပ္ျခင္း၊ အလြဲမွားေသာ အက်င့္ (အလိဇၹီ) ကုိက်င့္ၾကံေသာ ရဟန္းမ်ားကို ဖမ္းဆီး ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၁၈၈၃ ဇူလူိင္လတြင္ သီေပါမင္း အမိန္႔ေတာ္ျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္အတြင္းရွိ ကၽြန္မ်ား စာရင္းကို ျပဳ စုေစခဲ့သည္။ ကၽြန္မ်ား ၊ ကၽြန္ပုိင္ရွင္မ်ား ႏွင့္ ကၽြန္ေရာင္းခ်သူ မ်ားကို ဆင့္ေခၚျပီး ကၽြန္ျဖစ္ျခင္း အေၾကာင္းမ်ားကို ျပဳ စုေစကာ ေလွ်ာက္တင္ေစခဲ့၏။ ထုိေနာက္ ထုိကၽြန္မ်ား၏ ေပါက္ေစ်း အတုိင္း ေရႊတုိက္မွ ေပးအပ္ေစခဲ့ျပီး ကၽြန္စနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းေစခဲ့ေလသည္။

လြတ္ေျမာက္လာေသာ ကၽြန္မ်ားအနက္ ၁ ေထာင္ေက်ာ္မွာ ဘုရင္ကုိ ေက်းဇူး ဆပ္သည့္သေဘာျဖင့္ သာသနာေဘာင္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ သီေပါမင္းလက္ထက္တြင္ ျပႆ      နာမ်ားစြာထဲမွ အခြန္ျပႆ      နာသည္လည္း အလြန္ၾကီးမားခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ သီေပါမင္း ႏွင့္ စုဖုရားလတ္ တုိ႔သည္ ေန႔တုိင္းလုိလုိ ပြဲလမ္းသဘင္ က်င္းပေလ့ရွိရာ မင္းႏွစ္ပါးတုိ႔သည္ ခ်ီးျမင့္ေငြ မ်ားကို ေျမာက္မ်ားစြာ စြန္႔ၾကဲသျဖင့္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေငြအၾကပ္အတည္း ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၀င္ေငြ ႏွင့္ ထြက္ေငြ မမွ် သည့္သေဘာ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ရွမ္းျပည္ေစာ္ဘြားမ်ား ေပးပုိ႔ေသာ အခြန္ေတာ္မ်ားသည္ မင္းတုန္းမင္း လက္ထက္တြင္ ေျမာက္မ်ားစြာ ရရွိခဲ့သည္။

သီေပါမင္း အာဏာယူစဥ္ကာလတြင္ ရွမ္းျပည္ေစာ္ဘြားမ်ားအနက္ ေညာင္ေရႊေစာ္ဘြားတဦးသာ လာေရာက္ ဖူူးေမွ်ာ္ခဲ့သည္။ က်န္ေစာ္ဘြားမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမွာ အလြန္ဆုိးရြားခဲ့ရ၏။ မုိးနဲေစာ္ဘြား၏ သမီးေတာ္ အေရးမွ တဆင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ မုိးနဲေစာ္ဘြား အေရးအခင္းေၾကာင့္လည္း ရွမ္းျပည္ေစာ္ဘြားမ်ားမွ သီေပါမင္း အစုိးရကို ဆက္ဆံျခင္း မျပဳလုိၾကေတာ့ေပ။ ထုိျပင္ သီေပါမင္း၏ သတင္းဆုိးမ်ားသည္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္သုိ႔ ျပန္႔ႏွံေနရာ မင္းဆုိးမင္းညစ္အျဖစ္ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ားက သတ္မွတ္ထားရာ မုိးနဲေစာ္ဘြား သမီးေတာ္ အေရးအခင္းေပၚေပါက္ေသာအခါ ဆက္ဆံေရးျဖတ္ေတာက္သည္အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက၏။
စုဖုရာၾကီး၊စုဖုရားလတ္၊သီေပါမင္း

ရွမ္းျပည္ေစာ္ဘြားမ်ားသည္ ကေနာင္ကိုယ္ေတာ္ၾကီး၏ သားေတာ္တဦးျဖစ္ေသာ လင္းပင္မင္းသား ကိုသာ သီေပါမင္း ေနရာတြင္ မင္းအျဖစ္ တင္ေျမွာက္လုိၾက၏။ သီေပါမင္း အစုိးရလည္း မုိးနဲေစာ္ဘြား ပုန္ကန္မူကို စစ္တပ္လႊတ္ကာ နွိမ္နင္းခဲ့သည္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အထိအခို္က္မ်ားခဲ့ျပီး ေနာက္ဆံုးမုိးနဲေစာ္ဘြားမွ က်ိဴ င္းတံုေစာ္ဘြား ထံ ထြက္ေျပးခုိလူံခဲ့ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ သီေပါမင္း တုိ႔၏ တပ္မ်ားသည္ က်ိဴ င္းတံု အထိ မခ်ီတက္ ႏုိင္ခဲ့ေပ။ က်ိဴ င္းတံုေစာ္ဘြား မွ သီေပါမင္း ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ထံ စာတေစာင္ ပုိ႔ခဲ့ျပီး ထုိ စာထဲတြင္ လင္းပင္မင္းသားကို ဘုရင္ အျဖစ္ တင္ေျမွာက္ လုိေၾကာင္း အတိအလင္း ေရးသားခဲ့ရာ လႊတ္ေတာ္တြင္ သီေပါမင္းႏွင့္ စုဖုရားလတ္တုိ႔ မ်က္ႏွာ ပ်က္ခဲ့ရသည္။

ထုိျပင္ ၁၈၈၃ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ထြက္ရပ္ေပါက္ဂုိဏ္း မ်ားေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ သီေပါမင္း သည္ ေထရ၀ါဒ ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ အက်င့္မ်ားကို လုိက္လံတားဆီး ပိတ္ပင္ရာက ထြက္ရပ္လမ္းေပါက္လုိသူ အထူးသျဖင့္ အင္းအစရွိေသာ ေလာကီပညာမ်ားကို က်င့္ၾကံေသာ ရဟန္းမ်ားကို လုိက္လံ ဖမ္းဆီးရာက ထြက္ရပ္ေပါက္ ဂုိဏ္း မ်ား ေပၚေပါက္လာကာ ဘုရင့္အာဏာကို ေတာ္လွန္ဖီဆန္ၾကေတာ့သည္။ ထုိထြက္ရပ္ေပါက္ဂုိဏ္း မ်ားသည္လည္း သီေပါမင္း အစုိးရ၏ အာဏာစက္ကို ယုိယြင္းေစခဲ့သည္။ တခ်ိဴ ႔ေသာ ဂုိဏ္းခ်ဴ ပ္မ်ားသည္ ထီးျဖဴ မုိးကာ ရြာမ်ားစြာတြင္ အာဏာတည္သျဖင့္ သီေပါမင္း အစုိးရမွ အခြန္အတုတ္ ေကာက္ခံရာတြင္ အခက္အခဲ မ်ားစြာ ျဖစ္ခဲ့ျပီး ဘုရင့္အာဏာ လည္း မတည္ေတာ့ေပ။ ထင္ရွားသူမွာ ဗုဒၵသီ၀လိ (ရဟန္းလား၊လူလား မေသခ်ာပါ) ဟု အမည္ခံေသာ စဥ္႔ကူးနယ္တြင္ လူပ္ရွားေသာ ဂုိဏ္းခ်ဴ ပ္သည္ နီ၊စိမ္း၊၀ါ အလံကုိ ကုိင္ကာ မင္းမ်ိဴ းမင္းႏြယ္မ်ား ႏွင့္ သုဓမၼာ ရဟန္းေတာ္ မ်ားသာ အသံုးျပဳ ရသည့္ ထီးျဖဴ မ်ား ကိုလည္း မုိးကာ ဘုရင္သဖြယ္ ျပဳ မူခဲ့သည္။

ထုိအေရးကို လႊတ္ေတာ္မွ ေလွအသင္းအတြင္း၀န္ကို တာ၀န္ေပးျပီး ႏွိမ္နင္းေစခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ ထုိထြက္ရပ္ေပါက္ဂုိဏ္းမွ တဆင့္ မင္းေလာင္း၀ါဒ ေပၚေပါက္လာခဲ့ျပီး မင္းေလာင္းမ်ားစြာ ေပၚေပါက္လာခဲ့ရသည္။ ျဗိတိသွ် တုိ႔ထိန္းခ်ဴ ပ္ရာ ေအာက္ျမန္မာျပည္ ႏွင့္ နီးစပ္ရာ ေဒသမ်ားတြင္ ထုိပုန္ကန္မူမ်ား မေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ္လည္း ထုိေဒသကို အုပ္ခ်ဴ ပ္သူ ျမိဳ ႔စား၊ ျမိဳ ႔သူၾကီး မ်ားထံမွ ရရွိမည့္ အခြန္ေတာ္မ်ားသည္ နည္းပါး လာျပီး ၁၈၈၅ တြင္ လံုး၀ သုည အဆင့္ေရာက္ရွိသြား၏။အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ သီေပါမင္း လက္ေအာက္ခံ အရာရွိမ်ားသည္ ထုိ ျမိဳ ႔သူၾကီး မ်ားႏွင့္ ပူေပါင္းကာ စာရင္းဇယားမ်ားကို လိမ္ညာတင္သျဖင့္ ဘုရင့္ထံ ေပးအပ္ရမည့္ အခြန္မ်ားကို ျမိဳ ႔သူၾကီး မ်ားႏွင့္ အရာရွိမ်ားကို ခြဲေ၀ယူၾကေလသည္။ ထုိ အခြန္ေတာ္ ဌာနကို ကုိင္သူမွာ တုိင္းတာမင္းၾကီး ျဖစ္ေလသည္။

သီေပါမင္း ၏ အာဏာတည္ရာ ေနျပည္ေတာ္ ၊ စစ္ကိုင္း၊ ပုဂံ၊ ပခန္းၾကီး အစရွိေသာ နယ္တ၀ွက္တြင္သာ အခြန္အတုတ္ေကာင္းမြန္စြာ ေကာက္ခံႏိုင္ခဲ့ေလသည္။ ပတၱျမားေျမျဖစ္ေသာ မုိးကုတ္ျမိဳ ႔သည္ ရွမ္းေစာ္ဘြားျဖစ္ေသာ မုိးမိတ္ေစာ္ဘြား ၏ လက္ေအာက္တြင္ ရွိျပီး မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္ေတာ္က နားလည္မူျဖင့္ ရွမ္းေစာ္ဘြားမွ ဘုရင္ကုိ ေပးအပ္ထားျခင္းျဖစ္ရာ ဆက္ဆံေရး ပ်က္ေသာ အခါ ရွမ္းေစာ္ဘြား မွ ဘုရင့္တပ္မ်ားကို ႏွင္ထုတ္ခဲ့ရာ သီေပါမင္းတုိ႔မွ  ျပန္လည္ မယူႏုိင္ခဲ့ေပ။ ( မုိးကုတ္ျမိဳ ႔သည္ ယခင္က ရွမ္းျပည္နယ္ထဲတြင္ ရွိခဲ့ျပီး ဗုိလ္ခ်ဴ ပ္ေန၀င္း အစုိးရ လက္ထက္တြင္ မႏၱေလးတုိင္းထဲသုိ႔ ထည့္သြင္းခဲ့သည္။ )

၁၈၈၄ ခုႏွစ္တြင္ သီေပါမင္း အစုိးရအုပ္ခ်ဴ ပ္မူ ေအာက္တြင္ ရွိေသာ ဗန္းေမာ္ျမိဳ ႔ကို ဂ်င္းေဖာႏွင့္တရုတ္လူမ်ိဴ းပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႔မွ အင္အား ၂ ေထာင္ျဖင့္ သိမ္းပုိက္ခဲ့ၾကေလသည္။ အင္အား ၃၀၀ သာရွိေသာ ဘုရင့္ျမိဳ ႔ေစာင့္ တပ္မ်ားသည္ မခုခံႏုိင္ခဲ့ေပ။ ဘုရင့္ေဖာင္ေတာ္၀န္ မဟာမင္းထင္မင္းလွသီဟသူ ဦးေဆာင္ေသာ တပ္ဖြဲ႔ မွ တလေက်ာ္ၾကာ ျပန္လည္ တုိက္ခုိက္သိမ္းယူခ့ဲရေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိ ဂ်င္းေဖာ(ကခ်င္) အဖြဲ႔ မ်ားသည္ တရုတ္ႏွင့္ ျမန္မာ နယ္စပ္တြင္ ေျခကုပ္ယူခဲ့ၾကျပီး တရုတ္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးမွာ လံုး၀ ရပ္ဆုိင္း သြားရေလသည္။ ေရွးယခင္ကဆုိလွ်င္ အေရးအေၾကာင္းေပၚလွ်င္ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ားျဖစ္ေသာ မုိးေကာင္းေစာ္ဘြား ႏွင့္ မုိးညွင္းေစာ္ဘြား မ်ားမွ တပ္မ်ား လႊတ္ကာ ဘုရင့္တပ္ႏွင့္ ပူေပါင္းျပီး ကူညီၾကသည္။ သီေပါမင္း ႏွင့္ ရွမ္းေစာ္ဘြား မ်ား ဆက္ဆံေရး ပ်က္သျဖင့္ မည္သည့္ ေစာ္ဘြားမွ စစ္ကူမလႊတ္သျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသ တြင္ ဂ်င္းေဖာ(ကခ်င္) မ်ား အဖြဲ႔မွ သူခုိးဓျမ ကဲ့သုိ႔ အသြင္ယူကာ ရမ္းကားေနေတာ့သည္။

၁၈၈၅ ခုႏွစ္ေရာက္ေသာ္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပျမဲ ျဖစ္ေသာ သီတင္းကၽြတ္ပြဲေတာ္ကာလ တြင္ ေထာင္ေဖာက္ေျပးမူ တရပ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထုိ ေထာင္ေဖာက္ေျပးမူတြင္ အက်ဥ္းသား ၂၀၀ ေက်ာ္ အသတ္ခဲ့ရေလသည္။ ထုိအက်ဥ္းသား မ်ားထဲတြင္ သူခုိးလူဆုိးမ်ားအျပင္၊ လႊတ္ေတာ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ကာ တုိင္းတားမင္းၾကီး တုိ႔ႏွင့္ အေျခအတင္ျဖစ္ၾကသည့္ ႏုိင္ငံေရးအရ ဖမ္းဆီးခံရသည့္ အရာရွိမ်ားစြာ ပါ၀င္သည္။ ထုိ ေထာင္ေဖာက္ေျပးမူကို ဦးေဆာင္သူ ငရန္မင္း  ( ဓားျပမူ) သည္ တခဏတြင္ လႊတ္ေျမာက္သြားခဲ့ေလသည္။ ထုိသုိ႔ လႊတ္ေျမာက္သြားသျဖင့္ ေထာင္၀ါဒါ မ်ားႏွင့္ စနစ္တက် ပူေပါင္းကာ အရာရွိမ်ားကို သတ္လုိသည့္ သေဘာ ျဖင့္ ျပဳ လုပ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္တြင္ ျငင္းခံုသည္အထိ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထုိေၾကာင့္ ဘုရင့္ရဲမက္ မ်ားမွ ငရန္မင္းကို ဖမ္းဆီးႏုိင္ျပီးေနာက္ သူ၏ ရုပ္ေသအေလာင္းကို ျမိဳ ႔လယ္တြင္ ၃ ရက္ၾကာ ျပကာ တုိင္းတာဘက္မွ ထုိစြပ္စြဲခ်က္မ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း ျပသခဲ့၏။

ထုိကဲ့သုိ႔ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းလွေသာ အခ်ိန္ကာလတြင္ မင္းႏွစ္ပါး ျဖစ္ေသာ ေတာ္၀င္ေမာင္ႏွံမွာ ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ အခမ္းအနားမ်ားကို မျပတ္ေစဘဲ က်င္းပျမဲက်င္းပ၏။ ပြဲေတာ္တုိင္းတြင္ အေရးၾကီးသည့္ တရုတ္၀န္ ႏွင့္ ကုလား၀န္(ျဗိတိသွ် အေရးကို ကုိင္တြယ္ရသူ) ကို တရုတ္အစားေသာက္ ႏွင့္ ကုလားအစားအေသာက္ မ်ားကို စီစဥ္ရန္ တာ၀န္ေပးခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ အေပ်ာ္အပါးမ်ားကို မိမိတုိ႔ထင္လွ်င္ ထင္သလုိ က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ ထုိျပင္ ေအာက္ျမန္မာျပည္သုိ႔ ရံေရြေတာ္မ်ားကို အေခါက္အေခါက္အခါခါ လႊတ္ကာ ေနာက္ဆံုးေပၚ အ၀တ္အစားပိတ္စ ႏွင့္ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေတာ္၀င္ေမာင္ႏွံမွ ၀ယ္ယူေစခဲ့သည္။ စုဖုရားလတ္သည္ အေနာက္တုိင္း ေရေမႊးမ်ားကို သေဘာက်သူျဖစ္ေလသည္။

၁၈၈၅ ခုႏွစ္ကာလတြင္ ဘုံေဘဘားမား သစ္ကိစၥေၾကာင့္ ျဗိတိသွ် တုိ႔မွ က်ဴ းေက်ာ္စစ္ဆင္ႏြဲေတာ့မည္ အရိပ္အေယာင္မ်ား ေတြ႔ေနရသည့္တုိင္ေအာင္ သီေပါမင္းသည္  ေတာင္ငူေတာစပ္တြင္ ဆင္ျဖဴ ေပါက္ ေပၚ သျဖင့္ ထုိ ဆင္ျဖဴ ေတာ္ကို ဖမ္းဆီးရန္ တုိင္းတားမင္းၾကီးကို အထူးၾကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ေပးခဲ့ေလသည္။ ဆင္ျဖဴ ေတာ္အား ေနျပည္ေတာ္တြင္ အထူးၾကိဳ ဆုိရန္ အခန္းအနားမ်ားကို ျပင္ဆင္ျပီး အထူးသီးသန္႔ နန္းေတာ္ တေဆာင္ကုိပါ ေဆာက္လုပ္ျပီး ျဖစ္ေနသည္။ ထုိႏွစ္တြင္ ျမင္ကြန္းမင္းသားသည္လည္း ဘန္ေကာက္ သို႔ ေရာက္ေနျပီး အထက္ျမန္မာျပည္ကို သိမ္းရန္ ယုိးဒယားအမတ္မ်ားမွ တဆင့္ ယုိးဒယားဘုရင္ထံ အကူအညီရရန္ ၾကိဳးပမ္းေနေသး၏။ ေနျပည္ေတာ္တြင္လည္း ေညာင္ရမ္းမင္းသားကို ျဗိတိသွ် တုိ႔ ျပန္လည္ ပင့္ေဆာင္လာျပီး ထီးနန္းျပန္လည္ ေပးအပ္မည္ ဆုိေသာ ေကာလဟာလ မ်ားလည္း ထြက္ေပၚေနေလသည္။

ျဗိတိသွ် တုိ႔သည္ ၁၈၈၅ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ က်ဴ းေက်ာ္စစ္ၾကီး စတင္ဆင္ႏြဲေနျပီး ျမန္မာဘုရင္ကို စနည္းနာသည့္သေဘာျဖင့္ ဘံုေဘျမိဳ ႔မွ နယ္လွည့္ေဖ်ာ္ေျဖေရးျပဇာတ္အဖြဲ႔ကိုလည္း ႏုိ၀င္ဘာတြင္ ေစလႊတ္ခဲ့ရာ ဘုရင္မွ ၾကည္ျဖဴ စြာ လက္ခံခဲ့ျပီး နန္းျမိဳ ႔ေတာ္ေဘးကပ္လ်က္တြင္ ရွိေသာ ဥေရာပပံုစံ ျပဇာတ္ခံုၾကီး တြင္ ကျပေစခဲ့ရာ ေနျပည္ေတာ္ တျမိဳ ႔လံုး ပရိသတ္မ်ားမွ ထုိျပဇာတ္ကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာၾကည့္ရူခဲ့ၾကေသး၏။ထုိျပဇတ္ပြဲသည္ မင္းႏွစ္ပါး အဖုိ႔ ျမန္မာ့ေျမေပၚတြင္ ေနာက္ဆံုး က်င္းပခဲ့ေသာ ပြဲ ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။ထုိအျပဳ အမူေၾကာင့္ ျဗိတိသွ် တုိ႔မွ အံ့ၾသသင့္ခဲ့ေလသည္။ ေတာ္၀င္မင္းႏွစ္ပါး တုိ႔ကို စစ္မက္လုိလားေသာတုိင္းတာမင္းၾကီး တုိ႔မွ မိမိတုိ႔ အင္အားၾကီးေၾကာင္း ေလွ်ာက္တင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ လည္း မင္းႏွစ္ပါးတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔အင္အား ကို အလြန္အထင္ၾကီးခဲ့ၾကသည္။


Share:

No comments:

Post a Comment