ဆင္ျဖဴ ၾကိဳ ပြဲ အီတာလ်ံ ကုိယ္ေတြ႔

လူိင္ျမိဳ ႔က ဖမ္းမိေသာ ၀ါဂြမ္းကဲ့သုိ႔ ျဖဴ ေသာ ဆင္ျဖဴ ေတာ္မ ကို ဘုိးေတာ္ဘုရားမွ သီရိမလႅာမဟာ ဘြဲ႔ ခ်ီးျမင့္ထား၏။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာျပည္ကို သာသနာျပဳ ရန္ ေရာက္ရွိေနေသာ အီတာလ်ံ ဘုန္းေတာ္ၾကီး စန္ဂါမႏုိ (Sanagarmano) ၏ ျမန္မာ့အင္ပါယာ အေၾကာင္း စာအုပ္တြင္ စိတ္၀င္စား ဖြယ္ တင္ျပထားသည့္အတုိင္း
ေကာက္ႏုတ္တင္ျပပါမည္။

ဆင္ျဖဴ ေတာ္ ျမင့္ျမတ္ပံုကို ျမန္မာတုိ႔ အဘယ္မွ် အယူသီးစြာ ေလးစားသည္မွာ အမရပူရ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ကၽြန္ေတာ္ မ်က္ျမင္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ဆင္ျဖဴ ေတာ္ကို ဖမ္းမိျပီ ဆုိသည္ႏွင့္ အနီေရာင္ၾကိဳး မ်ား ခ်ည္ေႏွာင္ေစလ်က္ ဆင္အေၾကာင္း ကၽြမ္းက်င္နားလည္ေသာ မင္းမူထမ္းမ်ားကို ေစလႊတ္ ေစာင့္ေရွာက္ေစသည္။ ေနျပည္ေတာ္တြင္ မင္းညီမင္းသားႏွင့္ တန္းတူျဖစ္ေသာ တန္ေဆာင္းေတာ္(ဆင္တင္းကုပ္) ကိုလည္း အျမန္ ေဆာက္လုပ္ေစသည္။


ဆင္ျဖဴ ေတာ္အား မွက္၊ ျခင္တုိ႔ မကိုက္ေစရန္ ျခင္ေထာင္ၾကီးကိုလည္း အဆင္သင့္ ရွိေစသည္။ သန္႔ရွင္းေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ မင္းမူထမ္း မ်ားစြာကိုလည္း ပုိ႔ထားသည္။ ဆင္ျဖဴ ေတာ္ ၾကြလာျပီဟူေသာ သတင္းကို ၾကားသိရသည္ႏွင့္ တစ္ျပိဳက္နက္ က်ားမ ပ်ိဴ အုိ လူၾကီးလူငယ္ မ်ားစြာတုိ႔ ၾကည့္ရူပူေဇာ္ရန္ စုျပံဳ လာၾကေလသည္။ အနီးအပါး ရပ္ကြက္မ်ားမွ မ်ားစြာ ထြက္လာၾက၏။ ၾကည့္ရူရုံႏွင့္ အားမရႏုိင္ဘဲ ဆင္ျဖဴ ေတာ္ေရွ႔ ဒူးတုပ္ ဒူးေထာက္လ်က္ လက္အုပ္ခ်ီ ေျမၾကီးေပၚ ဦးခ် ရွိခုိးၾကေလသည္။

အမရပူရ ဆင္ျဖဴ ေတာ္ ေရခ်ိဴ းရန္ ထြက္ေတာ္မူ ပန္းခ်ီ

ထုိေနာက္ ဆင္ျဖဴ ေတာ္ကို ပန္းသီး၊သစ္သီး၊ေထာပတ္၊သၾကား ႏွင့္ ေငြဒဂၤါးမ်ားပင္ လွဴ ဒါန္း ပူေဇာ္ၾကသည္။ ျမင့္ျမတ္သည့္ ထုိ သတၱ၀ါကို ေတြ႔ျမင္ ပူေဇာ္ရသည္႔အတြက္ သူတုိ႔၏ စိတ္ဘ၀င္မွာလည္း ၾကည္ႏူး ေပ်ာ္ရႊင္ သြားၾကေလသည္။ ဆင္ျဖဴ ေတာ္ကို ကရ၀ိက္ေဖာင္ျဖင့္ ေခၚေဆာင္လာ၏။ ေရႊခ်ည္ပုိး ပုိးကန္႔လန္႔ကာတုိ႔ျဖင့္ အဘက္ဘက္မွ ကာရံထား၏။ ေလွအမ်ား ျခံရံပါရွိေသာ ထုိေဖာင္ေတာ္ၾကီးကို ေရႊေလွၾကီး ၃ စီးက ေရွ႔မွ ဆြဲငင္ ဆန္တက္၏။

အခ်ိဳဴ ႔ေလွမ်ားတြင္ ကေခ်သည္မ်ား၊ ဆုိင္း၀ုိင္းမ်ား၊စားေသာက္ဖြယ္မ်ား ပါရွိ၏။ ယင္းတုိ႔ကို ေစာင့္ေရွာင္ရန္ စစ္သား ၅၀၀ တုိ႔က စက္ေလွၾကီးမ်ားႏွင့္ လုိက္ပါၾက၏။ ဧရာ၀တီျမစ္ရုိး တစ္ေလ်ွာက္ ဆန္တက္ရာတြင္ ဆိပ္ကမ္း အသီးသီးတြင္ ရပ္နားတုိင္း လူထုက ဆင္ျဖဴ ေတာ္ကို ဖူးေျမာ္ရန္ လွဴ ဖြယ္၀တၱဳ  အမ်ိဴ းမ်ိဴ းႏွင့္ လာေရာက္ၾကသည္။ မင္းတရားၾကီး ကုိယ္တုိင္ စစ္ကုိင္းျမိဳ ႔သုိ႔ အခမ္းအနားႏွင့္ ထြက္၍ ဆင္ျဖဴ ေတာ္ကို ၾကိဳ ဆုိသည္။ ျမိဳ ႔ေတာ္တြင္ ၃ ရက္တုိင္ ၾကီးစြာ ပြဲသဘင္မ်ား ခံေစသည္။

ဆင္ျဖဴ ေတာ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္ စစ္သည္ ၁၀၀၊ အမူထမ္း ၄၀၀ လည္း ခန္႔အပ္လုိက္သည္။ ေန႔စဥ္ စႏၵကူးနံ႔သာျဖင့္ ေဆးေၾကာ သုတ္သင္ေပးေရး၊ အစာေကၽြးေရး စေသာ တာ၀န္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရသည္။ ဆင္ျဖဴ ေတာ္ကို မင္းညီ မင္းသားမ်ား ပမာ ျမိဳ ႔စား ခန္႔အပ္သည္။ ဆင္၀န္ တဦးက ဆင္ျဖဴ ေတာ္ကို တာ၀န္ခံ ေစာင့္ထိန္းရ၏။ ေရႊထီး ၂ လက္ မုိးေစ၏။ ( ေနာက္ဆံုး ဖမ္းမိေသာ နိဗၺာန္ရြာမွ ဆင္ျဖဴ ေတာ္ သည္ ေရႊထီး ၆ စင္း ရ၏) ဆင္ျဖဴ ေတာ္ အိပ္ခ်ိန္တြင္ ေစာင္းျငင္း တူရိယာ တီးမူတ္ကာ ကေခ်သည္တုိ႔ ကျပ ေဖ်ာ္ေျဖ ရသည္။

ဘုရင္ႏွင့္တကြ မိဖုရား၊သားေတာ္၊ သမီးေတာ္တုိ႔က ဆင္ျဖဴ ေတာ္အတြက္ အဖုိးတန္ပစၥည္မ်ား လက္ဖြဲ႔သည္ သာမက မင္းမူထမ္းတုိ႔ကလည္း လက္ေဆာင္ေတာ္မ်ား ပုိ႔ဆက္၏။ အရာရွိတစ္ဦးက ၄၀၀ ေအာင္စ ရွိသည့္ ေရႊခြက္ၾကီး တခုေပးလွဴ ၏။ ဆင္ျဖဴ ေတာ္ကို လွဴ ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုး ဘုရင့္၏ ေငြတုိက္သုိ႔ ေရာက္မည္ မလြဲေခ်။

ျမန္မာတုိ႔သည္ ဆင္ျဖဴ ေတာ္တြင္ ထူးျခားေသာ က်က္သေရ မဂၤလာမ်ားရွိသည္။ ဆင္ျဖဴ ေတာ္ ရရွိျခင္းျဖင့္ ထုိဆင္ျဖဴ ေတာ္ကို ရေသာ မင္းတြင္လည္း ဘုန္းတန္ခုိး က်က္သေရမ်ား တုိးတက္လိမ့္မည္ ဟူေသာ အယူအဆ ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆင္ျဖဴ တစ္စီးတေလ ဖမ္းဆီးရရွိေသာ မင္း၊ မင္းသားတုိ႔သည္ ဘုန္းတန္ခိုး တုိးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ အလြန္ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကေလသည္။ ဆင္ျဖဴ ေၾကာင့္ တုိင္းျပည္သည္လည္း ၀ေျပာ သာယာလိမ့္မည္၊ ဆင္းရဲႏုိင္မည္ မဟုတ္ဟု ယူဆၾကေလသည္။

ဆင္ျဖဴ ေတာ္ကုိ ပုိင္ဆုိင္ေသာေၾကာင့္ ဘုိးေတာ္ဘုရင္သည္ အတုိင္းမသိ ေပ်ာ္ေလသည္။ ထုိဆင္ျဖဴ ေတာ္ ကို အမွီျပဳ ၍ ဘုိးေတာ္သည္ သူ႔ ကုိယ္သူ တန္ခုိးဖန္ဆင္းႏုိင္ေသာ နတ္ဘုံမွ နတ္သားေလာက္နီးနီး (စၾကာ၀ေတးမင္း ကို ေျပာခ်င္ပံုရ၏) ထင္ေနပံု ရေလသည္။ ယခု ဘုိးေတာ္သည္ သူ၏ ရန္သူမ်ားကို ႏွိမ္နင္းႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထား၏။ အႏွစ္ ၁၂၀ အသက္ရွည္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထား၏။ ထုိေၾကာင့္ ျဗာဟၼဏ ပေရာဟိတ္ တုိ႔၏ အၾကံေပးခ်က္အရ ပုထုိးေတာ္ၾကီးတြင္ ဆီမီးခြက္ ၁၂၀ ႏွင့္ တျခားပစၥည္း ၁၂၀ စီတုိ႔ကို လွဴ ဒါန္းေလသည္။

ဆင္ျဖဴေတာ္သည္ ပူေဇာ္လွဴ ဒါန္းသူတို႔၏ ထံမွ သစ္သီးမ်ားကို အစားလြန္ျပီး စားပုိးနင့္ကာ ၃ လအတြင္း ေသဆံုးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဘုရင့္အဖုိ႔ မည္မွ် လြမ္းေဆြး ခံစားရမည္ကိုကား မေဖာ္ျပႏုိင္ေပ။ ဆင္ျဖဴ ေတာ္ ရုတ္တရက္ ေသဆံုးျခင္းကို သူ႔အတြက္ နိမိတ္ဆုိးဟု တြက္၍ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ေလသည္။ ဆင္ျဖဴ ရစဥ္က ဂုဏ္ယူ မာန္တက္ေနေသာ ဘုိးေတာ္သည္ ယခုအခါ ရန္သူက အခ်ိန္မေရြး လာေရာက္တုိက္ခုိက္ နန္းခ်သြားမည္ကို ေၾကာက္ေနရေတာ့သည္။

