၁၈၇၈ ခုႏွစ္ နန္းတြင္းအာဏာသိမ္းမူ

စည္းမ်ဥ္းခံဘုရင္စနစ္ ပီျပင္စြာ သက္၀င္ရန္ အတြက္ ကင္း၀န္မင္းၾကီး ဦးေဆာင္ေသာ ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲလုိသူ မ်ားအဖြဲ႔ သည္ မင္းတုန္းမင္း၏ မင္းသားမ်ားစြာထဲမွ အလြန္ေအးျပီး ေအးေအးေဆးေဆး ေနတတ္ေသာ သီေပါမင္းသားကို သေဘာေတြ႔ၾကေလ၏။ ထုိျပင္ သီေပါမင္းသားသည္ ဆင္ျဖဴ မရွင္မိဖုရား၏ သမီးေတာ္ ျမေတာင္မင္းသမီး (စုဖုရားလတ္) ႏွင့္လည္း ရည္ငံေနသျဖင့္ ဆင္ျဖဴ မရွင္မိဖုရားအဖုိ႔ ကန္႔ကြက္ရန္ မရွိေပ။ သီေပါမင္းသား သည္ ေနာင္ေတာ္မင္းသားမ်ားကဲ့သုိ႔ ထက္ျမက္မူ မရွိေပ။ သုိ႔ေသာ္ သီေပါမင္းသားသည္ ၁၈၇၇ ခုႏွစ္တြင္ ပါဠိစာေမးပြဲျဖစ္ေသာ ပထမျပန္စာေမးပြဲကို ေအာင္ျမင္ခဲ့သျဖင့္ မင္းတုန္းမင္းကုိယ္တုိင္ နန္းေတာ္တြင္ အလြန္ၾကီးက်ယ္ေသာ အခမ္းအနားတရပ္ က်င္းပေပးခဲ့၏။

ထုိသုိ႔ ျဖစ္ေျမွာက္ေအာင္ စီစဥ္သူမွာ ဆင္ျဖဴ မရွင္မိဖုရားပင္ျဖစ္၏။ သီေပါမင္းသားကို ေဒါက္တာမာ့ခ္၏ ေက်ာင္းမွ ထြက္ေစကာ ပါဠိစာေပကို အထူးျပဳ သင္ၾကားေစေလ၏။ သီေပါမင္းသားသည္လည္း ပါဠိစာေပ တြင္ အလြန္ထက္ျမက္ျပီး သင္လြယ္တတ္လြယ္ကာ ထုိေခတ္က အဆင့္ျမင့္ဆံုး စာေမးပြဲ ျဖစ္သည့္ ပထမျပန္စာေမးပြဲ ကို တခ်ီတည္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္းျဖစ္ေလသည္။ ထုိသုိ႔ ေအာင္ျမင္ျခင္းေၾကာင့္ မင္းတုန္းမင္း ၏ အာရုံစုိက္မူကို ခံရေလ၏။ မင္းတုန္းမင္းတြင္ ဆုိးသြမ္းေသာ မင္းသားမ်ား ခပ္မ်ားမ်ား ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ရင္ေသြး တဦးမွ ထုိသုိ႔ ပါဠိစာေပ ကို တတ္ကၽြမ္းျခင္းကို အလြန္အားရေက်နပ္ေနေလ၏။

၁၈၇၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ကင္း၀န္မင္းၾကီး ဦးေဆာင္ေသာ လႊတ္ေတာ္တြင္ သီေပါမင္းသား ကို အိမ္ေရွ႔စံမင္းသား အျဖစ္ တင္ေျမွာက္ၾကျပီး၊ ခ်က္ျခင္း မဆုိင္းမသြ ေရာဂါေ၀ဒနာ ျပင္းထန္ေနေသာ မင္းတုန္းမင္း ထံ သြားၾကကာ သေဘာတူညီခ်က္ သြားေရာက္ေတာင္းခံၾကေလသည္။ သီေပါမင္းသား သည္ ပထမျပန္ေအာင္ေသာ သားေတာ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဘးတြင္ အဆင္သင့္ ခစားေနေသာ ဆင္ျဖဴ မရွင္မိဖုရားမွ ေလွ်ာက္တင္ေပးေလ၏။ ထုိအခ်က္နဲ႔တင္ မင္းတုန္းမင္းသည္ ေခါင္းညိတ္ခြင့္ျပဳ ခဲ့ေလသည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္ အိမ္ေရွ႔မင္းသား တင္ေျမွာက္သည့္ကိစၥကို မည့္သူမွ မသိရွိၾကေပ။ လႊတ္ေတာ္တက္လာေသာ အမတ္မ်ားပင္ အံ့ၾသကုန္ၾကေလ၏။ ထုိေနာက္ မင္းတုန္းမင္း အမိန္႔ဟုဆုိကာ သားေတာ္အားလံုးကို ဖမ္းဆီးေစေလ၏။ ထုိထဲတြင္ အိမ္ေရွ႔မင္းသား သီေပါမင္းသားလည္း ပါေလ၏။ ကင္း၀န္မင္းၾကီး၏ သစၥာခံတပ္မ်ားသည္ ရတနာပံု ေရႊျပည္ေတာ္ တခုလံုးကို ထိန္းခ်ဴ ပ္ျပီး ျဖစ္၏။ မကၡရာမင္းသားၾကီး၊ ေညာင္ရမ္းမင္းသားၾကီး ႏွင့္ သံုးဆယ္မင္းသားၾကီး တုိ႔ အပါအ၀င္ မင္းသားမ်ားစြာကို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ေလ၏။


သီေပါမင္းသားကို မွားဖမ္းမိသျဖင့္ မွဴ းမတ္တုိ႔မွ ေထာင္ထဲသုိ႔ လာေရာက္ၾကျပီး သယ္ထုတ္ရေလသည္။ ထုိသုိ႔ သယ္ထုတ္ရာတြင္ ကုန္းပုိးသယ္ထုတ္သူမွာ ရေနာင္ေမာင္ေမာင္တုတ္ ျဖစ္ေလသည္။ ကင္း၀န္မင္းၾကီး သည္ မင္းသားမ်ား ထၾကြ ပုန္ကန္မွာစုိးသျဖင့္ စနစ္တက်  အစီအစဥ္ဆြဲကာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေလ၏။ မင္းသားမ်ား ဖမ္းခံရသျဖင့္ မိဖုရားမ်ား ႏွင့္ မင္းသမီး တခ်ိဴ ႔ သည္ အခြင့္ေကာင္းကုိ ေစာင့္ကာ မင္းတုန္းမင္း၏ စံနန္းအတြင္းေတာ္ ထဲသုိ႔ တုိး၀င္ကာ ငုိယုိေလွ်ာက္ထားၾကေလ၏။

မင္းတုန္းမင္းသည္ ေရာဂါျပင္းထန္ေနသည့္ၾကားမွ ထုိငုိသံမ်ားကို ၾကားေသာ္ အက်ိဴ းအေၾကာင္းကုိ ေလွ်ာက္တင္ေစရာ မင္းသားမ်ား အဖမ္းခံရေၾကာင္းကို သိရသျဖင့္ မိမိ၏ သက္ေတာ္ေစာင့္ ေနမ်ိဴ းမင္းထင္စည္သူ မွတဆင့္ ခ်က္ျခင္း ေညာင္ရမ္း၊ မကၡရာ ႏွင့္ သံုးဆယ္ မင္းသားတုိ႔ႏွင့္ တကြ ဖမ္းဆီးထားေသာ မင္းသားမ်ားကို ေထာင္မွ လႊတ္ျပီး ေရွ႔ေတာ္သုိ႔ ၀င္ေစ ဟု အမိန္႔ေတာ္ခ်ေလ၏။ မင္းသားမ်ား ေရွ႔ေတာ္သုိ႔ ေရာက္ေသာ္ ေညာင္ရမ္း၊ မကၡရာ ႏွင့္ သံုးဆယ္ တုိ႔ကို ပူးတြဲ အိမ္ေရွ႔စံအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျပီး သံုးဆယ္မင္းသားကို ခ်င္းတြင္း နယ္၊ မကၡရာမင္းသားကို ေတာင္တြင္းၾကီး ႏွင့္ ေညာင္ရမ္းမင္းသားကို ေအာက္ျမစ္စဥ္ တ၀ွက္ ဘုရင္ခံ အျဖစ္ ခ်က္ျခင္း သြားေရာက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ မိန္႔ၾကားကာ သားေတာ္မ်ားကို ခ်က္ျခင္း ေနျပည္ေတာ္မွ ထြက္ခုိင္းေလသည္။

မင္းတုန္းမင္းသည္ ထိုအမိန္႔ေတာ္ကို အလြန္အားယူျပီး ေျပာဟန္ တူ၏။ ထုိသုိ႔ အမိန္႔ထုတ္ျပီး ေနာက္ပုိင္း သတိပင္မရေတာ့ သျဖင့္ ကင္း၀န္မင္းၾကီးတုိ႔သည္ မင္းတုန္းမင္း၏ အမိန္႔ကုိပင္ အေရးတယူ မလုပ္ခဲ့ေပ။ သားေတာ္ ၃ ပါး တုိ႔ကိုလည္း နန္းေတာ္အထြက္တြင္ ဖမ္းဆီး ျပန္ေလ၏။ က်န္မင္းသားမ်ားကိုလည္း ဖမ္းဆီးျပန္ေလ၏။ မင္းတုန္းမင္းထံ သြားေရာက္ ငိုယုိေသာ မင္းသမီးမ်ားႏွင့္ မိဖုရားမ်ားကိုလည္း ဖမ္းဆီး ေလ၏။ ေညာင္ရမ္းကုိယ္ေတာ္ မွာမူ အေျခအေနကို ရိပ္မိသျဖင့္ ကူလီပံုစံ ဖမ္းကာ မိမိ၏ ညီေတာ္ ေညာင္အုပ္မင္းသား ႏွင့္ နန္းေတာ္မွ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ျပီး ျဗိတိသွ် သံရုံးထံ ခုိလူံေလသည္။ ထုိမွ တဆင့္ ျဗိတိသွ် တုိ႔သည္ မင္းသားႏွစ္ပါး ကို ရန္ကုန္သုိ႔ မီးသေဘၤာျဖင့္ ပုိ႔ေဆာင္ေပးေလ၏။

စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္မွ သီေပါမင္းသားအား အိမ္ေရွ႔စံမင္းသားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ေၾကာင္း မင္းတုန္းမင္းလက္မွတ္ျဖင့္ အမိန္႔ေတာ္ထုတ္ၾကေလသည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ မင္းတုန္းမင္း၏ ေရာဂါ သည္ အလြန္ျပင္းထန္လာကာ ေအာက္တုိဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ နတ္ရြာစံေတာ္မူေလသည္။ မင္းတုန္းမင္း၏ စ်ာပနအခမ္းအနားတြင္ သားေတာ္၊သမီးေတာ္မ်ားစြာ ခ်ဴ ပ္ေႏွာင္ခံေနရသျဖင့္ ေနာင္ေတာ္ပုဂံမင္း( ဘုရင္ေဟာင္း) ႏွင့္ မင္းမ်ိဴ းမင္းႏြယ္ တခ်ိဴ ႔ မွသာ ဦးေဆာင္ခဲ့ရေလသည္။ ပံုမွန္ဆုိလွ်င္ သားေတာ္၊သမီးေတာ္ မ်ားစြာမွ ဘုရင္၏ အေလာင္းေတာ္ ေနာက္မွ ၀တ္ျဖဴ ျဖင့္ လုိက္ပါပုိ႔ေဆာင္ရေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ မတူညီေသာ ႏုိင္ငံေရး ခံယူမူ ႏွင့္ ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲလုိစိတ္ျပင္းထန္ေနေသာ အမတ္မ်ား၏ လက္ေအာက္ တြင္ ယခင္က ေခါင္းေမာ့ ေနခဲ့ရေသာ မဟာဆီမဟာေသြး မ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ ဖခမည္းေတာ္ စ်ာပနကိုပင္ လုိက္မပုိ႔ ႏုိင္ခဲ့ေပ။

ကင္း၀န္မင္းၾကီး 

ကင္း၀န္မင္းၾကီး ႏွင့္ ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲေရး၀ါဒီ မ်ားသည္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔ တြင္ တုိင္းျပည္၏ ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲေရး အရွိန္အဟုန္ ျမွင့္ရန္ဟု ဆုိကာ ေရွးရုိးစြဲ၀ါဒီမ်ားကို ရာထူးမွ ခ်ၾကေလသည္။ အုပ္ခ်ဴ ပ္ေရး ဆုိင္ရာ ေနရာ အမ်ားအျပားကို မိမိ၏ လူမ်ားျဖင့္ ေျပာင္းလဲ ခန္႔ထားေလသည္။ ထုိထဲတြင္ ဘုရင္အသစ္ သီေပါမင္း၏ လူယံုေတာ္ ျဖစ္လာေသာ ရေနာင္ေမာင္ေမာင္တုတ္သည္လည္း သီေပါမင္း၏ ေတာင္းဆုိမူေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဴ ပ္ေရး ေနရာရလာေလသည္။ ရေနာင္ကို ရာထူးေနရာေပးအပ္ခဲ့ျခင္းသည္ ကင္း၀န္မင္းၾကီး၏ အမွားၾကီး တရပ္ ျဖစ္ခဲ့ေလ၏။

ေရနံေခ်ာင္းမင္းၾကီး၊ မေကြးမင္းၾကီး၊ တုိင္းတာမင္းၾကီး ႏွင့္ ျမိဳ ႔စားမ်ားစြာကို ရာထူးမွ ရုတ္တရက္ ထုတ္ပယ္ ခဲ့ေလ၏။ ထုိအခါ ေရနံေခ်ာင္းမင္းၾကီးတုိ႔မွ အမ်က္ထြက္ကာ လူသူလက္နက္စုရန္ အားထုတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုး ကင္း၀န္မင္းၾကီးကို အရူံးေပးကာ အျမတ္အျဖစ္ မိမိ၏ သမီးျဖစ္ေသာ ၾကယ္ျမင့္မိဖုရား ႏွင့္ ေျမး ျဖစ္သူ ပ်ဥ္းမနားမင္းသားေလး ၏ အသက္ အာမခံ ရေလသည္။ မွဴ းမတ္ေဟာင္းတုိ႔သည္လည္း စိတ္နာၾကသျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္မွ ထြက္ခြာၾကကာ တခ်ိဴ ႔ ဆုိလွ်င္ ျဗိတိသွ် အုပ္စုိးရာ ေအာက္ျပည္သုိ႔ သြားေရာက္ အေျခခ် ၾကေလသည္။

တဆက္တည္းမွာပင္ ကင္း၀န္မင္းၾကီး ႏွင့္ အဖြဲ႔ကို အားေပးေထာက္ပံ့ခဲ့သူမ်ားကို အဓိကရာထူးတြင္ အပ္ႏွင္း ခဲ့ျပီး ကင္း၀န္မင္းၾကီး ကုိယ္တုိင္ ၀န္ရွင္ေတာ္မင္းၾကီး ဘြဲ႔ကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္႔အျပင္ သက္ေတာ္ရွည္ မင္းၾကီး ဟူေသာ ဘြဲ႔ထူးဂုဏ္ထူးကိုလည္း သီေပါမင္းမွ ခ်ီး ျမွင့္ခဲ့ေလသည္။ ထုိျပင္ စစ္ေသနာပတိခ်ဴ ပ္ အျဖစ္ လည္း ရာထူး ယူထားေလ၏။ ကင္း၀န္မင္းၾကီးတုိ႔သည္ အစုိးသစ္အျဖစ္ ၀န္ၾကီး အပါး ၆၀ ကုိ ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကျပီး ထံုးစံအရ ဘုရင္မွ ၀န္ၾကီးမ်ားကို ရာထူးေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ေသာ္လည္း ၀န္ၾကီးမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ ရွိ ဘုရင့္လႊတ္ေတာ္ေကာင္စီ ေရွ႔တြင္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ကာ ေရွးထံုးစံကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့ေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သီေပါမင္းမွ ပါေတာ္မူ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ မိမိသည္ ၀န္ၾကီးမ်ားဆြဲရာ ရုပ္ေသး တခု သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေလသည္။


Share:

No comments:

Post a Comment