သာယာ၀တီမင္းသား မွ အင္း၀ထီးနန္းကို သိမ္းပုိက္ႏုိင္ျခင္း

ေအဒီ ၁၈၃၇၊ ၃ လပုိင္း၊ ၆ ရက္တြင္ သာယာ၀တီမင္းသား၏ စစ္ဗုိလ္မွဴ း ျဖစ္သူ မဟာမင္းလွမင္းေခါင္ေက်ာ္ မွ စုိင္နံရြာ ခံတပ္ၾကီး ကို စစ္သံုးမ်က္ႏွာ ဖိျပီး တုိက္ခုိက္ေလသည္။ တုိက္ပြဲ မွာ ျပင္းထန္ျပီး ေနာက္ဆံုး စုိင္နံရြာခံတပ္ရွိ ဘၾကီးေတာ္တပ္ မခံႏုိင္ေတာ့ဘဲ ပရမ္းပတာ ျဖစ္ကုန္ေလ၏။ ထုိစဥ္ စစ္ကူရန္ ခ်ီတက္လာေသာ ပင္းတလဲမင္းသား တပ္မွ အင္း၀ဘုရင္႔ ၀တ္စုံ ရဲမက္မ်ားစြာ ပရမ္းပတာ ေျပးေနသည္ကို ျမင္သျဖင့္ အားလံုး ကို ျပန္လည္ စုရုံးျပီး ေရႊဘုိရွိ သာယာ၀တီမင္းသားကို တုိက္ရန္ ခ်ီတက္ေလသည္။စုိင္နံခံတပ္ၾကီး ပ်က္ေၾကာင္း အင္း၀ေနျပည္ေတာ္ သတင္းရလွ်င္ လယ္ယာ၀င္းမွဴ း ၾကီး မင္းၾကီးမင္းလွမင္းထင္ ကို ရဲမက္ ၄ ေထာင္ေက်ာ္ ေပးကာ ပင္းတလဲမင္းသား ကို စစ္ကူရန္ ခ်ီတက္ေစျပန္ေလသည္။ ထုိ စစ္ကူ ခ်ီတက္လာေသာ သတင္းကို သူလွ်ိေၾကာင့္ သာယာ၀တီမင္းသားမွ သိရသျဖင့္ ၾကားျဖတ္ခ်ံဴ ခိုတုိက္သျဖင့္ မင္းၾကီးမင္းလွမင္းထင္ တပ္ပ်က္ေလသည္။

ပင္းတလဲမင္းသား ကို ျဖိဳ ရန္ သာယာ၀တီမင္းသား၏ ဗုိလ္မွဴ းမွ တာ၀န္ယူျပီး သာယာ၀တီမင္းသားမွာမူ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္မွ ထပ္လႊတ္သမွ် စစ္ကူမ်ားကို ျဖတ္တုိက္ရန္ တာ၀န္ယူထားေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ ပင္းတလဲမင္းသား သည္ ဆက္လက္ခ်ီတက္ျခင္း မျပဳဘဲ သရုိင္ရြာတြင္ ခံတပ္ၾကီး ေဆာက္လုပ္ေလသည္။ ထုိေၾကာင့္ သာယာ၀တီမင္းသားတပ္ ႏွင့္ ဗုိလ္မွဴ း မဟာမင္းလွမင္းေခါင္ေက်ာ္ တပ္မ်ား ျပန္လည္ ပူေပါင္းျပီး ထုိ သရုိင္ရြာ ခံတပ္ကို အျပင္းအထန္ ထုိးစစ္ဆင္ၾကေလ၏။

ထုိစဥ္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္တြင္ ရွိေနသည့္ အဂၤလိပ္အေရးပို္င္ အရာရွိ တုိ႔မွ ဘၾကီးေတာ္အား မိမိတုိ႔ စစ္ေျပျငိမ္းေအာင္ ကူညီလုိပါသည္ဟု ေလွ်ာက္တင္သျဖင့္ ဘုရင္မွ ခြင့္ျပဳ ေလသည္။ ထုိ ျဗိတိသွ် အရာရွိ တုိ႔ အဖြဲ႔ လည္း စစ္ဆုိင္းအလံ ႏွင့္ ျဗိတိသွ် အလံ ကို ပါ လႊင့္တင္ကာ ပင္းတလဲမင္းသား၏ ခံတပ္ သုိ႔ ၀င္ေလသည္။ စစ္ဆုိင္းအလံ ႏွင့္ ျဗိတိသွ် အလံတုိ႔ေၾကာင့္ စစ္ပြဲ ေခတၱ ခဏ ရပ္နားၾကေလသည္။

