ညီေနာင္ ႏွစ္ပါး ၏ စစ္ပြဲ

သာယာ၀တီမင္းသား သည္ စလင္းစား မင္းသားေမာင္အုိ တုိ႔ အုပ္စု၏ အၾကံအစည္ကို ရိပ္မိသျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္မွ ထြက္ေတာ္မူရာ ဘုရင္ကို ပုန္ကန္သူ အဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားေလသည္။ မင္းသားေမာင္အုိလည္း ထုိ အခြင့္အေရးကို လက္လြတ္မခံဘဲ ဘုရင့္တပ္ အင္အား ၂ ေထာင္ေက်ာ္ျဖင့္ သာယာ၀တီမင္းသားကို ဖမ္းရန္ ေစခုိင္းေလသည္။

သာယာ၀တီမင္းသား အင္း၀ေနျပည္ေတာ္မွ ေအာင္ျမင္စြာ ထြက္ေတာ္မူႏုိင္ေသာ္ နန္းတြင္းရွိ မင္းသား၏ ၀န္စာေရးၾကီး ႏွင့္ မင္းသားကို သစၥာရွိေသာ အမတ္မ်ားကိုဖမ္းဆီးကာ ေထာင္ထဲတြင္ သတ္ပစ္လုိက္ၾကေလ၏။ ထုုိျပင္ ႏွမေတာ္ ပုဂံမင္းသမီး အိမ္ေတာ္ကိုလည္း ၀င္စီးကာ မင္းသမီး ႏွင့္တကြ အိမ္သားမ်ား၊ ကၽြန္ မ်ားကို ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်ေလ၏။

Share:

သာယာ၀တီမင္းသား ပုန္ကန္ရျခင္းအေၾကာင္း

ဘၾကီးေတာ္ဘုရားသည္ ၁၈၂၉၊ ၅ လ၊ ၃ ရက္ေန႔ မနက္ ညီလာခံတြင္ ေခတ္အဆက္ဆက္က ဘုရင္မ်ား၏ ရာဇ၀င္ေတာ္ၾကီးကို ေရးသားလုိစိတ္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေလ၏။ ထုိခ်ိန္က စဥ္႔ကုိင္သေဌးသား ေမာင္ကုလား ေရးသားေသာ ရာဇ၀င္ၾကီး ရွိေနျပီးျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘုရင္မွ ျပဳစုလုိသျဖင့္ အမတ္မ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ရာ မွန္နန္းရာဇ၀င္ေတာ္ၾကီး ဆုိျပီး ထြက္ေပၚလာေလသည္။

ဘၾကီးေတာ္သည္ ဘုရားတည္ျခင္း၊ တုိင္းခန္းလွည့္ခန္း မ်ားကိုသာ ျပဳမူေနျပီး တုိင္းေရးျပည္မူမ်ားကို စလင္းစား မင္းသားေမာင္အုိ ႏွင့္ အေပါင္းအပါတုိ႔မွ ေဆာက္ရြက္ေလသည္။ ဘၾကီးေတာ္သည္ အသက္အရြယ္ၾကီးရင့္လာျပီး မက်န္းမမာျဖစ္လာေလ၏။ ကိန္းခန္းအရ ေရႊနန္းေတာ္၏ ဥယ်ာဥ္ေတာ္တြင္ ယာယီတဲနန္းကို ေဆာက္လုပ္ကာ ထုိေနရာတြင္ စံျမန္းေလ၏။

Share:

သမိန္ပရူခံ ငစပ္၏ ပုန္ကန္မူ

ပထမ-အဂၤလိပ္ က်ဴ းေက်ာ္စစ္ အျပီးတြင္ ဘၾကီးေတာ္ကုိ လူထုေထာက္ခံမူ က်ဆင္းလာေလသည္။ ဘၾကီးေတာ္ သည္လည္း တုိင္းျပည္အေရးကိစၥအ၀၀ လ်စ္လ်ဴ ရာမွ မင္းသားၾကီး ေမာင္အုိ ႏွင့္ မိမိ၏ မိဖုရားေခါင္မယ္ႏု တုိ႔ထံ အလံုးစံုေသာ အာဏာ အလုိလုိ ေရာက္လာသလုိ ျဖစ္သြားေလ၏။ ေမာင္အုိ တုိ႔ အုပ္စု သည္ က်န္ရွိေနေသးေသာ ျမိဳ ႔ရြာမ်ားက စည္ပင္ေအာင္ တနည္းအားျဖင့္ လူထု ေထာက္ခံမူ ျပန္ရေအာင္ ၾကိဳး ပမ္းၾကေလ၏။
Share:

ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု

နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ရည္မွန္းခ်က္ အလြန္ၾကီးသူျဖစ္ျပီး အလြန္လည္း ထက္ျမက္သူျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ဒါန အလွဴ မ်ားကုိ ရက္ေရာစြာ လွဴ ဒါန္းေလ့ရွိ၏။ ( တခ်ိဴ ႔ ဆရာမ်ားကမူ ႏုိင္ငံေရး ျပည္သူမ်ား ၏ ေထာက္ခံမူ ကုိ ရခ်င္လုိ႔ လွဴ ဒါန္းမူေတြ လုပ္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ၾက၏။ ) အထူးသျဖင့္ ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ကို ဘၾကီးေတာ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု တုိ႔က နန္းျမိဳ ႔တြင္း အုတ္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး ကို လွဴ ဒါန္းကာ ကုိးကြယ္ထား၏။

Share: