ဘုိးေတာ္ဘုရား ႏွင့္ တရုတ္သံအဖြဲ႔ အေၾကာင္း

ဘိုးေတာ္ဘုရားသည္ ယုိးဒယားကို  ပထမအၾကိမ္က်ဴ းေက်ာ္ရာတြင္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ ဗုိလ္မွဴ းမ်ားလည္း မိဖုရားေခါင္ၾကီး၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ ေသဒဏ္မေပးခံခဲ့ရေပ။ ေနျပည္ေတာ္ျပန္ေရာက္ေသာ္ သိႏၵီေစာ္ဘြားမွ ေပက်င္း တရုတ္သံမ်ား ေရာက္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္တင္လာေလသည္။ ဘုိးေတာ္ဘုရားလည္း ထုိသံအမတ္ ကို လက္ခံေတြ႔ဆံုေလ၏။ ထုိသံအမတ္သည္ ယခင္ ဆင္ျဖဴ ရွင္လက္ထက္က အက်ဥ္းတန္ရူံးနိမ့္ခဲ့ေသာ မန္ခ်ဴ းတုိ႔၏ က်ဴ းေက်ာ္စစ္ကို သမုိင္းလွေအာင္ ျပန္လည္ ေရးသားမည့္ သံအမတ္မ်ား ျဖစ္၏။ ေပက်င္းရွိ မွဴ းမတ္တဦး ၏ အၾကံေပးမူျဖင့္ ခ်န္လံုမွ လႊတ္သျဖင့္ ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘုိးေတာ္ဘုရား နန္းတက္ခ်ိန္တြင္ ေပက်င္း ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမရွိေပ။ ထုိေၾကာင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးကိုလည္း ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ပိတ္ပင္ထား၏။ ထုိအခါ ယူနန္နယ္စပ္ ရွိ တရုတ္ကုန္သည္မ်ား အလုပ္မျဖစ္သျဖင့္ ယူနန္ရွိ ၾသဇာၾကီးေသာ အရာရွိမ်ားကို ကပ္ကာ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး ေကာင္းလာေစရန္ အကူအညီ ေတာင္းခံေလ၏။ ထုိအရာရွိလည္း ေပက်င္းနန္းေတာ္ရွိ ခ်န္လံုထံ အ၀င္အထြက္ ရေသာ မွဴ းမတ္ထံ အကူအညီေတာင္း ခံေလသည္။ ေရႊေငြမ်ားစြာ ရမယ့္ အခြင့္အေရးျဖစ္သျဖင့္ ထုိ မွဴ းမတ္လည္း ခ်န္လံု ကုိ တရုတ္သံေစလႊတ္ရန္ နားခ်ေလ၏။

သုိ႔ျဖင့္ ထုိအမတ္၏ အားထုတ္မူေၾကာင့္ ခ်န္လံုသည္ တရုတ္သံအမတ္ေစလႊတ္ေလ၏။ ခ်န္လံု ၏ ရာဇသံစာတြင္ ဘုိးေတာ္ဘုရား၏ ေနာင္ေတာ္ဆင္ျဖဴ ရွင္ လက္ထက္က ေတာင္းဆို ေသာ အခ်က္မ်ားကို ပယ္ျဖတ္ရန္နွင့္ ေပက်င္းကို ရုိေသေလးစားရန္၊ နယ္စပ္တြင္ တရုတ္ကုန္သည္မ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ခြင့္ေပးရန္ အစရွိသည္ကုိ အထက္စီးမွ ေတာင္းဆုိေသာ ရာဇသံ ပုိ႔လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေပက်င္းအမတ္ႏွင့္ ယူနန္ရွိ အရာရွိတုိ႔မွ ထုိအမိန္႔စာကို ျပင္ကာ လက္ေဆာင္ေရႊေငြရတနာမ်ားျဖင့္ ဘုိးေတာ္ဘုရားထံ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ခ်စ္ၾကည္စြာ ဆက္ဆံေရးျပန္လည္ စရန္ အစရွိေသာ သ၀ဏ္လႊာစာ ျဖင့္သာ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္၏။

AD 1787၊ 5 လပုိင္း၊27 ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္သံမ်ား အမရပူရေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေရာက္ရွိေလသည္။ တရုတ္သံ မ်ားကို ရန္ေအာင္ဆိပ္ကမ္း အနီးတြင္ သံတဲ ေဆာက္လုပ္ေပးလ်က္ ေနေစေလသည္။ ထုိေနာက္ တရုတ္သံ ထံ ဘုရင့္နန္းေတာ္မွ အရာရွိမ်ားမွ သ၀ဏ္လႊာစာကိုလာေရာက္ ကူးယူၾကေလ၏။ ဘုိးေတာ္ဘုရား ၏ စကားျပန္ တရုတ္ျမန္မာ စကားတတ္ေသာ သူ တဦး ျဖင့္ လာေရာက္ ကူးယူျခင္းျဖစ္သည္။

ဘုိးေတာ္ဘုရားမွ ညီလာခံ က်င္းပေနပံု
ထုိသုိ႔ ကူးယူျပီးေနာက္ ေနာက္လ ၆ လပုိင္း၊ ၃ ရက္ေန႔ တြင္ ဘုိးေတာ္ဘုရားမွ နံနက္ မင္းညီလာခံတြင္ လက္ခံေတြဆံုေလ၏။ တရုတ္တုိ႔ဘက္မွ ဖတ္ၾကားေသာ ရာဇသံသ၀ဏ္လႊာစာတြင္ ႏွစ္ျပည္ေထာင္မင္း ႏွစ္ပါး မဟာမိတ္ျဖစ္လုိေၾကာင္း၊ သာေစေၾကာင္း မာေစေၾကာင္း အစရွိသည့္ ဘုိးေတာ္ဘုရား ၾကိဳက္မည့္ ဘုန္းေတာ္ဘြဲ႔ စာ ျဖစ္သျဖင့္ ဘုိးေတာ္ဘုရား မွ သေဘာက်ကာ လာေရာက္ေသာ တရုတ္သံမ်ားကို ေငြတံုး ၃ ပိႆ      ာ ခ်ီးျမင့္ေလ၏။

ထုိအျပင္ ခ်န္လံုဘုရင္အတြက္လည္း ေက်ာက္စိမ္းတံုးမ်ား၊ေရႊတံုးမ်ား၊ အျပင္ အထူးထူးေသာ လက္ေဆာင္ မ်ားျဖင့္ လက္ေရြးၾကီးမွဴ း ေနမ်ိဴ း ေရႊေတာင္ကို ဘုိးေတာ္ဘုရား၏ သံအျဖစ္ ခန္႔လ်က္ ေပက်င္းသုိ႔ သြားေရာက္ ေစေလ၏။ ယခင္က ဆင္ျဖဴ ရွင္လက္ထက္ ဖမ္းဆီးထားေသာ တရုတ္စစ္သံု႔ပန္းမ်ားကိုလည္း ျပန္လႊတ္ ေပးေလ၏။

တရုတ္သံမ်ား ႏွင့္ အမရပူရ သံအဖြဲ႔မ်ား ေပက်င္းသုိ႔ ခရီးထြက္ၾကရာ တရုတ္သံမ်ားသည္ ေပက်င္းမေရာက္မီ တြင္ အမရပူရသံမ်ားကို ေပက်င္းထံုစံ အရ မိမိတုိ႔ တရုတ္သံမ်ား အရင္ နန္းေတာ္ ၀င္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လိမ္ညာေျပာၾကားကာ အမရပူရ သံအဖြဲ႔ကို ေပက်င္းျမိဳ ႔ႏွင့္ မနီးမေ၀း ျမိဳ႔တျမိဳ ႔ေစာင့္ေနေစေလ၏။ ထုိတရုတ္သံမ်ားသည္ နန္းေတာ္တြင္ အရင္၀င္ကာ ခ်န္လံုအား အမရပူရမွ ယခင္ ဆင္ျဖဴ ရွင္ လက္ထက္ က ျဖစ္ပ်က္သည္မ်ားအတြက္ ေတာင္းပန္ရန္ လာေရာက္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္တင္ၾကေလ၏။
ဆင္ျဖဴ ေတာ္ ၏ ျပႆ      ဒ္ 

ခ်န္လံုလည္း ယံုၾကည္ေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ ခ်န္လံုသည္ ဧကရာဇ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ယခု ကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံငယ္ေလး ၏ သံအဖြဲ႔လုိ မေတြ႔သင့္ေၾကာင္း အၾကံအစည္ထုတ္ေသာ တရုတ္အမတ္မွ ခ်န္လံု ထံ ေလွ်ာက္ေလ၏။ ခ်န္လံု လည္း ထုိအမတ္စကားကို နား၀င္ကာ အမရပူရ သံအဖြဲ႔ကို မေတြ႔ဆံုခဲ့ေပ။ ေနမ်ိဴ း ေရႊေတာင္ တုိ႔ အဖြဲ႔ ကုိ ေပက်င္းအမတ္ခ်ဴ ပ္ နဲ႔ ေပးေတြ႔ေလသည္။

ထုိအမတ္ခ်ဴ ပ္ နဲ႔ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သံအဖြဲ႔မ်ား ေစလႊတ္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္ ရၾကေလ၏။ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး ကိုလည္း ျပန္လည္ စတင္ၾကေလသည္။ ျမန္မာတုိ႔ဘက္မွာမူ ေပက်င္းႏွင့္ မဟာမိတ္ျဖစ္သည္ဟု သာ ထင္၏။ ေပက်င္းဘက္ကမူ ၾသဇာခံ ႏုိင္ငံလာခံသည္ဟု သတ္မွတ္ကာ ယခုအထိ နန္းစဥ္မွတ္တမ္းတြင္ ျမန္မာကို တရုတ္ၾသဇာခံ နုိင္ငံအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ထား၏။

ထုိႏွစ္ တရုတ္သံအမတ္မ်ား ျပန္သြားျပီသည့္ေနာက္ အင္ေထာက္သာေတာ တြင္ ဆင္ျဖဴ ေနာက္တစီး ေတြ႔ ေၾကာင္း နန္းေတာ္ကို သတင္းေပးၾကေလရာ ထုိဆင္ကို ဖမ္းဆီးေစေလသည္။ နန္းေတာ္တြင္ လည္း ခ်က္ျခင္း ထုိဆင္ျဖဴေတာ္အတြက္ ေနာက္ထပ္ ျပႆ      ဒ္ တေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရေလ၏။ ထုိ ဆင္ျဖဴ ေတာ္ကို ဘုိးေတာ္ဘုရားမွ နာဂ၀ရ ဘြဲ႔ ခ်ီးျမင့္ေလ၏။

ဘုိးေတာ္ဘုရားသည္ ဆင္ျဖဴ ေနာက္တစီး ရသျဖင့္ ဘ၀င္စိတ္ ထပ္မံ ၀င္လာျပန္၏။ ၀င္လာသည့္အတုိင္း မိမိ တုိင္းႏုိင္ငံ နယ္နိမိတ္ခ်ဲ ႔ ရန္ ယုိးဒယားကို ထပ္မံ တုိက္လုိစိတ္ေပၚလာျပန္ေလ၏။ ေပၚလာသည့္အတုိင္း AD 1787၊ 8 လပိုင္း၊ 29 ရက္တြင္ စစ္သည္အင္အား ၄ေသာင္း ၅ ေထာင္ ေက်ာ္ျဖင့္ ၀န္ၾကီး မဟာေဇယ်သူရ ကို စစ္ေသနာပတိခ်ဴ ပ္ခန္႔ကာ ယုိးဒယားကို ခ်ီတက္ေစေလသည္။Share:

No comments:

Post a Comment