နိဗၺာန္ရြာမွ ပိတ္ျဖဴ ကဲ႔သုိ႔ ျဖဴ ေသာ ဆင္ျဖဴ ေတာ္

ထား၀ယ္ကို လာတုိက္ေသာ ယုိးဒယားတုိ႔ကို ေအာင္ျမင္စြာ တြန္းလွန္ႏုိင္ေသာ အိမ္ေရွ႔မင္းသား ကို ဘုိးေတာ္ဘုရားမွ အလြန္သေဘာေတာ္က်ကာ မိမိ၏ သားေတာ္ကို ဘုရင္နီးပါး အာဏာရွိေသာရာထူးကုိ ေပးသနား ေတာ္မူေလသည္။ ဘုိးေတာ္ဘုရားမွာမူ မင္းကြန္းတြင္ ပုထုိးေတာ္ၾကီး ေဆာက္လုပ္ေရးကိုသာ အာရုံစုိက္ကာ ေနေလ၏။
၁၈၀၄ ခုႏွစ္  ၈ လ၊  ၁၂ ရက္ေန႔ တြင္ ယခင္ ဘုိးေတာ္ဘုရားမွ ရရွိထားေသာဆင္ျဖဴ ေတာ္ ေတြထက္ ျဖဴ ျပီး ၀ါဂြမ္း ကဲ့သုိ႔ အေရာင္ရွိေသာ ဆင္ျဖဴ ေတာ္မ ကို လုိင္ျမိဳ ႔ ေတာစပ္တြင္ ဖမ္းမိထားေၾကာင္း ေလွ်ာက္တင္လာသျဖင့္ ဘုိးေတာ္ဘုရားသည္ ဟံသာ၀တီျမိဳ ႔၀န္ကို သြားေရာက္ ပင့္ေဆာင္လာေစေလသည္။ ဘုိးေတာ္ဘုရားသည္ ထုိ ဆင္ျဖဴ ေတာ္ကို စစ္ကုိင္းအထိ သြားေရာက္ၾကိဳ ဆုိေလ၏။

ထုိ ဆင္ျဖဴ ေတာ္မ သည္ ၀ါဂြမ္းကဲ့သုိ႔ အေရာင္ရွိသျဖင့္ မင္းတရားသည္ ယခင္ ဆင္ျဖဴ  ေတြထက္ ပုိမို ဂရုစိုက္ ေလ၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဆင္ျဖဴ ေတာ္သည္ ေကၽြးသမွ်ကို အငမ္းမရ စားသျဖင့္ ၃ လ အၾကာတြင္ ေသဆံုး ေလသည္။ ထုိ ဆင္ျဖဴ  ေသဆံုးေသာ္ ဘုိးေတာ္ဘုရားမွ ဆင္ျဖဴ ေတာ္ ေသသည္ဟု မေျပာရန္ အမိန္႔ထုတ္ ျပီး ဆင္ျဖဴေတာ္ ဥေပါသထ ဆင္ျဖဴ မ်ိဴ း ျဖစ္သည္႔အတြက္ မိမိေနရပ္သုိ႔ ေကာင္းကင္ခရီးျဖင့္ သြားသည္ဟု ေျပာရန္ အမိန္႔ထုတ္ေလ၏။ (ဆင္ျဖဴ ၾကိဳဆုိပြဲ ကို ကုိယ္္တုိင္ေတြ႔ခဲ့ေသာ အီတာလ်ံ ဘုန္းေတာ္ၾကီး Sanagarmano (စန္ဂါမႏုိ)၏ မွတ္တမ္းကို ေနာက္ပုိင္း တင္ျပပါမည္) 

နိဗၺာန္ရြာမွ ရေသာ ဆင္ျဖဴ ေတာ္ ပန္းခ်ီ ဟု ဆုိ၏

ဘုိးေတာ္ဘုရား စိတ္မေကာင္းျဖစ္ျပီး ၂ ႏွစ္အၾကာ ၁၈၀၆ ခုႏွစ္ ၁၀ လ၊ ၁၁ ရက္တြင္ နိဗၺာန္ရြာတြင္ ပိတ္ျဖဴ ကဲ့သုိ႔ ေဖြးေဖြးျဖဴ စြတ္ေနေသာ ဆင္ျဖဴ ေတာ္ကို ေတြ႔ေၾကာင္း သတင္းရေလ၏။ ထုိဆင္ျဖဴ ေတာ္ ကို ေတြ႔ခ်ိန္ တြင္ အေျခြအရံဆင္မည္းမ်ားမွ ရြံမ်ားျဖင့္ သုတ္လိမ္းေပးေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရေလသည္။

ဆင္မုဆုိးမ်ား လည္း ခက္ခဲစြာ ျဖင့္ ၃ ရက္တုိင္ေအာင္ ဖမ္းရေလ၏။ ဖမ္းမိလွ်င္ ဘုိးေတာ္ဘုရားသည္ ပိတ္ျဖဴ ကဲ့သုိ႔ ျဖဴ ေသာ ဆင္ကို ပုဂံအထိ လာေရာက္ ၾကိဳဆုိေလသည္။ နိဗၺာန္ရြာတြင္ ဖမ္းမိေသာ ဆင္ျဖဴ ေတာ္ကို ဆဒၵန္ဆင္ျဖဴ ေတာ္ျဖစ္ သည္ ဟု ပညာရွိအမတ္မ်ားမွ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ တင္သျဖင့္ နိဗၺာန္ရြာ ကို ေဘးမဲ့ရြာ(မုဆုိးမ်ား သားလုိက္လုိ႔မရ) အျဖစ္ ဘုိးေတာ္ဘုရားမွ အမိန္႔ေတာ္ျပန္ေလသည္။ ထုိအျပင္ နိဗၺာန္ရြာ ရွိ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ကၽြန္းသစ္မ်ားကို အသံုးျပဳ ရန္ လုိအပ္ပါက ဘုရင့္ထံ ခြင့္ေတာင္း စရာ မလုိဘဲ အလုိရွိသမွ် ခုတ္ႏုိင္ခြင့္ကိုလည္း ရရွိေလ၏။

ထုိဆင္ျဖဴ သည္ ယခင္ ဖမ္းမိေသာ ဆင္ျဖဴေတာ္ ၈ စီးထက္ ၾကီးက်ယ္ေသာ ပူေဇာ္မူကိုလည္း ခံရေလ၏။ ဘုိးေတာ္ဘုရားသည္ ထုိဆင္ျဖဴ ေတာ္ကို မိမိစံရာ မင္းကြန္းယာယီစံနန္းေတာ္ အထိ ပင့္ေဆာင္ေလ၏။ ပုဂံျမိဳ ႔မွ မင္းကြန္းအထိ ဆင္ျဖဴ ပင့္ေဆာင္ရာ လမ္းတေလွ်ာက္တြင္ ရာဇမတ္ကာလ်က္ သစ္ပင္မ်ား စုိက္ထူရေလ၏။ ဆင္ျဖဴ ေတာ္ ရပ္နားရာ ျမိဳ ႔ရြာတြင္ ေရႊအတိျပီးေသာ ျပႆ      ဒ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ရသည္။ ထုိဆင္ျဖဴ ေတာ္ကို မင္းေဆြမင္းမ်ိဴ း မ်ားမွ ေရႊေငြရတနာ ေပါင္းမ်ားစြာ လက္ဖြဲ႔ၾကေလ၏။

ဆင္ျဖဴ ေတာ္ ကို စတင္ေတြ႔ရွိသူ ငပန္းဦး ကို ဗ်တၱသီရိဘြဲ႔ ေပးကာ ရြာစား ခန္႔ေလ၏။ ငေတာ္ကို ဗ်တၱသူရိန္ ဘြဲ႔ ေပးကာ ရြာစား အျဖစ္ ခန္႔ေလ၏။ ေရႊစင္ ၅၀၀၊ ေရႊဖလား ၅၀၀ ၊ ပိတ္အုပ္ ၅၀၀၊ ပုိး ပုဆုိး ၅၀၀ ကို ႏွစ္ဦး စလံုးအား ခ်ီးျမင့္ေလသည္။ ထုိဆင္ျဖဴ မွာ ငယ္ရြယ္ေသာ အရြယ္သာ ရွိေသးေသာ ဆင္ျဖစ္ေလ၏။ ဆင္ျဖဴ ေတာ္ကို နာဂရာဇ ဟူေသာ ဘြဲ႔ ခ်ီးျမင့္ေလသည္။

ဘုိးေတာ္ဘုရားလည္း အလြန္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ပီတိျဖစ္ေနေလ၏။ ထုိဆင္ျဖဴ ရျပီးေနာက္ ယုိးဒယားမွ လက္ေဆာင္မ်ားျဖင့္ လာေရာက္ဆက္သၾကကာ မဟာမိတ္ျဖစ္လုိေၾကာင္း ေလွ်ာက္တင္ၾကေလ၏။ ၁၈၀၇ ခုႏွစ္ ၂ လပိုင္း၊ ၁၂ ရက္တြင္ အမတ္ငယ္မ်ား ကို ရာဇသံအျဖစ္ခန္႔ကာ အိႏၵိယသုိ႔ ေလာကီက်မ္း၊ ေဗဒင္က်မ္းမ်ားကို သြားေရာက္ယူေစရန္ လႊတ္ေလသည္။ ထုိလ ၂၄ ရက္တြင္ ဘုိးေတာ္ဘုရား၏ မိဖုရားေခါင္ၾကီး နတ္ရြာစံသျဖင့္ ဘုိးေတာ္ဘုရားမွာ အလြန္ ေၾကကြဲ ျပီး မည္သူကိုမွ အေတြ႔မခံဘဲ မိဖုရားေခါင္ၾကီး၏ ရုပ္အေလာင္းေဘးတြင္သာ ၃ ရက္တုိင္ေအာင္ ေနေလ၏။

ထုိအခ်က္ကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ မဏိပူရေစာ္ဘြားမွ မိမိ၏ သမီးေတာ္ကို ဆက္သေလ၏။ မဏိပူရေစာ္ဘြား ညီေတာ္လည္း သမီးေတာ္ ဆက္သေလရာ လမ္းခုလတ္တြင္ အခ်င္းမ်ားၾကေလသည္ကို ဘုိးေတာ္ဘုရား ထံ သတင္းပုိ႔ၾကသျဖင့္ ဘုိးေတာ္ဘုရားသည္ မင္းသမီး ႏွစ္ဦးလံုးကို သိမ္းေတာ္မူမည့္အေၾကာင္း မိန္႔သျဖင့္ မင္းသမီး ႏွစ္ဦးလံုး အမရပူရ နန္းေတာ္သုိ႔ ေရာက္ေလသည္။

မဏိပူရေစာ္ဘြား ႏွင့္ ညီေတာ္ကိုလည္း ညီညြတ္ရန္ မိန္႔ၾကားသည့္စာ ႏွင့္ ဆင္ေပါက္ ႏွစ္စီး ျဖင့္ မဏိပူရ သုိ႔ ရာဇသံ လႊတ္ေလသည္။ ၁၈၀၈ ခုႏွစ္ ၄ လ၊ ၂၉ ရက္တြင္ မင္းကြန္းေခါင္းေလာင္းေတာ္ၾကီးကို စတင္ သြန္းလုပ္ေလသည္။

၁၈၀၉ ခုႏွစ္ ၃ လပုိင္း၊ ၂၉ ရက္တြင္ ဘုိးေတာ္ဘုရား၏ သားေတာ္ၾကီး အိမ္ေရွ႔မင္းသား ေရႊေတာင္ကုိယ္ေတာ္ၾကီး နတ္ရြာစံေလ၏။ ဘုိးေတာ္ဘုရားသည္ မင္းကြန္းမွ အမရပူရသုိ႔ ျပန္ေတာ္မူျပီး သားေတာ္ကို ဘုရင္ကဲ့သုိ႔ သျဂိဳဟ္ ေလသည္။ နတ္ရြာစံခ်ိန္တြင္ သက္ေတာ္ ၄၇ သာ ရွိေသး၏။

ထုိႏွစ္ ၄ လပုိင္း ၆ ရက္ေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း ေခၚကာ မိမိ၏ ေျမးေတာ္ စစ္ကုိင္းမင္းသား(ဘၾကီးေတာ္မင္း) ကို အိမ္ေရွ႔အရာ အပ္ႏွင္းေလသည္။

Share:

No comments:

Post a Comment