ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ ကို မ်ိဴ းျဖဳတ္မည့္သူ

မယ္ႏု သည္ အင္း၀တြင္ ေမြးဖြားသူျဖစ္ျပီး ဖခင္မွာ ေထာင္မွဴ းၾကီး ဦးလႊတ္ ျဖစ္၏။ ေမြးခ်င္း ၂ ေယာက္ရွိျပီး အစ္ကိုျဖစ္သူမွာ ေမာင္အုိ ျဖစ္သည္။ မယ္ႏု ငယ္စဥ္က မိသားစု ခရီးထြက္ၾကရာ လမ္းခရီး တခု တြင္ အနားယူ ၾက၏။ မယ္ႏု မွ ထမင္းဟင္းခ်က္ တာ၀န္ယူကာ လူၾကီးမ်ားကို ျပဳစုသည္။ နံနက္လင္းေသာ္ သူ ထမင္းခ်က္သည္ ေနရာတြင္ မူိပြင့္ၾကီး တခု လွပစြာ ေပါက္ေရာက္ေနသျဖင့္ သတင္းျပန္႔ကာ အနီးအနားမွ ရြာသား၊ရြာသူ မ်ား ရင္သပ္ရူေမာစြာ လာေရာက္ ၾကည့္ရူၾကကုန္သည္။


မယ္ႏု ၁၂ ႏွစ္သား အရြယ္က ျမစ္ဆိပ္တြင္ ေရခ်ိဴ းစဥ္ သူ၏ ထဘီ ပန္းေရာင္ကို စြန္ခ်ီကာ နန္းေတာ္ဘက္ တြင္ ပစ္ခ် ထားခဲ့ေလ၏။ ထုိ ပစ္ခ်ခဲ့ေသာ ေနရာသည္ မိဖုရားေခါင္ၾကီး၏ နန္းေဆာင္ ျဖစ္ေနေလသည္။ ထုိအခါ မိဖုရားေဆာင္ တခု လံုး ထုိ ထဘီ ေၾကာင့္ အလုပ္မ်ား ၾကရေလ၏။ မည္သူက ထဘီကို မိဖုရားေခါင္ၾကီး ၏ နန္းေဆာင္ေပၚသုိ႔ တင္သနည္း စသျဖင့္ မိဖုရားေခါင္ ႏွင့္ မိဖုရား အပ်ိဴ ေတာ္မ်ားကို စစ္ေဆး ေမးျမန္းၾကကုန္၏။ ထုိ သတင္းကို ဘုရင္ျဖစ္သူ ဘုိးေတာ္ဘုရား ထံ နားေတာ္ ေပါက္ၾကားေသာ္ မိဖုရားေခါင္ဆီ ၾကြျမန္းလာေလသည္။

ဘုရင့္၏ မွဴ းမတ္တုိ႔လည္း ထုိ ထဘီသည္ နန္းတြင္း အပ်ိဴ ေတာ္မ်ား ပစ္တင္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ စြန္ခ်ီ လာျခင္းသာ ျဖစ္ ရမည္ဟု ဘုရင္ကို ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။ ဘုိးေတာ္ဘုရားသည္ အထူးအဆန္း ဆုိလွ်င္ အလြန္ စိတ္၀င္စား သူျဖစ္ေလရာ ထုိ ထဘီ ပုိင္ရွင္ကို ရွာရန္ အမိန္႔ေပးေလ၏။ အရာရွိ တုိ႔လည္း အမရပူရ ျမိဳ ႔ေတာ္ အတြင္း လုိက္လွည့္ ရွာေဖြၾကေလ၏။ ဘုရင့္ ရဲမက္မ်ား အျပည့္အစံု ျဖင့္ ေမးျမန္းသျဖင့္ ေၾကာက္ရြံကာ မည္သူမွ မိမိ ထဘီဟု ၀န္မခံ ၾကေပ။


ထုိေနာက္ မယ္ႏု ေနထုိင္ရာ ေနရာ သုိ႔ ေရာက္လာၾက၏။ မယ္ႏု မွ မိမိ၏ ထဘီ ျဖစ္ေၾကာင္း ရဲရဲတင္းတင္း ၀န္ခံ၏။ အရာရွိတို႔လည္း သက္ေသ ျပေစရာ၊ စြန္ခ်ီ သြားေၾကာင္း ကို ေျပာျပေလ၏။ ထုိ ျမစ္ဆိပ္ နားရွိ လူသူ အမ်ား လည္း ျမင္ေတြ႔ေၾကာင္း ေျပာသျဖင့္ အရာရွိ တုိ႔မွ မယ္ႏုကို ဘုိးေတာ္ဘုရား ေရွ႔ေမွာက္ ေခၚေဆာင္ သြားေလသည္။ ဘုိးေတာ္ဘုရားသည္ မယ္ႏု၏ ဇာတာ ကို မိမိ၏ ပညာရွိမ်ား အား တြက္ခ်က္ ေစေလသည္။

ပညာရွိမ်ားမွ ကိန္းခန္းၾကီးသူ ျဖစ္၏။ သုိ႔ေသာ္ မေျမွာက္စားသင့္ ဟု တခ်ိဴ ႔ ပညာရွိမ်ားက ေလွ်ာက္ထားၾက၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘုိးေတာ္ဘုရားမွ မယ္ႏုကို မိဖုရားအျဖစ္ မေျမွာက္စား ဘဲ နန္းတြင္းအပ်ိဴ ေတာ္ အျဖစ္ ခန္႔ထားေလသည္။ ထုိသုိ႔ ဘုရင့္ အပ်ိဴ ေတာ္အျဖစ္ ေနထုိင္ရာစစ္ကိုင္းမင္းသား မ်က္စိက်ကာ အိမ္ေရွ႔မင္းသား ၏ အပ်ိဴ ေတာ္ အျဖစ္ ေခၚေဆာင္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။

မယ္ႏုသည္ စကားအလြန္တတ္သူျဖစ္ျပီး ရုပ္ရည္မွာ လွပမူ မရွိဟု မွတ္တမ္းမ်ားက ဆုိ၏။ ဘုိးေတာ္ဘုရား သည္ စစ္ကို္င္းမင္သားမွ မယ္ႏုကို မိဖုရားေခါင္ ေျမွာက္မွာ စုိးသျဖင့္ မိမိ မလြန္ခင္ ပန္းေတာင္းမင္းသမီး ႏွင့္ လက္ဆက္ခဲ့ျပီး မိဖုရားေခါင္ေနရာ ထားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ စစ္ကိုင္းမင္းသား ဘုရင္ျဖစ္ေသာ္ မယ္ႏုကို မိဖုရားေခါင္ အျဖစ္ ခ်က္ျခင္း ေျမွာက္စားေလ၏။

ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၁၉၊ ၆ လ၊ ၇ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ကုိင္းမင္းသားသည္ အမရပူရ ထီးနန္းကို သိမ္းပုိက္ေလသည္။ မိဖုရားေခါင္ေနရာ ကို မယ္ႏု ကို ေပးအပ္ခဲ့၏။ ေဆြေတာ္မ်ိဴ းေတာ္ မ်ားမွ ၀ုိင္း၀န္း ေျပာဆုိေသာ္လည္း စစ္ကုိင္းမင္းသားမွ နားမ၀င္ဘဲ မယ္ႏုကိုသာ မိဖုရားေခါင္ ေျမွာက္ေလ၏။ အမတ္ၾကီး ဦးေပၚဦးကို နန္းေတာ္တြင္ အျမင့္ဆံုး ၀န္ရွင္ေတာ္မင္းၾကိီး ရာထူး ေပးအပ္ေလသည္။ နန္းတက္သည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ အမရပူရ ေနျပည္ေတာ္ ရွိ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားကို ထည္မ်ိဴ းအုပ္မ်ိဴ း လွဴ ဒါန္းေလ၏။

နန္းတက္ပြဲတြင္ အမတ္မ်ားကို အံ့အားသင့္ေစသည့္အခ်က္ ေနာက္တခု မွာ ဘုရင္ ႏွင့္ မိဖုရားေခါင္ သည္ သီဟႆ န ပလႅင္ေပၚတြင္ အတူတူ စံျမန္းျခင္းျဖစ္သည္။ ေရွးဦး ကုန္းေဘာင္ မင္းမ်ား ႏွင့္ ေရွးယခင္ ဘုရင္မ်ား လက္ထက္ တြင္ ဘုရင္ႏွင့္ အတူ မည္သည့္ မိဖုရားမွ သီဟႆ န ပလႅင္ေပၚ ထုိင္ရုိး ထံုးစံ မရွိေပ။ ထုိ ထံုးစံ ကို မယ္ႏု မွ နန္းတက္သည့္ ေန႔တြင္ ပယ္ဖ်က္ ျပလုိက္ေလ၏ ထုိေနာက္ မ်က္ႏွာ သစ္ အျဖစ္ မင္းသားၾကီး တပါး တုိးလာေလသည္။ ထုိသူမွာ မယ္ႏု ၏ အစ္ကို ေမာင္အုိ ျဖစ္သည္။ ေမာင္အုိ ကို ဘုရင္မွ မင္းသားၾကီး ရာထူး ေပးအပ္ရာ နန္းေတာ္ တခု လံုး အံ့အားသင့္ ၾကကုန္၏။

မယ္ႏု ႏွင့္ မင္းသားၾကီး ေမာင္အုိ တုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ကုန္းေဘာင္သမုိင္း တြင္ အလြန္ အက်ဥ္း တန္ရုံသာမက အဂၤလိပ္မွက်ဴ းေက်ာ္စစ္ ဆင္ႏြဲလာသည့္ အထိ ဆက္ဆံေရး ပ်က္ျပားခဲ့ရသည္။

Share:

No comments:

Post a Comment