သာယာ၀တီမင္း ၏ ေနာက္ဆံုးရန္သူ

သာယာ၀တီမင္း သည္ မိမိ၏ တူေတာ္ေညာင္ရမ္းမင္းသား ကို ကြပ္မက္ျပီးသည့္ေနာက္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ လူထုေထာက္ခံမူ က်ဆင္းလာေလ၏။ ျပည္သူေထာက္ခံမူရရန္အတြက္ ရဟန္းေတာ္ ၄ ေထာင္ကို နန္းေတာ္သုိ႔ ပင့္ကာ ဆြမ္းေလာင္းလွဴ ေလ၏။ ထုိျပင္ အလွဴ အဒါန္းမ်ားစြာကိုလည္း ျပဳ လုပ္ေလ၏။ သာယာ၀တီမင္း သည္ ေနာင္ေတာ့္မ်က္ႏွာေတာ္ေၾကာင့္သာ မယ္ႏုကို ေထာင္သြင္းမခ်ျခင္းျဖစ္ေလ၏။ မယ္ႏု ၏ ေမာင္ေတာ္ ဦးအုိ ႏွင့္ အေပါင္းအပါမ်ားကို ေထာင္သြင္းခ်ထားေလသည္။ ထုိျပင္ ဦးအုိတုိ႔ ပိုင္ဆုိင္သမွ် ကိုလည္း သိမ္းလုိက္သျဖင့္ ဦးအုိ၏ သမီးမ်ား သည္ အင္း၀ျမိဳ ႔ေဟာင္းတြင္ ေတာင္းရမ္းသည့္ ဘ၀ သုိ႔ ေရာက္သြားေလ၏။ ဘုရင့္အမိန္႔ရွိသျဖင့္ မည္သူမွ မကူညီ၀ံ့ၾကေပ။

ေညာင္ရမ္းမင္းသားကို ကြပ္မက္ျပီး ၁ ႏွစ္အၾကာ ၁၈၄၀၊ ၃ လပုိင္း၊ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ မတၱရာျမိဳ ႔အနီး ရွိ ေက်းရြာ ကို သူပုန္မ်ား ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္ၾကေလသည္။ ဦးေဆာင္သူမွာ ေရႊဓားမင္းသား ေမာင္၀င္းငယ္ ျဖစ္ေလ၏။ သာမန္ ေတာသား တဦးျဖစ္ျပီး ဓားကစားရာတြင္ အလြန္ကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္ေလ၏။ အင္အား မွာ ၁၅၀၀ ခန္႔ ရွိေလသည္။ ထုိ ပုန္ကန္မူကို မတၱရာျမိဳ ႔၀န္မွ ရဲမက္မ်ားျဖင့္ သြားေရာက္နွိမ္နင္းေသာ္လည္း မႏုိင္သျဖင့္ ဆုတ္ရင္းဆုတ္ရင္း ေနာက္ဆံုး ျမိဳ ႔ပါ သူပုန္လက္ထဲ က်ေရာက္သြားရေလ၏။

ထုိသုိ႔ ပုန္ကန္မူကို ေထာက္ခံသူမ်ားလာေရာက္ပူေပါင္းၾကရာ ေမာင္၀င္းငယ္သည္ ရဲမက္အင္အား ၅ ေထာင္နီးပါးရွိလာေလ၏။ ေနျပည္ေတာ္မွ လႊတ္သမွ် တပ္မ်ားသည္ ေမာင္၀င္းငယ္ တပ္မ်ားကို မထုိးေဖာက္ႏုိင္ၾကေပ။ သာယာ၀တီမင္းမွ ေရွ႔၀င္းမွဴ းမင္းၾကီး ကို ဦးေဆာင္ေစျပီး ရဲမက္ ၃ ေထာင္ေက်ာ္ျဖင့္သြားေရာက္ခုခံ ေစေလသည္။ ထုိျပင္ ေက်ာက္ဆည္၀န္ၾကီးကိုလည္း ရဲမက္ ၁ ေထာင္ေက်ာ္ ေပးျပီး သြားေရာက္ တုိက္ခုိက္ေစ ေလ၏။

ေရွ႔၀င္းမွဴ းမင္းၾကီး ႏွင့္ ေက်ာက္ဆည္၀န္ၾကီးကို အျပင္းအထန္ တုိက္ခုိက္သျဖင့္ ေမာင္၀င္းငယ္တပ္မ်ား ပ်က္ကာ ပရမ္းပတာ ျဖစ္ျပီး ထြက္ေျပးၾကကုန္ေလ၏။ ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း ကို သာယာ၀တီမင္း ထံ ေလွ်ာက္တင္ၾကေလသည္။ ၁၈၄၀၊ ၄ လပုိင္း၊ ၂၂ ရက္တြင္ သူပုန္ေခါင္းေဆာင္ ေမာင္၀င္းငယ္ကို ရွမ္းျပည္ ျဖစ္ေသာ သီေပါ တြင္ ဖမ္းမိသျဖင့္ ဘုရင့္ေရွ႔ေမွာက္သုိ႔ ေခၚေဆာင္လာၾကေလ၏။

ေမာင္၀င္းငယ္ သည္ ေနျပည္ေတာ္ေရာက္ေရာက္ခ်င္း ဘုရင့္ေရွ႔ေမွာက္တြင္ ဘုရင္ေဟာင္းမွ အမိန္႔ေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ခ်က္ျခင္း ေလွ်ာက္တင္ေလ၏။ ထုိအခါ သာယာ၀တီမင္း သည္ အလြန္အမ်က္ထြက္ေလ၏။ ပါ၀င္သူမ်ားကို ေျပာေစရာတြင္ ေမာင္၀င္းငယ္မွ သံေတာ္ဆင့္ေဟာင္း ေရႊသား မွ စာျဖင့္ ပုိ႔ကာ ဆက္သြယ္သျဖင့္ ပုန္ကန္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္တင္ေလ၏။

ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ဘုရင့္ ဇာတ္ပြဲ 

ဘၾကီးေတာ္၏ သံေတာ္ဆင့္ေဟာင္း ေရႊသား သည္ ေထာင္ထဲတြင္အက်ဥ္းက်ေနသူ ျဖစ္ျပီး ဘုရင့္အမိန္႔အရ ဘယ္သူမွ ေထာင္နားကပ္ခြင့္မရွိေပ။ သုိ႔ေသာ္လည္း သာယာ၀တီမင္း မွ သံေတာ္ဆင့္ ငေရႊသား ကို စစ္ေဆးေစရာ ေနာင္ေတာ္မင္းၾကီး၏ မိဖုရားၾကီး မယ္ႏု မွ အမိန္႔ေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖာင့္ခ်က္ေပးသျဖင့္ သာယာ၀တီမင္း သည္ ထုိအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ မယ္ႏုကို ဖမ္းဆီးရန္ အမိန္႔ထုတ္ေလသည္။ ငေရႊသား လည္း ႏွိပ္စက္ခံရသည့္ ဒဏ္ရာျဖင့္ ေသေလ၏။

မယ္ႏု သာမက ဦးအုိႏွင့္အေပါင္းအပါတုိ႔ကိုလည္း ေသဒဏ္ေပးေလ၏။ မိဖုရားေခါင္ၾကီးေဟာင္း မယ္ႏု ကုိ ေသဒဏ္ေပးရာတြင္ ဘၾကီးေတာ္မွ နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ သာယာ၀တီမင္း ထံ အသနားခံစာ တင္ေသာ္လည္း အရာမေရာက္ဘဲ ထုိေန႔မွ စျပီး ဘၾကီးေတာ္ ထံသုိ႔ သာယာ၀တီမင္း လည္းလာေရာက္ လည္ပတ္ ျခင္း မရွိေတာ့ေပ။

မယ္ႏုလည္း ထံုးစံအတုိင္း ေရတြင္ ေဖ်ာက္ခံရေလသည္။ ဦးအုိ ႏွင့္ အေပါင္းအပါမ်ားကိုမူ သာမန္ အက်ဥ္းသား မ်ား၏ ေသဒဏ္အတိုင္း အသတ္ခံရေလ၏။ ထုိသုိ႔ အသတ္ခံရသူမ်ားထဲတြင္ ျမ၀တီမင္းၾကီး ဦးစ မပါ၀င္ခဲ့ေပ။ ဦးစ သည္ မယ္ႏု ၏ သစၥာကို ေစာင့္သိသူျဖစ္ျပီး သာယာ၀တီမင္းသား ပုန္ကန္သည့္ စစ္ပြဲ တြင္ အေရးနိ္မ့္ျပီး အဖမ္းခံခဲ့ရသူျဖစ္၏။

တေန႔ ဦးစ သည္ ေထာင္သား မ်ားတုိ႔၏ အလုပ္အတုိင္း အလုပ္ၾကမ္းလုပ္ေနရကာ လမ္းျပင္ေနရေလသည္။ ထုိလမ္းျပင္ေနရျခင္းသည္ သဲအင္းဆရာေတာ္ၾကီး ပ်ံလြန္ေတာ္မူရာ မိဖုရားေခါင္ၾကီးမွ ၾကြေရာက္ပူေဇာ္ ရန္ အစီအစဥ္ရွိသျဖင့္ ထုိ လမ္းကို ျပင္ေနရျခင္းျဖစ္၏။ ထုိလမ္းျပင္ေနသည္ကို သာယာ၀တီမင္း ၏ တပင္တုိင္ သမီးေတာ္ မွ ေတြ႔ရွိသျဖင့္ ေခၚေစကာ အက်ဥ္းထဲတြင္ မည္သုိ႔ ေနရ သနည္း ဟု ေမးျမန္းေလ၏။

ဦးစလည္း လည္း ပင္ပန္းဆင္းရဲရပံု ကို ေလွ်ာက္တင္သျဖင့္ သမီးေတာ္ တပင္တုိင္မင္းသမီး မွ သနားကာ ဦးစ အား ဘုန္းေတာ္ဘြဲ႔ တခု ေရးသားေစေလ၏။ ထုိေနာက္ မိမိမွ ကူညီေပးမည္ဟု ေျပာကာ နန္းေတာ္သုိ႔ ျပန္ၾကြေလသည္။ ဦးစလည္း အမ်က္ေျဖ သီခ်င္း ဘုန္းေတာ္ဘြဲ႔ တခု ကို ေရးသားေလသည္။

ကုန္းေဘာင္ေနမင္း၊ ဘုန္းေရာင္ျဖာ၀င္း
ေသာင္းဒီပါ ထိန္ထိန္လင္း
သိဂၤါလ်ွံလန္း၊ ကၠႏၵာစံခန္း
ေ၀ယံေလတူ ႏူန္းနန္း
မ်ားထုေ၀ေန၊ ခ်မ္းသာေစ
ဖန္ေတာ္ေဆာင္းသည့္၊ ကုန္းေဘာင္ဘုရား
ေသာင္းထုိက္ကယ္ညာ တစ္ျပည့္လံုး
ဘုန္းေနျခည္ ေဆာင္ေရာင္ပြင့္တယ္ေလ
ရာမင္း မင္းဖ်ား
အုိ.... ကြယ္ မွန္းရည္လုိ႔ေစ
ျပည္လံုး သြန္းေလာင္းေညာင္ေရ။ ဟူေသာ သီခ်င္းကို ေရးသားေလသည္။

ထုိသီခ်င္း ကို လျပည့္ေန႔ ရုပ္ေသးပြဲတြင္ တပင္တုိင္ မင္းသမီး အကူအညီျဖင့္  မင္းသားကုိင္ ဦးေရႊသာက သီဆုိေလေတာ့သည္။ ထုိသီခ်င္း ျပီးေသာအခါ သာယာ၀တီမင္းမွ မည္သူ ေရးသနည္း ဟု ေမးျမန္းရာ သမီးေတာ္ တပင္တုိင္မင္းသမီး မွ ၀န္ၾကီးေဟာင္း ငစ ေရးသည္ဟု ေလွ်ာက္တင္ေလ၏။ ထုိေနာက္ မင္းသမီး မွ ငုိယုိကာ ပညာရွိ တဦး ေထာင္ထဲတြင္ မရွိေနသင့္ေၾကာင္း ၀မ္းနည္းစြာ ေလွ်ာက္တင္ေလရာ သာယာ၀တီမင္း မွ ႏွလံုးေတာ္ေပ်ာ့ျပီး လြတ္ေစ ဟု ခ်က္ျခင္း အမိန္႔ေတာ္ ခ်ေလ၏။

ဦးစ လည္း ထုိညတြင္းခ်င္း အက်ဥ္းမွ လႊတ္ေျမာက္ေလသည္။တပင္တုိင္ မင္းသမီး သည္ ကဗ်ာ၊သီခ်င္းမ်ား ကို ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသူျဖစ္သျဖင့္ ဦးစ ကို မိမိအနား အမူထမ္းရန္ ေျပာဆုိေသာ္လည္း ဦးစ မွ လက္မခံဘဲ ေတာင္းပန္ကာ သူ၏ ရြာ တြင္သာ ေအးခ်မ္းစြာ ေနထုိင္သြားေလေတာ့သည္။
Share:

No comments:

Post a Comment