ဘုိးေတာ္ဘုရား ႏွင့္ တရုတ္သံအဖြဲ႔ အေၾကာင္း

ဘိုးေတာ္ဘုရားသည္ ယုိးဒယားကို  ပထမအၾကိမ္က်ဴ းေက်ာ္ရာတြင္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ ဗုိလ္မွဴ းမ်ားလည္း မိဖုရားေခါင္ၾကီး၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ ေသဒဏ္မေပးခံခဲ့ရေပ။ ေနျပည္ေတာ္ျပန္ေရာက္ေသာ္ သိႏၵီေစာ္ဘြားမွ ေပက်င္း တရုတ္သံမ်ား ေရာက္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္တင္လာေလသည္။ ဘုိးေတာ္ဘုရားလည္း ထုိသံအမတ္ ကို လက္ခံေတြ႔ဆံုေလ၏။ ထုိသံအမတ္သည္ ယခင္ ဆင္ျဖဴ ရွင္လက္ထက္က အက်ဥ္းတန္ရူံးနိမ့္ခဲ့ေသာ မန္ခ်ဴ းတုိ႔၏ က်ဴ းေက်ာ္စစ္ကို သမုိင္းလွေအာင္ ျပန္လည္ ေရးသားမည့္ သံအမတ္မ်ား ျဖစ္၏။ ေပက်င္းရွိ မွဴ းမတ္တဦး ၏ အၾကံေပးမူျဖင့္ ခ်န္လံုမွ လႊတ္သျဖင့္ ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

Share:

စိတ္လုိက္မာန္ပါ လုပ္တတ္ေသာ ဘုိးေတာ္ဘုရား

ရခုိင္ကို သိမ္းပုိက္ေအာင္ျမင္ျပီးေသာ္ အိမ္ေရွ႔စံမင္းသားၾကီးသည္ ရခုိင္မဟာျမတ္မုနိရုပ္ရွင္ေတာ္ျမတ္ၾကီး ကို ပင့္ေဆာင္ရန္ မွဴ းမတ္မ်ားႏွင့္တကြ မဟာျမတ္မုနိရုပ္ရွင္ေတာ္ျမတ္ စံပယ္ရာ ေက်ာင္းေတာ္သုိ႔ သြားေရာက္ ကာ အခမ္းအနားၾကီးက်ယ္စြာျဖင့္ ပင့္ေဆာင္ပါမည့္အေၾကာင္း ဂါထာေတာ္မ်ား၊ စည္ေတာ္မ်ားျဖင့္ တီးခတ္ကာ ပူေဇာ္ေလွ်ာက္ထားေလသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ပညာရွိမ်ား၏ အၾကံဥာဏ္ျဖင့္ ရုပ္ရွင္ေတာ္ျမတ္ၾကီးကို ေသခ်ာ ေလ့လာျပီး ပင့္ေဆာင္ရန္ အစစရာရာ ျပင္ဆင္ၾကရေလ၏။

Share:

ဓည၀တီျပည္ၾကီးကို သိမ္းပိုက္ျခင္း

ဓည၀တီျပည္ၾကီးသည္ အေလာင္းမင္းတရား လက္ထက္မွ စျပီး ကုန္းေဘာင္းမင္းဆက္၏ အေႏွာက္အယွက္ ကုိ မခံခဲ့ရေပ။သုိ႔ေသာ္ဘုိးေတာ္ဘုရားလက္ထက္တြင္မူ ယခင္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ မတူေတာ့ေပ။ ဘုိးေတာ္ဘုရား သည္ ဓည၀တီျပည္ၾကီးကို သိမ္းပုိက္ရန္ အမရပူရေရႊျမိဳ ႔ေတာ္မွ အင္အား ၃၃၀၀၀ရွိေသာ တပ္
ေတာ္ျဖင့္ ခ်ီတက္ေစေလ၏။

Share:

ဘုိးေတာ္ဘုရား၏ ပထမဦးဆံုးေသာ စစ္ပြဲ

ဘုိးေတာ္ဘုရားသည္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္ကို မႏွစ္သက္ေပ။ အထူးသျဖင့္ ရန္သူမ်ားက အင္း၀နန္းေတာ္၏ ပံုစံ၊ အေဆာင္ေတာ္မ်ားအေၾကာင္းကို သိေနသည္ဟု ဘုိးေတာ္ဘုရားမွ ယူဆ၏။ ထုိေခတ္က ဘုန္းကံၾကီး သည္ဟု မိမိကုိယ္ကုိ ယူဆေသာ ဘုရင္မ်ားသည္ ျမိဳ ႔သစ္ထူေထာင္ေလ့ရွိ၏။ ဘုိးေတာ္ဘုရားလည္းထုိနည္းတူ ထီးေပါင္းကား အရပ္တြင္ ျမိဳ ႔သစ္တည္ရန္ ေလ့လာေစေလသည္။ ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ ကို ဦးေဆာင္သူမွာ ၀န္ၾကီးမဟာစည္သူ ျဖစ္သည္။

Share:

နန္းတြင္း ပုန္ကန္မူမ်ားၾကားက ဘုိးေတာ္ဘုရား

ဘုိးေတာ္ဘုရား သည္ အင္း၀ေရႊနန္းကုိ AD 1782၊ 2 လ၊ 11 ရက္ေန႔တြင္ သိမ္းပုိက္ကာ ဘိသိတ္ခံျပီး ဘုရင္ လုပ္ေလသည္။ ဘြဲ႔ေတာ္မွာ သိရီပ၀ရ၀ိဇယာနႏၱ ယသႀတိ ဘ၀နာဒိတ်ာဓိပတိ ပ႑ိတ မဟာဓမၼ ရာဇာဓိရာဇာ  ျဖစ္၏။ ဘုရင္ျဖစ္ေသာ္ မိမိ၏ ငယ္ကၽြန္မ်ားကို ခ်ီးေျမွာက္ေတာ္မူရာ ဦးေပၚဦးတုိ႔လုိ ငယ္ကၽြန္ မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္၀န္ၾကီး ေနရာကို ရရွိၾကေလ၏။ နန္းသိမ္းပြဲတြင္ ပါ၀င္ေသာ ဘက္ေတာ္သားမ်ားကိုလည္း ေငြအသျပာ သံုးေထာင္စီ ခ်ီးျမင့္ေလသည္။ ၀န္ၾကီးခ်ဴ ပ္ေဟာင္းျဖစ္ေသာ မဟာသီဟသူရ ကို အင္း၀ လႊတ္ေတာ္တြင္ ၀န္ၾကီး တေနရာ ေပးျပီး တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဴ ပ္ရာတြင္ ကူညီရန္ ဆုိေသာ္လည္း မဟာသီဟသူရ မွ လက္မခံ ပယ္ခ်ခဲ့ေလ၏။

Share:

အိမ္နိမ့္စံ ဗဒံုမင္းသားၾကီး ႏွင့္ ငယ္ကၽြန္မ်ား

ဘုိးေတာ္ဘုရား ဟု နာမည္မေက်ာ္ခင္ ဘုိးေတာ္ဘုရား၏ ငယ္နာမည္မွာ ေမာင္၀ုိင္း ျဖစ္သည္။ သူကို ေမြးစဥ္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္ကို မြန္ဟံသာ၀တီမ်ား ၀ုိင္းရံေနသျဖင့္ အေလာင္းဘုရား မွ ေမာင္၀ုိင္း ဟု အမည္မွည့္ထားေလ၏။ ဗဒံုျမိဳ ႔ကို အပုိင္စားရျပီး ဗဒံုမင္းသား ဟု လည္း မင္းအသုိင္းအ၀ုိင္းထဲတြင္ သိၾကကုန္၏။ ဘုိးေတာ္ဘုရား သည္ အေနအထုိင္ တတ္ေသာေၾကာင့္ ဆင္ျဖဴ ရွင္မင္း လက္ထက္တြင္ မင္းသားအေဆာင္အေယာင္တုိ႔ႏွင့္ ေျမွာက္စား ခံရ၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း စဥ္႔ကူးမင္း လက္ထက္တြင္ ရာထူးမ်ား သိမ္းခံရျပီး ၉ ႏွစ္ တုိင္ေအာင္ အိမ္နိမ့္စံဘ၀ ႏွင့္ မထင္မရွား ေနရေလ၏။

Share:

ေသြးစြန္းခဲ့ေသာ ကုန္းေဘာင္ရာဇ၀င္

စဥ့္ကူးမင္းသည္ ၀န္ၾကီးခ်ဴ ပ္ မဟာသီဟသူရ ၏ ကူညီမူျဖင့္ ဘုရင္ျဖစ္လာသူျဖစ္၏။ ဘုရင္ မျဖစ္ခင္က ကဗ်ာေရးဖြဲ႔ျခင္း၊ သီခ်င္းဆုိျခင္း၊ အစရွိသည့္ အႏုပညာတြင္သာ ေမြ႔ေလ်ာ္ေနသူျဖစ္သျဖင့္ စဥ့္ကူးမင္းကို အမ်ားမွ အထင္အျမင္ေသးၾကေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိအထင္အျမင္သည္ စဥ့္ကူးမင္းနန္းတက္ေသာ္ ထက္တက္စင္ လြဲေလေတာ့၏။

 AD 1777၊ 5 လပုိင္း၊ 22 ရက္ေန႔ တြင္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ထူးျခားေသာ အမိန္႔တခု ဖတ္ၾကား ေစခဲ့သည္။ စဥ့္ကူးမင္းမွာမူ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမတက္ေပ။ အမိန္႔ေတာ္ကား ၀န္ၾကီးခ်ဴ ပ္ မဟာသီဟသူရကို စစ္ကုိင္းသို႔ နယ္ႏွင္ဒဏ္ပုိ႔ေသာ စာျဖစ္၏။ ထုိအျပင္ မဟာသီဟသူရ၏ သမီးေတာ္ ေျမာက္နန္း မိဖုရားကိုလည္း ေသဒဏ္ေပးေလ၏။ ေပးရေသာ အေၾကာင္းအရင္းအမွန္ကို မည္သူမွ် မသိရွိရေပ။

