ဘုိးေတာ္ဘုရား မွ မင္းကြန္းပုထုိးေတာ္ၾကီးကုိ စတင္ေဆာက္လုပ္ျခင္း

ဘုိးေတာ္ဘုရားသည္ ဒုတိယအၾကိမ္ ယုိးဒယားကို ခ်ီတက္ေစရာတြင္ ဇင္းမယ္နယ္ဘက္ကို အရင္ ခ်ီတက္ တုိက္ခုိက္ေစေလ၏။ ၀န္ၾကီး မဟာေဇယ်သူရ ဦးေဆာင္ျပီး ခ်ီတက္ျခင္းျဖစ္သည္။ က်ိဴ င္းတုံမွတဆင့္ ဘားသင္ျမိဳ ႔ကို စတင္တုိက္ခုိက္ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ယုိးဒယားဘက္မွ အျပင္းအထန္ ခုခံသျဖင့္ ျမိဳ ႔ကို မသိမ္းပုိက္ႏုိင္ေပ။ ၀န္ၾကီး မဟာေဇယ်သူရ တပ္မ်ားသည္ ဇင္းမယ္ရွိ ျမိဳ ႔ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို တပ္ေၾကာင္း ၾကီးမ်ား ခြဲကာ တုိက္ခုိက္ေသာ ဗ်ဴ ဟာကို သံုးကာ ၃ လနီးပါး တုိက္ေသာ္လည္း တျမိဳ ႔မွ မသိမ္းပုိက္ႏုိင္ခဲ့ေပ။

ဘန္ေကာက္မွလည္း တပ္ကူမ်ားပုိ႔ေပးေနသျဖင့္ ဇင္းမယ္ရွိျမိဳ ႔မ်ား အခုိင္အမာ ရပ္တည္ႏုိင္ေလ၏။ AD 1788၊ 2 လပုိင္း၊ 15 ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္မွ ျပန္လာရန္ အမိန္႔စာ ေရာက္သျဖင့္ ၀န္ၾကီး မဟာေဇယ်သူရ လည္း နယ္စပ္နားတြင္ အေစာင့္မ်ား ထားခဲ့ျပီး ျပန္လွည့္ျပန္ရေလသည္။

ဘုိးေတာ္ဘုရားသည္ ထုိႏွစ္ ၅ လပုိင္း ၂၅ ရက္တြင္ ေအာင္ပင္လယ္ကန္ ကို ျပန္လည္ ျပဳျပင္ေလသည္။ ထုိႏွစ္ ၈ လပုိင္း အေရာက္တြင္ ေနာက္ထပ္ ကေလးေတာမွ ဆင္ျဖဴ ေတာ္တစီး ထပ္မံရျပန္ေလ၏။ ထုိဆင္ျဖဴ ကို ဘုိးေတာ္ဘုရား ကုိယ္တုိင္ ေရေၾကာင္းျဖင့္ ထြက္ၾကိဳ ေလသည္။ ရတနာမုဒ္ ဟူေသာ ဘြဲ႔ကို ခ်ီးျမင့္ေလ၏။ ဘုိးေတာ္ဘုရားတြင္ စုစုေပါင္း ဆင္ျဖဴ ေတာ္ ၃ စီး ရွိေနျပီျဖစ္၏။

AD 1789၊ 5 လပုိင္း 2 ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ျပည္ ခ်န္လံုမွ ဘုိးေတာ္ဘုရားပူေဇာ္ရန္ ျမတ္စြာဘုရားဆင္းတုေတာ္၊ စြယ္ေတာ္ပြားမ်ားကို အမတ္မ်ားျဖင့္ ပင့္ေဆာင္လာေစရာ ဘုိးေတာ္ဘုရား ကုိယ္ေတာ္တုိင္ နန္းေတာ္မွ ထြက္ျပီး ပင့္ေဆာင္ေလသည္။ လာေရာက္ပုိ႔ေဆာင္ေသာ တရုတ္သံမ်ားကိုလည္း ေငြခြက္မ်ား ခ်ီးျမင့္ေလ၏။
ဘုိးေတာ္ဘုရားသည္ ဟံသာ၀တီပဲခူးေရႊေမာ္ေဓာဘုရားကို ထီးေတာ္အသစ္ တင္ရန္အတြက္ ေနျပည္ေတာ္ မွ ေရႊေဖာင္ေတာ္ျဖင့္ ထီးေတာ္အသစ္ကို ပင့္ခဲ့ျပီး ပြဲသဘင္စံုလင္စြာျဖင့္ ေရႊေမာ္ေဓာဘုရားကို ထီးေတာ္ အသစ္ ကပ္လွဴ ေလသည္။ ကေလးေစာ္ဘြားမွလည္း မိမိ၏ နယ္တြင္ဆင္ျဖဴ ကို ဖမ္းမိသျဖင့္ ဘုိးေတာ္ဘုရား ထံ ဆက္သလာေလ၏။

ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ပန္းခ်ီ 
ကေလးမွရေသာ ဆင္ျဖဴ ေတာ္ကို ရတနာကုမုဒ္ ဟု ခ်ီးျမင့္ေလ၏။ ေနာက္ႏွစ္ ၁၇၉၀ စက္တင္ဘာလ တြင္ ခ်န္လံုမွ ဘုိးေတာ္ဘုရားအတြက္ မိမိ၏ ေျမးေတာ္ မင္းသမီးမ်ားကို ပုိ႔ေဆာင္ေပးခဲ့ ေလ၏။ ဘုိးေတာ္ဘုရားသည္ ခ်န္လံု ၏ ေျမးေတာ္မင္းသမီး ကို အခမ္းအနားျဖင့္ ၾကီးက်ယ္စြာ ၾကိဳဆုိခဲ့ေလသည္။ ေရႊနန္းေတာ္ တြင္ လည္း ထုိ မင္းသမီး ၃ ပါး ေနထုိင္ရန္ သံုးထပ္ေဆာင္ ကုိ ခ်က္ျခင္း ေဆာက္လုပ္ေစေလ၏။

ထုိမင္းသမီး ၃ ပါးကို မိေထြးေတာ္ ဒလျမိဳ ႔စား မွ  ဦးေဆာင္ျပီး ၾကပ္မေဆာင္ယူရေလ၏။ ထုိမင္းသမီး သံုးပါး ကုိ ဘုိးေတာ္ဘုရားမွ အေျခႊအရံမ်ားျဖင့္ မိဖုရား အရာ ထားေလသည္။ ထုိခ်ိန္တြင္ ဘုိးေတာ္ဘုရားသည္ မိဖုရားေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ ရွိေနျပီ ျဖစ္ျပီး၊ မိဖုရား ရာထူး မရေသးေသာ ကုိယ္ေတာ္ ေမာင္းမတုိ႔မွာ ၂၀၀ ေက်ာ္ ရွိေနျပီ ျဖစ္၏။

ဘုိးေတာ္ဘုရား သည္  မိမိ၏ ပုိင္နက္တြင္ အလြန္ၾကီးက်ယ္ ဆန္းက်ယ္ေသာ ပုထုိးေတာ္ၾကီး တဆူကို ေဆာက္လုပ္ရန္ အၾကံေပၚလာေလသည္။ ေပၚသည့္အတုိင္း စတင္ ေဆာက္လုပ္ရန္ ေနရာ ေဒသ ကို ရွာရန္ အမတ္မ်ားကို တာ၀န္ေပးေလ၏။ အယူေတာ္မဂၤလာဦးႏုိး၏ အၾကံေပးမူျဖင့္ အညာမင္းရြာ(ယခုမင္းကြန္းေဒသ) တြင္ ပုထုိးေတာ္ၾကီး ကို တည္ရန္ အတည္ျပဳေလသည္။

၁၇၉၁ ဇန္န၀ါရီလ ၉ ရက္တြင္ ပုထုိးေတာ္ၾကီးတည္မည့္ေနရာတြင္ ေရႊအုတ္ ေငြအုတ္ခင္းေတာ္ မူေလသည္။ မင္းရြာကိုလည္း မင္းကြန္း ဟု နာမည္ေျပာင္းေလသည္။ ဘုိးေတာ္ဘုရား သည္ မင္းကြန္းပုထုိးေတာ္ၾကီး ကုိ အလြန္ အာရုံစုိက္ရာ သားေတာ္ အိမ္ေရွ႔စံေရႊေတာင္မင္းသားကို တုိင္းျပည္ကို စီမံေစျပီး မိမိမွာမူ မင္းကြန္း တြင္ ယာယီနန္းေတာ္ ေဆာက္ကာ မိမိကုိယ္တုိင္ မင္းကြန္းပုထုိးေတာ္ၾကီး တည္ေဆာက္ေနမူ ကို ၾကီးၾကပ္ေလ၏။

ထုိသုိ႔ ဘုိးေတာ္ုဘုရား ေနျပည္ေတာ္တြင္ မစံဘဲ ေနသည္ကို သတင္းၾကားေသာ ယုိးဒယားတုိ႔မွ ထား၀ယ္ျမိဳ ႔ ကို စတင္တုိက္ခုိက္လာေလ၏။ ထိုသတင္းကို ၀န္ၾကီး သတုိးသီရိဥဇနာ ႏွင့္ အိမ္ေရွ႔မင္းသားတုိ႔မွ မင္းကြန္း ထိ သြားေရာက္ကာ ဘုိးေတာ္ဘုရားကို ေလွ်ာက္တင္ေလသည္။ ဘုိးေတာ္ဘုရားမွ ၀န္ၾကီး ေနမ်ိဴ းသခၤယာ ႏွင့္ နန္းတြင္း အတြင္း၀န္မင္းၾကီး မဟာသက္ေတာ္ရွည္ ( မဟာသက္ေတာ္ရွည္ အမတ္ၾကီးကို ဘုိးဘုိးဟု ေခၚၾက ၏၊ ထုိစစ္ခ်ီစဥ္တြင္ အသက္ ၇၉ ရွိေနျပီ ျဖစ္၏) တုိ႔ကို စစ္သည္ ၂ ေသာင္း ျဖင့္ သြားေရာက္ အလ်င္အျမန္ ခုခံတုိက္ခုိက္ေစေလသည္။

ထုိေနာက္ သားေတာ္အိမ္ေရွ႔မင္းသားကုိ စစ္သည္ ၃ ေသာင္းျဖင့္ ေနာက္မွ စစ္ကူသေဘာျဖင့္ ထပ္မံ ခ်ီတက္ ေစေလ၏။ ယုိးဒယားအိမ္ေရွ႔မင္သားတုိ႔သည္ ထား၀ယ္ျမိဳ ႔ကို အျပင္းအထန္တုိက္ၾက၏။ သုိ႔ေသာ္ ထား၀ယ္စားမွ အေသအေက် ခုခံသျဖင့္ ျမိဳ ႔ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ မတုိက္ႏုိင္ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယုိးဒယားတပ္ မ်ားသည္ ထား၀ယ္ျမိဳ ႔ကို ၀ုိင္းရံထားၾကေလသည္။

၀န္ၾကီး ေနမ်ိဴ းသခၤယာ တပ္မ်ား ေရာက္လာသည့္အခါ ယုိးဒယားတပ္မ်ားႏွင့္ အၾကီးအက်ယ္ စစ္ပြဲ ျဖစ္ေလသည္။ ယုိးဒယားတပ္မ်ား အင္အားၾကိီးသျဖင့္ ေနမ်ိဴ းသခၤယာ၏ တပ္မ်ား ထား၀ယ္ျမိဳ ႔တြင္းသုိ႔ ဆုတ္ရေလ၏။ ထုိေနာက္ အိမ္ေရွ႔စံမင္းသား၏ တပ္မ်ား ထပ္မံေရာက္လာသည့္အခါ ဗ်ဴ ဟာ အသစ္ခ် ျပီး တုိက္ၾကေလ၏။

ယုိးဒယားဘက္မွလည္း အျပင္းအထန္ ျပန္တုိက္ေလ၏။ ျမိတ္ျမိဳ ႔ကိုလည္း ယုိးဒယားတုိ႔မွ စစ္ေၾကာင္း ေနာက္တခု ျဖင့္ ထပ္မံ တုိက္ခုိက္သျဖင့္ အိမ္ေရွ႔မင္သားမွ အေကာက္၀န္ သီရိရာဇဓမၼရတ္ ကို အခ်ဴ ပ္ျပဳ ျပီး ျမိတ္စား ကို ကူညီရန္ သေဘာၤာ ၆ စီး ေရေၾကာင္း ျဖင့္ အျပင္းခ်ီတက္ေစေလ၏။ ၀န္ၾကီး မဟာေဇယ်သူရ တုိ႔တပ္ မွ ထား၀ယ္တြင္ တုိက္ေနေသာ ယုိးဒယားတပ္ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ တုိက္ႏုိင္ေလသည္။

ထား၀ယ္ရွိ ယုိးဒယားတပ္မ်ား ေနာက္ဆုတ္လွ်င္ အိမ္ေရွ႔မင္းသား၏ တပ္မ်ားသည္ ယုိးဒယားနယ္ထဲ အထိ လုိက္လံ တုိက္ခုိက္ၾကေလသည္။ ထား၀ယ္တြင္ ယုိးဒယားက်ရူံးေၾကာင္း သတင္းရေသာ္ ျမိတ္ရွိ ယုိးဒယားတပ္မ်ားလည္း ဆုတ္ခြာၾကေလ၏။

အိမ္ေရွ႔မင္းသားသည္ ထား၀ယ္ႏွင့္ ျမိတ္တြင္ ၃ လခန္႔ ေနရာ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းေစရန္ စီမံျပီး စစ္သည္ ၁ ေသာင္းေက်ာ္ ကုိ အေစာင့္ အျဖစ္ ထားခဲ့ကာ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္လည္ ဆန္တက္ေလသည္။


Share:

No comments:

Post a Comment