ျမင္းခံုတုိင္အေရးေတာ္ပံု

မင္းတုန္းမင္းသည္ ကုန္းေဘာင္ဘုရင့္သမုိင္းတြင္ ဘုိးေတာ္ဘုရားျပီးလွ်င္ မိန္းမအမ်ားဆံုး ဘုရင္ျဖစ္သည္။ မိဖုရားမ်ားျပားရျခင္းအေၾကာင္းအရင္း ေနာက္တခုမွာ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္က ျမိဳ ႔စားမ်ား၊ ေစာ္ဘြားမ်ားမွ သမီးေတာ္ မ်ားကို အဆက္မျပတ္ ဆက္သျခင္း ျဖစ္သည္။ မင္းတုန္းမင္းသည္လည္း လက္ခံသျဖင့္ ေနာက္ပုိင္း သမီးေတာ္မ်ားကို ပုိမုိဆက္သ ၾကကာ မင္းတုန္းမင္းတြင္ မိဖုရားေပါင္း ၄၉ ပါးရွိေလသည္။ ထုိသုိ႔ မိဖုရား မ်ားသျဖင့္ သားေတာ္မ်ားလည္း မ်ားစြာ ထြန္းကားသည္။ မွတ္တမ္းအရ သားေတာ္ေပါင္း ၅၄ ပါး ရွိေလ၏။ ထုိထဲတြင္ မကၡရာမင္းသား ကဲ့သုိ႔ ထက္ျမက္ေသာ သားေတာ္မ်ား ရွိသလုိ၊ ျမင္းကြန္းကဲ့သုိ႔ ယုတ္မာေသာ မင္းသား ႏွင့္ သီေပါမင္းသား ကဲ့သုိ႔ ေအးေအးေဆးေဆး ေနေသာ မင္းသား မ်ားလည္း ရွိသည္။


မင္းတုန္းမင္းႏွင့္ ကေနာင္မင္းသား တုိ႔မွ နယ္ခ်ဲ ႔ ရန္ကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ တုိင္းျပည္တုိးတက္ေအာင္ ၾကိဳးပမ္း ေနစဥ္ နန္းေတာ္အတြင္းတြင္ အုပ္စုၾကီး ႏွစ္စုသည္ ျမန္မာသမုိင္းကို တမ်ိဳဴ းတဖံု ျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းလဲ ဖုိ႔ ၾကိဳ းစားေနသည္ကို မည္သူမွ သတိမမူခဲ့ေပ။ ပထမ တစုမွာ ကေနာင္မင္းသား ကုိ လုပ္ၾကံကာ ထီးနန္း လုယူရန္ ၾကိဳးစားေနေသာ ျမင္းကြန္းမင္းသား ႏွင့္ ဒုတိယ တစုမွာ လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ အုပ္ခ်ဴ ပ္ေရး အာဏာ ကို တပ္မက္ေနေသာ ဆင္ျဖဴ မရွင္မိဖုရားၾကီး ျဖစ္သည္။

ဆင္ျဖဴ မရွင္မိဖုရားၾကီးသည္ နန္းမေတာ္မယ္ႏု ၏ သမီးေတာ္ျဖစ္ျပီး နန္းမေတာ္မယ္ႏု အေရးအခင္းတြင္ စၾကာေဒ၀ီမိဖုရားေခါင္ၾကီးမွ သနားကာ သာယာ၀တီမင္းၾကီး ထံမွ ကယ္တင္ထားျခင္းျဖစ္၏။ ဆင္ျဖဴ မရွင္မိဖုရားၾကီးသည္ မင္းတုန္းမင္း၏ အလယ္နန္းမေတာ္မိဖုရား ျဖစ္ျပီး မိခင္ကဲ့သုိ႔ ထက္ျမက္ျပီး မင္းလုိလုိက္ မင္းၾကိဳက္ေဆာင္ တတ္ကာ အလယ္နန္းမေတာ္မိဖုရား ရာထူး ရသည့္ေနမွ စျပီး တျဖည္းျဖည္းခ်င္း မိမိ၏ အာဏာ ကို လူမသိသူမသိ တည္ေဆာက္ေနေလ၏။

၁၈၆၆ ၊၈လ ၊ ၂ ရက္ေန႔ တြင္ မည္သူမွ မထင္မွတ္ထားေသာ ပုန္ကန္မူတခု ျဖစ္ပြားခဲ့ေလ၏။ ျမင္းကြန္းမင္းသားတုိ႔ ပုန္ကန္မူျဖစ္သည္။ ထုိပုန္ကန္မူ မျဖစ္ခင္ မင္းသားတခ်ိဴ ႔ ပုန္ကန္မည့္ သတင္းကို ကေနာင္မင္းသား မွ သိထား၏။ သုိ႔ေသာ္ ကေနာင္မင္းသားမွ မျဖစ္ႏုိင္ဟု တြက္ကာ ထုိ သတင္းကို ေပါ့ေပါ့တန္တန္ ထားေလ၏။ ထုိေန႔ ေန႔လည္ တြင္ ကေနာင္မင္းသားႏွင့္ မွဴ းမတ္တခ်ိဳဳ ႔ တုိ႔မွ ယာယီလႊတ္ေတာ္တြင္ တုိင္းျပည္အေရးကိစၥမ်ား ကို ေဆြးေႏြး ေနစဥ္ ျမင္းကြန္း မင္းသားႏွင့္ ျမင္းခံုတုိင္ မင္းသားတုိ႔ လူေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ကို ဦးေဆာင္ကာ ယာယီလႊတ္ေတာ္ရွိရာသုိ႔ အျပင္း၀င္လာၾက၏။

အေစာင့္ရဲမက္တုိ႔မွ ျပန္လည္မခုခံႏုိင္ျဖစ္ေနျပီး ယာယီလႊတ္ေတာ္ရွိ ကေနာင္မင္းသားႏွင့္ မွဴ းမတ္၀န္ၾကီး တုိ႔လည္း ခုခံရန္ အေရးမသာသျဖင့္  ေရွာင္ဖုိ႔ ယာယီလႊတ္ေတာ္မွဆင္းလာစဥ္ ပုန္းေနေသာ ျမင္းခံုတုိင္ တုိ႔၏ လူယံု ငျဖဴ မွ ဓားျဖင့္ လွမ္းခုတ္သျဖင့္ ကေနာင္မင္းသား၏ ေပါင္တံ ထိကာ မေျပးႏုိင္ျဖစ္ေနစဥ္ ျမင္းခံတုိင္မင္းသား မွ ဦးေခါင္းေတာ္ကို လွမ္းခုတ္ရာ ေျမခ ေလ၏။

ထုိျပင္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းသုိ႔ လာေနေသာ မလြန္မင္းသား၊ ျပင္စည္မင္းသား၊ စကုမင္းသား တုိ႔လည္း အသတ္ခံရေလသည္။ ထုိသုိ႔ ရုတ္ရုတ္ျဖစ္ေနစဥ္ မင္းတုန္းမင္းသည္ မိမိ၏ ယာယီနန္းေဆာင္တဲတြင္ စားေတာ္ေခၚ ရန္ ျပင္ဆင္ေနေလ၏။ လႊတ္ေတာ္ကို သူပုန္မ်ား စီးနင္းေၾကာင္း သိရသည္ႏွင့္ ကင္း၀န္မဟာမင္းလွေဇယသူ မွ မင္းတုန္းမင္းကို အေနာက္တံခါးမွ ခ်က္ျခင္း ေခၚထြက္သြားေလ၏။ ထုိေနာက္ မင္းတုန္းမင္းကို နန္းေတာ္သုိ႔ အျမန္သြားရန္ ေလွ်ာက္ျပီး မိမိမွာမူ ျမင္းကြန္းတုိ႔ကို အေနာက္တံခါးတြင္ အျပင္းအထန္ ခုခံကာ ထုိေနရာတြင္ ဆံုးေလ၏။

ျဖစ္ပ်က္သည္မ်ားသည္ အလြန္ျမန္ဆန္သျဖင့္ ကုိယ္ရံေတာ္တပ္ မ်ားကိုပင္ မေခၚႏုိင္ဘဲ မင္းတုန္းမင္းမွာ မိမိ၏ အနားတြင္ခစားေနေသာ အပ်ိဴ ေတာ္ထိန္း ႏွင့္ ႏွစ္ဦးသာ နန္းေတာ္သုိ႔ ေျပးရေလ၏။ ထုိစဥ္ လမ္းခုလတ္ တြင္ မင္းတရားၾကီးကို လုပ္ၾကံရန္ တာ၀န္က်ေနသူ ငပုိက္ၾကီး ႏွင့္ေတြ႔ေလ၏။ ငပုိက္ၾကီးသည္ ဘုရင္ကို ျမင္လွ်င္ ေၾကာက္ရြံစိတ္၀င္ကာ မလုပ္ၾကံ၀ံ့ဘဲ ျဖစ္ေနစဥ္ မင္းတုန္းမင္းမွ ဟဲ့ေကာင္ ငါ့ကုိယ္ေတာ္ကို အခ်ီေတာ္ ဆက္စမ္း ဟု အမိန္႔ေပးရာ ငပုိက္ၾကီးမွ ေျမေပၚ ပုဆစ္တုပ္၀ပ္ရွိခုိးကာ မင္းတုန္းမင္းကို ေက်ာေပၚ ကုန္းထမ္းျပီး နန္းေတာ္ဘက္ ေျပးေလ၏။

မွတ္တမ္းအရ ယာယီနန္းေတာ္သည္ မူလနန္းေတာ္ ႏွင့္ မနီးမေ၀းမွာ ရွိျပီး ဘုရင္ႏွင့္ မွဴ းမတ္မ်ား အသံုးျပဳ ရန္ ရာဇမတ္မ်ားျဖင့္ ကာရံထားေသာ လမ္းၾကီးကို ေဖာက္လုပ္ထား၏။ ထုိေၾကာင့္ တာ၀န္က်သူ မ်ားမွ အပ ထုိလမ္းကို မည္သူမွ် အသံုးျပဳ ခြင့္မရွိေပ။ ထုိေၾကာင့္ထုိေနရာတြင္ မင္းတုန္းမင္း ၊ အထိန္းေတာ္ တဦး ႏွင့္ ငပုိက္ၾကီးတုိ႔သာလွ်င္ ေျပးေနေလသည္။ လမ္းခုလတ္တြင္ ဘုရင္ထံ အခစား၀င္ရန္ ျမင္းျဖင့္ လာေနေသာ ရတနာပံုျမိဳ ႔ေတာ္၀န္ ဦးေရႊရုိး ႏွင့္ ေတြ႔သျဖင့္ ျမင္းေျပာင္းစီးကာ နန္းေတာ္သုိ႔ အျမန္၀င္ေတာ္မူေလ၏။

ျမင္းခံုတုိင္တုိ႔လည္း ဘုရင္ နန္းေတာ္သုိ႔ ေရာက္သြားျပီ ၾကားသည္ႏွင့္ နန္းေတာ္ကို အျပင္း၀င္စီးရာ နန္းေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ကို သိမ္းပုိက္မိေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေျမနန္းေတာ္ ကို ျမိဳ ႔အုတ္ရုိး တခုမွ ျခားထားျပီး အလြန္ခုိင္ခံ့ေသာ တံခါးနီ တခု ရွိေလ၏။ မင္းတုန္းမင္းသည္ လႊတ္ေတာ္က် ျပီ ၊ ညီေတာ္လည္း က် ျပီ ဟုသတင္းရေသာ္ စိတ္ဓါတ္က်ကာ ထီးနန္းစြန္႔လွ်င္ အသင့္ေတာ္ဆံုး ဟု မိန္႔ဟ ေလရာ ေျမနန္းေတာ္ တြင္ မင္းတုန္းမင္းကုိ ကာကြယ္ရန္ ေရာက္ရွိလာေသာ မကၡရာမင္းသားႏွင့္ ၀န္မင္း တုိ႔မွ မိမိတုိ႔ အေသခံ တုိက္ ခုခံမည္ဟု ဘုရင္ကို အားတက္ေအာင္ ေလွ်ာက္ထားမွ မင္းတုန္းမင္း အားတက္လာေလ၏။

ေျမနန္းေတာ္တြင္ မင္းတုန္းမင္းတုိ႔၏ အင္အားသည္ ၇၀ ေက်ာ္သာ ရွိေလသည္။ အဓိက ကြပ္ကဲသူသည္ မကၡရာမင္းသား ျဖစ္၏။ ျမင္းခံုတုိင္တုိ႔သည္ လူအင္အား ၂၀၀ ေက်ာ္ ရွိျပီး တံခါးနီကို မထုိးေဖာက္ႏုိင္သျဖင့္ လႊတ္ေတာ္မွ ေျမနန္းေတာ္ဘက္သုိ႔ အေျမွာက္မ်ားျဖင့္ ပစ္လႊတ္ေလ၏။ တံခါးနီသည္ အထူးခုိင္ခံေအာင္ စီမံထားေသာ တံခါးျဖစ္သျဖင့္ နန္းေတာ္ရွိ အေျမွာက္မ်ားပင္ မထုိးေဖာက္ႏုိင္ဟု ဆုိေလ၏။

မင္းတုန္းမင္းတုိ႔လည္း ေျမနန္းေတာ္ဘက္ရွိ အေျမွာက္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ပစ္ခတ္ေလသည္။ တဘက္ နွင့္ တဘက္ စိန္ေျပာင္းမ်ား အေျမွာက္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ေနၾကေလ၏။ ျမင္းခံုတုိင္တုိ႔လည္း မင္းတုန္းမင္းတုိ႔ကို လက္နက္ခ်ရန္ စာျဖင့္ ေျပာကာ နန္းေတာ္တြင္းျပင္ အကုန္လံုး မိမိလူ ျဖစ္ကုန္ျပီဟု ေျပာေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ မကၡရာမင္းသား မွ လက္မခံဘဲ ၾကံ့ၾကံ့ခံ ကာကြယ္ေလ၏။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ကေနာင္မင္းသား၏ လူယံုေတာ္မ်ားသည္ နန္းေတာ္တြင္ အေျမွာက္သံမ်ား ၾကားသျဖင့္ စူးစမ္းရာ ပုန္ကန္မူ ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိသျဖင့္ ကေနာင္မင္းသားဘက္မွ ကူရန္ လူအင္အား ၄၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ နန္းေတာ္ဘက္ ခ်ီတက္လာေလ၏။

နန္းေတာ္အေရာက္တြင္ အေၾကာင္းစံု သိရသျဖင့္ လူယံုေတာ္ တပ္မွဴ း မွ မင္းတုန္းမင္းဘက္မွ တုိက္ခုိက္ရန္ မိမိ၏ လူမ်ားကုိ အမိန္႔ေပးကာ ျမင္းခံုတုိင္တုိ႔ကို အေနာက္မွ ၀င္တုိက္ေလ၏။ ျမင္းခံုတုိင္တုိ႔လည္း အေရးမလွေၾကာင္း သိလာသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္မွ ျမင္းကုိယ္စီျဖင့္ ျမစ္ဆိပ္ကမ္းသုိ႔ အျပင္းေျပးေလ၏။ ေရႊျမိဳ ႔ေတာ္၏ အေနာက္မ်က္ႏွာ ျမစ္ဆိပ္တြင္ ဆုိက္ထားေသာ ေရနန္းစၾကာ မီးသေဘၤာကို ၀င္စီးကာ ေအာက္ျပည္ေအာက္ရြာ သုိ႔ စုန္ဆင္းေလသည္။ ထုိေနာက္ျမင္းခံုတုိင္တုိ႔သည္ ေညာင္အုပ္ျမိဳ ႔ကို ၀င္စီးေလ၏။ မကၡရာမင္းသားတုိ႔လည္း ေညာင္အုပ္ျမိဳ ႔အထိ လုိက္လံတုိက္ခုိက္သျဖင့္ အေရးနိမ့္ကာ အဂၤလိပ္ပုိင္နယ္သုိ႔ အျပီးတုိင္ စုန္ဆင္းေျပးၾကေလ၏။

ထုိအခါ နန္းတြင္းတြင္ အလြန္တရာ ရူပ္ေထြးကုန္ေလ၏။ တခ်ိဴ ႔ေသာ မိဖုရားတုိ႔သည္ မင္းတုန္းမင္း ကံကုန္ေတာ္မူျပီ လုိ႔ေတာင္ ထင္ၾကျပီး ရုပ္ဖ်က္ၾကကာ ေဆြေတာ္မ်ိဴ းေတာ္ ရွိရာသုိ႔ ထြက္ေျပးၾကကုန္ေလ၏။ မိဖုရားေခါင္ၾကီး စၾကာေဒ၀ီမွာမူ ေျမနန္းေတာ္တြင္ ဘုရင္ႏွင့္ အတူရွိေနေလ၏။ မင္းတုန္းမင္းသည္ ယာယီလႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ စံနန္းေတာ္ ကို ခ်က္ျခင္း ဖ်က္ေစကာ၊ နန္းေတာ္ကိုလည္း အေမႊးနံ႔သာမ်ားျဖင့္ သန္႔ရွင္းေစေလသည္။ အေရးေတာ္ပံုတြင္ ကံကုန္သြားေတာ္ ညီေတာ္ကေနာင္မင္းသားကုိ စၾကာမင္းသၿဂိဟ္ သကဲ့သုိ႔ အၾကီးအက်ယ္ ျပင္ဆင္ေစေလသည္။ ျမင္းခံုတုိင္၏ ပုန္ကန္မူသည္ တရက္သာ ၾကာျမင့္လုိက္ေလ၏။

ကေနာင္မင္းသား၏ ရုပ္ကလပ္ကို ၅ ရက္ထားကာ ေျမနန္းေတာ္အေရွ႔တြင္ ခမ္းနားစြာ သျဂိဟ္ေလ၏။ ရာထူးခ်ခံရေသာ ေရႊျပည္သာ၀န္ၾကီး ေယာအတြင္း၀န္ ဦးဘုိးလူိင္ကိုလည္း ခ်က္ျခင္းျပန္လည္ေခၚယူကာ ရွိျမဲ ရာထူးအတုိင္းျပန္လည္ ခန္႔ထားေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ မင္းတုန္းမင္းအတြက္ ေနာက္အိမ္မက္ဆုိး တခု ေပၚေပါက္လာ၏။ ကေနာင္မင္းသား၏ သားေတာ္ ပန္းတိမ္းမင္းသား အေရးေတာ္ပံုေလသည္။

Share:

No comments:

Post a Comment