ပန္းတိမ္းမင္းသား အေရးေတာ္ပံု

ျမင္းခံုတုိင္မင္းသား၏ ပုန္ကန္မူေၾကာင့္ ရတနာပံုေနျပည္ေတာ္တခုလံုး ရုတ္ရုတ္သဲသဲျဖစ္သြားၾကကုန္၏။ ထုိထဲတြင္ ကေနာင္မင္းသား၏ သားေတာ္ျဖစ္ေသာ ပန္းတိမ္းမင္းသားသည္ ဖခမည္းေတာ္ အသတ္ခံရေၾကာင္း သတင္းရသည္ႏွင့္ မိမိ ႏွင့္ ညီေတာ္မ်ား ပစ္မွတ္ျဖစ္မည္ကို စိုးရိမ္သျဖင့္ ရတနာပံုေနျပည္ေတာ္မွ ေရွာင္ထြက္လာခဲ့ေလသည္။ ပန္းတိမ္းမင္းသားႏွင့္အတူ ညီေတာ္ျဖစ္ေသာ ၾကယ္ျမင့္မင္းသား၊ တုိင္တားမင္းသား၊ ေတာ္စဥ္မင္းသား ႏွင့္ ရြာသာမင္းသား တုိ႔  အပါအ၀င္ တျခားေသာ ကေနာင္မင္းသား၏ မိသားစု မ်ားျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္မွ ထြက္ေတာ္မူခဲ့ၾကေလသည္။
ေရႊဘုိျမိဳ ႔သုိ႔ သြားေရာက္ရာတြင္ ေရႊဘုိျမိဳ ႔စားမွ မင္းသားမ်ားႏွင့္ အေရြအရံမ်ားစြာ ကို ေတြ႔သျဖင့္ ျမိဳ ႔တံခါး မဖြင့္ေပးဘဲေနေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ ေရႊဘုိျမိဳ ႔သားမ်ားသည္ ကေနာင္မင္းသားကို ေထာက္ခံသူအမ်ားစု ျဖစ္ၾကသျဖင့္ ကေနာင္မင္းသား နတ္ရြာစံေသာ သတင္းၾကားရေသာအခါ အလြန္ေဒါသအမ်က္ထြက္ၾကျပီး ကေနာင္မင္းသား၏ သားေတာ္ျဖစ္ေသာ ပန္းတိမ္းမင္းသားကို ေထာက္ခံၾကကာ ျမိဳ ႔ခံလူထုမွ ကူညီသျဖင့္ ေရႊဘုိျမိဳ ႔စား ၏ ရုံးေတာ္ကို ၀င္စီးႏုိင္ျပီး ျမိဳ ႔ကို သိမ္းပုိက္ႏုိင္ၾကေလသည္။

ထုိအခ်ိန္တြင္ မင္းတုန္းမင္းသည္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ကေနာင္မင္းသားၾကီး၏ စ်ာပနာပြဲ ျပဳလုပ္ေနျပီး ပန္းတိမ္းမင္းသား၏ ျမိဳ ႔သိမ္းေသာ သတင္းကိုၾကားသိေသာ္လည္း ခ်က္ျခင္း အေရးမယူေသးဘဲ မလြန္တြင္ခံေနေသာ ျမင္းခံုတုိင္တုိ႔ အဖြဲ႔ကို ႏုိင္ေအာင္ အရင္တုိက္ေစေလ၏။ ပန္းတိမ္းမင္းသားသည္ ေကာလဟလ မ်ားကုိသာ ၾကားသိေနရ၏။ နန္းေတာ္ကို ျမင္းခံုတုိင္တုိ႔ သိမ္းပုိက္လုိက္ျပီ၊မင္းတုန္းမင္းလည္း ေထာင္နန္းစံ ေနရျပီ အစရွိသျဖင့္ ၾကားသိေနရသျဖင့္ ေဘးက အၾကံေပးမ်ားအတုိင္း အခ်ိန္မျဖန္းဘဲ လူသူလက္နက္မ်ားစြာကို စုေဆာင္းေနေလသည္။ 

ရတနာပံုေနျပည္ေတာ္တြင္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ ျငိမ္သက္သြားသည့္အခါတြင္ မင္းတုန္းမင္းမွ ပန္းတိမ္းမင္းသားထံ စာခၽြန္လႊာတေစာင္ပုိ႔ျပီး မိမိသည္ က်န္းမာလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယခုလာပါက မင္းဒဏ္သင့္မည္ မဟုတ္ အစရွိသည့္ စာကုိ ပုိ႔လုိက္ေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ ပန္းတိမ္းမင္းသား၏ အၾကံေပးမ်ားက ေတာ္လွန္ရန္ အၾကံေပးၾကေလ၏။ မင္းတုန္းမင္းတြင္ ထက္ျမက္ေသာ လက္ရုံးမ်ားမရွိေတာ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔တြင္မက ယခု ေနျပည္ေတာ္တြင္စံေနသည္မွာ မင္းတုန္းမင္း အစစ္ ဟုတ္ခ်င္မွ ဟုတ္မည္၊ ျမင္းခံုတိုင္၏ လွည့္ကြက္လည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္ အစရွိသျဖင့္ အၾကံမ်ား ေပးၾကသျဖင့္ ပန္းတိမ္းမင္းသားသည္ လူငယ္ပီပီ ေတာ္လွန္တုိက္ခုိက္ရန္သာ ေရြးခ်ယ္လုိက္ေလေတာ့၏။ 

ပန္းတိမ္းမင္းသားသည္ အစပုိင္းတြင္ အလြန္အေရးသာသည့္အေနအထားရခဲ့ေလသည္။ ထုိျပင္ စစ္သည္ရဲမက္ ၅ ေထာင္ေက်ာ္ကုိ အုပ္စုိးရေသာ ဒီပဲယင္းျမိဳ ႔၀န္ မွ လာေရာက္ပူေပါင္းသျဖင့္ မိမိ၏ အင္အားသည္ ယခင္ထက္ ပုိမုိမ်ားျပားလာ၏။ ပန္းတိမ္းမင္းသားသည္ လပုိင္းအတြင္းတြင္ ရတနာပံုေနျပည္ေတာ္ကို ၀ုိင္းရံႏုိင္ခဲ့ေလသည္။ မင္းတုန္းမင္းသည္ ေနာက္ထပ္ ေသြးထြက္သံယုိ မေတြ႔လုိေတာ့သျဖင့္ လက္နက္ခ်ကာ အရူံးေပးေတာ့မည္ဟု မိမိိ၏ မိဖုရားေခါင္ၾကီးထံ တုိင္ပင္ေလ၏။ မိဖုရားေခါင္ၾကီးမွ စိတ္ဓါတ္ခုိင္မာစြာျဖင့္ ဆက္လက္ တုိက္ပြဲ၀င္မည္ဆုိပါက နန္းစြန္႔ရန္ေသး မရွိဟု ေဗဒင္နကၡတ္တြက္ကာ အၾကံေပးသျဖင့္ မင္းတုန္းမင္းမွ ဆက္လက္တုိက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေလသည္။

မင္းတုန္းမင္းမွ ရွမ္းျပည္ေစာ္ဘြားတဦးျဖစ္ေသာ ေညာင္ေရႊေစာ္ဘြားထံ စစ္ကူရန္ စာခၽြန္ေတာ္ပုိ႔ေလ၏။ ေညာင္ေရႊေစာ္ဘြားသည္ သစၥာရွိသူျဖစ္သျဖင့္ ရွမ္းစစ္တပ္အင္အား ၁ ေသာင္း ၂ ေထာင္ျဖင့္ ၾကည္းေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္း ပုိ႔လႊတ္လုိက္ေလသည္။ ေနာက္ဆံုး အားထုတ္မူအျဖစ္ ရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔မွ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အျဖစ္ သြားေရာက္ ေဆြးေႏြးေသးသည္။ သုိ႔ေသာ္ မေအာင္ျမင္သျဖင့္ ေညာင္ရမ္းမင္းသား၊ မကၡရာမင္းသား မ်ား၏ ဦးေဆာင္ကာ ရဲမက္အင္အား ၂ ေသာင္း ျဖင့္ ပန္းတိမ္းမင္းသား၏ တပ္မ်ားကို တုိက္ခုိက္ေလေတာ့သည္။ 

ရွမ္းစစ္တပ္တြင္ ဆင္တပ္မ်ား ပါသျဖင့္ ပန္းတိမ္းမင္းသားတုိ႔၏ တပ္မ်ား မယွဥ္ႏုိင္ဘဲအေရးနိမ့္ေလသည္။ တပ္မ်ား ဆုတ္ခြာခ်ိန္တြင္ မင္းတုန္းမင္း၏ တပ္မ်ားမွ အေျမွာက္မ်ားျဖင့္ ဆက္တုိက္ပစ္သျဖင့္ ပန္းတိမ္းမင္းသား၏ တပ္သား မ်ားစြာ က်ဆံုးရေလ၏။ ပန္းတိမ္းမင္းသားလည္း အေရးနိမ့္သျဖင့္ ေက်ာက္ေျမာင္းဘက္သုိ႔ ထြက္ေျပးရေလ၏။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဖမ္းမိျပီး မင္းတုန္းမင္းမွ ကေနာင္မင္းသား၏ သားေတာ္ ျဖစ္သျဖင့္ ေရႊတုိက္ေတာ္တြင္ အက်ဥ္းထားေလ၏။

ေသဒဏ္ မေပးလုိေသာ္လည္း မွဴ းမတ္မ်ားမွ ထုိသုိ႔ မေပးလွ်င္ ေနာက္ထပ္ ပုန္ကန္မူမ်ား ထပ္လုပ္လာမည္ျဖစ္သျဖင့္ ေပးပါရန္ ေလွ်ာက္ထားၾကသျဖင့္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္လုိက္ေလသည္။ ေသဒဏ္ေပးခံရျပီး ကြပ္မက္ခံရမည့္ေန႔တြင္ ကေနာင္မင္းသား၏ သမီးေတာ္မ်ားမွ ငုိယိုကာ အသနားေတာ္ခံသျဖင့္ မင္းတုန္းမင္းမွ လႊတ္ေစ ဟု အမိန္႔ေတာ္ခ်ေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ အမိန္႔ေတာ္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ပန္းတိမ္းမင္းသား အား ကြပ္မက္ျပီး ျဖစ္ေနျပီး တျခား မင္းသားမ်ားမွာမူ လႊတ္ေျမာက္ေလသည္။ 

ကေနာင္မင္းသားၾကီးသည္ မိဖုရား ၁၀ ဦး ရွိျပီး သားေတာ္သမီးေတာ္ စုစုေပါင္း ၁၄၄ ဦး ရွိေလသည္။ မင္းတုန္းမင္းသည္ အေရးေတာ္ပံုၾကီး ၂ ခု ျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး ေနာက္ပုိင္း အုပ္ခ်ဴ ပ္ေရးဘက္သုိ႔ အာရုံမစိုက္ေတာ့ဘဲ ဘာသာေရးဘက္သုိ႔ ပုိမုိအာရုံစုိက္ေနေလေတာ့၏။ ထုိျပင္ ေနာက္ထပ္ ယခုလုိ အျဖစ္မ်ိဴ းမျဖစ္ပြားရန္အတြက္ မင္းသားမ်ားထံ မည့္သည့္ မွဴ းမတ္မ်ားမွ ၀င္ေရာက္ခစားျခင္း မျပဳရန္ အမိန္႔ထုတ္ေလ၏။ ႏုိင္ငံတ၀ွမ္းရွိ လက္နက္အားလံုးကို သိမ္းလိုက္ျပီး သက္ဆုိင္ရာျမိဳ ႔၀န္မ်ားမွ ထုိလက္နက္မ်ားကို တုိက္ရုိက္ တာ၀န္ယူ ထိန္းသိမ္းေစေလ၏။ ကေနာင္မင္းသားကဲ့သုိ႔ အျဖစ္ဆုိးမ်ိဴ းမျဖစ္ေစလုိသျဖင့္ မည္သည့္မင္းသားကိုမွ အိမ္ေရွ႔စံမေပးေတာ့ေပ။ 

မင္းတုန္းမင္းၾကီးတြင္ အားကုိးရေသာ အဓိက အၾကံေပးသူႏွစ္ဦး ရွိ၏။ ကေနာင္မင္းသားႏွင့္ မိဖုရားေခါင္ၾကီး စၾကာေဒ၀ီ ျဖစ္ေလသည္။ စၾကာေဒ၀ီ နတ္ရြာစံျပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ မင္းတုန္းမင္းသည္ စိတ္ဓါတ္ပုိမုိ က်ဆင္းသည့္ သသြင္ ရွိဟန္တူ၏။ စၾကာေဒ၀ီ နတ္ရြာစံျပီး ၂ ႏွစ္အၾကာတြင္ မင္းတုန္းမင္းလည္း ကံကုန္ေတာ္မူေလသည္။ စၾကာေဒ၀ီ နတ္ရြာစံျပီးေနာက္တြင္ ဆင္ျဖဴမရွင္မိဖုရားႏွင့္ အေပါင္းအပါ တုိ႔သည္ နန္းတြင္းအာဏာကုိ စတင္ ျခယ္လွယ္လာၾကေလရာ အိမ္ေရွ႔စံမင္းသား မေရြးခဲ့သည္ကို အခြင့္ေကာင္းယူျပီး မိမိတုိ႔ တင္လုိေသာ မင္းသား ျဖစ္သည့္ သီေပါမင္းသားကို ထီးနန္းတင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့ၾကေလသည္။ 
Share:

No comments:

Post a Comment