ကံမေကာင္းရွာေသာ စၾကာမင္းသားေလး

ေအဒီ ၁၈၃၇ ၊ ၄ လပုိင္း၊ ၃၀ ရက္ေန႔ တြင္ သာယာ၀တီမင္း မွ ကုန္းေဘာင္ထီးနန္း ကို သိမ္းပုိက္ကာ ဘုရင္ အျဖစ္ ဘိသိတ္ခံေတာ္မူေလသည္။ ေခတ္ျပိဳင္ မင္းမ်ားမွာ
 ျဗိတိန္တြင္ ၀ိတုိရိယ ဘုရင္မ- Queen Victoria ,1837 June 20 - 1901 Jan 22 ( အိႏၵိယ ႏုိင္ငံ ႏွင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ၏ ဘုရင္မ ျဖစ္ခဲ့သူ ) ,
တရုတ္ျပည္တြင္ Daoguang Emperor - 1820 Oct 3 - 1850 Feb 25 ( ၈ ေယာက္ေျမာက္ မန္ခ်ဴ း ဧကရာဇ္ - ျဗိတိန္ ႏွင့္ ဘိန္းစစ္ပြဲ ( First Opium War) ျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး မန္ခ်ဴ းတရုတ္ရူံးနိမ့္ကာ ေဟာင္ေကာင္ ကို ျဗိတိန္သုိ႔ ေပးအပ္လုိက္ရ )


၀ိတုိရိယ ဘုရင္မ 


သာယာ၀တီမင္းသား သည္ ေနာင္ေတာ္ဘၾကီးေတာ္ ႏွင့္ အလြန္တည့္ကာ ညီေနာင္ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္ ရုိင္းပင္း ၾကသည္။ မင္းသားေမာင္အုိႏွင့္ မယ္ႏု တုိ႔ ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေသြးထုိးေသာ္လည္း ဘၾကီးေတာ္မွာ သာယာ၀တီမင္းသား အေပၚ စိတ္မကြက္ခဲ့ေပ။ ေနာက္ဆံုး ဘၾကီးေတာ္ ေနမေကာင္းခ်ိန္တြင္ ေမာင္အုိတုိ႔  ေထာက္ေခ်ာက္ထဲ ၀င္မိေတာ့မွ ညီေတာ္အား တုိက္ရန္ အမိန္႔ေတာ္ေပးခဲ့ေလ၏။ သာယာ၀တီမင္းသား လည္း မိမိ ဘုရင္ျဖစ္ေသာ္ ေနာင္ေတာ္ ကို ေကာင္းမြန္စြာ သက်သီဟ ဘုရားအနီးတြင္ ေနထုိင္ေစေလ၏။ ေနာင္ေတာ္ ခ်စ္ေသာ မယ္ႏု ကိုပင္ အသက္ခ်မ္းသာခြင့္ေပးခဲ့သည္။
သုိ႔ေသာ္လည္း သာယာ၀တီမင္း အဖုိ႔ စိတ္မေအးႏုိင္ေသးေပ။ စိတ္မေအးႏုိင္ရျခင္းအေၾကာင္းမွာ ေညာင္ရမ္းမင္းသား ေလးျဖစ္သည္။ ေညာင္ရမ္းမင္းသား သည္ ေမြးကတည္း နိမိတ္ၾကီးမ်ားျဖင့္ ေမြးဖြားလာသူျဖစ္ရာ ျပည္သူမ်ားက မင္းသားေလးသည္ အဂၤလိပ္မ်ားကို လံုး၀တုိက္ထုတ္ႏုိင္မည့္သူ ဟု ယံုၾကည္ၾကေနေလ၏။ ယခင္ ဘုိးေတာ္ဘုရား ေခတ္က နာမည္ၾကီးခဲ့ေသာ ရေသ့ဦးေအာင္ (ဘုိးဘုိးေအာင္) မွ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ခံရေသာ မင္းသားေလး ဟုလည္း နာမည္ၾကီးေနသျဖင့္ သာယာ၀တီမင္း ထက္ ပုိနာမည္ၾကီးကာ ျပည္သူ ေထာက္ခံမူ ပုိရေသာ မင္းသားေလးျဖစ္၏။