ဆင္ျဖဴ ေတာ္ ေသဆံုးသြားေသာအခါ ဘုရင္သည္ ဆင္ျဖဴ ေတာ္ ေသျပီဟု မေျပာၾကရေအာင္ ၾကီးေလးေသာ အျပစ္ဒဏ္ႏွင့္ ပညတ္ထား၏။ ဆင္ျဖဴ ေတာ္ ေပ်ာက္သြားသည္၊ ထြက္သြားသည္ ဟူ၍သာ ေျပာၾကရေလသည္။ ထုိဆင္သည္ ဆင္မ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူ႔ကို မိဖုရားၾကီး တုိ႔အား သျဂၤိဟ္သည့္အတုိင္း သျဂိဳ ဟ္ေလသည္။ ဆင္ေသေကာင္ကို စႏၵကူး၊ န႔ံသာနီ စေသာ ထင္းတံုးေပၚ တင္၍ ဆင္ေသေပၚမွလည္း အလားတူ အေမႊးနံ႔သာ ထင္းတံုးမ်ား တင္ကာ ထင္းပံု၏ ေလးဖက္ေလးေထာင့္တြင္ ေရႊခ်ထားေသာ ဖားဖုိေလးခု ထားရွိေလသည္။

အခ်ိန္တုိင္ေသာ္ မီးရူိ႔ကာ ဖားဖုိ မွ ေလထုိးျပီး မီးသျဂိၤဟ္ေလသည္။ သျဂိဳလ္၍ သံုးရက္လြန္ေျမာက္ေသာ္ မွဴ းၾကီးမတ္ၾကီး မ်ားသည္ ထုိဆင္ေသ ျပာႏွင့္ အရုိးမ်ား ေကာက္ကာ ေရႊခ်၍ အဖုံးကို လံုေအာင္ဖံုးထားေသာ အရုိးအိုးတြင္ ထည့္ျပီး ဘုရင့္သခ်ိင္းေတာ္တြင္ သြားေရာက္ ျမွဳ ပ္ႏွံလုိက္ေလသည္။ ဆင္ျဖဴ သည္ အထီး ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ မင္းဧကရာဇ္တုိ႔ သျဂိဳဟ္ သည့္အတုိင္း ျပဳ လုပ္ၾကေလသည္။

ဆင္ျဖဴ ေတာ္ ေသဆံုးေသာေၾကာင့္ ဗဒံုသခင္ ၏ စုိးရိမ္ထိတ္လန္႔စြာ ေနရမူသည္ ရက္ တာမရွည္ခဲ့ပါ။ မၾကာမီ ကာလအနည္းငယ္အတြင္း ပဲခူးေတာနယ္ နိဗၺာန္ရြာတြင္ ဆင္ျဖဴ ေတာ္ ထပ္ေတြ႔ရေလသည္။ ထုိဆင္ျဖဴ သည္ ၁၈၀၆ ခု ေအာက္တုိဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ ႔သုိ႔ ဆုိက္ေရာက္လာေလသည္။ ထုိေန႔သည္ ကၽြႏု္ပ္ ဥေရာပသုိ႔ ျပန္ရန္ ရန္ကုန္မွ စ သေဘၤာ ထြက္သည့္ေန႔ ျဖစ္ေလသည္။ ထုိဆင္ျဖဴ ေတာ္ သည္ ပိတ္ျဖဴ ကဲ့သုိ႔ ျဖဴ ေနေပသည္။ ထုိေနာက္ ဆင္ထီးဟု သိရသျဖင့္ ယခု ဆင္ျဖဴ ကို ယခင္ ဆင္ျဖဴ မထက္ ပုိမို ပူေဇာ္ၾက အံုးမည္ ျဖစ္ေပသည္။

အထက္ေဖာ္ျပခ်က္သည္ အီတာလ်ံ ဘုန္းေတာ္ၾကီး၏ ကုိယ္ေတြ႔ ကို ျမန္မာလုိ ျပန္ထားျခင္းျဖစ္၏။
Share:

No comments:

Post a Comment