မင္းေခါင္ေနာ္ရထာ၏ ေန၀င္ခ်ိန္

ေနာင္ေတာ္ၾကီးမင္းသည္ စစ္ကုိင္းအေရာက္ခ်ီတက္ျပီးလွ်င္ အင္း၀ျမိဳ ႔ကို ျပန္လည္သိမ္းပုိက္ရန္ ျပင္ဆင္ ေလ၏။ ဘုရင့္တပ္မ်ားသည္ အင္း၀ျမိဳ ႔ရုိးကို ျဖတ္ျပီး ျမိဳ ႔တြင္းသုိ႔ ၀င္ႏုိင္ၾက၏။ သုိ႔ေသာ္ ျမိဳ ႔တြင္းတြင္ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာကို ျမင္လွ်င္ ေၾကာက္ရြံသျဖင့္ ထြက္ေျပးၾကျပီး ျမိဳ ႔ျပင္ကသာ ရံ၍ ေနၾကေလသည္။ ထုိသုိ႔ ရံထားစဥ္ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာမွ ျမိဳ ႔တြင္းမွ ထြက္တုိက္ရာ ရံထားေသာ တပ္မ်ား ကစဥ့္ကလ်ား ထြက္ေျပးၾက ရေလ၏။

Share:

ပေဒသရာဇ္၏ သားေကာင္ျဖစ္ရသူ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာ

ေနာင္ေတာ္ၾကီး ၏ လွ်ိဳ ႔၀ွက္အမိန္႔ေတာ္အရ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာကို အရွင္ဖမ္းရန္ ေတာင္ငူျမိဳ႔ ၀န္ မွ ျပင္ဆင္ ေလ၏။ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာကုိ ဘုရင္မွ ဒီအတုိင္းခ်ီတက္လာရန္ အမိန္႔ေတာ္ေပးထားရာ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာလည္း သတိၾကီးစြာျဖင့္ ခ်ီတက္လာေနျပီး ေတာင္ငူျမိဳ ႔အနီးတြင္ စခန္းခ်ေလသည္။ ေတာင္ငူျမိဳ ႔၀န္ သတုိးသခၤသူ လည္း ျမိဳ ႔ျပင္တြင္ စခန္းခ်ေနေသာ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာကို မိမိ အိမ္ေတာ္တြင္ ဆြမ္းကပ္မည္ျဖစ္ရာ လာလုိလွ်င္ လာေရာက္ျပီး တရားနာပါရန္ ဖိတ္ေခၚေလ၏။

Share:

ဦးတြန္(ေခၚ) မင္းေခါင္ေနာ္ရထာ မွ ပုန္ကန္ရျခင္းအေၾကာင္း

ေရႊဘုိထီးနန္းကို စတင္တည္ေထာင္သူ (သုိ႔) ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ကို တည္ေထာင္သူ ဦးေအာင္ေဇယ် သည္ ယုိးဒယားျမိဳ႔ေတာ္အယုဒၵယကို ၀ုိင္းရံေနစဥ္ ေနမေကာင္းသျဖင့္ ဆုတ္လာရာ အျပန္လမ္းတြင္ နတ္ရြာ စံေတာ္မူေလခဲ့သည္။ နတ္ရြာစံေသာ္ သားေတာ္အိမ္ေရွ႔မင္းသား ေမာင္ေလာင္ (ေခၚ) ေနာင္ေတာ္ၾကီးဘုရား သည္ ေရႊဘုိထီးနန္းကို သိမ္းကာ ဘုရင္အျဖစ္ ဘိသိတ္ခံေတာ္မူေလ၏။

ေနာင္ေတာ္ၾကီးဘုရားသည္ ပင္ကိုစရုိက္သည္ ရုိးရုိးေအးေအး ေနတတ္၏။ ဘုရင္ျဖစ္ေသာ္ ဖမည္းေတာ္ မွာထားသည့္အတုိင္း မိမိ၏ ညီေတာ္ (ေနာင္အခါ ဆင္ျဖဴ ရွင္မင္း) ကို အိမ္ေရွ႔မင္းသားအျဖစ္ အပ္ႏွင္းေလ၏။  ေနာင္ေတာ္ၾကီး ဘုရင္အျဖစ္ နန္းတက္ေသာ္ နန္းတြင္းအေရးအခင္း တခု ျဖစ္ပြားေလသည္။ ထုိအေရးအခင္းသည္ ျမန္မာ့သမုိင္းတြင္ အလြန္အေရးပါေသာ အေရးအခင္းျဖစ္ေလ၏။

Share:

အေလာင္းမင္းတရား၏ ေနာက္ဆံုးတုိက္ပြဲ

ဟံသာ၀တီပဲခူးကို ေအာင္ႏုိင္ေတာ္မူလွ်င္ အေလာင္းမင္းတရားသည္ ေအဒီ ၁၇၅၇၊ ၇ လပုိင္း ၁၂ ရက္ေန႔ တြင္ ရန္ကုန္မွတဆင့္ ေနျပည္ေတာ္ျဖစ္ေသာ ရတနာပူရေရႊဘုိသုိ႔ ဆန္တက္ေလ၏။ ဆန္တက္ျပီး တလ အ ၾကာ တြင္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေရာက္ေလ၏။ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ လူသူမ်ားစြာ လာေရာက္အေျခခ်သျဖင့္
ျမိဳ ႔ေတာ္ၾကီးကို ျပန္လည္ အသစ္ ခ်ဲ ႔ရေလ၏။

Share: