မယ္ႏု ႏွင့္ ေမာင္အို အုပ္စု တန္ခုိးထြားျခင္း

ဘၾကီးေတာ္၏ နန္းတက္ပြဲကုိ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ျမိဳ ႔စားမ်ား ၊ ေစာ္ဘြားမ်ား တက္ေရာက္ၾကျပီး လက္ေဆာင္ မ်ားစြာ ဆက္သၾကေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ မဏိပူရေစာ္ဘြားမွာမူ တက္ေရာက္ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ သံအမတ္ ကုိလည္း လႊတ္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ပုန္ကန္သည္ဟု ဘၾကီးေတာ္ မွ ယူဆေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မဏိပူရ ကုိ စစ္ခင္းရန္ ျပင္ဆင္ေစေလသည္။
ဘၾကီးေတာ္မွ မိမိ၏ ညီေတာ္ ဒြာရ၀တီမင္းသား ကို ဗုိလ္ခ်ဴ ပ္ခန္႔ျပီး စစ္သည္ ၁၂၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ခ်ီတက္ ခုိင္း ေလ၏။ မဏိပူရေစာ္ဘြားလည္း ဘၾကီးေတာ္၏ တပ္မ်ား ခ်ီတက္လာေၾကာင္း သိလ်ွင္ ခုခံ ရန္ ျပင္ဆင္ ေလ၏။ မဏိပူရေစာ္ဘြား ကုိယ္တုိင္ လမ္းခုလတ္ မွ ဆီးၾကိဳ ျပီး တုိက္ေလသည္။ ထုိ စစ္ပြဲတြင္ စစ္သူၾကီး 
မဟာဗႏၶဳလ လည္း ပါ၀င္ တုိက္ခုိက္ရေလသည္။ ထုိခ်ိန္တြင္ မဟာဗႏၶဳလ သည္ အလံုျမိဳ ႔ကို စားရေသာ ျမိဳ ႔စား ၾကီး ျဖစ္ေလ၏။ 

မဏိပူရေစာ္ဘြားမွ ကက္စိန္ခံတပ္ၾကီး ႏွင့္ အျပင္းအထန္ ခုခံေလသည္။ ဘၾကီးေတာ္ ၏ တပ္မ်ားသည္လည္း အျပင္းအထန္ တုိက္ခုိက္သျဖင့္ ကက္္စိန္ခံတပ္ၾကီး က်ေလ၏။ မဏိပူရေစာ္ဘြားလည္း ျမင္းစီး ျပီး အဂၤလိပ္ ပုိင္နက္ သုိ႔ အျပင္းေျပးေလသည္။ ဒြာရ၀တီမင္းသား လည္း မဏိပူရေစာ္ဘြားကို မမိသျဖင့္ မဏိပူရ နန္းေတာ္ျမိဳ ႔ရုိး အားလံုး ကို ျဖိဳ ဖ်က္ေစျပီး ေစတီတည္ကာ ကႏၷီျမိဳ ႔စားကို အေစာင့္အျဖစ္ ထားခဲ့ကာ မဏိပူရေစာ္ဘြား၏ ေဆြေတာ္ မ်ိဴ းေတာ္ ႏွင့္ တကြ စစ္သံု႔ပန္း ၄ ေသာင္းေက်ာ္ကို ဖမ္းဆီးကာ အမရပူရေနျပည္ေတာ္သုိ႔ သယ္ယူလာခဲ့ ေလသည္။ 

မဏိပူရေစာ္ဘြားမွ အဂၤလိပ္ထံ အေျပးအလြႊားသြားကာ အကူအညီေတာင္းသျဖင့္ ပထမက်ဴ းေက်ာ္စစ္ စရန္ ေျခလွမ္း တခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အဂၤလိပ္တုိ႔ဘက္မွ ျမန္မာမ်ားသည္ မဏိပူရ ဘက္မွ တဆင့္ ဘဂၤလားနယ္ ကို သိမ္းပုိက္ မည္ဟု စိုးရြံတၾကီး ထင္မွားခဲ့ၾက၏။ 

ဘၾကီးေတာ္မင္း သည္ မိမိ၏ မိဖုရားေခါင္ျဖစ္ေသာ မယ္ႏု ကို အလြန္ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသျဖင့္ မယ္ႏု အလိုက် အတုိင္း မယ္ႏု၏ ေမာင္ေတာ္ ေမာင္အုိ ကို မင္းသားဘြဲ႔ ခ်ီးျမွင့္ ေလ၏။ ထုိမွ် မကေသး ေမာင္အုိကို စလင္းျမိဳ ႔ကို စားေစသည့္အျပင္ အိမ္ေရွ႔မင္းသား အေဆာင္အေယာင္ ျဖစ္ေသာ ေဗာင္းေတာ္၊ နားေတာင္းေတာ္၊ ေရႊ၀တ္လံု ႏွင့္ တကြ သတုိးဓမၼာရာဇာ ဘြဲ႔ကိုပါ ခ်ီးျမွင့္လုိက္ေသး၏။ အိမ္ေတာ္ရွိ တုိင္မ်ားကို ေရႊပိန္းခ် ခြင့္ေပးေတာ္ မူသည္။ ( ေရႊပိန္းသည္ ဘုရင္႔ အေဆာင္တြင္သာ ခ်ခြင့္ရွိ၏) ဘုရင္ လႊတ္ေတာ္မတက္ႏုိင္လွ်င္ ဘုရင္ကုိယ္စား ႏုိင္ငံေတာ္၏ ကိစၥမ်ားအားလံုး ကို ဆံုးျဖတ္ခြင့္ ေပးအပ္ထားျပန္ရာ ေမာင္အုိ သည္ အမရပူရေနျပည္ေတာ္ တခုလံုးတြင္ ဘုရင္ႏွင့္ မိဖုရား ျပီးလွ်င္ အာဏာအၾကီးဆံုး ျဖစ္ေလေတာ့သည္။ 


ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၂၀၊ ၇ လပုိင္း၊ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ကသည္းလူမ်ိဴ းမ်ားစြာ ပါေသာ အင္အား ၄ ေသာင္းရွိသည့္ ပုန္ကန္သူမ်ားမွ မဏိပူရျမိဳ ႔ေတာ္ ကို လာေရာက္တုိက္ခုိက္ ၾကေလ၏။ မဏိပူရျမိဳ ႔ေစာင့္ ဗုိလ္မွဴ းမွ အင္အား ၅ ေထာင္ေက်ာ္ျဖင့္ ထြက္တုိက္ရာ အင္အား မမွ် သျဖင့္ ျမိဳ ႔တြင္းသုိ႔ ျပန္လည္ ၀င္ကာ ခုခံေလသည္။ အမရပူရ ေနျပည္ေတာ္ကို သတင္းေပးရန္ ငစံ၊ ငေပ၊ ငေန၊ ငဆန္း၊ ငလန္းပုိင္ တုိ႔ကို ျမင္းကုိယ္စီ ျဖင့္ မဏိပူရ မွ အျပင္း ထြက္လာခဲ့ၾက၏။ သုိ႔ေသာ္ ကသည္း တပ္သားမ်ား လုိက္လံ တုိက္ခုိက္ သျဖင့္ ငစံ တဦးသာ လႊတ္ေျမာက္ျပီး အမရပူရ သုိ႔ ေရာက္လာခဲ့သည္။ 

ဘၾကီးေတာ္ ထံ အလံုးစံု ေလွ်ာက္တင္သျဖင့္ ဘၾကီးေတာ္ မွ မင္းသားေမာင္အုိ၏ အၾကံေပးခ်က္အတုိင္း ပခန္းၾကီးျမိဳ ႔၀န္ မင္းၾကီးမင္းေခါင္ ကို ဗုိလ္ခ်ဴ ပ္ျပဳ ကာ မဏိပူရသုိ႔ ခ်ီတက္ေစေလသည္။ ပခန္းမင္းၾကီး လည္း မဏိပူရသုိ႔ အျပင္းခ်ီတက္ျပီး ကသည္း သူပုန္မ်ားကို ႏွိမ္ႏွင္းေလ၏။ ျမိဳ ႔တြင္းမွ ကႏၷီျမိဳ ႔၀န္လည္း ထြက္တုိက္၊ အေနာက္မွ ပခန္းမင္းၾကီးလည္း တုိက္သျဖင့္ ကသည္းတပ္ပ်က္ကာ က်ရူံးရေလသည္။ ပခန္းမင္းၾကီးလည္း ျမိဳ ႔ကို အခုိင္အခံ ျဖစ္ေအာင္ ျပန္လည္ စီရင္ျပီး အမရပူရသုိ႔ ျပန္လာခဲ့ေလသည္။ 

ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၂၁ ၊ ၄ လ၊ ၂၅ ရက္ တြင္ အမရပူရ ေရႊနန္းေတာ္ ေတာင္ဘက္အရပ္ ကုန္းသာယာရပ္မွ မီးေလာင္ ရာ မီးအလြန္ၾကီးျပီး နန္းေတာ္အထိ မီးကူးေလ၏။ ထုိေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္၊ စြယ္ေတာ္ေက်ာင္း၊ ပဟုိရ္စင္ ႏွင့္ တကြ အေဆာင္ေတာ္ မ်ားစြာ မီးစြဲကာ ပ်က္စီးေလသည္။ ဘၾကီးေတာ္ ႏွင့္ မယ္ႏု တုိ႔လည္း အေျပးတတ္ သျဖင့္ အသက္ေဘးမွ လြတ္ေလ၏။ မင္းသားၾကီးေမာင္အုိ ၏ အေဆာင္လည္း မီးထဲ ပါသြားေလ၏။ ထုိသုိ႔ မီးေလာင္သည္ကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ မင္းသားၾကီး ေမာင္အုိ တုိ႔ အုပ္စုမွ ဘၾကီးေတာ္ အား အင္း၀သုိ႔ မင္းေနျပည္ေတာ္ ေျပာင္းရန္ ေလွ်ာက္တင္ၾက၏။ 

ဘၾကီးေတာ္လည္း သေဘာတူကာ သက္ေတာ္ရွည္ဘြဲ႔ရ ၀န္ရွင္ေတာ္မင္း ႏွစ္ဦး ျဖစ္သည့္ သက္ေတာ္ရွည္အမတ္ၾကီး ဦးေပၚဦး ႏွင့္ ၀န္ၾကီး မဟာသက္ေတာ္ရွည္ တုိ႔ကုိ အင္း၀ျမိဳ ႔ကုိ မင္းေနျပည္ေတာ္ အျဖစ္ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရန္ တာ၀န္ေပးေလသည္။ မင္းသားေမာင္အုိ၏ အုပ္စုသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္ စုိးမုိးခ်ယ္လွယ္ ႏုိင္သျဖင့္ ယခင္ ဘုိးေတာ္ဘုရား၏ ႏူတ္မိန္႔ျဖစ္ေသာ သာယာ၀တီမင္းသားကို အိမ္ေရွ႔စံ ေပးရန္ မွာ ျဖစ္ မလာေတာ့ေပ။ ထုိေၾကာင့္ ဘၾကီးေတာ္ လက္ထက္တြင္ မယ္ႏု ႏွင့္ ေမာင္အုိ တုိ႔မွ တစု ၊ သာယာ၀တီမင္းသား မွ တစု စီျဖင့္ အင္အားၾကီး ႏွစ္ခု ကြဲေနေလေတာ့သည္။ 
Share:

No comments:

Post a Comment