ဧကရာဇ္ ခ်န္လံု ၏ ဒုတိယက်ဴ းေက်ာ္စစ္

ယူနန္ဘုရင္ခံ သည္ ယခင္ ဘုရင္ခံေဟာင္း ခ်ီတက္ပံုကို ေသခ်ာေလ့လာျပီး မိမိအလွည့္တြင္ ဗန္းေမာ္ ႏွင့္ သိႏၵီမွ တဆင့္ ၀င္ကာ တုိက္ခုိက္ရန္ ျပင္ဆင္ေလသည္။ ေပက်င္းမွလည္း စစ္သည္ရဲမက္အင္အား ၄ ေသာင္းေက်ာ္ အထိ ပံ့ပုိးေပးျပီး ယူနန္တြင္ အေျခခ်ၾကေလ၏။ ယူနန္ဘုရင္ခံအသစ္၏ ဗန္းေမာ္မွ တဆင့္ ခ်ီတက္မည့္အေၾကာင္းကို ဆင္ျဖဴ ရွင္တုိ႔ အရင္သိရေလသည္။ တရုတ္ကုန္သည္ မွတဆင့္ ျမန္မာကုန္သည္၊ ထုိမွတဆင့္ မွဴ းမတ္မ်ား သိရွိေလရာ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဘုရင္ကို ေလွ်ာက္တင္ၾကေလ၏။
Share:

တရုတ္ဧကရာဇ္ ခ်န္လံု ၏ ပထမက်ဴ းေက်ာ္စစ္

ဆင္ျဖဴ ရွင္မင္းမွ ယုိးဒယားကိုမဟာဗ်ဴ ဟာအသစ္ျဖင့္ ခ်ီတက္ေစသည့္အခ်ိန္ AD 1765 ႏွစ္တြင္ ဂုံရွမ္းတုိ႔ ဌာေနျဖစ္ေသာ က်ိဳဴ င္းတံုျမိဳ ႔သုိ႔ မန္ခ်ဴ းတရုတ္တပ္မ်ား စတင္က်ဴ းေက်ာ္ေလ၏။ တရုတ္ျပည္ကုိ အုပ္စုိးေနေသာ မင္းမွာ ဧကရာဇ္ ခ်န္လံု (Qianlong 1735-1796) ျဖစ္သည္။ သူ႔လက္ထက္တြင္ တရုတ္ျပည္သည္ အလြန္အမင္း တုိးတက္ဖြံ႔ျဖိဳ းေနျပီး ဘုရင့္ေရႊတုိက္သည္လည္း အခြန္မ်ားေၾကာင့္ ေရႊေငြရတနာမ်ား အလြန္အမင္း မ်ားျပားေနသည္။ ခ်န္လံု၏ အိပ္မက္သည္ အာရွတခြင္လံုးကို မန္ခ်ဴ းအင္ပါယာသုိ႔ သြတ္သြင္းလုိသည္။ ထုိေၾကာင့္ ေငြေၾကးအရလည္း အင္အားၾကီး၊ စစ္ပြဲတုိင္းလည္း အႏုိင္ရေနသျဖင့္ ခ်န္လံုသည္ ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ ျပႆနာ ျဖစ္ေသာ္ ထုိအေၾကာင္းျပခ်က္ေလးတခုျဖင့္  ျမန္မာကို ခ်ီတက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ေလ၏။

Share:

ဆင္ျဖဴ ရွင္၏ ယုိးဒယားေအာင္ပြဲ

ဆင္ျဖဴ ရွင္မင္းသည္ ယုိးဒယားသုိ႔ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ခ်ီတက္ျခင္းမျပဳဘဲ မိမိ၏ လက္ေရြးစင္ စစ္သူၾကီး ႏွစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ေနမ်ိဴ းသီဟပေတ့ ႏွင့္ မဟာေနာ္ရထာ တုိ႔ကုိ ခ်ီတက္သိမ္းပုိက္ခုိင္းခဲ့သည္။ မိမိ၏ ဗ်ဴ ဟာကိုသာ ခ်ျပ ခဲ့ျပီး လက္ေရြးစင္ စစ္သူၾကီးႏွစ္ဦးမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာက္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေျမာက္ပုိင္း ဇင္းမယ္ေၾကာင္းကို ခ်ီတက္ေသာ ေနမ်ိဳဴ းသီဟပေတ့သည္ ၁၇၆၄ ႏွစ္၊၁၀လပုိင္း၊၃၁ ရက္ေန႔တြင္ လင္းဇင္းျမိဳ ႔ႏွင့္တကြ ျမိဳ ႔ကို အႏုိင္ရေလ၏။ လင္းဇင္းမင္း၏ သမီးေတာ္မ်ား၊အမတ္မ်ား၊ ေရႊေငြ၊ အေျမွာက္ေသနတ္၊ တုိက္ဆင္တုိ႔ကို ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ အဆက္အသ လႊတ္ေလ၏။

Share:

အေလာင္းမင္းတရား၏ စကားကိုပယ္ေသာ ေမာင္ရြ (ေခၚ) ဆင္ျဖဴ ရွင္

ေျမဒူးမင္းသားသည္ ေအဒီ ၁၇၆၃၊ ၁၁ လ ပုိင္း၊ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ေရႊဘုိထီးနန္းကို တရား၀င္ သိမ္းပုိက္ကာ ဘိသိတ္ခံေတာ္မူေလ၏။ ၆ လၾကာမွ တရား၀င္ နန္းတက္ျခင္းျဖစ္ေလ၏။ ထုိ ၆ လအတြင္း ေရႊျမိဳ ႔ေတာ္တြင္ မိမိ၏ တန္းခုိးၾသဇာၾကီးမားလာေအာင္ တည္ေဆာက္ေနရ၏။ ေနာင္ေတာ္မင္းၾကီး ရုတ္တရက္ နတ္ရြာစံ မူေၾကာင့္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ရွိ ျမိဳ ႔စားရြာစားမ်ား မပုန္ကန္ေအာင္ ေျမဒူးမင္းသားမွ ေဆာင္ရြက္၏။ နန္းေတာ္အတြင္းအျပင္ အကုန္လံုး မိမိယံုၾကည္ရသူမ်ားကိုသာ ခန္႔အပ္၏။

Share:

ေနာင္ေတာ္ၾကီးမင္း၏ ေနာက္ဆံုးည

ေနာင္ေတာ္ၾကီးမင္းမွ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာပုန္ကန္မူကို တုိက္ခုိက္ေနစဥ္ မသိလုိက္ေသာ အျဖစ္အပ်က္တခုမွာ သူ၏ညီေတာ္ ေျမဒူးမင္းသားမွ ယုိးဒယားမွ အျပန္တြင္ သစၥာေဖာက္ျခင္းကိစၥျဖစ္သည္။ ေျမဒူးမင္းသားသည္ အလြန္ရည္ရြယ္ခ်က္ၾကီးေသာ မင္းသား တဦးျဖစ္ျပီး ခမည္းေတာ္ ဦးေအာင္ေဇယ်နွင့္ စစ္ပြဲတုိင္းတြင္ ၀င္တုိက္ခုိက္ဖူးျပီး မိမိကုိယ့္ကုိ အလြန္အထင္ၾကီးေသာ မင္းသားတဦးလည္းျဖစ္၏။ ယုိးဒယားမွ ဆုတ္ခြာလာခ်ိန္ မုတၱမအေရာက္တြင္ မိမိႏွင့္အတူတကြ ပါလာေသာ စစ္ဗုိလ္မွဴ းမ်ားကို သစၥာေပး၏။ စစ္ဗုိလ္မွဴ းမ်ားလည္း သစၥာခံသည္။ သုိ႔ေသာ္ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာမွ သေဘာမတူဘဲ ေနာင္ေတာ္ၾကီးကိုသာ သစၥာခံရန္ တုိက္တြန္း၏။

Share:

ေနာင္ေတာ္ၾကီးမင္း ႏွင့္ သခြားယာခင္းရွင္

ေနာင္ေတာ္ၾကီးမင္းသည္ မာန္မာန နည္းေသာမင္းျဖစ္၏။ ေရႊဘုိႏွင့္စစ္ကို္င္း ႏွစ္ျမိဳ ႔ကို အခ်ိန္မေရြး ေျပာင္းစံ ေလ့ရွိ၏။ မိမိ၏ ျမင္းသည္ ျမင္းေကာင္းျဖစ္သျဖင့္" ငါ စစ္ကုိင္းသြားအံုးမည္ (သုိ႔) ငါ ေရႊဘုိ သြားဦးမည္ " ဟု ဆုိျပီး ရုတ္တရက္ ျမင္းစီး၍ ထြက္လာတတ္၏။ ထုိအခါမွ စစ္သည္ရဲမက္ ေနာက္လုိက္မ်ားမွာ ကပ်ာကသီ ျမင္းျပင္၍ လုိက္ရသျဖင့္ မမီသည္က မ်ား၏။

တခါေသာ္ စစ္ကုိင္းမွ ေရႊဘုိသုိ႔ အျပန္ ေနာက္လုိက္ေနာက္ပါ အေျခႊအရံမ်ား ေ၀းလံစြာ က်န္ရစ္ေနသျဖင့္ မိမိတပါးတည္း ေခါေတာ္အရပ္သုိ႔ ေရာက္လာေလ၏။ ထုိအရပ္တြင္ သခြားယာခင္းတစ္ခင္း ေတြ႔လွ်င္ ဆာေလာင္ သျဖင့္ ျမင္းကို ယာခင္းျပင္ဘက္မွာ ခ်ိတ္ထားျပီး ယာတြင္းသုိ႔ ၀င္ကာ ယာရွင္ ေယာက်္ားအား သခြားသီး စားပါရေစ ဟု ေကာင္းမြန္စြာ ေတာင္း၏။ ယာရွင္လည္း ၾကည့္လုိက္ရာ သာမန္ ခရီးသြားသူတစ္ဦး လုိ႔သာ ထင္သျဖင့္ "အလုိရွိသမွ် စားေလ၊အပင္ အႏြယ္ အကင္းတုိ႔ကို မပ်က္ေစႏွင့္ "လုိ႔ ဆုိေလ၏။

Share: