သာယာ၀တီမင္း ၏ ေနာက္ဆံုးရန္သူ

သာယာ၀တီမင္း သည္ မိမိ၏ တူေတာ္ေညာင္ရမ္းမင္းသား ကို ကြပ္မက္ျပီးသည့္ေနာက္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ လူထုေထာက္ခံမူ က်ဆင္းလာေလ၏။ ျပည္သူေထာက္ခံမူရရန္အတြက္ ရဟန္းေတာ္ ၄ ေထာင္ကို နန္းေတာ္သုိ႔ ပင့္ကာ ဆြမ္းေလာင္းလွဴ ေလ၏။ ထုိျပင္ အလွဴ အဒါန္းမ်ားစြာကိုလည္း ျပဳ လုပ္ေလ၏။ သာယာ၀တီမင္း သည္ ေနာင္ေတာ့္မ်က္ႏွာေတာ္ေၾကာင့္သာ မယ္ႏုကို ေထာင္သြင္းမခ်ျခင္းျဖစ္ေလ၏။ မယ္ႏု ၏ ေမာင္ေတာ္ ဦးအုိ ႏွင့္ အေပါင္းအပါမ်ားကို ေထာင္သြင္းခ်ထားေလသည္။ ထုိျပင္ ဦးအုိတုိ႔ ပိုင္ဆုိင္သမွ် ကိုလည္း သိမ္းလုိက္သျဖင့္ ဦးအုိ၏ သမီးမ်ား သည္ အင္း၀ျမိဳ ႔ေဟာင္းတြင္ ေတာင္းရမ္းသည့္ ဘ၀ သုိ႔ ေရာက္သြားေလ၏။ ဘုရင့္အမိန္႔ရွိသျဖင့္ မည္သူမွ မကူညီ၀ံ့ၾကေပ။

Share:

ကံမေကာင္းရွာေသာ စၾကာမင္းသားေလး

ေအဒီ ၁၈၃၇ ၊ ၄ လပုိင္း၊ ၃၀ ရက္ေန႔ တြင္ သာယာ၀တီမင္း မွ ကုန္းေဘာင္ထီးနန္း ကို သိမ္းပုိက္ကာ ဘုရင္ အျဖစ္ ဘိသိတ္ခံေတာ္မူေလသည္။ ေခတ္ျပိဳင္ မင္းမ်ားမွာ
 ျဗိတိန္တြင္ ၀ိတုိရိယ ဘုရင္မ- Queen Victoria ,1837 June 20 - 1901 Jan 22 ( အိႏၵိယ ႏုိင္ငံ ႏွင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ၏ ဘုရင္မ ျဖစ္ခဲ့သူ ) ,
တရုတ္ျပည္တြင္ Daoguang Emperor - 1820 Oct 3 - 1850 Feb 25 ( ၈ ေယာက္ေျမာက္ မန္ခ်ဴ း ဧကရာဇ္ - ျဗိတိန္ ႏွင့္ ဘိန္းစစ္ပြဲ ( First Opium War) ျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး မန္ခ်ဴ းတရုတ္ရူံးနိမ့္ကာ ေဟာင္ေကာင္ ကို ျဗိတိန္သုိ႔ ေပးအပ္လုိက္ရ )

Share:

သာယာ၀တီမင္းသား မွ အင္း၀ထီးနန္းကို သိမ္းပုိက္ႏုိင္ျခင္း

ေအဒီ ၁၈၃၇၊ ၃ လပုိင္း၊ ၆ ရက္တြင္ သာယာ၀တီမင္းသား၏ စစ္ဗုိလ္မွဴ း ျဖစ္သူ မဟာမင္းလွမင္းေခါင္ေက်ာ္ မွ စုိင္နံရြာ ခံတပ္ၾကီး ကို စစ္သံုးမ်က္ႏွာ ဖိျပီး တုိက္ခုိက္ေလသည္။ တုိက္ပြဲ မွာ ျပင္းထန္ျပီး ေနာက္ဆံုး စုိင္နံရြာခံတပ္ရွိ ဘၾကီးေတာ္တပ္ မခံႏုိင္ေတာ့ဘဲ ပရမ္းပတာ ျဖစ္ကုန္ေလ၏။ ထုိစဥ္ စစ္ကူရန္ ခ်ီတက္လာေသာ ပင္းတလဲမင္းသား တပ္မွ အင္း၀ဘုရင္႔ ၀တ္စုံ ရဲမက္မ်ားစြာ ပရမ္းပတာ ေျပးေနသည္ကို ျမင္သျဖင့္ အားလံုး ကို ျပန္လည္ စုရုံးျပီး ေရႊဘုိရွိ သာယာ၀တီမင္းသားကို တုိက္ရန္ ခ်ီတက္ေလသည္။


Share: