သာယာ၀တီမင္း၏ ေနာက္ကြယ္မွ ရာဇ၀င္သမိုင္းဆုိးမ်ား

သာယာ၀တီမင္း၏ သားေတာ္ၾကီးမ်ား ျဖစ္ေသာ ျပည္မင္းသား၊ ပခန္းမင္းသား၊ ပုဂံမင္းသား၊ မင္းတုန္းမင္းသား ႏွင့္ ကေနာင္မင္းသား တုိ႔သည္ ငယ္စဥ္ကတည္းက အျပိဳင္အဆုိင္ စင္ျပိဳင္ျပီး ၾကီးျပင္းလာၾကရသည္။ သာယာ၀တီမင္း မွ အင္း၀ထီးနန္းကို သိမ္းပုိက္ႏုိင္ခ်ိန္တြင္ မင္းသားမ်ားၾကားတြင္ ျပိဳင္ဆုိင္မူ မွာ ပုိမုိ ၾကီးထြားလာၾကေလသည္။ သားေတာ္အၾကီးဆံုးမွာ ျပည္မင္းသားျဖစ္ေလသည္။ျပည္မင္းသားၾကီး သည္ ဆက္ဆံေရးအလြန္ေျပျပစ္သူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူခ်စ္လူခင္မ်ားေလသည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ ၾသဇာအာဏာၾကီးေသာ ယင္းေတာ၀န္ၾကီး ႏွင့္လည္း အလြန္တည့္သူျဖစ္ေလ၏။ ထုိကာလတြင္ သာယာ၀တီမင္းကလည္း သေဘာက်၊ လႊတ္ေတာ္ကလည္း သေဘာတူ၊ ျပည္သူအမ်ားကလည္း ခ်စ္ခင္သူ ျပည္မင္းသားၾကီး သည္ ျပိဳင္ဘက္မရွိ ထီးနန္းကို ထုိက္တန္သူ ျဖစ္ေနေလသည္။

ထုိသုိ႔ အဘက္ဘက္က သေဘာတူၾကေသာ္လည္း ဆန္႔က်င္သူ တဦး ရွိေနေလသည္။ ထုိသူမွာ သာယာ၀တီမင္း၏ ေတာင္နန္းစံ မိဖုရားၾကီးေခါင္ ပင္ျဖစ္ေလ၏။ မိဖုရားၾကီးေခါင္ ၏ သားေတာ္မွာ ပုဂံမင္းသား ျဖစ္သည္။ အေပါင္းအသင္း အေပ်ာ္အပါး အလြန္မက္သူျဖစ္ေလ၏။ တေနကုန္ ၾကက္တုိက္၊ အရက္ေသာက္ ထန္းေတာ တြင္သာ အခ်ိန္ျဖဳန္းေနေလ့ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း မိဖုရားၾကီးသည္ မိမိ၏သားကုိ ထီးနန္း ဆက္ခံ ေစခ်င္ေလ၏။ ထုိေၾကာင့္ နာမည္ၾကီးလာေသာ ျပည္မင္းသားကို သုတ္သင္ရန္ အစီအစဥ္ခ်ေလေတာ့ သည္။

ျပည္မင္းသား ၏ သားေတာ္ သတုိးမင္းေစာ ကို ကုန္းေဘာင္မင္းတုိ႔၏ ထံုးစံအတုိင္း အေနာက္နန္းစံ မိဖုရား မျမကေလး၏ သမီးေတာ္ လူိင္ထိပ္ေခါင္တင္ ႏွင့္ သာယာ၀တီမင္းမွ လက္ဆက္ေစလုိေလ၏။ ထုိအေရးကို ေတာင္နန္းစံ မိဖုရားၾကီးမွ သေဘာမတူေပ။ မိဖုရား မျမကေလးသည္ သာယာ၀တီမင္း၏ အခ်စ္ေတာ္ ျဖစ္သျဖင့္ ျပည္မင္းသား တန္ခုိးအာဏာ ပုိမုိၾကီးလာမည့္ အေရးကိုသာ ေတြးျပီး ထုိအေရး မပ်က္ ပ်က္ေအာင္ ၾကံစဥ္ေတာ့သည္။

ထုိအခ်ိန္တြင္ သာယာ၀တီမင္း သည္ စိတ္ေဖာက္ျပန္ေရာဂါ စတင္စြဲကပ္လာေလေတာ့သည္။ တခါတရံ နန္းေတာ္အေဆာင္ အတြင္း ပုဆုိးမပါ ဘဲ ေလွ်ာက္သြားေနတတ္၏။ စိတ္ေဖာက္ျပန္လာလွ်င္ စိတ္ထင္လွ်င္ ထင္သလုိ လက္သံုးေတာ္ လွံေတာ္ ျဖင့္ အနီးအနား လူမ်ားကို ထုိးသတ္ေလ့ရွိေလ၏။ ဘုရင္ စိတ္ေဖာက္ျပန္ လာသည္ကုိ သတိထားမိသည္မွာ မိဖုရားေခါင္ၾကီး ႏွင့္ သူ၏ အပ်ိဴ ေတာ္မ်ားသာ ျဖစ္၏။ ထုိအခါ မိဖုရားေခါင္ သည္ ဘုရင္ စိတ္ေဖာက္ျပန္သည္ကို လူသူမေပးသိေပ။

သာယာ၀တီမင္း စိတ္အတန္ေကာင္းခ်ိန္တြင္ မိဖုရားေခါင္ၾကီးမွ မိမိ၏ အစီအစဥ္အတုိင္း ယင္းေတာ၀န္ၾကီး ၏ ၾသဇာၾကီးမားလာပံုကို သာယာ၀တီမင္း ေၾကာက္လန္႔လာေအာင္ ေျပာေလ့ရွိ၏။ သုိ႔ေသာ္ သာယာ၀တီမင္း သည္ သစၥာရွိေသာ ယင္းေတာ၀န္ၾကီးကုိ ယံုၾကည္ျမဲ ယံုၾကည္၏။ မိဖုရားေခါင္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားကို မည္သူမွ် သတိမမူမိေပ။ ေအဒီ ၁၈၄၃၊ ၁၀ လပုိင္း တြင္ သာယာ၀တီမင္း၏ သားေတာ္ တပါးျဖစ္ေသာ ပခန္းမင္းသားသည္  ေရာဂါဆန္း ျဖစ္ျပီး နန္းတြင္းသမားေတာ္မ်ားမွ အစြမ္းကုန္ကုေသာ္လည္း မရဘဲ ကံကုန္ေတာ္မူေလသည္။

သာယာ၀တီမင္း သည္ မိမိသားေတာ္ ျဖစ္သျဖင့္ ေၾကကြဲေတာ္မူေလသည္။ ထုိေန႔မွ စျပီး သာယာ၀တီမင္း ၏ ေရာဂါမွာ တခါတရံ ထိန္းမရသည္အထိ ျပင္းထန္လာေလသည္။ သာယာ၀တီမင္း စိတ္ေဖာက္ျပန္ သည္ကို မိဖုရားေခါင္မွ လူသူမသိေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားေသာ္လည္း တျဖည္းျဖည္းျဖင့္ အမတ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ၀န္ရွင္ေတာ္မင္းမွ ရိပ္မိလာေလ၏။ ညီလာခံတြင္ သာယာ၀တီမင္းမွ တခါတရံ ေျပာခ်င္သည္မ်ားကို လက္လြတ္စပယ္ ေျပာေလ၏။ ထုိသုိ႔ ေျပာလ်ွင္ မိဖုရားေခါင္မွ ညီလာခံ သုိ႔ ၀င္လာျပီး အေၾကာင္းမ်ိဴ းစံု ျပကာ ဘုရင္ကို ေခၚထုတ္သြားေလ့ရွိသည္။
(ကုန္းေဘာင္ေခတ္ နန္းေတာ္ အပ်ိဴ ေတာ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဴ ပ္ရေသာ မိန္းမစုိးခ်ဴ ပ္) 

ေအဒီ ၁၈၄၄ ေနာက္ပုိင္းတြင္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း သုိ႔ ဘုရင္ မတက္ေတာ့ဘဲ သားေတာ္ ျပည္မင္းသား၊ ပုဂံမင္းသား ႏွင့္ မင္းတုန္းမင္းသား တုိ႔မွ ဦးေဆာင္ ရေလ၏။ ေအဒီ ၁၈၄၅၊ ၃ လပုိင္း၊ ၁၆ ရက္ေန႔ တြင္ ကုန္းေဘာင္သမုိင္း ကို တမ်ိဴ းတဖံု ေျပာင္းလဲမည့္ အေျခအေန တခု ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ ျဖစ္ပံုမွာ မင္းတုန္း၀န္ေတာ္ရွင္မင္းၾကီး ဦးေရႊတုတ္ သည္ ေယာရြာသားမ်ားကို မတရားဖမ္းဆီး ႏွိပ္စက္ေသာ အာဏာပုိင္သား မ်ားထံမွ ကယ္တင္ခဲ့ေလသည္။

ေယာရြာသား မ်ားကို လည္း မဖမ္းဆီးဘဲ လႊတ္ေပးေလ၏။ ထုိ မတရားဖမ္းဆီးဖုိ႔ အမိန္႔ေပးသူမွာ မိဖုရားေခါင္ၾကီး၏ ေဆြမ်ိဴ းေတာ္စပ္သူ လက္၀ဲေတာ္မွဴ း ျဖစ္ေလ၏။ ၀န္ေတာ္ရွင္မင္းၾကီး အမိန္႔သည္ လက္၀ဲေတာ္မွဴ းထက္ ျမင့္သျဖင့္ လက္၀ဲေတာ္မွဴ းမွ မေက်နပ္ဘဲ မိဖုရားေခါင္ၾကီးထံ တုိင္ေလ၏။ မိဖုရားေခါင္လည္း ဘုရင့္အမိန္႔ဆုိျပီး ၀န္ေတာ္ရွင္မင္းၾကီး ကို ဖမ္းဆီးေစေလသည္။

ထုိေနာက္ ထုိညတြင္ ဦးေရႊတုတ္ ႏွင့္ သူ၏ သားမ်ားသည္ အေစာင့္အထပ္ထပ္ခ်ထားေသာ နန္းေတာ္ရွိ ေထာင္မွ ထြက္ေျပးလႊတ္ေျမာက္သြားေလ၏။ အေၾကာင္းအရင္းမွန္ကို မည္သူမွ် မသိေသာ္လည္း ထုိသို႔ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားေသာအခါ မိဖုရားေခါင္မွ ဦးေရႊတုတ္တုိ႔သည္ လူအင္အား ေသာင္းခ်ီျဖင့္ ဘုရင္ကို ပုန္ကန္ေနပါျပီဟု သာယာ၀တီမင္းအား အယံုသြင္းေလသည္။

သာယာ၀တီမင္းလည္း ယံုျပီး လက္၀ဲေတာ္မွဴ း ကို ဗုိလ္ခ်ဴ ပ္ခန္႔ကာ သြားေရာက္တုိက္ခုိက္ေစေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ အမွန္တကယ္မွာ ဦးေရႊတုတ္တုိ႔သည္ တညအတြင္း လူသူ ေသာင္းေက်ာ္ကို စုရုံးႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ ျဖစ္လည္း မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ သုိ႔ေသာ္ စိတ္မမွန္ေသာ သာယာ၀တီမင္း မွာ မစဥ္းစား မသံုးသပ္ႏုိင္ေတာ့ေပ။ လက္၀ဲေတာ္မွဴ း မွ စစ္တပ္အင္အား ၁ ေသာင္းျဖင့္ ခ်ီတက္သြားေသာ္ လႊတ္ေတာ္၀န္ရွင္ေတာ္မင္း ယင္းေတာ၀န္ၾကီး မွ အေၾကာင္းအရင္း မွန္ကို သိလုိသေဘာျဖင့္ ဘုရင္ကို ေတြ႔ခြင့္ရရင္ ဦးတုိက္ေလွ်ာက္ထားေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ ေတြ႔ခြင့္မရေပ။

ဦးေရႊတုတ္ႏွင့္ သူ၏ သားမ်ားကို ဆားလင္းၾကီးျမိဳ ႔တြင္ ဖမ္းဆီးမိျပီး လက္၀ဲေတာ္မွဴ းမွ သတ္ျဖတ္လုိက္ေလ၏။ ထုိေနာက္ သူပုန္ကုိ ေအာင္ႏုိင္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ကို သတင္းပုိ႔ေလသည္။ ဦးေရႊတုတ္ အေရး ကုိ လႊတ္ေတာ္တြင္ မတုိင္ပင္သျဖင့္ ယင္းေတာ၀န္ၾကီးမွ အေရးေပၚ အစည္းအေ၀း လုပ္ရာ မိဖုရားေခါင္သည္ သာယာ၀တီမင္းကို ယင္းေတာ၀န္ၾကီး(ေယာအတြင္း၀န္ ဦးဘုိးလူိင္၏ အေဖ) သည္ ဘုရင္အမိန္႔ကို အာဏာဖိဆန္ ေနျပီဟု ထပ္မံ အယံုသြင္း ျပန္ေလသည္။

ထုိအေၾကာင္း မ်ားကို ယင္းေတာ၀န္ၾကီး မွ မရိပ္မိဘဲ တရားအမွန္အတုိင္းသာသျဖင့္ ျဖစ္လုိသျဖင့္သာ အေရးအခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမွန္ကို ဆန္းစစ္ဖုိ႔ ၾကိဳးစားေနေလ၏။ ၁၈၄၅၊ ၈ လပုိင္း၊ ၂၄ ရက္တြင္ သာယာ၀တီမင္းမွ လႊတ္ေတာ္၀န္မင္း ႏွင့္ တကြ အမတ္မ်ား ကို မိမိ၏ စံနန္းေတာ္ တြင္ ေခၚေတြ႔ေလ၏။ မင္းသားမ်ားကုိကာ မေခၚေတြ႔ ေပ။ အမတ္မ်ားႏွင့္ အစည္းအေ၀း လုပ္ေနစဥ္ ယင္းေတာ၀န္ၾကီးမွ သေဘာရုိးျဖင့္ ဦးေရႊတုတ္ အေရးကို အမူမွန္ေပၚေအာင္ စံုစမ္းေရး အေၾကာင္း ေလွ်ာက္တင္ရာ သာယာ၀တီမင္း အမ်က္ထြက္ျပီး လွံေတာ္ျဖင့္ ယင္းေတာ၀န္ၾကီးကုိ ထုိးသတ္ေလ၏။

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ ပရိ၀ဏ္ အတြင္းရွိ သာယာ၀တီမင္း လွဴ ဒါန္းခဲ့ေသာ ေခါင္းေလာင္း

သာယာ၀တီမင္း ျပဳမူပံုကို တခါမွ မေတြ႔ဖူးေသာ အမတ္တုိ႔သည္ အံ့ၾသေၾကာက္ရြံ ၾကကုန္ေလ၏။  ယင္းေတာ၀န္ၾကီး လည္ စံနန္းေတာ္တြင္ ကံကုန္ေလသည္။ ထုိေနာက္ မိဖုရားေခါင္ၾကီးတုိ႔ အဖြဲ႔ ၀င္လာျပီး အေျခအေနကို ထိန္းသိမ္းေလ၏။ မိဖုရားေခါင္လည္း မိမိ၏ အၾကံေအာင္ျမင္သျဖင့္ ထုိအခြင့္အေရးကို လက္မလႊတ္ဘဲ ယင္းေတာ၀န္ၾကီး ႏွင့္ သားေတာ္ျပည္မင္း၊ အေနာက္နန္းမေတာ္ မျမကေလး တုိ႔သည္ တဖြဲ႔တည္းျဖစ္သည္ ဟု ခ်က္ျခင္း ေလွ်ာက္တင္ေလရာ ဖမ္းဆီးရန္ သာယာ၀တီမင္းမွ အမိန္႔ထုတ္ေလေတာ့သည္။

ထုိ အစည္းအေ၀း အတြင္း သားေတာ္ျပည္မင္း ႏွင့္ အေနာက္နန္းမေတာ္ မိဖုရား မျမကေလး တုိ႔ကို ဖမ္းရန္ အမိန္႔ေတာ္ ခ်က္ျခင္း ေပးရာ အေျခအေနျဖစ္ပ်က္သြားပံုမွာ အလြန္ျမန္ဆန္သျဖင့္ သံေတာ္ဆင့္တုိ႔မွ ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ ျဖစ္ကုန္သျဖင့္ မိဖုရားေခါင္မွ သူ၏ လက္ရုံး လက္၀ဲေတာ္မွဴ းကို ဘုရင့္အမိန္႔အတုိင္းလုပ္ရန္ ထပ္ဆင့္ အမိန္႔ေပးသျဖင့္ လက္၀ဲေတာ္မွဴ း တုိ႔သည္ ျပည္မင္းသား ကုိ ဖမ္းရန္ နန္းေတာ္မွ ခ်က္ျခင္း ထြက္ေလသည္။

ျပည္မင္းသားသည္ နန္းေတာ္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည္ကို မသိရွိေပ။ မိိမိ၏ စံအိမ္ေတာ္တြင္ သားေတာ္မ်ား ႏွင့္ အျခံအရံမ်ားျဖင့္ အိမ္ေတာ္တြင္ စံျမန္းေနခုိက္ျဖစ္ေလ၏။ ရုတ္တရက္ ရဲမက္ ၁ ေထာင္ခန္႔မွ အိမ္ေတာ္ကို လာေရာက္ ၀ုိင္းရံေသာအခါမွသာ နားမလည္ႏုိင္သျဖင့္ ဦးေဆာင္လာသူ လက္၀ဲေတာ္မွဴ းကို အေၾကာင္းအရင္း ကို ေလွ်ာက္တင္ရန္ အမိန္႔ေပးေလသည္။ လက္၀ဲေတာ္မွဴ းလည္း ဘုရင္အမိန္႔ျဖင့္ ဖမ္းဆီးရန္ လာေရာက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပီး မခုခံရန္ ခပ္တိတိ ျပန္ေျဖေလ၏။

အေျခအေနကို သံုးသပ္မိေသာ ျပည္မင္းသား၏ သားေတာ္ ၄ ပါးတုိ႔သည္ စီးေတာ္ဆင္ မ်ားကို အသင့္အေနအထား ျပင္ဆင္ေလသည္။ ကၽြန္ရင္း ရဲမက္ေတာ္ တခ်ိဳ ႔ လည္း ျပည္မင္းသား၏ အရိပ္အကဲ ကို ေစာင့္ၾကည့္ေနေလ၏။ ျပည္မင္းသား သည္ မိမိကို ရာဇမုန္တုိင္း ျပင္းထန္စြာ တုိက္သည္ကို သိမိသျဖင့္ မိမိ၏ သားေတာ္ မ်ားကို ထြက္ေျပးရန္ အရိပ္အကဲ ျပေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ သားေတာ္မ်ားသည္ ခ်က္ျခင္း စီးေတာ္ဆင္ျဖင့္ ဖခမည္းေတာ္ကို တင္ကာ အိမ္ေတာ္၀န္းနံရံကို ထုိးေဖာက္ျပီး ထြက္ေတာ္မူေလသည္။ ကၽြန္ရင္းတုိ႔လည္း တရၾကမ္း ခုခံ တုိက္ခုိက္သျဖင့္ ျပည္မင္းသား ႏွင့္ သားေတာ္ ၄ ပါးတုိ႔ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ေလသည္။

အိမ္ေတာ္တြင္ ႏူတ္ငံုေတာ္သေႏၵ ၆ လ ရွိေသာ ျပည္ထိပ္ထား ႏွင့္ သမီးေတာ္ အသက္ ၇ ႏွစ္ ရွိ ျပည္ထိပ္ေခါင္တင္ တုိ႔ ႏွစ္ပါး ႏွင့္ ရံေရြေတာ္ မ်ား က်န္ခဲ့ေလ၏။ ဘုရင္အမိန္႔ကား ျပည္မင္းသား ကုိသာ ဖမ္းရန္ျဖစ္သျဖင့္ လက္၀ဲေတာ္မဴွ းတုိ႔သည္ ျပည္ထိပ္ထား ႏွင့္ ျပည္ထိပ္ေခါင္တင္ တုိ႔ကုိ မထိ၀ံ့ဘဲ ရဲမက္မ်ားျဖင့္ ၀ုိင္းရံ ထားေစျပီး ျပည္မင္းသား ေနာက္သုိ႔ လုိက္ၾကေလ၏။

ထုိသုိ႔ အေျခအေန ရူပ္ေထြးေနစဥ္ မည္သူမွ သတိမထားမိသူ ႏွစ္ဦး ရွိေလ၏။ ထုိသူမွာ ျပည္မင္းသား၏ သားေတာ္ အငယ္ဆံုး ၃ ႏွစ္သား ထိပ္တင္တုတ္ႏွင့္ အထိန္းေတာ္ မျငိမ္းသာ တုိ႔ အေၾကာင္း ျဖစ္ေလ၏။ (အထိန္းေတာ္ မျငိမ္းသာ ၏ ထက္ျမက္မူေၾကာင့္ ျပည္မင္းသား ၏ ေနာက္ဆံုး သားေတာ္ လြတ္ေျမာက္ပံုကို ေနာက္တြင္ အျပည့္အစံု တင္ျပပါမည္။)

ယခင္က ထက္ျမက္ျပီး ရဲရင့္ေသာ သာယာ၀တီမင္းသည္ စိတ္မမွန္ေရာဂါ ေၾကာင့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ မစဥ္းစားမေတြးေခၚ ႏုိင္သျဖင့္ အာဏာမက္သူ မိဖုရားေခါင္ၾကီး၏ ေစရာ ကုိ ကရေသာ ဇာတ္ရုပ္ တခု ျဖစ္သြားရေလေတာ့သည္။

Share:

No comments:

Post a Comment