ဦးတြန္(ေခၚ) မင္းေခါင္ေနာ္ရထာ မွ ပုန္ကန္ရျခင္းအေၾကာင္း

ေရႊဘုိထီးနန္းကို စတင္တည္ေထာင္သူ (သုိ႔) ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ကို တည္ေထာင္သူ ဦးေအာင္ေဇယ် သည္ ယုိးဒယားျမိဳ႔ေတာ္အယုဒၵယကို ၀ုိင္းရံေနစဥ္ ေနမေကာင္းသျဖင့္ ဆုတ္လာရာ အျပန္လမ္းတြင္ နတ္ရြာ စံေတာ္မူေလခဲ့သည္။ နတ္ရြာစံေသာ္ သားေတာ္အိမ္ေရွ႔မင္းသား ေမာင္ေလာင္ (ေခၚ) ေနာင္ေတာ္ၾကီးဘုရား သည္ ေရႊဘုိထီးနန္းကို သိမ္းကာ ဘုရင္အျဖစ္ ဘိသိတ္ခံေတာ္မူေလ၏။

ေနာင္ေတာ္ၾကီးဘုရားသည္ ပင္ကိုစရုိက္သည္ ရုိးရုိးေအးေအး ေနတတ္၏။ ဘုရင္ျဖစ္ေသာ္ ဖမည္းေတာ္ မွာထားသည့္အတုိင္း မိမိ၏ ညီေတာ္ (ေနာင္အခါ ဆင္ျဖဴ ရွင္မင္း) ကို အိမ္ေရွ႔မင္းသားအျဖစ္ အပ္ႏွင္းေလ၏။  ေနာင္ေတာ္ၾကီး ဘုရင္အျဖစ္ နန္းတက္ေသာ္ နန္းတြင္းအေရးအခင္း တခု ျဖစ္ပြားေလသည္။ ထုိအေရးအခင္းသည္ ျမန္မာ့သမုိင္းတြင္ အလြန္အေရးပါေသာ အေရးအခင္းျဖစ္ေလ၏။


အေလာင္းမင္းတရား၏ လက္ရုံးေတာ္ စစ္သူၾကီး မင္းေခါင္ေနာ္ရထာ ပုန္ကန္မူျဖစ္ေလ၏။  ဦးတြန္ (ေခၚ) မင္းေခါင္ေနာ္ရထာ ၏ ပုန္ကုန္မူ အစမွာ ယုိးဒယားမွ ဆုတ္ခြာလာခ်ိန္ျဖစ္သည္။ မင္းတရားၾကီး၏ တပ္မၾကီးငယ္ မ်ားကို ေကာင္စြာ ဆုတ္ခြာႏုိင္ရန္ ေနာက္ဆံုး ခံတပ္အျဖစ္ ဦးတြန္မွ ဆုတ္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ဦးတြန္ကို မလုိလားေသာ ဗုိလ္မွဴ း၊အမတ္အခ်ိဳဳဴ ႔မွ ေျမဒူးမင္းသား(ဆင္ျဖဴ ရွင္မင္း) ကို ကုန္းတုိက္စကားမ်ား ေလွ်ာက္ထားၾကေလ၏။

မင္းေခါင္ေနာ္ရထာသည္ အလြန္ေတာ္ေသာ စစ္သူၾကီးတဦးျဖစ္၏။ ထုိေၾကာင့္ အေလာင္းမင္းတရားမွ စစ္သူၾကီး ရာထူးအျပင္ စစ္ၾကီးျပီးလွ်င္ သက္ေတာ္ရွည္ဘြဲ႔ပါ ေပးရန္ ျပင္ဆင္ထားသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း မနာလုိေသာ အမတ္မ်ား ကုန္းတုိက္မူေၾကာင့္ ေျမဒူးမင္းသားမွ အထင္လြဲေနမိေလသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာ၏ တပ္မသည္ ေျမဒူးမင္းသား တပ္ကို အမီလုိက္ျပီး ေပါင္းရန္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သတ္မွတ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာ တပ္မ်ား ေရာက္မလာသျဖင့္ ေျမဒူးမင္းသားသည္ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာ တြင္ တျခားအမတ္မ်ား ေလွ်ာက္သကဲ့သုိ႔ အၾကံမ်ားရွိသည္ဟု ထစ္ထစ္ခ် ယံုၾကည္ကာ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာ၏ တပ္မ်ားကုိ ရိကၡာမ်ား မပုိ႔ရန္ အမိန္႔ထုတ္ေလ၏။

ထုိသုိ႔ ရိကၡာမ်ား မေရာက္ေသာ္ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာလည္း စံုစမ္းေစရာ ေျမဒူးမင္းသားမွ မိမိကို မေကာင္းၾကံ
ေနေၾကာင္း သတင္းမ်ား ၾကားသိရသျဖင့္ ေျမဒူးမင္းသားတပ္ေနာက္ မလုိက္ေတာ့ဘဲ ရပ္လုိက္ေလ၏။ ထုိေနာက္ သတင္းကို ဆက္လက္ နားေထာင္ေနရာ ေနာင္ေတာ္ၾကီးမွ ဘုရင္အျဖစ္ ဘိသိတ္ခံေၾကာင္း ၾကားလွ်င္ ဘုရင္သစ္ဆီသုိ႔ ေျမဒူးမင္းသား၏ လုပ္ရပ္ကို ေလွ်ာက္ထားေလ၏။

ထုိေလွ်ာက္ထားခ်က္ နန္းေတာ္သုိ႔ မေရာက္မီ ေျမဒူးမင္းသားမွ အလ်င္အျမန္ ေလွ်ာက္စာ ပုိ႔ထားျပီး ျဖစ္ေနေလ၏။ ဘုရင္သစ္ ေနာင္ေတာ္ၾကီး လည္း ေျမဒူးမင္းသား ေလွ်ာက္ထားေသာ စာကို ဖတ္ရူျပီး ခ်က္ျခင္း မယံုဘဲ" ဦးတြန္သည္ သစၥာေဖာက္မည့္သူမဟုတ္"  ဟု ဆုိကာ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို ပယ္ေလ၏။ ဦးတြန္ဆီမွ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ ေရာက္လာေသာ္ ဖတ္ရူျပီးလွ်င္" ဦးတြန္ကို မည္သူမွ် မတုိက္ခုိက္ရ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ သည္အတုိင္းလာေစ" ဟု အမိန္႔ထုတ္မည္ဟု ဆုိရာ အမတ္မ်ားက" ဦးတြန္မွ မေကာင္းေသာ အၾကံအစည္အမွန္တကယ္ရွိလွ်င္ ေနျပည္ေတာ္ေရာက္ေသာ္ မင္းၾကီးကို လုပ္ၾကံကာ ဘုရင္တက္လုပ္ပါလွ်င္ " အစရွိသျဖင့္ မျဖစ္ႏုိင္ေသာ ေလွ်ာက္ထားခ်က္မ်ားစြာကို ၀ုိင္းေလွ်ာက္တင္ၾကသျဖင့္ ေနာင္ေတာ္ၾကီးလည္း ေတာင္ငူေရာက္လွ်င္ အရွင္ဖမ္းကာ ဆက္သရမည္ဟု လွ်ိဳ ႔၀ွက္အမိန္႔ေျပာင္းထုတ္ေလ၏။

ထုိအမိန္႔ကို ေတာင္ငူျမိဳ ႔၀န္ သတုိးသခၤသူထံ ပုိ႔ေလသည္။ သတုိးသခၤသူလည္း မိမိ၏ လက္ရုံးမ်ားျဖစ္ေသာ ဗလမင္းထင္၊ဗလပ်ံခ်ီ၊ ဥဒိန္ပုညာ၊ ဦးစံလွၾကီး ကို မည္သုိ႔မည္ပံု လုပ္ရန္ ေကာင္းစြာ မွာၾကားျပီး မင္းေခါင္ေနာ္ရထာ၏ တပ္မ်ား ေတာင္ငူအလာကို ေစာင့္ေနေလ၏။
Share:

No comments:

Post a Comment