သာယာ၀တီမင္း သည္ ဘုရင္ျဖစ္ေသာ္ ထုိကိစၥမ်ားကို စိတ္ပူေသာ္လည္း ဘုရင္ျဖစ္ျဖစ္ျခင္း ေသြးေခ်ာင္းမစီးလုိသျဖင့္ ေညာင္ရမ္းမင္းသား အား မင္းသားအေဆာင္အေယာင္ အျပည့္ျပန္လည္ ေပးအပ္ျပီး လြတ္လပ္စြာ ေနေစေလ၏။ ဘုရင္ျဖစ္လွ်င္ အဂၤလိပ္ႏွင့္ ခ်ဴ ပ္ဆုိထားေသာ ရႏၱပိုစာခ်ဴ ပ္ကိုလည္း အသိအမွတ္မျပဳ ဘဲ အဂၤလိပ္သံတမန္မ်ား ထုိအေၾကာင္း ကို လာေရာက္ေလွ်ာက္တင္လွ်င္ ေတြ႔ခြင့္ပင္ မေပးေတာ့ သျဖင့္ သံတမန္မ်ားလည္း မည့္သုိ႔မွ ေျပာခြင့္မသာသျဖင့္ စာခ်ဴ ပ္အရ ျမန္မာတုိ႔ ေပးအပ္ရန္က်န္ေသာ ေငြမ်ားကိုပင္ မေတာင္းၾကေတာ့ေခ်။ သံတမန္ ဆက္ဆံေရး သည္ သာယာ၀တီမင္းလက္ထက္တြင္ ဆုိး၀ါးခဲ့ရသည္။

အမရပူရ နန္းတြင္း

သာယာ၀တီမင္း သည္ နန္းေတာ္ကို အင္း၀မွ အမရပူရ သုိ႔ ျပန္လည္ေျပာင္းေရႊ႔ျပီး နန္းစံခဲ့သည္။ ဘုရင္ျဖစ္ျပီးသည့္ႏွင့္ အမရပူရျမိဳ႔ ကို ျပန္လည္ ျပဳျပင္ေစျပီး ၁၈၃၇ ၊ ၁၂ လပုိင္း ၁၂ ရက္ေန႔ တြင္ မင္းခန္းမင္းနားျဖင့္အမရပူရျမိ ု႔ေတာ္သုိ႔ ၀င္ေတာ္မူေလသည္။ သာယာ၀တီမင္း အမရပူရ သုိ႔ ျပန္လည္ နန္းစံေနစဥ္ ေညာင္ရမ္းမင္းသား ၏ သတင္းသည္ ေန႔စဥ္ ၾကီးသထက္ၾကီးလာေလသည္။ ထုိ႔ျပင္ အမရပူရသည္ ေညာင္ရမ္းမင္းသား ေမြးဖြားခဲ့ေသာ ေနရာ ျဖစ္သျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ပါးစပ္ဖ်ားတြင္ စၾကာမင္းသား ေအာင္ျမင္ေနရာ သုိ႔ ဆုိက္ေနျပီ၊ ထုိသုိ႔ ျဖစ္ေအာင္ သာယာ၀တီမင္းမွ လုပ္ေပးရသည္ အစရွိသျဖင့္  ျပည္သူအမ်ား ေျပာဆုိၾကေလ၏။

ေညာင္ရမ္းမင္းသား သည္ အလြန္အေနေအးသူ ျဖစ္သည္။ မ်က္ႏွာေတာ္မွာလည္း မွတ္တမ္းမ်ားအရ တျခား မင္းသားမ်ားႏွင့္ မတူဘဲ က်က္သေရ အလြန္ရွိသူ ဟု ဆုိၾကသည္။ ထုိျပင္ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ေညာင္ရမ္းမင္းသားေလး သည္ လက္ထဲတြင္ ပုတီး အျမဲတမ္း ကုိင္ထားသည္ဟု ဆုိ၏။ အမွန္ဆုိလွ်င္ ေညာင္ရမ္းမင္းသားသည္ ဘၾကီးေတာ္ သားေတာ္ ျဖစ္သျဖင့္ အိမ္ေရွ႔ရာထူး ရမည္သူ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း မယ္ႏု ႏွင့္ ေမာင္အုိ ေကာင္းစားစဥ္က စၾကာမင္းသားေလးကို အိမ္ေရွ႔အရာမအပ္ဘဲ ေခ်ာင္ထုိးထားေလ၏။ လႊတ္ေတာ္တြင္လည္း အေရးမေပးသျဖင့္ မင္းသားေလးမွာ နန္းေတာ္အေရးမ်ားကုိ စိတ္ကုန္သြားဟန္ တူပါ၏။ ယခင္ အဘုိးေတာ္ (ဘုိးေတာ္ဘုရား)  မွ ေညာင္ရမ္းျမိဳ ႔ေပးအပ္ထားလုိ႔သာ မင္းသားေလးမွာ တင့္တင့္တယ္တယ္ ေနႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။

 ယခု တဖန္ သာယာ၀တီမင္း နန္းတက္ေသာ္ မင္းသားေလးေၾကာင့္ စိတ္မေအးရျပန္ေပ။ ျပည္သူမ်ားသည္ မည္သူက လြင့္ သတင္းမ်ားကုိမသိဘဲ ထပ္တလဲလဲ ေျပာဆုိေနၾကျခင္းေၾကာင့္ အာဏာမရွိေသာ မင္းသားေလး၏ ေရွ႔ေရးသည္ စိတ္မေအးရေပ။ ထုိသတင္းမ်ားသည္ ေညာင္ရမ္းမင္းသား အတြက္ မေကာင္းပါေခ်။ ထုိသုိ႔ သတင္းမ်ား ျပန္႔ေနစဥ္ ေညာင္ရမ္းမင္းသား အိမ္ေတာ္ အား တေန႔ ဘုရင့္တပ္မ်ား ၀ုိင္းကာ မင္းသားအား ရုတ္တရက္ ဖမ္းဆီးျပီး ေၾကးတုိက္တြင္ ထားလုိက္ၾကေလ၏။ မင္းသား အား ဖမ္းေသာ သတင္းသည္ ရုတ္တရက္ ျပန္႔သြားျပီး အမရပူရေနျပည္ေတာ္ တခုလံုး ရုတ္ရုတ္ ျဖစ္သြားရေလ၏။

ဖမ္းဆီးရေသာ အေၾကာင္းအရင္းမွာ လက္၀ဲ၀င္းမွဴ း ႏွင့္ ေညာင္ရမ္းမင္းသားတုိ႔ ပုန္ကန္ရန္ အတုိင္အပင္ ရွိေၾကာင္း စြပ္စြဲၾကေလသည္။ မွတ္တမ္းအရ မင္းသားသည္ ေျဖရွင္းခ်က္ မေပးရဘဲ ေၾကးတုိက္ထဲတြင္ေနရ ၏။ လက္၀ဲ၀င္းမွဴ း ႏွင့္ ပါ၀င္သူဟု ထင္မွတ္ရသူမ်ားကို သာယာ၀တီမင္း မွ ဥယ်ာဥ္ေတာ္တြင္ ကုိယ္တုိင္ စစ္ေဆးသည္ဟု ဆုိ၏။ ထုိ စစ္ေဆးရာတြင္ ပါ၀င္သူမ်ား အားလံုးမွ ဟုတ္မွန္သည္ဟု ထြက္ဆုိၾကသျဖင့္ မင္းသား ကို ေရခ် သတ္ရန္ သာယာ၀တီမင္းမွ အမိန္႔ေတာ္ခ်ေလသည္။ ထုိျပင္ ျမေတာင္မင္းသမီး ကုိလည္း ပါ၀င္သည္ဟု စြပ္စြဲ ခံရကာ ေရခ် သတ္ရာတြင္ ပါ၀င္သြားေလ၏။

ထုိသတ္ပြဲ သည္ သာယာ၀တီမင္း မွ ဘုရင္ျဖစ္ျပီး ပထမဆံုး ၁ ႏွစ္အၾကာတြင္ ေဆြေတာ္မ်ိဴ းေတာ္မ်ားကို သတ္ေသာ ပြဲ ျဖစ္ေလ၏။ စၾကာမင္းသားေလးသည္ မိမိအား ေရႊၾကက္ယက္ဘုရား အနီး ေရခ်မည့္ေနရာသုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားရာ တြင္ အျပံဳ းမပ်က္ဘဲ ေကာင္းမြန္စြာ ေလွ်ာက္သြားသည္ဟု ဆုိ၏။ ျပည္သူမ်ားစြာတုိ႔လည္း မင္းသား ေရခ်မည့္ေနရာ သုိ႔ လာေရာက္ၾကကာ ငုိယုိသူက ငို၊ အစရွိသျဖင့္ မိမိတုိ႔ ခ်စ္ေသာ မင္းသားေလး ကို ေနာက္ဆံုး လာေရာက္ ႏူတ္ဆက္ၾကသည္ဟု ဆုိ၏။ ေညာင္ရမ္းမင္းသားေလး ေခၚ စၾကာမင္းသားေလး သည္ မွတ္တမ္းအရ ေမြးဖြားခ်ိန္တြင္ နိမိတ္ၾကီးမ်ားျဖစ္ေသာ မဂၤလာစည္ေတာ္ အလုိလုိမည္ျခင္း၊ ငလ်င္လူပ္ျခင္း၊ နန္းေတာ္အတြင္း ၾသဘာသံ မ်ား ျဖစ္ေပၚ ျခင္း မ်ား ျဖင့္ ေမြးဖြားလာေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုး အာဏာလြန္ဆြဲပြဲ တြင္ အသံုးခ်ခံရကာ ေသဆံုးသြားရေလ၏။

၁၈၃၈၊ ၄ လ၊ ၁၅ ရက္ သည္ ေညာင္ရမ္းမင္းသား ေရခ် သတ္ခံရေသာ ေန႔ ျဖစ္ေလသည္။ မွတ္တမ္းမ်ား အဆုိအရ မင္းသားေလးအား ေရခ် သတ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေျမငလ်င္ ၾကီးစြာ လူပ္ေလ၏။ ေရႊၾကက္ယက္ ဘုရား အနီးတြင္ မုိးသက္ေလျပင္း ၾကီးမ်ား က်ေလ၏။ နန္းေတာ္ရွိ မဂၤလာကန္သည္လည္း ေသြးေရာင္ သန္းေလ၏။ ထုိျပင္ မင္းသား၏ ဖြားဖက္ေတာ္ ေရႊလေရာင္ ျမင္းလည္း အိမ္ေတာ္ တြင္ မရွိေတာ့ဘဲ ေပ်ာက္ကြယ္သြား ေလသည္။
ယေန႔ေခတ္ ေရႊၾကက္ယက္ဘုရား 

ထုိသုိ႔ အသတ္ခံရေသာ အခါ မခံစားနုိင္ေသာ ျပည္သူတုိ႔မွ ျမစ္ေရမွတြင္းမွ ေရႊေရာင္သန္းေလးတခု ေကာင္းကင္သုိ႔ ျပန္တက္သြားသည္ဟု ျမင္ေတြ႔သည္ဟု ဆုိၾကသျဖင့္ စၾကာမင္းသားေလးကုိ ထုိခ်ိန္မွ စျပီး ယခု အထိ မင္းသားေလးမေသ ၊ ရေသ့ဦးေအာင္ (ဘုိးဘုိးေအာင္) မွ ေခၚေဆာင္သြားသည္၊ တခ်ိဳ ႔မွလည္း ေရႊလေရာင္ျမင္းကို စီးျပီး ေတာထြက္သြားျပီ၊ အစရွိသျဖင့္ ဆုိၾကေလ၏။

ေညာင္ရမ္းမင္းသားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေနာက္မွတ္တမ္းတခုမွာ  မင္းသား၏ ကၽြန္ ျမင္းခံေတာ္ ေမာင္ညိဳ ၏ ေလွ်ာက္တင္ခ်က္ေၾကာင့္ ထုိေခတ္မွာ မင္းသားေလး ျပန္လာမည္ကို ပုိမုိျပီး ယံုၾကေလ၏။ ျဖစ္စဥ္မွာ ေမာင္ညိဳ သည္ မိမိ သခင္ အသတ္ခံရျပီးေနာက္ မင္းကြန္းအရပ္ရွိ ဘုိးေတာ္ဘုရားတည္ခဲ့ေသာ ျမသိန္းတန္ေစတီ သုိ႔ သြားကာ ဥပုသ္ေစာင့္ျပီး သူေတာ္စင္ အေနျဖင့္ ဘုရားနားတြင္ ေနေလ၏။

မင္းကြန္းရွိ ျမသိန္းတန္ ဘုရား

ထုိအခါ စၾကာမင္းသားေလးမွ ေရႊလေရာင္ျမင္းျဖင့္ ေမာင္ညိဳ ငါကား မေသ၊ ရေသ့ ဦးေအာင္ ယူေဆာင္သြားသျဖင့္ ငါကုိယ္ေတာ္ျမတ္ ရဇိတ ေတာင္တန္းမွာ စံျမန္းေနသည္ ဟု  မိန္႔သည္ ဟု ဆုိေလ၏။ ထုိသတင္း သည္ ခ်က္ျခင္း ျပန္႔ႏွံ သြားရာ ဘုရင့္နားေတာ္ ေပါက္ၾကားေလ၏။ သာယာ၀တီမင္းလည္း ေမာင္ညိဳ ကို ေခၚျပီး ေမာင္မင္း၏ သခင္ နတ္စိမ္းျဖစ္ျပီး ကုိယ္ထင္လာျပ သည္ မဟုတ္သေလာ ဟု ေမးရာ ေမာင္ညိဳ မွ ဘုန္းေတာ္ေၾကာင့္ နတ္စိမ္းမဟုတ္ပါ၊ ကၽြႏု္ပ္၏ အရွင္သခင္ စၾကာမင္း ျဖစ္ပါသည္ ဟု ျပန္လည္ ေလွ်ာက္သျဖင့္ သာယာ၀တီမင္းမွ အမ်က္ထြက္ကာ ထုိေနရာတြင္ပင္ ေသဒဏ္ေပးေလ၏။

ထုိေန႔မွစျပီး စၾကာမင္းသား အေၾကာင္း ေျပာသူမ်ားကို ရာဇ၀တ္ သင့္မည္ဟု အမိန္႔ေတာ္ ျပန္သျဖင့္ မည္သူမွ မေျပာ၀ံ့ၾကေတာ့ေပ။

Share:

No comments:

Post a Comment