ျဗိတိသွ် ၏ ဒုတိယက်ဴ းေက်ာ္စစ္ ႏွင့္ မင္းတုန္းမင္းသား ၏ ပုန္ကန္မူ

အမရပူရေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ အဂၤလိပ္ တုိ႔ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သံတမန္အဆက္အသြယ္မရွိေတာ့သည့္အခါ စစ္ေၾကဌာ သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္သြားေလေတာ့သည္။ အဂၤလိပ္ဘက္မွ ပထမက်ဴ းေက်ာ္စစ္ကဲ့သုိ႔ စာႏွင့္ေပျဖင့္ တရား၀င္ မေၾကဌာေသာ္လည္း ေအဒီ ၁၈၅၂၊ ၄ လပုိင္း၊ ၁၁ ရက္တြင္ သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းရွိ ျမန္မာ့ကင္းတပ္ကို သေဘၤာေပၚမွ အေျမွာက္မ်ားျဖင့္ အဆက္မျပတ္ပစ္ခတ္ျပီး စစ္ပြဲ စတင္ဖန္တီးေလေတာ့သည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ဆိပ္ကမ္းတပ္မွလည္း အေျမွာက္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ ပစ္ခတ္ျပီး စစ္ပြဲမွာ ၃ ရက္ၾကာေလသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အဂၤလိပ္ဘက္မွ ပစ္ေသာ အေျမွာက္မ်ားသည္ အလြန္ေခတ္မွီသည့္အျပင္ စြမ္းအားလည္းၾကီးသျဖင့္ ျမန္မာတပ္မ်ား ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္နားထိ ဆုတ္ခြာရေလေတာ့၏။ 
ထုိစဥ္ ေနျပည္ေတာ္မွလည္း စစ္ကူမ်ားစြာ ေစလႊတ္ျပီး ျဖစ္ေနသည္။ အဂၤလိပ္တုိ႔ သန္လ်င္ကို သိမ္းပုိက္ျပီး
ေနာက္ ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ဆိပ္ကမ္းတပ္မ်ားကို အေ၀းမွ အေျမွာက္မ်ားျဖင့္ အဆက္မျပတ္ပစ္ခတ္ေလသည္။ ပုသိမ္ျမိဳ ႔ ကုိလည္း ျဗိတိသွ် တပ္မ်ား ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္သျဖင့္ ပုသိမ္ျမိဳ ႔၀န္မွ ၃ ရက္တုိင္ေအာင္ ခုခံေလ၏။ ေနာက္ဆံုး ျမိဳ႔ခံတပ္ပ်က္ျပီး စစ္ဗုိလ္နတ္ရွင္ေရြး က်ဆံုးသျဖင့္ ပုသိမ္ျမိဳ ႔၀န္မွ တပ္ကို ဆုတ္ခြာရေလသည္။ ပုသိမ္ျမိဳ ႔က်ေသာ သတင္းလည္း ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေရာက္ေလသည္။ 

အမရပူရေနျပည္ေတာ္တြင္ ပုဂံမင္းသည္ ၾကက္တုိက္မျပတ္ေပ။ ေအာက္ျပည္တြင္ အဂၤလိပ္တပ္မ်ား ႏွင့္ အၾကီးအက်ယ္ စစ္ပြဲ ျဖစ္ေနစဥ္ ပုဂံမင္းသည္ နန္းတြင္းပုေရာဟိတ္မ်ား၏ အၾကံေပးခ်က္အတုိင္း မဟာမုနိရုပ္ရွင္ေတာ္ျမတ္ၾကီး ထံ ဖူးေျမွာ္ကာ အလွဴ အဒါန္းျပဳေလသည္။ ထုိစဥ္ မည္သူမွ် ေလွ်ာက္တင္ျခင္းမရွိဘဲ ပုဂံမင္းသည္ မိမိ၀တ္ဆင္ထားေသာ ေရႊသားမကုိ႗္ေတာ္ကို ရုတ္တရက္ လွဴ ဒါန္းေလ၏။ မွဴ းမတ္တုိ႔လည္း သာဓု ၃ ၾကိမ္ ေခၚၾကေလ၏။ ထုိသုိ႔ လွဴ ဒါန္းျပီးသည့္ေနာက္ ရွားရွားပါးပါး သတင္းတခု၀င္လာေလသည္။ ပဲခူးတုိက္ပြဲ တြင္ အႏုိင္ရေသာ တုိက္ပြဲျဖစ္၏။ 


ျဗိတိသွ် တပ္မ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ သန္လ်င္ကို သိမ္းပုိက္ျပီးသည့္ေနာက္ ပဲခူးျမိဳ ႔ကို တုိက္ခုိက္ျခင္းျဖစ္ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ ပဲခူးတြင္ ခုခံေနေသာ ဗုိလ္မွဴ းႏွင့္ စစ္သည္ရဲမက္မ်ား အျပင္းအထန္ခုခံသျဖင့္ ျဗိတိသွ် တပ္မ်ား ဆုတ္ခြာေလ၏။ ျဗိတိသွ် မ်ားသည္ လူသူအင္အား ျပန္လည္ စုေဆာင္းရန္ႏွင့္ ရိကၡာျဖည့္ရန္ ဆုတ္သြား ျခင္းသာျဖစ္သည္။ 

ျဗိတိသွ်မ်ားသည္ ကုန္းလမ္းကို အသံုးမျပဳဘဲ ျမစ္ေၾကာင္းအတုိင္းခ်ီတက္ျပီး ျမစ္ကမ္းတေလွ်ာက္ရွိ ခံတပ္မ်ားကို တျဖည္းျဖည္းျခင္း တုိက္ခုိက္ျခင္းျဖင့္ အင္းအားေလ်ာ့နည္းေအာင္ ျပဳမူတုိက္ခုိက္ေလသည္။ ထုိသုိ႔ ပုဂံမင္း တပ္မ်ားႏွင့္ ျဗိတိသွ် တပ္မ်ား တုိက္ၾကရာ ၅ လ ေက်ာ္ၾကာတြင္ ပုဂံမင္းဘက္မွ နယ္ေျမမ်ားစြာ ရူံးနိမ့္ရျပီး ျဗိတိသွ် မ်ားသည္ ျပည္ျမိဳ ႔အထိ ခ်ီတက္လာႏုိင္ေလသည္။ 

အမရပူရေနျပည္ေတာ္တြင္လည္း ႏုိင္ငံေရးမွာ ရူပ္ေထြးေနေလေတာ့သည္။ ျဗိတိသွ် မ်ား ခ်ီတက္သည္ကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ မနာလုိသူ အမတ္မ်ားမွ သံုးဆယ္ျမိဳ ႔စားကို ေခ်ာက္တြန္းၾကေလရာ ပုဂံမင္း အမိန္႔ျဖင့္ သံုးဆယ္ျမိဳ ႔စား၏ မိသားစု အားလံုး ေထာင္က်ေလ၏။ သံုးဆယ္ျမိဳ ႔စားလည္း ၾကံရာမရ အဂၤလိပ္တုိ႔ထံ ခုိလူံေလသည္။ ထုိသို႔ ျဖင့္ ျဗိတိသွ်မ်ားကို မတုိက္၀ံ့ေသာ ျမိဳ ႔စားမ်ားသည္ ျဗိတိသွ်တုိ႔ထံ လက္နက္ခ်ေလသည္။ 

ပုဂံမင္းဘက္မွ ေစလႊတ္ေသာ ဘုရင့္တပ္ကို ဦးေဆာင္သူမွာ စစ္သူၾကီးမဟာဗႏၱဳလ၏ သား ျဖစ္ျပီး သူ၏ ရြပ္ရြပ္ခၽြန္ခၽြန္ခုခံမူေၾကာင့္ စစ္ပြဲမွာ အဂၤလိပ္မ်ားထင္သလုိ မလြယ္ကူဘဲ ၈ လနီးပါး ၾကာျမင့္ေလသည္။ ပုဂံမင္းဘက္မွ လည္း လက္မေလ်ာ့၊ ျဗိတိသွ် တုိ႔သည္လည္း ျမန္မာ့အင္ပါယာ တခုလံုးကို သိမ္းပို္က္လုိသျဖင့္ တျဖည္းျဖည္း ျခင္း အခိ်ိန္ဆြဲကာ ခ်ီတက္ျမဲခ်ီတက္ေလ၏။ 

ထုိစဥ္ အမရပူရေနျပည္ေတာ္တြင္ ပုဂံမင္း၏ ငယ္ထိန္းေတာ္ ဟသၤာတျမိဳ ႔အား အပုိင္ေပးျခင္းခံရသည့္ မိရြဲ၏ ညီမ မိဘဲအိမ္ ဓားျပတိုက္ခံရေလသည္။ ရဲမက္မ်ားသည္ ထုိ ဓားျပေနာက္ လုိက္ၾကရာ ကေနာင္မင္းသား အိမ္ေတာ္ဥယ်ာဥ္ေတာ္အတြင္း ၀င္ေရာက္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားသျဖင့္ ရဲမက္မ်ားဆက္မလုိက္၀ံ့ဘဲ ေနျပည္ေတာ္ျမိဳ ႔ေတာ္၀န္ ထံ သြားေရာက္ ေလွ်ာက္တင္ၾကေလ၏။ ျမိဳ ႔ေတာ္၀န္လည္း မင္းသားမ်ား၏ အိမ္ေတာ္ ျဖစ္သျဖင့္ ဘုရင္ထံ သြားေရာက္ ေလွ်ာက္တင္ေလသည္။ 

ထုိေနာက္ မင္းအမိန္႔ျဖင့္ ကေနာင္မင္းသား အိမ္ေတာ္ကၽြန္ မ်ားကို ဖမ္းဆီးရန္ ရဲမက္မ်ား ေရာက္လာေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ ကေနာင္မင္းသားမွ လက္မခံသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ခံုရုံးရွိ မင္းတုန္းမင္းသား၏ စာေရးၾကီး ႏွင့္ ကေနာင္မင္းသား၏ စာေရးၾကီး ႏွစ္ဦး ကို ဖမ္းဆီးကာ အိမ္ေတာ္ကၽြန္မ်ားကို ျမိဳ ႔ေတာ္၀န္လက္သုိ႔ အပ္ရန္ ႏွင့္ မင္းသားႏွစ္ပါး နန္းေတာ္သုိ႔ ၀င္ရန္ အမိန္႔ေတာ္ေရာက္ေလ၏။ ကေနာင္မင္းသားမွ မင္းတုန္းမင္းသား ႏွင့္ တုိင္ပင္ပါရေစဟု ဆုိကာ အခ်ိန္ေခတၱဆြဲေလသည္။ 

အမရပူရေနျပည္ေတာ္တြင္ ကေနာင္မင္းသား ႏွင့္ မင္းတုန္းမင္းသား ၏ ၾသဇာကို အံ့တုေနသူ တဦး ရွိသည္။ ထုိသူသည္ ပုဂံမင္း၏ ေယာက္ဖေတာ္သူ ဦးပြား ျဖစ္၏။ ကေနာင္မင္းသား သည္ ေနာင္ေတာ္မင္းတုန္းမင္းသား ကို အေၾကာင္းမ်ား ရွင္းျပျပီး နန္းေတာ္သုိ႔ မ၀င္သင့္ေၾကာင္း အၾကံေပး၏။ မင္းတုန္းမင္းသားသည္ စိတ္ႏွလံုးေကာင္းသူျဖစ္ျပီး ေနာင္ေတာ္ပုဂံမင္း သည္ ၾကက္သာ တုိက္ေသာ္လည္း ႏွလံုးေကာင္းသူျဖစ္သျဖင့္ ၀င္သင့္ေၾကာင္း ေျပာကာ ေခါင္းမာစြာျဖင့္ ကေနာင္မင္းသား၏ အၾကံကို လက္မခံေပ။ 

ထုိျပင္ မင္းတုန္းမင္းသား မွ မိမိတုိ႔သည္ အျပစ္မက်ဴ းလြန္ထားသည့္အတြက္ မည္သည့္ကိုမွ ေၾကာက္စရာ မလုိ ဟု ေျပာကာ နန္းေတာ္သုိ႔ ၀င္ရန္ ျပင္ဆင္ေလ၏။ ကေနာင္မင္းသားလည္း ၾကံရာမရ ျဖစ္ျပီး မင္းတုန္းမင္းသား ၏ မိဖုရားၾကီး ကို အကူအညီေတာင္းေလ၏။ မိဖုရားၾကီးသည္ ပုဂံမင္း၏ ညီမေတာ္ အရင္းျဖစ္ျပီး ေဗဒင္ပညာ ႏွင့္ အတိတ္နိမိတ္မ်ားကို ဖတ္တတ္သူျဖစ္ျပီး မင္းတုန္းမင္းသား ၏ အခ်စ္ဆံုး ျဖစ္သည္။ မိဖုရားမွ မင္းတုန္းမင္းသားၾကီး ကုိ ကိန္းခန္းမ်ား၊ နိမိတ္ၾကီး မ်ား ျဖင့္ အက်ယ္တ၀င့္ ရွင္းျပျပီး ထြက္ေတာ္မူမွ ျပည္သူအေပါင္းခ်မ္းသာရာ ရမည္ဟု အစရွိသျဖင့္ ပရိယာရ္သံုး ေျပာမွ မင္းတုန္းမင္းသား သည္ ကေနာင္မင္းသား၏ အၾကံကို လက္ခံေလေတာ့သည္။ 

ေအာက္ျပည္ တြင္လည္း ျဗိတိသွ် မ်ား ႏွင့္ စစ္ပြဲသည္ မျပီးျပတ္ေသးဘဲ ေနျပည္ေတာ္တြင္လည္း အာဏာလုပြဲေၾကာင့္ မင္းတုန္းမင္းသား ဦးေဆာင္မည့္ ပုန္ကန္မူလည္း ေပၚေပါက္လာရာ ျဗိတိသွ်တုိ႔သည္ ညီေနာင္ႏွစ္ပါး နန္းလုပြဲ ကို မမူ႔ဘဲ ျဖည္းျဖည္းျခင္း ခ်ီတက္ျမဲခ်ီတက္ေလ၏။ ပုဂံမင္း၏ တပ္မ်ားလည္း ဆုတ္ခြာရန္ ဘုရင့္အမိန္႔မလာသျဖင့္ မိိမိတုိ႔ တတ္ႏုိင္သမွ် ခုခံျမဲခုခံေလသည္။


Share:

No comments:

Post a Comment