သာယာ၀တီမင္းသား ပုန္ကန္ရျခင္းအေၾကာင္း

ဘၾကီးေတာ္ဘုရားသည္ ၁၈၂၉၊ ၅ လ၊ ၃ ရက္ေန႔ မနက္ ညီလာခံတြင္ ေခတ္အဆက္ဆက္က ဘုရင္မ်ား၏ ရာဇ၀င္ေတာ္ၾကီးကို ေရးသားလုိစိတ္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေလ၏။ ထုိခ်ိန္က စဥ္႔ကုိင္သေဌးသား ေမာင္ကုလား ေရးသားေသာ ရာဇ၀င္ၾကီး ရွိေနျပီးျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘုရင္မွ ျပဳစုလုိသျဖင့္ အမတ္မ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ရာ မွန္နန္းရာဇ၀င္ေတာ္ၾကီး ဆုိျပီး ထြက္ေပၚလာေလသည္။

ဘၾကီးေတာ္သည္ ဘုရားတည္ျခင္း၊ တုိင္းခန္းလွည့္ခန္း မ်ားကိုသာ ျပဳမူေနျပီး တုိင္းေရးျပည္မူမ်ားကို စလင္းစား မင္းသားေမာင္အုိ ႏွင့္ အေပါင္းအပါတုိ႔မွ ေဆာက္ရြက္ေလသည္။ ဘၾကီးေတာ္သည္ အသက္အရြယ္ၾကီးရင့္လာျပီး မက်န္းမမာျဖစ္လာေလ၏။ ကိန္းခန္းအရ ေရႊနန္းေတာ္၏ ဥယ်ာဥ္ေတာ္တြင္ ယာယီတဲနန္းကို ေဆာက္လုပ္ကာ ထုိေနရာတြင္ စံျမန္းေလ၏။


ထုိအခ်ိန္တြင္ နန္းတြင္းအေရးသည္ ယခင္ကထက္ ပုိမုိရူပ္ေထြးလာသည္။ မိဖုရားေခါင္ၾကီး ႏွင့္ မင္းသား ေမာင္အုိ တုိ႔ အုပ္စုသည္ ဘၾကီးေတာ္ ရုတ္တရက္ လြန္လွ်င္ ထီးနန္းကို လက္၀ယ္ ရေရးအတြက္ အပူတျပင္း ၾကံစည္ ၾကေလ၏။ ဘၾကီးေတာ္၏ သားေတာ္ ျပည္သူခ်စ္ေသာ စၾကာမင္းသားေလးကုိလည္း ထီးနန္းမေပးလုိေပ။ မိဖုရားေခါင္မွ ဘုရင္ျဖစ္လုိေသာ ဆႏၵမရွိေသာ္လည္း မင္းသားေမာင္အုိသည္ ဘုရင္ျဖစ္လုိစိတ္ရွိသူျဖစ္၏။ မိဖုရားေခါင္ မယ္ႏုသည္ မိမိ ေမာင္ကို အလြန္ခ်စ္သျဖင့္ ေမာင္အုိ၏ ဆႏၵကို လုိက္ေလ်ာခဲ့ဟန္ ရွိသည္။

၁၈၃၆ ၊ ၁၀ လ၊ ၉ ရက္ေန႔ တြင္ ဘုရင့္အမိန္႔ေတာ္ျဖင့္ သာယာ၀တီမင္းသား၏ ငယ္ကၽြန္ ငစဥ္႔ကူအုံျမိဳ ႔သူၾကီး ကုိ ဖမ္းဆီးေစ၏။ အေၾကာင္းအရင္းမွာ ငစဥ္႔ကူအံုျမိဳ ႔သူၾကီး ငေရး သည္ လူဆုိးလူမိုက္မ်ား ကို ေမြးျမဴ ထားသည္ ဟု ဆုိၾကျခင္းျဖစ္၏။ ထုိျမိဳ ႔သူၾကီးလည္း မိမိ သခင္ သာယာ၀တီမင္းသားထံ ေျပးေလ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘုရင့္တပ္မ်ားမွ မင္းသားအိမ္ကို လာေရာက္ျပီး ျမိဳ ႔သူၾကီး ကိုေပးရန္ ေတာင္းဆုိေလ၏။

သုိ႔ေသာ္ သာယာ၀တီမင္းသားမွ ထုတ္မေပးဘဲ ဘၾကီးေတာ္ႏွင့္ တုိက္ရုိက္ေတြ႔ရန္ အေၾကာင္းျပန္၏။ စလင္းစား တုိ႔မွ လံုျခံဳ ေရးအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ေတြ႔ခြင့္မေပးေပ။ တဖက္ႏွင့္တဖက္ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ရန္ အေၾကာင္း မ်ားစြာ ဖန္တီးလာေလသည္။ စလင္းျမိဳ ႔စားက ဘုရင့္အမိန္႔ ငေရး ကုိ မေပးလွ်င္ သူပုန္ ျဖစ္သည္ ဟု သာယာ၀တီမင္းသား အိမ္ေရွ႔တြင္ ဖတ္ကာ ရဲမက္ အင္အား ၅၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ အိမ္ေတာ္ကို ၀ုိင္းထား ေလသည္။

ထုိအခါ ႏွမေတာ္ ပုဂံမင္းသမီးမွ အေဆာတလ်င္ လာျပီး သာယာ၀တီမင္းသားကို ေတြ႔ကာ ျဖည္းျဖည္းေႏွးေႏွး စိတ္ေအးေအး ျဖင့္ အေရးေတာ္ကို ေဆာက္ရြက္ပါရန္ လာေရာက္ပန္ၾကားေလ၏။ သာယာ၀တီမင္းသား အိမ္ေတာ္သည္ က်ယ္ျပန္႔၏။ မင္းသား၏ ကုိယ္ရံေတာ္တပ္အင္အားသည္ ၃၀၀ ေက်ာ္ ရွိ၏။ ထုိျပင္ ေနျပည္ေတာ္ အႏွံအျပားတြင္ မင္းသား၏ သစၥာေစာင့္မ်ား၏ အသင့္အေနအထားျဖင့္ မင္းသား အမိန္႔ကို ေစာင့္ေနၾကသည္မွာ ေထာင္ဂဏန္း ရွိ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေသြးစြန္းမည့္အေရး ျဖစ္သျဖင့္ သာသနာပုိင္ ဆရာေတာ္ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ မယ္ႏု စံရာ အိမ္ေတာ္ထိ သြားျပီး တရားေဟာေလသည္။

မယ္ႏု မွ မိမိအေရးမပုိင္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားသျဖင့္ ဆရာေတာ္လည္း လက္ေလ်ာ့လုိက္ရေလ၏။
၃ လေက်ာ္သည္အထိ တဖက္ႏွင့္တဖက္ တုိက္ခုိက္ျခင္းမရွိၾကေပ။ ထုိ ၃ လအတြင္း သာယာ၀တီမင္းသား၏ လူယံုမ်ားသည္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္တြင္ လူသူလက္နက္မ်ား စတင္ စုရုံးေနျပီး ျဖစ္ေလသည္။ စလင္းစား မင္းသားေမာင္အုိလည္း ဘုရင့္ညီေတာ္ အေရး ျဖစ္ေနသျဖင့္ ၃ လအတြင္း ဘုရင္ကို မိမိဘက္ပါေအာင္ မရမက သိမ္းသြင္းေနရေလ၏။

အာဏာအားလံုး ေမာင္အုိႏွင့္ မယ္ႏု လက္ထဲတြင္ ရွိေသာ္လည္း ထုိေခတ္က ဘုရင္ ႏူတ္မိန္႔ဆုိလွ်င္ အားလံုး မွ နာခံၾကရေသး၏။ ထုိျပင္ မယ္ႏု မွ ဘၾကီးေတာ္ကို ခ်စ္သျဖင့္ ေမာင္အုိမွ ဘုရင္ကို လုပ္ၾကံဖုိ႔ ၾကိဳးစားသည့္တုိင္ မယ္ႏုမွ ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ နန္းညႊန္႔နန္းလ်ာ မ်ားကို သုတ္သင္ရန္သာ စုိင္ျပင္းေနခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဘၾကီးေတာ္မွ မက်န္းမာသျဖင့္ အရာကိစၥမ်ား ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ဇေ၀ဇ၀ါ မ်ားစြာ ျဖစ္ေလသည္။ သို႔ေသာ္ မိမိ၏ ညီေတာ္ကို ခ်စ္ေသာ စိတ္သည္ ၾကီးမားသျဖင့္ ၃ လတုိင္ေအာင္ ညီေတာ္ကို ဖမ္းဖုိ႔ အမိန္႔မေပးခဲ့ေပ။

၁၈၃၇၊ ၂ လပုိင္း၊ ၂၄ ရက္ေန႔  ျမိဳ ႔လပ္၀န္မင္းၾကီး ႏွင့္ ထန္းတပင္ျမိဳ ႔စား ထား၀ယ္ဗုိလ္ တုိ႔ သည္ မနက္လင္းအားၾကီးခ်ိန္ တြင္ ရဲမက္အင္အား ၆၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ သာယာ၀တီမင္းသား အိမ္ေတာ္ကို ထပ္မံ ၀ုိင္းရံျပီး အိမ္ေတာ္ကို စီးနင္းျပီး သူပုန္ငေရးကို ဖမ္းရန္ အမိန္႔ေတာ္ပါသည္ ဟု ဆုိသျဖင့္ သာယာ၀တီမင္းသား မွ အေရးအေၾကာင္းကို ေကာင္းစြာ နားလည္လုိက္ျပီး မိမိ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပၚမူတည္ျပီး ေသလွ်င္ ေျမၾကီး ရွင္လွ်င္ ေရႊထီး ျဖစ္ေတာ့မည္။

သာယာ၀တီမင္းသား၏ ကုိယ္ရံေတာ္တပ္မ်ားလည္း ဘုရင့္အမိန္႔အတု သာျဖစ္သည္ ဟု ဆုိၾကကာ လက္နက္မ်ား ထုတ္ျပီး မင္းသားကို ကာကြယ္ၾကေလ၏။ ထုိခ်ိန္ သာယာ၀တီမင္းသား၏ လက္သံုးေတာ္ ေသနတ္ သည္ မီးကူးျပီး ျပင္းျပစြာေသာ အသံ ျဖစ္သျဖင့္ ဘုရင့္တပ္မ်ားမွ စတင္ တုိက္ခုိက္ၾကေလ၏။ တဖက္ႏွင့္ တဖက္ တုိက္ပြဲ ျဖစ္ၾကေလသည္။ သာယာ၀တီမင္းသား လည္း မိမိ၏ သားေတာ္ မ်ား၊ မိဖုရားမ်ား ကၽြန္မ်ား ခုႏွစ္ရာ ေက်ာ္ျဖင့္ အိမ္ေတာ္မွ ထြက္ေတာ္မူေလသည္။

မင္းသား၏ ကုိယ္ရံေတာ္ တပ္မ်ားလည္း သာယာ၀တီမင္းသား လြယ္ကူစြာ ထြက္ႏုိင္ေစရန္ ဘုရင့္တပ္မ်ားကို တုိက္ခုိက္ေနၾကေလ၏။ မင္းသား ထြက္ေတာ္မူလွ်င္ ေနျပည္ေတာ္အနွံရွိ ကၽြန္လူယံုမ်ားမွ မင္းသားတုိ႔ အုပ္စုကို ၀ုိင္းရံကာ ေနျပည္ေတာ္မွ ထြက္ႏုိင္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးၾကေလသည္။ ေရႊနန္းေတာ္တြင္လည္း စလင္းစားမွ သာယာ၀တီမင္းသား ပုန္ကန္ျပီ ဘုရင့္အသက္အေရး စုိးရိမ္ရသည္ ဟု ဆုိကာ သာယာ၀တိီမင္းသား ၏ အေပါင္းအပါ မ်ားကို စတင္ ဖမ္းဆီးေလသည္။ ထုိသုိ႔ ဖမ္းဆီးရာတြင္ ႏွမေတာ္ ပုဂံမင္းသမီး၊ ၀န္စာေရးၾကီး ႏွင့္ အမတ္မ်ား တခ်ိဳ ႔ကို ေထာင္ထဲ ထည့္ေလ၏။

သာယာ၀တီမင္းသားသည္ အိမ္ေတာ္မွ ထြက္ရာတြင္ ေရႊနန္းေတာ္ ေရွ႔၀င္းေတာ္ေပါက္ အေရွ႔ကို ျဖတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ျပီး ထုိ၀င္းေတာ္ေရွ႔ေပါက္ေရာက္လွ်င္ ေနာင္ေတာ္ကို ရည္မွန္းျပီး ဦးသံုးၾကိမ္ ခ်ခဲ့၏။ ထုိ၀င္းေတာ္ေရွ႔ရွိ ရဲမက္တုိ႔လည္း မည့္သည့္အေရး ျဖစ္ေနမွန္း မသိၾကသျဖင့္ အံ့ၾသသင့္စြာျဖင့္ သာယာ၀တီမင္းသား ၏ အုပ္စုကို ေငးၾကည့္ေနၾကသည္ဟု ဆုိၾက၏။

သာယာ၀တီမင္းသားသည္ ျမိဳ ႔ေတာ္၏ ေျမာက္မ်က္ႏွာ ေနာက္စြန္ ရွိ တနသၤာရီတံခါး မွ ထြက္ေတာ္မူေလသည္။ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသျဖင့္ တနသၤာရီတံခါးမွဴ းသည္လည္း မင္းသားႏွင့္အတူ လုိက္ထြက္ေလ၏။ စလင္းစား မင္းသားေမာင္အုိ သည္ စစ္တပ္ရဲမက္ အင္အား ၂ ေထာက္ေက်ာ္ ကို မင္းၾကီး မဟာမင္းလွေက်ာ္စြာ အား အုပ္စိုးေစလ်က္ သူပုန္မ်ားကို ဖမ္းစီးရန္ ဘုရင့္အမိန္႔ေတာ္ကို ျပန္ေလ၏။ မဟာမင္းလွေက်ာ္စြာလည္း ေနျပည္ေတာ္မွ သာယာ၀တီမင္းသားတုိ႔ကို ဖမ္းရန္ စတင္ထြက္ေလသည္။
Share:

No comments:

Post a Comment