အေလာင္းမင္းတရားမွ ေရႊဘုိအရပ္တြင္ေနျပည္ေတာ္တည္ျခင္း

ဟံသာ၀တီႏွင့္ မုဆုိးဘုိတုိ႔၏ တုိက္ပြဲသည္ တေန႔တျခား ျပင္းထန္လာေလ၏။ ဦးေအာင္ေဇယ်သားေတာ္
ႏွစ္ပါးျဖစ္သည့္ သခင္ၾကီး ႏွင့္ သခတ္လတ္ တုိ႔သည္ မူးအေနာက္ရြာဘက္ရွိ ဟံသာ၀တီမြန္တပ္ကို တုိက္ခုိက္ရာ အႏုိင္ရျပန္ေလ၏။ ခင္လတ္တပ္ၾကီး အမည္ရွိ မြန္တပ္ကိုလည္း ေအာင္ႏုိင္ျပန္ေလသည္။ ထုိသုိ႔ အဘက္ဘက္မွ အႏုိင္ရေနေသာ ဦးေအာင္ေဇယ်၏ တပ္မ်ားကို ဟံသာ၀တီမွ ေအာင္ျမင္စြာ ျပန္ လည္တြန္းလွန္ႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။

ေအဒီ ၁၇၅၂၊ ၁၀ လ၊ ၁၁ ရက္တြင္ အေလာင္းမင္းတရားသည္ ခင္ဦးျမိဳ႔ကို တုိက္ခုိက္ေလသည္။ လက္နက္ ၾကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္ေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ ထုိတုိက္ပြဲတြင္ အေလာင္းမင္းတရား၏ ေနာင္ေတာ္က်ရူံး ရာ တပ္ကို ျပန္လည္ ဆုတ္ခြာရေလသည္။ ထုိေနာက္ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ သားေတာ္၊ ညီေတာ္တုိ႔မွ ျပန္ လည္ ဦးေဆာင္ျပီး တုိက္ရာ ခင္ဦးျမိဳ႔ကို အႏုိင္ရေလသည္။ ခင္ဦးစားလည္း မိမိ၏ မိသားစုႏွင့္ ေျပးေလ၏။

ခင္ဦးစားကို အကူအညီေပးရန္ လာေသာ မြန္တပ္ကိုလည္း ဆက္လက္ျပီး တုိက္ရာ ပ်က္ေလသည္။ ထုိေနာက္ ခင္ဦးစားသည္ မူးအေနာက္ရြာဘက္ရွိ ကၽြန္းေတာၾကီးတြင္ တပ္တည္ျပီးေနေလ၏။ မင္းၾကီးသည္ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ မနားတမ္း မြန္တပ္မ်ားကို လုိက္လံတုိက္ခုိက္ေလသည္။ တုိက္ပြဲတုိင္း ႏုိင္
ျမဲႏုိင္ေလ၏။ ေအဒီ ၁၇၅၂၊ ၁၂ လပုိင္း၊ ၃ ရက္ေန႔တြင္ မုဆုိးဘုိတစ္၀ွက္ တေန႔တည္း ခုႏွစ္ၾကိမ္တိတိ ငလူင္လူပ္ေလ၏။ အခါေတာ္ေပးတုိ႔မွ နမိတ္ေကာင္းေၾကာင္း မင္းတရားကို သတင္းေပးၾကေလသည္။

မင္းတရားသည္ အားတက္ကာ အထက္ျမန္မာျပည္အႏွံတက္ျပီး သစၥာေပးျခင္း၊ သစၥာမခံေသာ ျမိဳ႔စား မ်ားကို တုိက္ျခင္းမ်ားလုပ္ကာ သိမ္းသြင္းေလသည္။ မင္းတရားအထက္ျပည္သုိ႔ ထက္ေနစဥ္ ေသနတ္၀န္ မင္းၾကီးမွ ပဒံုေက်းေညာင္ကန္တြင္ တပ္စခန္းခ်ကာ မြန္တပ္မ်ား မင္းတရား၏ တပ္မ်ားကို ၾကားျဖတ္မ တုိက္ရန္ ေစာင့္ေနေလသည္။ ထုိသုိ႔ တပ္စခန္းခ်ေနစဥ္ ေကြ႔ဂုဏၰအိန္ညီ ငနက္မွလာျပီး ေသနတ္၀န္ မင္းၾကီးထံ သစၥာလာခံေလ၏။

ရာဇာဓိရာဇ္ ဘြဲ႔ခံ မြန္စစ္သူၾကီးတဦးမွ မင္းကင္းတြင္ တပ္စခန္းခ်ျပီး ေသနတ္၀န္မင္းၾကီး၏ အသြားအလာ ကို ေစာင့္ၾကည့္ေနေလသည္။ ေသနတ္၀န္သည္ ရုတ္တရုက္ ကၽြန္းေတာၾကီးတြင္ တပ္စခန္းခ်ေနေသာ ခင္ဦးစားကို ၀င္တုိက္ရာ ခင္ဦးစားမခံႏုိင္ဘဲ ရာဇာဓိရာဇ္ထံ ေျပးေလ၏။ ေသနတ္၀န္လည္း မင္းကင္းသုိ႔ အျပင္းခ်ီလာရာ ရာဇာဓိရာဇ္ႏွင့္ ခင္ဦးစားတုိ႔သည္ သစ္ေခါက္ခံတပ္သုိ႔ ဆုတ္ခြာေလ၏။ သစ္ေခါက္ခံတပ္ သည္ ခုိင္ခံ့လြန္းသျဖင့္ ေသနတ္၀န္မွ မထုိးေဖာက္ႏုိင္ဘဲ တပ္ကို ဆုတ္ခြာရေလ၏။

မင္းၾကီးသည္ စစ္ခင္းေနရင္း ေအဒီ ၁၇၅၃၊၆ လ၊ ၂၁ ရက္တြင္ ေရႊဘုိတြင္ ေနျပည္ေတာ္ကို စတင္ တည္ ေဆာက္ေလသည္။ ထုိကာလတြင္ ထုိးစစ္မဆင္ဘဲ တဘက္မွ တုိက္လာပါက ခုခံရန္သာ အမိန္႔ ထုတ္ထားေလ၏။ ႏြားသတ္ျခင္း၊နတ္ကုိးကြယ္ျခင္း၊ ထန္းေရေသာက္ျခင္းကို ေနျပည္ေတာ္အတြင္း တားျမစ္ေလ၏။ 


Share:

No comments:

Post a Comment