ဘက္စံုထူးခၽြန္သူ ဦးဘုိးလူိင္

အထက္ျမန္မာျပည္သာ က်န္ရွိေသာ ကုန္းေဘာင္အင္ပါယာကို ျပန္လည္ ထူေထာင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့သူမ်ား ထဲတြင္ ေယာအတြင္း၀န္ ဦးဘုိးလူိင္သည္ အဓိက ခရာက်သူ တဦး ျဖစ္ေလသည္။ ဦးဘုိးလူိင္သည္ မင္းတုန္းမင္းကို ခစားေနစဥ္ နန္းေတာ္အတြင္းရွိ အိႏၵိယကုလား အႏွိပ္သည္မ်ားထံ အိႏၵိယဘာသာစကား ကို သင္ယူ တတ္ေျမွာက္ျပီး စာအုပ္မ်ားကို ျမန္မာဘာသာျပန္ႏုိင္သည္အထိ ကၽြမ္းက်င္ခဲ့ေလ၏။ မင္းတုန္းမင္းမွ ဥေရာပ သုိ႔ ပညာေတာ္သင္မ်ားလႊတ္ရာ ထုိ ပညာေတာ္သင္မ်ား ျပန္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ ထုိ ပညာေတာ္သင္မ်ားထံမွ ပညာမ်ားကို ေလးစားစြာ ထပ္မံ သင္ယူျပန္ေလ၏။

ျပင္သစ္ျပန္ဖန္ခ်က္၀န္ ေမာင္ေရႊအုိမွာ ဦးဘုိးလူိင္၏ တပည့္ျဖစ္၏။ ဦးဘုိးလူိင္ ေရးေသာ လိပိဒိပိကာ က်မ္း ေခၚ ေၾကးနန္းရုိက္က်မ္း သည္ မွတ္သားဖြယ္ေကာင္းသျဖင့္ အဂၤလိပ္ သံအရာရွိ မက္မာဟြန္ (Mcmahon) မွ အဂၤလိပ္ဘာသာ သုိ႔ ျပန္ကာ လန္ဒန္သုိ႔ ပုိ႔ေလ၏။ ထုိတြင္မက မႏၱေလးျမိဳ ႔ရွိ မင္းတုန္းမင္း၏ ေနာက္ဆံုး ေကာင္းမူ ျဖစ္ေသာ အတုမရွိေက်ာင္းၾကီးကို ၾကီးၾကပ္တည္ေဆာက္သူမွာလည္း ဦးဘုိးလူိင္ပင္ျဖစ္သည္။ 
ေရႊျပည္၀န္ၾကီး ေယာမင္းၾကီး ဦးဘုိးလူိင္

ဦးဘုိးလူိင္သည္ ေၾကးနန္းရုိက္နည္း ၊ ေဗဒင္တြက္နည္း၊ ေဆးေဖာ္နည္း၊ ျမင္းေမြးနည္း၊ ကမၼဌာန္းရူနည္း၊ ကဗ်ာစပ္နည္း၊ တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဴ ပ္နည္း စသည္ က်မ္းစာေပမ်ားကို ေရးသားခဲ့ေလ၏။ ဦးဘုိးလူိင္သည္ ယင္းေတာ၀န္ၾကီး ဦးတုတ္ ( ေရနံေခ်ာင္း မင္းၾကီး ) ႏွင့္ မြန္အမ်ိဴ းသမီး ေဒၚျငိမ္း မွ ေမြးဖြားေသာ သားျဖစ္ေလ၏။ အဘုိး ျဖစ္သူမွာ ဘုိးေတာ္မင္းတရား လက္ထက္က လက္၀ဲ၀င္းမွဴ း ျဖစ္၏။ ဖခင္ျဖစ္သူ ယင္းေတာ၀န္ၾကီး သည္ သာယာ၀တီမင္းမွ ပုဂံမင္းကို ပုန္ကန္စဥ္က ေရွ႔ေတာ္ေျပးအျဖစ္ စစ္မူေရးရာကို စီစဥ္ခဲ့သူျဖစ္ျပီး သာယာ၀တီမင္း ထီးနန္းရေသာ္ ေရနံေခ်ာင္း မင္းၾကီး အျဖစ္ ေျမွာက္စားခံရသူျဖစ္ေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ သာယာ၀တီမင္း စိတ္ေဖာက္ျပားခ်ိန္တြင္ လွံျဖင့္ ထုိးသတ္ခံရျပီး ကြယ္လြန္ခဲ့ရ၏။ 

ဦးဘုိးလူိင္သည္ မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္တြင္ ကေနာင္မင္းသားႏွင့္ အတူ ကုန္းေဘာင္အင္ပါယာကို စက္မူလက္မူႏုိင္ငံ အျဖစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲရန္ အေျခခ် စတင္ခဲ့ေလသည္။ ထုိျပင္ ကင္း၀န္မင္းၾကီး ႏွင့္ အတူ လန္ဒန္ႏွင့္ ဥေရာပ မ်ားတြင္ အသုံးမ်ားေနသည့္ စည္းမ်ဥ္းခံဘုရင္စနစ္ကို ေျမြမေသ တုတ္မက်ိဴ း ကူးေျပာင္းရန္ စီစဥ္ခဲ့ၾကေလသည္။ ထုိသုိ႔ ေခတ္မွီေသာ အေတြးအေခၚရွိသည့္ ၀န္မင္းမ်ားကို ေရွးရုိးစြဲ၀ါဒီမ်ားမွ မႏွစ္သက္ၾကေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အခြင့္အေရးရတုိင္း ကုန္းတုိက္ၾကသျဖင့္ မင္းတုန္းမင္း လက္ထက္တြင္ ရာထူး မၾကာခဏ ျပဳတ္ ခဲ့ရာ၏။ 

မင္းတုန္းမင္း သည္ ေနာင္ေတာ္ပုဂံမင္း ကို ေအာင္ျမင္ျပီးသည့္ေနာက္ ေမာင္ဘုိးလူိင္ ထုိစဥ္က အသက္ ၂၄ ႏွစ္ ကို မေကြးမင္းၾကီး သမီး ခင္ျဖဴ ႏွင့္ လက္ထပ္ေစေလသည္။ ခင္ျဖဴ သည္ အေမးေတာ္ခံ ကေတာ္ၾကီး ၄ ပါး တြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္ျပီး အင္း၀ေစ်းခ်ိဴ ေတာ္၏ အခြန္ကို စားရေလ၏။ မေကြးမင္းၾကီး ဦးၾကာဥ သည္ သာယာ၀တီမင္း ရူးသြပ္ခ်ိန္တြင္ ေနာက္ကြယ္မွ ထိန္းသိမ္း ခ်ဴ ပ္ကုိင္သူ ထဲတြင္ ပါ၀င္သူျဖစ္ျပီး ပုဂံမင္း နန္းခ်ရာတြင္လည္း အမရပူရျမိဳ ႔တြင္းမွ ကူညီခဲ့သျဖင့္ မင္းတုန္းမင္းမွ ဦးၾကာဥကုိ သတိၾကီးစြာ ထားရေလသည္။ 

ထုိေခတ္က တုိင္းျပည္ျပဳျပင္ေရးတြင္ ကေနာင္မင္းသား၊ဦးဘုိးလူိင္ႏွင့္ ကင္း၀န္မင္းၾကီး တုိ႔သည္ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းကို လုိက္ကာ အုပ္ခ်ဴ ပ္ေရးစနစ္ကို ျပဳ ျပင္ကာ တုိင္းျပည္အင္အားၾကီးေအာင္ ေျပာင္းလွဲ လုိၾက၏။ သုိ႔ေသာ္ တုိင္းတာမင္းၾကီး ကဲ့သုိ႔ ေရွးရုိးစြဲမ်ားသည္ ဘုရင့္အသုိင္းအ၀ုိင္းကို လႊမ္းမုိးႏုိင္သျဖင့္ ျပဳျပင္ေရးမွာ ေအာင္ျမင္ျခင္း သိပ္မရွိလွေပ။ အထူးသျဖင့္ စစ္တပ္ကို ေခတ္မွီေအာင္ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ၾကံဳ ေတြ႔ရေလ၏။ 
၁၈၈၀ ခုႏွစ္က အတုမရွိေက်ာင္း
မႏၱေလးေခတ္ အေျခအေနကို ကင္း၀န္မင္းၾကီး သံုးသပ္ရာတြင္ "က်ဳဴ ပ္တုိ႔မွာ ကုိက္ ၈၀၀ ေလာက္သာ ပစ္ခတ္ႏုိင္တဲ့ တူမီးသံုးေခြစြပ္ ေတြပဲ ရွိတယ္။ အဲဒါေတာင္ တပ္သားေစ့ မကုိင္ႏုိင္ဘူး။ အေျမာက္ဆန္မ်ားကလည္း တမုိင္ခရီးထက္ ပုိမေရာက္ဘူး။ အဂၤလိပ္မွာေတာ့ ကုိက္ ၁၅၀၀ သြားတဲ့ ဟင္ဒလီ ရုိင္ဖယ္ ေသနတ္ေတြ၊ အေျမာက္ဆန္ တခါပစ္ရင္ ၃ တုိင္ခရီး ေရာက္ႏုိင္တဲ့ စက္ယႏၱရားေတြ ကုိင္ေဆာင္ၾကတယ္။ က်ဴ ပ္တုိ႔ ဘယ္လုိ သတၱိေကာင္းေပမယ့္ ဟုိင္းၾကီးကၽြန္းကုိ ၀ါးရင္းတုတ္ႏွင့္ အႏုိင္ျဖိဳ ခဲ့တဲ့ အေလာင္းမင္းတရားၾကီး ေခတ္မ်ိဴ း မဟုတ္ေတာ့လုိ႔ စစ္ျဖစ္ေရးအတြက္ အမ်ားၾကီး စဥ္းစားရမယ္" ဟု ဆုိခဲ့ဖူးသည္။ 

မင္းတုန္းမင္းသည္ ဂ်ပန္ေခတ္ေတာ္လွန္ေရး ဘုရင္ ႏုိမီဂ်ီ ႏွင့္ ထီးျပိဳင္နန္းျပိဳင္ ျဖစ္၏။ ဂ်ပန္ႏွင့္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ တခ်ိန္က အတူတူ တစခန္းထခဲ့ၾက၏။ မင္းတုန္းေခတ္တြင္ ကေနာင္မင္းသားႏွင့္ ဦးဘုိးလူိင္ တုိ႔သည္ ပညာေတာ္သင္ ၉၀ ေက်ာ္ ကို ႏုိင္ငံျခားသုိ႔ ပုိ႔ခဲ့ျပီး စက္ရုံေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ ထူေထာင္နုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ကေနာင္မင္းသားကို ျမင္ကြန္းမင္းသားမွ လုပ္ၾကံသျဖင့္ က်ဆံုး သြားျပီး ဦးဘုိးလူိင္မွာလည္း မွန္ရာႏွင့္ တုိင္းျပည္အေရးကို မည္သူမ်က္ႏွာမေထာက္ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ လုပ္သျဖင့္ ၆ ၾကိမ္မွ် ရာထူးမွ ျဖဳတ္ခဲ့ရ၏။ စက္ရုံမ်ားသည္လည္း လုိအပ္ေသာ ေထာက္ခံမူ မရသျဖင့္ ေကာင္းမြန္စြာ မလည္ပတ္ႏုိင္ခဲ့ရေပ။ အထူးသျဖင့္ လက္နက္စက္ရုံမ်ားသည္ ကေနာင္မင္းသား က်ဆံုးသြားခ်ိန္တြင္ လံုး၀ ရပ္ဆုိင္းသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့ရ၏။ 
မင္းတုန္းမင္း နတ္ရြာစံျပီးသည့္ေနာက္ သီေပါမင္းလက္ထက္ ေရာက္ေသာ္ လံုး၀ ရာထူးမွ အျပီး ျဖတ္ျခင္းကို ခံခဲ့ရေလ၏။ ကင္း၀န္မင္းၾကီးမွ ရာထူးျပန္ရရန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း တုိင္းတာမင္းၾကီးႏွင့္ စုဖုရားလတ္တုိ႔၏ ၾသဇာကို မလႊမ္းႏုိင္သျဖင့္ အရာမထင္ခဲ့ေပ။ ဦးဘုိးလူိင္သည္ ရာထူးက်ခ်ိန္ အမရပူရတြင္ ျခံလုပ္ကာ က်မ္းဂန္မ်ား ျပဳ စုျပီး ေနထုိင္ေလ၏။ ဦးဘုိးလူိင္သည္ ကုန္းေဘာင္မင္းမ်ား၏ အားနည္းခ်က္ကို သိသျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းခံဘုရင္စနစ္ျဖင့္ အစားထုိးကာ အာဏာခြဲေ၀သည့္သေဘာျဖင့္ တုိင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဴ ပ္လုိ၏။ သုိ႔ေသာ္ ေရွးရုိးစြဲမွဴ းမတ္မ်ား ေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္ျဖစ္ရကာ ဦးဘုိးလူိင္၏ ၾကိဳးပမ္းမူမ်ားသည္ သဲထဲ ေရသြန္ ျဖစ္ခဲ့ရ၏။ တုိင္းျပည္အတြက္ ေစတနာ အလြန္ရွိေသာ ဦးဘုိးလူိင္သည္ တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဴ ပ္နည္း ကို က်မ္းၾကီး ျပဳစုခဲ့ေသးေလ၏။ 

ထုိေခတ္က တန္ဖုိးမျဖတ္ႏုိင္ေသာ ဘက္စံုထူးခၽြန္သူ ဦးဘုိးလူိင္သည္ အမရပူရတြင္ ျခံအလုပ္လုပ္ရင္း အသက္ ၅၄ ႏွစ္ တြင္ ကြယ္လြန္ ခဲ့ရေလသည္။
Share:

No comments:

Post a Comment