Share:

တံုပူရီဘုရင္ Taksin ႏွင့္ ဆင္ျဖဴ ရွင္

မန္ခ်ဴ းတရုတ္မ်ား ဆုတ္ခြာသြားျပီးေနာက္ ဆင္ျဖဴ ရွင္သည္ ဇရပ္ေဆာက္ျခင္း၊ဘုရားတည္ျခင္း၊ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ျပႆ      ဒ္ မ်ားကိုေဆာက္လုပ္လွဴ ဒါန္းျခင္းမ်ား ျပဳ လုပ္ကာ ေအးခ်မ္းစြာ ေနထုိင္ေလ၏။ မန္ခ်ဴ းက်ဴ းေက်ာ္စစ္ အျပီးတြင္ အင္း၀အင္ပါယာ၏ သတင္း၊ အထူးသျဖင့္ ဆင္ျဖဴ ရွင္၏ သတင္းသည္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္သုိ႔ ေက်ာ္ၾကားေလ၏။ AD 1771 , 6 လ , 7 ရက္ေန႔ မနက္လင္းအားၾကီးခ်ိန္တြင္ မေကြးျမိဳ ႔အနီးေတာစပ္နား တြင္ ဆင္ျဖဴ ေတာ္ ေတြ႔ေၾကာင္း ျမိဳ ႔သူ၊ျမိဳ ႔သားမ်ားမွ မေကြးစားကို ေလွ်ာက္တင္ၾကေလ၏။

Share:

ဧကရာဇ္ ခ်န္လံု၏ စတုတၱက်ဴ းေက်ာ္စစ္

မန္ခ်ဴ းတရုတ္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ေတာ္လွန္ႏုိင္ျပီးေနာက္ AD 1768 ဧျပီလတြင္ ပုဂံရွိ ေရႊစည္းခံုေစတီေတာ္ သည္ငလ်င္ေၾကာင့္ ထီးေတာ္ေျမခသျဖင့္ ဆင္ျဖဴ ရွင္မွ ထီးေတာ္အသစ္သြားေရာက္ တင္လွဴ ေလ၏။ ထုိသုိ႔ တင္လွဴ ျပီး ၆ လပုိင္းတြင္ ငလ်င္ျပင္းစြာ ထပ္လူပ္သျဖင့္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္သည္ ပထမေဖာင္းတုိင္ျပိဳ ကာ ထီးေတာ္ေျမခသျဖင့္ ဆင္ျဖဴ ရွင္မွ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ေဟာင္းကို ငံုကာ (ယခုလက္ရွိ ဥာဏ္ေတာ္အတုိင္း) ျပန္လည္ျမင့္တင္ျပီး ျပဳျပင္ေတာ္မူေလ၏။ ျပင္ဆင္ဖုိ႔အတြက္လည္း ေရႊေငြမ်ားစြာကို ထုတ္ေပးေလ၏။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ယူနန္တြင္ ခ်န္လံု၏ မင္းအတုိင္အပင္ခံ ၀န္ၾကီးခ်ဴ ပ္ Fuheng ေရာက္ရွိေနျပီး အင္း၀ကို ထပ္မံ ခ်ီတက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနျပန္ေလ၏။

Share:

ဧကရာဇ္ ခ်န္လံု၏ တတိယက်ဴ းေက်ာ္စစ္

ဆင္ျဖဴ ရွင္ အုပ္ခ်ဴ ပ္ေနေသာ ကုန္းေဘာင္အင္ပါယာကို တရုတ္ဧကရာဇ္ ခ်န္လံုသည္ ၂ ၾကိမ္ တုိင္ေအာင္ က်ဴ းေက်ာ္စစ္ ဆင္ႏြဲခဲ့ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မူ မရခဲ့ေပ။ ထုိေၾကာင့္ တတိယအၾကိမ္တြင္မူ မိမိ၏ သားမက္ေတာ္ စစ္သူၾကီး မင္ယြီကို ယူနန္ဘုရင္ခံ ခန္႔အပ္ကာ ကုန္းေဘာင္အင္ပါယာ၏ ျမိဳ ႔ေတာ္ျဖစ္ေသာ အင္း၀ကို သိမ္းပုိက္ရန္ ေပက်င္းမွ ဘုရင့္စစ္သည္ရဲမက္ ၇ ေသာင္းေက်ာ္ ျဖင့္ ခ်ီတက္ေစေလ၏။ မင္ယြီသည္ သာမန္ စစ္ဗုိလ္ တဦး မဟုတ္ေပ၊ စစ္တုိက္ရာတြင္ အလြန္ေတာ္သျဖင့္ ခ်န္လံုမွ မိမိ၏ သမီးျဖင့္ လက္ဆက္ေစကာ မင္းသားဘြဲ႔ အထိ ခ်ီးျမင့္ ခံရသူျဖစ္၏။ (သားမက္ဟုဆိုေသာ္လည္း အိမ္ေရွ႔စံမင္းသားမဟုတ္ေပ)

Share: