ပထမ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ စစ္ပြဲအျပီး သံမွဴ း John Crawfurd ၏ ဘၾကီးေတာ္ဘုရား ညီလာခံ မွတ္တမ္း

ပထမ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ စစ္ပြဲအျပီး အင္း၀ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ လာေရာက္ေသာ သံမွဴ း John Crawfurd ၏ မွတ္တမ္း ကို ေလ့လာႏုိင္ေစရန္ တင္ျပလုိက္ရပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သံအဖြဲ႔ကို ေရွ႔ေတာ္သုိ႔မ၀င္မီ လႊတ္ေတာ္၏ အေရွ႔တြင္ရွိေသာ အေဆာင္တခုတြင္ နားေနၾကရန္ ေနရာထိုင္ခင္း ေပးပါသည္။ လႊတ္ေတာ္မွာ ကၽြန္းသားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ ဇရပ္ၾကီး ျဖစ္သည္။ ေရႊခ်ျခင္း၊ ပန္းပုလက္ရာတုိ႔ႏွင့္ မြမ္းမ့ျခင္း မရွိပါ။ ထရံမ်ားလည္း မရွိပါ။ ဘန္ေကာက္ျမိဳ ႔ေတာ္တြင္ ယုိးဒယားဘုရင္ ၏ ေရွ႔ေတာ္သုိ႔ ၀င္ခဲ့စဥ္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေခတၱရပ္နားခဲ့ေသာ ဗိမာန္မွာ ယခုရုံးေတာ္ထက္ အပံုၾကီး သာပါသည္။

Share:

အဂၤလိပ္-ကုန္းေဘာင္ ပထမ စစ္ပြဲ

 အိႏၵိယဘုရင္ခံခ်ဴ ပ္ ေလာ့အမ္းမွတ္ ( Lord Earl Amherst) မွ ၁၈၂၄ မတ္လ ၅ ရက္ေန႔ တြင္ ကုန္းေဘာင္အင္ပါယာ ႏွင့္ တရား၀င္ စစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ ထုိစစ္ေၾကညာစဥ္ ကုန္းေဘာင္အင္ပါယာ ၏ စစ္သူၾကီး  မဟာဗႏၶဳလ သည္ ရခုိင္နယ္စပ္တြင္ ေရာက္ရွိေနျပီး ရွင္မျဖဴ ကၽြန္းအေရးကို စစ္ႏွင့္ ေျဖရွင္းေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ အင္း၀လႊတ္ေတာ္ တြင္လည္း အထူးအေရးေပၚ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းေခၚယူၾကျပီး အဂၤလိပ္ကို ခုခံရန္ ေဆြးေႏြးၾကရေလ၏။ 

 စစ္ေသနာပတိ ျဖစ္သည္႔ မဟာဗႏၶဳလ ၏ ကြပ္ကဲမူ ေအာက္တြင္ ရွိေသာ တပ္မ သည္ ထုိေခတ္က အေကာင္းဆံုး တပ္ဟု ဆုိႏုိင္၏။  မဟာဗႏၶဳလ ကိုယ္တုိင္ ေလ့က်င့္ေပးခဲ့ျပီး အျမဲတမ္းစစ္တပ္ မထားရွိသည့္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ တြင္ အေကာင္းဆံုးေသာ အရည္အေသြး ရွိေသာ စစ္တပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုိတပ္မ ျဖင့္  မဟာဗႏၶဳလ သည္ ပန္း၀ါ(ရာမူး) တုိက္ပြဲ တြင္ ျဗိတိသွ် တပ္မ်ားကို အႏုိင္တုိက္ ႏုိင္ခဲ့သည္။ 

Share:

အာသံ အေရးအခင္း

ဘၾကီးေတာ္သည္ လႊတ္ေတာ္ကို တက္ေလ့မရွိေပ။ ကိစၥအရပ္ရပ္အားလံုးကို မင္းသားေမာင္အိုမွ ဆံုးျဖတ္ ၏။ လႊတ္ေတာ္ရွိ အိမ္ေရွ႔မင္းသား ပလႅင္ေပၚတြင္ ထုိင္ကာ အမိန္႔ေပးျခင္း၊ ဘုရင့္အမိန္႔ေတာ္ျပန္ျခင္း မ်ားကို ဘုရင္သဖြယ္ျပဳ မူ၏။ ထုိေၾကာင့္ သာယာ၀တီမင္းသား ၏ အုပ္စုမွ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ျခင္း မရွိေပ။ သာယာ၀တီ မင္းသားလည္း ေမာင္အို၏ ျပဳမူခ်က္မ်ားကို မေတြ႔လုိသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကို တက္ေလ့မရွိေတာ့ေပ။

နန္းတြင္း ထဲတြင္ အင္အားအနည္းဆံုး မင္းသားမွာ စၾကာကုိယ္ေတာ္ ေခၚ ေညာင္ရမ္းမင္းသားေလး ျဖစ္သည္။ မယ္ႏု တုိ႔ အုပ္စု တြင္ စစ္သူၾကီး မဟာဗႏၶဳလ၊ ျမ၀တီမင္းၾကီး ဦးစ အစရွိသည့္ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္သည့္ သူမ်ား ရွိေနသည္။ 

Share:

မယ္ႏု ႏွင့္ ေမာင္အို အုပ္စု တန္ခုိးထြားျခင္း

ဘၾကီးေတာ္၏ နန္းတက္ပြဲကုိ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ျမိဳ ႔စားမ်ား ၊ ေစာ္ဘြားမ်ား တက္ေရာက္ၾကျပီး လက္ေဆာင္ မ်ားစြာ ဆက္သၾကေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ မဏိပူရေစာ္ဘြားမွာမူ တက္ေရာက္ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ သံအမတ္ ကုိလည္း လႊတ္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ပုန္ကန္သည္ဟု ဘၾကီးေတာ္ မွ ယူဆေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မဏိပူရ ကုိ စစ္ခင္းရန္ ျပင္ဆင္ေစေလသည္။
Share: