မင္းတုန္းမင္းသားမွ ပုန္ကန္ျခင္း

ေအာက္ျပည္တြင္ အဂၤလိပ္မ်ား၏ တုိက္ခုိက္မူကုိ ခံေနရေသာ္လည္း အမရပူရနန္းတြင္း အာဏာလြန္ဆြဲပြဲမွာ ၾကီးထြားလာသည္။  ပုဂံမင္းသည္ ၾကက္တုိက္ရာေနရာမွ မခြာဘဲ မွဴ းမတ္မ်ား ေလွ်ာက္တင္လာသမွ် ကို နားေထာင္ျပီး လုပ္ေစ၊ ျဖစ္ေစ ဟူေသာ ႏူတ္မိန္႔ကုိသာ ေပးေလ၏။ ထုိေၾကာင့္ နန္းတြင္းတြင္ ပုဂံမင္း၏ ေဆြေတာ္မ်ိဴ းေတာ္ မွဴ းမတ္မ်ား တန္ခုိးအာဏာၾကီးထြားလာကာ ထင္တုိင္းၾကဲေလေတာ့သည္။ ထုိေနာက္ဆက္တြဲေၾကာင့္ မင္းတုန္းမင္းသား ႏွင့္ ကေနာင္မင္းသား တုိ႔ ပုန္ကန္မူ ျဖစ္ေပၚလာရသည္။ 
ညီေတာ္ ကေနာင္မင္းသား ႏွင့္ မင္းတုန္းမင္းသား၏ မိဖုရား စၾကာေဒ၀ီ ၏ ေျဖာင္းဖ်မူေၾကာင့္ မင္းတုန္းမင္းသား သည္ အမရပူရေနျပည္ေတာ္မွ ထြက္ေတာ္မူျပီး ပုဂံမင္းသားအား ပုန္ကန္ရန္ သေဘာတူ၏။ ကေနာင္မင္းသားသည္ ေနာင္ေတာ္ သေဘာတူခ်က္ ရသည္ႏွင့္ အသင့္ျပင္ထားေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို ခ်ျပေလသည္။ ကေနာင္မင္းသားသည္ ထက္ျမက္သူျဖစ္ရာ အေရးအေၾကာင္း ေပၚလာလွ်င္ အသံုးျပဳ ရန္ အစီအစဥ္ မ်ားကို ဆြဲျပီးသား ျဖစ္ေနေလ၏။ ေအဒီ ၁၈၅၂၊ ၁၂ လပုိင္း၊ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ကေနာင္မင္းသား ႏွင့္ တကြ မင္းတုန္းမင္းသား တုိ႔၏ သားေတာ္၊ သမီးေတာ္ ကုိယ္လုပ္မိန္းမ ကၽြန္ေတာ္ အေပါင္း ႏွစ္ရာ ေက်ာ္ျဖင့္ နံနက္ ၄ ခ်က္ တီးအခ်ိန္ တြင္ အမရပူရ ေရႊျမိဳ ႔ေတာ္ ေျမာက္တံခါး ေလးကၽြန္း တံခါး မွ ထြက္ေလသည္။ 

ေလးကၽြန္းတံခါးမွဴ း ဗိုလ္ဖုိးေခါင္မွ ထြက္ေတာ္မမူရန္ တားျမစ္သျဖင့္ သုတ္သင္ခံရေလ၏။ ထုိေနာက္
မဟာျမတ္မုနိဘုရားၾကီး နားေရာက္ေသာ္ ကင္းေစာင့္မ်ားက ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္သျဖင့္ ကေနာင္မင္းသား ဦးေဆာင္ျပီး သုတ္သင္ခဲ့ရျပန္၏။ လမ္းတေလွ်ာက္လံုး ကေနာင္မင္းသား ႏွင့္ သူ၏ တပ္သားမ်ားမွ မင္းတုန္းမင္းသား ကို ကာကြယ္ၾကရေလသည္။ မင္းတုန္းမင္းသားမွာမူ ပုတီးကို လက္က မခ်ဟု ဆုိေလသည္။ 

မင္းတုန္းမင္းသား တုိ႔ ထြက္ေတာ္မူသည့္သတင္းကို အမရပူရနန္းတြင္းမွ ခ်က္ျခင္းမသိရေပ။ အေၾကာင္းမွာ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ တာ၀န္ေပးထားျခင္းခံရေသာ ဗုိလ္ ငမင္းသည္ ကေနာင္မင္းသား၏ လူယံုျဖစ္ေလ၏။ ငမင္း သည္ မိမိ၏ ရဲမက္မ်ားကို အရက္မ်ား မူးေအာင္တုိက္ျပီး အားလံုးကို အိပ္ေမာက်ေအာင္ ျပဳမူေလသည္။ ထုိေနာက္ ေနာက္ တေန႔ ေန႔လည္ပုိင္းေလာက္တြင္ နန္းတြင္းသုိ႔ ကျပာကယာ ေျပးကာ မင္းတုန္းမင္းသား တုိ႔ ေျပးေတာ္မူေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားေလေတာ့မွ ပုဂံမင္း တို႔ သိရွိရေလ၏။ 

                             Image result for မင္းတုန္းမင္း

ပုဂံမင္း တုိ႔သည္ သိလွ်င္သိျခင္း ေတာင္ထား၀ယ္ဗုိလ္ကုိ ရဲမက္ ငါးရာ ေပးကာ သြားေရာက္ဖမ္းဆီးေစေလ၏။ ကေနာင္မင္းသားသည္ မိမိ စီစဥ္ထားသည့္အတုိင္း မတၱရာျမိဳ ႔သုိ႔ ေရာက္ေလသည္။ မတၱရာျမိဳ ႔တံခါး မွဴ း ငမွတ္(ကေနာင္မင္းသားလူယံု) မွ တံခါးဖြင့္ေပးေလ၏။ ကေနာင္မင္းသားတုိ႔လည္း ျမိဳ ႔၀န္ အိမ္ေတာ္ သုိ႔ ၀င္ကာ ရုံးေတာ္တြင္ ၀င္ေနေလသည္။ 

ထုိစဥ္ မတၱရာျမိဳ ႔၀န္ သည္ ျမိဳ ႔ျပင္ေရာက္ေနသျဖင့္ အေၾကာင္းအရင္းကို သိေသာ္ မင္းတုန္းမင္းသား တုိ႔ကို ဖမ္းရန္ ၾကိဳးစားေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ ကေနာင္မင္းသား ၏ တပ္မ်ားကို မတုိက္ခုိက္ႏုိင္ဘဲ ထြက္ေျပးရေလ၏။ မင္းတုန္းမင္းသား တုိ႔မွ မတၱရာျမိဳ ႔ကို သိမ္းပုိက္မိေၾကာင္း အမရပူရေနျပည္ေတာ္မွ ၾကားသိလွ်င္ လက္ယာ၀င္းမွဴ းကို လူအင္အား တစ္ေထာင္ ေပးကာ တုိက္ခုိက္သိမ္းပုိက္ရန္ အမိန္႔ေပးေလသည္။ လက္ယာ၀င္းမွဴ းလည္း မင္းတုန္းမင္းသား တုိ႔ ရွိရာ ကုိ ခ်ီတက္ေလသည္။ 

ကေနာင္းမင္းသားတုိ႔သည္ မတၱရာျမိဳ ႔မွ တဆင့္ ငစဥ္႔ကူးျမိဳ ႔သုိ႔ ခ်ီတက္ေလ၏။ ဖမ္းဆီးရန္ လုိက္လာေသာ လက္ယာ၀င္းမွဴ းကို ကေနာင္မင္းသား မွ ခုခံတုိက္ခုိက္ေလရာ အထိအခုိက္အက်အရူံးမ်ားျပီး ေနာက္ဆုတ္ ၾကရေလသည္။ ထုိမွတဆင့္ ေက်ာက္ေျမာင္းျမိဳ ႔ သုိ႔ ၀င္ေလသည္။ ေက်ာက္ေျမာင္းျမိဳ ႔စား သည္လည္း ကေနာင္မင္းသား၏ ကၽြန္ေတာ္ျဖစ္ေလ၏။ ကေနာင္မင္းသားသည္ ေက်ာက္ေျမာင္းျမိဳ ႔တြင္ ေနျပီး ရတနာသိခၤျမိဳ ႔ ( ေရႊဘုိ) ကို သိမ္းရန္ အစီအစဥ္ ဆြဲေလသည္။ 

မင္းတုန္းမင္းသား မွ မိမိ ဦးေဆာင္ျပီး တုိက္မည္ဟု ဆုိလာသျဖင့္ ကေနာင္မင္းသားသည္ အမရပူရတပ္မ်ား ကို ခုခံရန္ ေနာက္မွ ေနခဲ့ေလသည္။ မင္းတုန္းမင္းသားသည္ ေရႊဘုိသုိ႔ တပ္အင္အား ငါးရာ ျဖင့္ ခ်ီတက္ သြားေလသည္။ ေရႊဘုိသုိ႔ ေရာက္ေသာ္ ျမိဳ ႔၀န္ ငျပဴ းမွ တံခါးပိတ္ကာ အ၀င္မခံသျဖင့္ မင္းတုန္းမင္းသား မွ ကေနာင္မင္းသား ႏွင့္ တုိင္ပင္မည္ ဟု ဆုိကာ တုိက္ခုိက္ျခင္း မျပဳ သျဖင့္ ယင္းေတာ၀န္ၾကီး၏ သား ငဖုိးလူိင္( အေနာင္အခါ ေယာအတြင္း၀န္ ဦးဖုိးလူိင္) မွ အႏုိင္တုိက္ယူ သင့္ေၾကာင္း မိမိတုိ႔ကုိ ယံုၾကည္ပါ ဟု ေလွ်ာက္ထား သျဖင့္ မင္းတုန္းမင္းသား မွ တုိက္ခုိက္ရန္ အမိန္႔ေပးေလ၏။ 

ငဖုိးလူိင္ ႏွင့္ ျမင္းတပ္ ဗုိလ္ ငခဲ တုိ႔သည္ အနီးအနားမွ လူသူမ်ားကို စုရံုးေလရာ အင္အား ၁ ေထာင္ စုမိျပီး ထုိ အင္အား ျဖင့္ ေရႊဘုိျမိဳ႔ ကို တုိက္ခုိက္ေလသည္။ အျပင္းအထန္ တုိက္ခုိက္ေလရာ ေရႊဘုိျမိဳ ႔၀န္ မခံႏုိင္ဘဲ ျမိဳ ႔မွ ထြက္ေျပးေလ၏။ မင္းတုန္းမင္းသား သည္ ျမိဳ ႔တြင္းသုိ႔ ၀င္ေတာ္မူေလသည္။ ထုိေနာက္ ကေနာင္မင္းသား ကုိ သတင္းပုိ႔ေလသည္။ မင္းတုန္းမင္းသား မွ ေရႊဘုိျမိဳ ႔ကို သိမ္းပုိက္ႏုိင္ေၾကာင္း သတင္းသည္ အနယ္နယ္ အႏွံနွံ ျပန္႔သြားေလရာ ေရႊဘုိအနီးအ၀ွက္ရွိ ျမိဳ႔ စား မ်ားမွ မင္းတုန္းမင္းသား ထံ သစၥာ၀င္ခံၾကေလသည္။ 

ျမိဳ ႔စား၊ ေစာ္ဘြား ၊ ဗုိလ္မင္း တုိ႔မွ မင္းတုန္းမင္းသား အား ဘုရင္ အျဖစ္ ယူေတာ္မူပါရန္ ေလွ်ာက္ထားၾကရာ မင္းတုန္းမင္းသား သည္ ေရႊဘုိတြင္ ဘိသိတ္သြန္းျပီး ဘုရင္အျဖစ္ခံယူေတာ္ျပီး အမရပူရေနျပည္ေတာ္ သုိ႔ လက္နက္ခ် အညံခံရန္ ရာဇသံ ပုိ႔ေလသည္။ ထုိျပင္ ပုဂံမင္း အေပၚ လူထုယံုၾကည္မူ က်ဆင္းရန္လည္း ကဗ်ာမ်ား စာေပမ်ားျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ပစ္စာ မ်ား ခ်ကာ အပုတ္ခ်ျခင္း ကုိလည္း ျပဳ လုပ္ေလ၏။ ထုိသုိ႔ ျပဳ လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဘုရင့္မိသားစု အတြင္းေရးျဖစ္သည့္ ပုဂံမင္းမွ ကေလးမယူႏုိင္ျခင္းကို ျပည္သူအားလံုး သိရေလ၏။ ပုဂံမင္းသည္ မိဖုရားေလးပါး ရွိေသာ္လည္း သားသမီး မထြန္းကားေပ၊ အေၾကာင္းမွာ ဥ တလံုး သည္ ေမြးရာပါ အေပၚသုိ႔ တက္ေန၏။ ထုိ ငယ္က်ိဴ းငယ္နာ ကို မင္းတုန္းမင္း တုိ႔ ဘက္မွ ကဗ်ာကာရံ မ်ားျဖင့္ ဥ တလံုးျဖင့္ တုိင္းျပည္ကို မအုပ္ခ်ဴ ပ္ႏုိင္ေၾကာင္း ၀ါဒျဖန္႔ကဗ်ာ မ်ား ေရးသားသျဖင့္ ပုဂံမင္း အေပၚ လူထုေထာက္ခံမူ ယခင္ကထက္ ပုိျပီး က်ဆင္းရေလေတာ့သည္။ 

Share:

No comments:

Post a Comment