ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ ကို မ်ိဴ းျဖဳတ္မည့္သူ

မယ္ႏု သည္ အင္း၀တြင္ ေမြးဖြားသူျဖစ္ျပီး ဖခင္မွာ ေထာင္မွဴ းၾကီး ဦးလႊတ္ ျဖစ္၏။ ေမြးခ်င္း ၂ ေယာက္ရွိျပီး အစ္ကိုျဖစ္သူမွာ ေမာင္အုိ ျဖစ္သည္။ မယ္ႏု ငယ္စဥ္က မိသားစု ခရီးထြက္ၾကရာ လမ္းခရီး တခု တြင္ အနားယူ ၾက၏။ မယ္ႏု မွ ထမင္းဟင္းခ်က္ တာ၀န္ယူကာ လူၾကီးမ်ားကို ျပဳစုသည္။ နံနက္လင္းေသာ္ သူ ထမင္းခ်က္သည္ ေနရာတြင္ မူိပြင့္ၾကီး တခု လွပစြာ ေပါက္ေရာက္ေနသျဖင့္ သတင္းျပန္႔ကာ အနီးအနားမွ ရြာသား၊ရြာသူ မ်ား ရင္သပ္ရူေမာစြာ လာေရာက္ ၾကည့္ရူၾကကုန္သည္။

Share:

ဘုိးေတာ္ဘုရား နတ္ရြာစံျခင္း

ဘုိးေတာ္ဘုရားသည္ မင္းကြန္းပုထုိးေတာ္ၾကီးကို မိမိ နတ္ရြာစံမစံခင္ ျပီးစီးေစရန္ ေန႔ေရာညပါ လူသူ အင္အား ေျမာက္ျမားစြာ သံုးကာ ေဆာက္လုပ္သျဖင့္ ျပည္သူမ်ား ပင္ပန္းၾကရကုန္၏။ ထုိျပင္ ဘုိးေတာ္ဘုရား မွ ျပည္သူမ်ားကို အခစား ေပးကာ ခုိင္းေစေသာ္လည္း အရာရွိမ်ားမွ အခေၾကးေငြကုိ ေခါင္းပံုျဖတ္ၾကသျဖင့္ မသိေသာ ျပည္သူမ်ားမွ ဘုရင့္ကို စိတ္နာၾကဥ္းၾကေလကုန္၏။ ထုိေၾကာင့္ မင္းကြန္းပုထုိးေတာ္ျပီးလွ်င္ ဘုရင္ နတ္ရြာစံမည္ ဟူေသာ သေဘာင္ ျပည္သူမ်ားအၾကား ေရပန္းစားလာေလ၏။ 
Share:

ဘုိးေတာ္ဘုရား၏ အခ်စ္ဆံုးျမစ္ေတာ္ ေညာင္ရမ္းမင္းသား(စၾကာမင္းကေလး)

ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၁၂၊ ၉ လပုိင္း၊ ၂၄ ရက္တြင္ အမရပူရ နန္းေတာ္ ဘုရင့္ဥယ်ာဥ္ေတာ္ အတြင္းရွိ ကသစ္ျဖဴ ပင္ ၏ အရြက္မ်ား အကုိင္းမ်ားမွ ေရမ်ား ပန္းပန္းထြက္သျဖင့္ ဘုိးေတာ္ဘုရားကုိယ္ေတာ္တုိင္ သြားေရာက္ၾကည့္ရူ၏။ ထုိစဥ္က အမရပူရေနျပည္ေတာ္ တ၀ွက္တြင္ မၾကံဳ ဖူးေသာ ငလ်င္ငယ္မ်ားစြာ အၾကိမ္ၾကိမ္ လူပ္ေလ့ ရွိ ၏။ ပညာရွိမ်ားက စစ္ကုိင္းမင္းသား ၏ မိဖုရား ဆင္ျဖဴ မယ္ တြင္ ဘုန္းကံၾကီးသူ တဦး သေႏၶယူေနေၾကာင္း တြက္ခ်က္ၾက၏။ ဘုိးေတာ္ဘုရားအိပ္မက္၊ ငလ်င္နိမိတ္၊ မ်ားအေပၚမူတည္ျပီး တြက္ၾကျခင္း ျဖစ္၏။

Share:

ဆင္ျဖဴ ၾကိဳ ပြဲ အီတာလ်ံ ကုိယ္ေတြ႔

လူိင္ျမိဳ ႔က ဖမ္းမိေသာ ၀ါဂြမ္းကဲ့သုိ႔ ျဖဴ ေသာ ဆင္ျဖဴ ေတာ္မ ကို ဘုိးေတာ္ဘုရားမွ သီရိမလႅာမဟာ ဘြဲ႔ ခ်ီးျမင့္ထား၏။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာျပည္ကို သာသနာျပဳ ရန္ ေရာက္ရွိေနေသာ အီတာလ်ံ ဘုန္းေတာ္ၾကီး စန္ဂါမႏုိ (Sanagarmano) ၏ ျမန္မာ့အင္ပါယာ အေၾကာင္း စာအုပ္တြင္ စိတ္၀င္စား ဖြယ္ တင္ျပထားသည့္အတုိင္း
ေကာက္ႏုတ္တင္ျပပါမည္။

ဆင္ျဖဴ ေတာ္ ျမင့္ျမတ္ပံုကို ျမန္မာတုိ႔ အဘယ္မွ် အယူသီးစြာ ေလးစားသည္မွာ အမရပူရ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ကၽြန္ေတာ္ မ်က္ျမင္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ဆင္ျဖဴ ေတာ္ကို ဖမ္းမိျပီ ဆုိသည္ႏွင့္ အနီေရာင္ၾကိဳး မ်ား ခ်ည္ေႏွာင္ေစလ်က္ ဆင္အေၾကာင္း ကၽြမ္းက်င္နားလည္ေသာ မင္းမူထမ္းမ်ားကို ေစလႊတ္ ေစာင့္ေရွာက္ေစသည္။ ေနျပည္ေတာ္တြင္ မင္းညီမင္းသားႏွင့္ တန္းတူျဖစ္ေသာ တန္ေဆာင္းေတာ္(ဆင္တင္းကုပ္) ကိုလည္း အျမန္ ေဆာက္လုပ္ေစသည္။

Share:

နိဗၺာန္ရြာမွ ပိတ္ျဖဴ ကဲ႔သုိ႔ ျဖဴ ေသာ ဆင္ျဖဴ ေတာ္

ထား၀ယ္ကို လာတုိက္ေသာ ယုိးဒယားတုိ႔ကို ေအာင္ျမင္စြာ တြန္းလွန္ႏုိင္ေသာ အိမ္ေရွ႔မင္းသား ကို ဘုိးေတာ္ဘုရားမွ အလြန္သေဘာေတာ္က်ကာ မိမိ၏ သားေတာ္ကို ဘုရင္နီးပါး အာဏာရွိေသာရာထူးကုိ ေပးသနား ေတာ္မူေလသည္။ ဘုိးေတာ္ဘုရားမွာမူ မင္းကြန္းတြင္ ပုထုိးေတာ္ၾကီး ေဆာက္လုပ္ေရးကိုသာ အာရုံစုိက္ကာ ေနေလ၏။
Share:

ဘုိးေတာ္ဘုရား မွ မင္းကြန္းပုထုိးေတာ္ၾကီးကုိ စတင္ေဆာက္လုပ္ျခင္း

ဘုိးေတာ္ဘုရားသည္ ဒုတိယအၾကိမ္ ယုိးဒယားကို ခ်ီတက္ေစရာတြင္ ဇင္းမယ္နယ္ဘက္ကို အရင္ ခ်ီတက္ တုိက္ခုိက္ေစေလ၏။ ၀န္ၾကီး မဟာေဇယ်သူရ ဦးေဆာင္ျပီး ခ်ီတက္ျခင္းျဖစ္သည္။ က်ိဴ င္းတုံမွတဆင့္ ဘားသင္ျမိဳ ႔ကို စတင္တုိက္ခုိက္ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ယုိးဒယားဘက္မွ အျပင္းအထန္ ခုခံသျဖင့္ ျမိဳ ႔ကို မသိမ္းပုိက္ႏုိင္ေပ။ ၀န္ၾကီး မဟာေဇယ်သူရ တပ္မ်ားသည္ ဇင္းမယ္ရွိ ျမိဳ ႔ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို တပ္ေၾကာင္း ၾကီးမ်ား ခြဲကာ တုိက္ခုိက္ေသာ ဗ်ဴ ဟာကို သံုးကာ ၃ လနီးပါး တုိက္ေသာ္လည္း တျမိဳ ႔မွ မသိမ္းပုိက္ႏုိင္ခဲ့ေပ။

Share: