ဘုိးေတာ္ဘုရား၏ အခ်စ္ဆံုးျမစ္ေတာ္ ေညာင္ရမ္းမင္းသား(စၾကာမင္းကေလး)

ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၁၂၊ ၉ လပုိင္း၊ ၂၄ ရက္တြင္ အမရပူရ နန္းေတာ္ ဘုရင့္ဥယ်ာဥ္ေတာ္ အတြင္းရွိ ကသစ္ျဖဴ ပင္ ၏ အရြက္မ်ား အကုိင္းမ်ားမွ ေရမ်ား ပန္းပန္းထြက္သျဖင့္ ဘုိးေတာ္ဘုရားကုိယ္ေတာ္တုိင္ သြားေရာက္ၾကည့္ရူ၏။ ထုိစဥ္က အမရပူရေနျပည္ေတာ္ တ၀ွက္တြင္ မၾကံဳ ဖူးေသာ ငလ်င္ငယ္မ်ားစြာ အၾကိမ္ၾကိမ္ လူပ္ေလ့ ရွိ ၏။ ပညာရွိမ်ားက စစ္ကုိင္းမင္းသား ၏ မိဖုရား ဆင္ျဖဴ မယ္ တြင္ ဘုန္းကံၾကီးသူ တဦး သေႏၶယူေနေၾကာင္း တြက္ခ်က္ၾက၏။ ဘုိးေတာ္ဘုရားအိပ္မက္၊ ငလ်င္နိမိတ္၊ မ်ားအေပၚမူတည္ျပီး တြက္ၾကျခင္း ျဖစ္၏။


ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၁၂ ႏွစ္ဦးပုိင္းတြင္ ဘုိးေတာ္ဘုရားသည္ နံနက္ညီလာခံတြင္ အိမ္မက္ဆန္းတခု ကို နိမိတ္ဖတ္ခုိင္းေလသည္။ ထုိ ညီလာခံတြင္ မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ " ငါသည္ ညဥ့္သန္းေခါင္ယံ အခ်ိန္တြင္ အိပ္မက္ျမင္မက္သည္မွာ ငယ္စဥ္က အလြန္ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္ခဲ့ေသာ ျပည္ျမိဳ ႔ န၀င္းအရပ္တြင္ေနေသာ ေမာင္ေရႊေအာင္ (ပထမံ ဦးေအာင္ (ေခၚ) ဘုိးဘုိးေအာင္) သည္ နန္းေတာ္တြင္း ၀င္လာ ခစား၏။ အဘယ္ကိစၥ ရွိသနည္းဟု ေမးရာ ေမာင္ေရႊေအာင္က " မင္းတရားၾကီး ၊ ေျမးေတာ္ၾကီး အိမ္ေရွ႔မင္းသား ကို ဆက္သရန္ ဝိဇၨာမဟိဒိၵ ေဆးရုပ္ရွင္ တုိ႔ကို သေရေခတၱရာျမိဳ ႔အနီး ျမင္ပါေစတီေတာ္ တြင္ စီရင္ျပီးစီးျပီး ပါသျဖင့္ ယူေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ေျမးေတာ္ၾကီး အိမ္ေရွ႔မင္းသားၾကီး ကို ဆက္သလုိသျဖင့္ မင္းတရားၾကီး အမိန္႔ေတာ္ကို နာခံလုိေသာေၾကာင့္ နန္းေတာ္သုိ႔ ၀င္ခဲ့ပါသည္ ဟု ငါအား" ေလွ်ာက္၏။

ငါသည္လည္း ငါ၏ေျမးေတာ္၊သားေတာ္မ်ားကို ဆက္သရန္ ဆုိသျဖင့္ အလြန္၀မ္းေျမာက္ျပီး ခြင့္ျပဳ လုိက္၏။ ထုိတခဏအတြင္း ငါ၏ အျမင္အာရုံတြင္ ေမာင္ေရႊေအာင္မွ ေျမးေတာ္ၾကီး ထံ ထုိေဆးရုပ္ကို ဆက္သေနရင္း အလြန္လွပေသာ သတုိသား(ကေလးငယ္) တဦး ေမာင္ေရႊေအာင္ လက္ေပၚတြင္ ေပၚလာျပီး ေျမးေတာ္ ၾကီးကို ဆက္သ တယ္လုိ႔ အိပ္မက္ျမင္မက္၏။ ထုိေနာက္ စစ္ကိုင္းမင္းသား ႏွင့္ မိဖုရား ဆင္ျဖဴ မယ္ တုိ႔၏ အေနာက္ေဆာင္ မီးေလာင္တယ္လုိ႔လည္း ဆက္ျမင္မက္၏ ဟု မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

ဆရာခ်ံဳ ၏ ပန္းခ်ီ (ကုန္းေဘာင္ေခတ္) 

ပညာရွိတုိ႔လည္း မင္းတရားၾကီး၏ ဘုန္းေတာ္ေၾကာင့္ စစ္ကိုင္းမင္းသားတုိ႔တြင္ မင္းၾကီးကဲ့သုိ႔ ဘုန္းကံၾကီးေသာ သားေတာ္တပါး ထြန္းကားပါမည္၊ အေနာက္ေဆာင္ မီးေလာင္သည္ဟု မက္သျဖင့္ မိဖုရား (သုိ႔) စစ္ကိုင္းမင္းသား အတြက္ စိတ္မေအးဖြယ္ရာ ျဖစ္လာတတ္ပါသည္ ဟု နိမိတ္ဖတ္ ေလွ်ာက္တင္ၾကေလ၏။ ထုိ နိမိတ္ဖတ္သည့္ ေန႔မွ စျပီး ေန႔စဥ္လုိလုိ ငလ်င္ငယ္မ်ားစြာ လူပ္ေလ့ရွိေလသည္။

ထုိႏွစ္ ၁၀ လပုိင္း ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ကုိင္းမင္းသား ႏွင့္ ဆင္ျဖဴ မယ္တုိ႔မွ သားဦးရတနာ ေမြးဖြားေလ၏။ ဆင္ျဖဴ မယ္သည္ ၇ ရက္ေျမာက္ေသာေန႔တြင္ နတ္ရြာစံေလသည္။ ဘုိးေတာ္ဘုရားသည္ ျမစ္ေတာ္ေလးကို အလြန္ခ်စ္ျမတ္နုိးေလ၏။ ထုိျမစ္ေတာ္ ေမြးသည့္ေန႔မွစျပီး ဘုိးေတာ္ဘုရားသည္ ေခါင္းကုိက္ေ၀ဒနာ စြဲကပ္ေလ၏။ ေဆးကုေသာ္လည္း မေပ်ာက္သျဖင့္ ပေရာဟိတ္မ်ားကို ေမးေလရာ ပေရာဟိတ္မ်ားစြာမွ အၾကံမ်ား ေပးၾကရာ ေနာက္ဆံုးတြင္မွ အယူေတာ္မဂၤလာ ဦးႏုိးမွ ျမစ္ေတာ္ ကို လက္ဖြဲ႔ လွ်င္ ေပ်ာက္မည္ဟု ေလွ်ာက္တင္ ေလရာ ျမစ္ေတာ္ကို ေညာင္ရမ္းျမိဳ ႔ လက္ဖြဲ႔ ေၾကာင္း အမိန္႔ေတာ္ျပန္သည္ႏွင့္ ေခါင္းကိုက္ေရာဂါ ေပ်ာက္ေလ၏။

ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ပန္းခ်ီ လက္ရာ 
ထုိသုိ႔ တုိက္ဆုိင္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ဘုိးေတာ္ဘုရား သည္ ျမစ္ေတာ္ကုိ အလြန္ခ်စ္ေလ၏။ ထုိျပင္ ေရႊနန္းေတာ္အတြင္း ေငြေရာင္(အျဖဴ ေရာင္) အဆင္းရွိေသာ ျမင္းတေကာင္ ကိုလည္း ျမစ္ေတာ္ ေမြးခ်ိန္ႏွင့္ အတူ ဘုရင့္ျမင္းတင္းကုပ္တြင္ ေမြးသျဖင့္ ဘုိးေတာ္ဘုရားမွ ထုိျမင္းငယ္ေလးကိုလည္း လက္ဖြဲ႔ေလ၏။ ထုိမွ အားမရေသးသျဖင့္ ျမစ္ေတာ္ အတြက္ ျမ ျဖင့္ ျပဳ လုပ္ထားေသာ ပုခက္ေတာ္ ကို လက္ဖြဲ႔ ခ်င္သျဖင့္ ေငြတုိက္ေတာ္မွ ေငြ ရွစ္သိန္း ထုတ္ေစျပီး ယုိးဒယားသုိ႔ ျမ ျဖင့္ ျပဳ လုပ္ထားေသာ ပုခက္ယာဥ္ သြားေရာက္ ျပဳ လုပ္ေစေလ၏။

ထုိ ျမ ပုခက္ယာဥ္ အဖြဲ႔ ကို ၾကီးၾကပ္ရန္ အမတ္ၾကီး ဦးေပၚဦးကို တာ၀န္ေပးရာ ဦးေပၚဦးမွ ဘုရင္ ပါး မ၀ေသး ဟု ဆုိသည္ကို နားေတာ္ ေပါက္ၾကားသျဖင့္ သိႏၵီျမိဳ ႔သုိ႔ နယ္ႏွင္ဒဏ္ ပုိ႔ခံရေလ၏။ ထုိေနာက္ ျမ ပုခက္ ၀ယ္ရန္ အမတ္ၾကီး မဟာမင္းလွရာဇ ကို သြားေရာက္ေစေလသည္။ မွဴ းမတ္တုိ႔မွလည္း ျမစ္ေတာ္ ကို လက္ဖြဲ႔ မ်ားစြာ ဘုရင္ႏွင့္ အတူ လက္ဖြဲ႔ ၾကသျဖင့္ ေညာင္ရမ္းမင္းသားေလးသည္ ေမြးျပီးသည္ႏွင့္ ေရႊေငြမ်ားစြာ ပုိင္ေသာ သေဌးမင္းသားေလး ျဖစ္လာေတာ့ေလ၏။

၇ ရက္အတြင္း မိခင္ ဆင္ျဖဴ မယ္ နတ္ရြာစံသျဖင့္ ေညာင္ရမ္းမင္းသား ကို ၾကည့္ရူေစာင့္ေရွာင္ရန္ ျမေတာင္ မင္းသမီး ( စစ္ကုိင္းမင္းသား ၏ ညီမ) မွ တာ၀န္ယူရေလ၏။ ဆင္ျဖဴ မယ္ မင္းသမီး ငယ္စဥ္က ဘုိးေတာ္ဘုရား သည္ ဆင္ျဖဴ မယ္ မင္းသမီးေလးကို ရင္ခြင္ပုိက္ကာ ဆင္ျဖဴ  ခ်ိဴ းေတာ္ေရ ေခၚေနသည္ကို ၾကည့္ေနစဥ္ ဆင္ျဖဴ မွ ၾကာပန္း ကို ခူးကာ မင္းသမီးေလးကို ဆက္သေလ၏။ ထုိေၾကာင့္ ဆင္ျဖဴ မယ္ မင္းသမီး ဟု ဘုိးေတာ္ဘုရား မွ ကင္ပြန္းတပ္ ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။

မွတ္ခ်က္။  ။ ဆင္ျဖဴ မယ္မိဖုရား နတ္ရြာစံ ရျခင္း အေၾကာင္းကို တခ်ိဴ  ႔ သမုိင္းဆရာမ်ားမွ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု ေၾကာင့္ လည္း ပါေၾကာင္း ေရးသားၾကသည္။ ဆင္ျဖဴ မယ္ မီးဖြားျပီးေနာက္ စစ္ကိုင္းမင္းသား သည္ တရက္သာ လာၾကည့္ျပီး ေနာက္ေန႔ မ်ားတြင္ ထုိစဥ္က စစ္ကုိင္းမင္းသား ေခၚေဆာင္လာေသာ ၁၅ ႏွစ္အရြယ္ မယ္ႏု ဟု ေခၚေသာ အပ်ိဴ ေတာ္ ႏွင့္ သာ ေပ်ာ္ပါးေနေလ၏။ ထုိအေၾကာင္းေၾကာင့္ ဆင္ျဖဴ မယ္ စိတ္အားငယ္သည္က တေၾကာင္း၊ မီးတြင္းက ရေသာ ဒဏ္မ်ားေၾကာင့္ တေၾကာင္း နတ္ရြာစံရသည္ဟု ေရးသားၾက၏။
Share:

No comments:

Post a Comment