ျဗိတိသွ် အရာရွိ တုိ႔လည္း သာယာ၀တီမင္းသားထံ သြားေရာက္ကာ စစ္ေျပျငိမ္းရန္ အေရးဆုိေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ ထုိေၾကာင့္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္သြားၾကျပီး ဘုရင္ကို အေၾကာင္းစံု ေလွ်ာက္တင္ ၾကေလ၏။ ထုိအခါ သာသနာပုိင္ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား မွ မိမိတုိ႔ ေမတၱာရပ္ခံ လုိသည္ဟု မိန္႔သျဖင့္ ဘုရင္လည္း ခြင့္ျပဳ ေလ၏။

ထုိေၾကာင့္ သာသနာပုိင္ ဆရာေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္ အျဖစ္ ေမာင္းေထာင္ဆရာေတာ္ အရွင္ေဥယ်ဓမၼ ကုိ ေစလႊတ္ေလ၏။ အရွင္ ေဥယ်ဓမၼ တုိ႔ အဖြဲ႔ သည္  ၂၈ ရက္ေန႔ တြင္ ေရႊဘုိသုိ႔ ေရာက္ရွိျပီး သာယာ၀တီမင္းသားအား ျငိမ္းခ်မ္းေရး တရား ေဟာေလသည္။ ထုိအခါ မင္းသားလည္း အေၾကာင္းစံုကို ေလွ်ာက္ထားျပီး မယ္ႏု ႏွင့္ ေမာင္အုိ ကို ဖမ္းေပးႏုိင္္မွသာလွ်င္ စစ္ေျပျငိမ္းမည္ ဟု ေလွ်ာက္ထားေလ၏။

ထုိအခ်ိန္တြင္ ပင္းတလဲမင္းသား ၏ ခံတပ္အတြင္းရွိ တပ္သားႏွင့္ ေသြးေသာက္ၾကီး အခ်ိဳ ႔ တုိ႔သည္ ေရႊဘုိ သုိ႔ သြားကာ သာယာ၀တီမင္းသားထံ သစၥာခံၾကေလသည္။ ႏုိင္ငံအရပ္ရပ္မွ ျမိဳ ႔စား မ်ားလည္း သာယာ၀တီမင္းသား ထံ သစၥာလာခံၾကရာ ဘၾကီးေတာ္၏ အာဏာသည္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္ တ၀ွက္သာ က်န္ရွိေတာ့ေလ၏။
ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ေထာင္တြင္း ျမင္ကြင္း
ပင္းတလဲမင္းသား လည္း မိမိခံတပ္ ရဲမက္အင္အားမ်ား ေန႔စဥ္ ေလ်ာ့နည္းလာေနသျဖင့္ ညအခ်ိန္တြင္ တိတ္တဆိတ္ အင္း၀သုိ႔ ဆုတ္ခြာေလ၏။ သာယာ၀တီမင္းသားမွ မယ္ႏု ႏွင့္ ေမာင္အုိ ကိုသာ လုိခ်င္ေၾကာင္း ေျပာေသာ စကား ကို ဆရာေတာ္မွ တဆင့္ မလြန္မင္းသားၾကီး သိရေလသည္။ မလြန္မင္းသားၾကီး လည္း အင္း၀ နန္းေတာ္ အေျခအေန ကို ၾကည့္ရူရာတြင္ မယ္ႏု ႏွင့္ ေမာင္အုိ တုိ႔ အုပ္စု သည္ သက္ေတာ္ေစာင့္ အနည္းငယ္ ျဖင့္သာ ရွိေနျပီး ရဲမက္အမ်ားစု သည္ သာယာ၀တီမင္းသားကို တုိက္ရန္ ထြက္ခြာ သြားရသျဖင့္ အင္း၀နန္းေတာ္တြင္ ရဲမက္မ်ား နည္းေနသည္ကို အခြင့္ေကာင္း ယူျပီး မိဖုရားေခါင္ၾကီး မယ္ႏု နွင့္ စလင္းစား ေမာင္အုိ တုိ႔ အေပါင္းအပါ ကို ဖမ္းရန္ တိတ္တဆိတ္ ၾကံစဥ္ေလ၏။

ထုိအၾကံအစဥ္ကို ဘၾကီးေတာ္အား မေပးသိဘဲ မလြန္မင္းသား မွ မယ္ႏု ႏွင့္ ေမာင္အုိ ဖမ္းပြဲ ျပဳလုပ္ေလေတာ့သည္။ ထုိ ဖမ္းပြဲတြင္ ေမာင္အုိ၏ ကုိယ္ရံေတာ္ တပ္သား ၃ ရာေက်ာ္ မွ အျပင္းအထန္ ခုခံ၏။ ေမာင္အုိ၏ ရဲမက္ မ်ားကို မလြန္မင္းသား ဘက္မွ အျပင္းအထန္ ႏွိမ္နင္း၏။ ေနာက္ဆံုး မိဖုရားေခါင္မယ္ႏု ကို ဖမ္းဆီး လုိက္သျဖင့္ ေမာင္အုိမွ လက္နက္ခ် အရူံးေပးေလသည္။

ထုိအခါမွ ဘၾကီးေတာ္ သိရွိရျပီး အမတ္မ်ား၊ မင္းသားမ်ားမွ ေမာင္အုိ၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို ဘုရင့္ထံ အားလံုး ေလွ်ာက္တင္ၾကေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ ဘၾကီးေတာ္သည္ မယ္ႏု ကို အလြန္ခ်စ္သျဖင့္ မယ္ႏု ကို ဖမ္းရာမွ လႊတ္ရန္ အမိန္႔ေပးေလ၏။ မလြန္မင္းသား တုိ႔ အုပ္စု မွ မယ္ႏု ႏွင့္ ေမာင္အုိကုိ လႊတ္ေပးလွ်င္ သာယာ၀တီမင္းသား ၏ စစ္တပ္ မ်ား ေရႊနန္းေတာ္ ကို ၀င္ကာ ဘၾကီးေတာ္၏ အသက္ကိုပါ ယူေဆာင္ ရဳုံသာမက ဘၾကီးေတာ္၏ ေဆြေတာ္မ်ိဴ းေတာ္၊ ေျမးေတာ္၊ သားေတာ္ အားလံုး၏ အသက္ကို ယူေဆာင္သြားပါလိမ့္မည္ဟု ေလွ်ာက္တင္ၾကေလ၏။

မင္းသားေမာင္အုိလည္း အားလံုး မိမိအျပစ္သာျဖစ္သည္။ မယ္ႏု တြင္ အျပစ္မရွိပါဟု ဘုရင္ကို ေလွ်ာက္တင္ ေလသည္။ မလြန္မင္းသားလည္း ဘၾကီးေတာ္ ၀မ္းနည္းေနသည္ကို မၾကည့္ရက္သျဖင့္ မယ္ႏုကိုလႊတ္ေပးျပီး ေမာင္အုိ ႏွင့္ အေပါင္းအပါ ကိုဖမ္းဆီးကာ သာယာ၀တီမင္းသား လက္ထဲ သုိ႔ အပ္ရန္ ေခၚေဆာင္သြား ေလ၏။

ေအဒီ ၁၈၃၇၊ ၄ လ ၊ ၈ ရက္ေန႔ တြင္ စလင္းစား ေမာင္အုိ ႏွင့္ ပင္းတလဲစား တုိ႔ကို ရဲမက္ အျပည့္အစံုျဖင့္ သာယာ၀တီမင္းသား ထံ အပ္ႏွံၾကေလသည္။ သာယာ၀တီမင္းသားသည္ ေနာင္ေတာ္ဘၾကီးေတာ္ အတြက္ စာတေဆာင္ ကို မလြန္မင္းသားမွ တဆင့္ ေပးအပ္ေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ မည္သည့္ စာ ျဖစ္သည္ကို မွတ္တမ္းမွတ္ရာ မရွိေပ။

ထုိေနာက္ မိမိ၏ သားမ်ားျဖစ္ေသာ မင္းသားငယ္ေလးမ်ား ျဖစ္သည့္ ေတာင္တြင္းေခ်ာင္မင္းသား ( ေနာင္အခါ ပုဂံမင္း ) မင္းသား မင္းရဲေဇယ် ( ေနာင္အခါ မင္းတုန္းမင္း ) တုိ႔ကို အင္း၀ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ရဲမက္ အျပည့္အစံု ျဖင့္ ၾကပ္မတ္ ေဆာင္ယူလာခဲ့ေလသည္။

၂၅ ရက္ေန႔တြင္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေရာက္ျပီး ေမာင္းေထာင္ဆရာေတာ္ အရွင္ေဥယ်ဓမၼ ကို အရင္ ဖူးေမာ္ေလသည္။ ထုိေနာက္ အခမ္းအနား ျဖင့္ အင္း၀ေရႊနန္းေတာ္သုိ႔ ၀င္ေလသည္။ ထုိေန႔ မင္းညီလာခံ တြင္ ဘၾကီးေတာ္မင္း မွ မိမိ အသက္အရြယ္အိုမင္း သည္ျဖစ္သျဖင့္ ညီေတာ္ အား ထီးနန္းလြဲအပ္ေၾကာင္း အမိန္႔ေတာ္ ျပန္ေလသည္။ ထူးျခားခ်က္မွ ထုိညီလာခံ သုိ႔ မိဖုရားေခါင္ မယ္ႏု ျဖင့္ ၾကြလာျခင္းမရွိေပ။

 ထုိအခါ ညီေတာ္ သာယာ၀တီမင္းသား မွ လက္ခံလုိက္ျပီး ရာဇ့ပလႅင္ေပၚ တက္ထုိင္ေလ၏။ ဘၾကီးေတာ္လည္း အတြင္းေတာ္ သို႔ ရဲမက္ မ်ားျဖင့္ ၀င္ေရာက္သြားျပီး အက်ယ္ခ်ဳဴ ပ္ ျဖင့္ အသက္ထက္ဆံုး ေနထုိင္ သြားရေလေတာ့၏။ သာယာ၀တီမင္း သည္ ထုိညီလာခံ တြင္ စလင္းစား၊ပင္းတလဲစား၊ ၀န္ၾကီး ငစ (ျမ၀တီမင္းၾကီး ဦးစ ) တုိ႔သည္ တုိင္းျပည္ကို မျငိမ္မ၀ပ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားျဖစ္သည္။ ထုိေၾကာင့္ ေသဒဏ္ ေပးသင့္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အသက္ေဘးမွ ခ်မ္းသာေပးေတာ္မူမည္ စသည္တုိ႔ကို မိန္႔ၾကားေလ၏။ (မိဖုရားေခါင္မယ္ႏု သည္ ဘၾကီးေတာ္ႏွင့္အတူ အက်ယ္ခ်ဴ ပ္ ျဖင့္ ေနထုိင္ရ၏။ အက်ယ္ခ်ဴ ပ္ သည္ ဟု သာယာ၀တီမင္း မွ အမိန္႔ေတာ္ မထုတ္ေသာ္လည္း နန္းက်မင္းႏွစ္ပါးကို သတ္မွတ္ထားေသာ မဟာသက်သီဟဘုရား အနီး စံနန္းေဆာင္ မွ တပါး အျပင္ထြက္ခြင့္ မေပး သျဖင့္ အက်ယ္ခ်ဴ ပ္သေဘာ သာ ျဖစ္ပါသည္။ မင္းသားေမာင္အုိ တုိ႔မွာမူ ေထာင္ထဲတြင္ အက်ဥ္းက်ခံရသည္။ ) 

၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ဘၾကီးေတာ္ သည္ မိဖုရားေခါင္ မယ္ႏု ျဖင့္ မိမိေနထုိင္မည့္ မဟာသက်သီဟဘုရား သုိ႔ အေျခႊအရံမ်ားျဖင့္ နန္းျမိဳ ႔ေတာ္ အေနာက္တံခါး မွ ၾကြေတာ္ မူေလသည္။ သာယာ၀တီမင္း မွ ရဲမက္မ်ားစြာ ျဖင့္ လုိက္လံ ပုိ႔ေဆာင္ေပးေလ၏။ မဟာသက်သီဟဘုရား အနီးတြင္ နန္းက်မင္းႏွစ္ပါး ေနထုိင္ရန္ နန္းေဆာင္ မ်ားကို ၅ ရက္အတြင္း အျပီးအစီး ေဆာက္လုပ္ထားရေလ၏။

နန္းက်မင္းႏွစ္ပါး အျပင္ ႏွမေတာ္ ေတာင္တြင္းၾကီးမင္းသမီး ႏွင့္ သမီးေတာ္ မ်ားလည္း လုိက္ပါသြားရေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေညာင္ရမ္းကိုယ္ေတာ္ေလးကိုမူ အင္း၀နန္းေတာ္အတြင္းတြင္သာ ေနထုိင္ေစေလ၏။ ထုိေနာက္ သာယာ၀တီမင္း သည္ ၃၀၊ ၄ ၊ ၁၈၃၇ တြင္ ညေနခ်မ္း အခ်ိန္တြင္ အင္း၀ထီးနန္းကို သိမ္းပုိက္ျပီး ဘုရင္အျဖစ္ ဘိသိတ္ခံေတာ္ မူေလသည္။ မလြန္မင္းသားကို မဟာသီရိ သုဓမၼာရာဇာ ဘြဲ႔ ခ်ီးျမင့္ျပီး လႊတ္ေတာ္၀န္ရွင္ေတာ္မင္း အျဖစ္ ခန္႔အပ္ေလသည္။ ( ယခုေခတ္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ရာထူး ျဖစ္သည္) 


Share:

No comments:

Post a Comment