အေလာင္းမင္းတရားမွ ေရႊဘုိအရပ္တြင္ေနျပည္ေတာ္တည္ျခင္း

ဟံသာ၀တီႏွင့္ မုဆုိးဘုိတုိ႔၏ တုိက္ပြဲသည္ တေန႔တျခား ျပင္းထန္လာေလ၏။ ဦးေအာင္ေဇယ်သားေတာ္
ႏွစ္ပါးျဖစ္သည့္ သခင္ၾကီး ႏွင့္ သခတ္လတ္ တုိ႔သည္ မူးအေနာက္ရြာဘက္ရွိ ဟံသာ၀တီမြန္တပ္ကို တုိက္ခုိက္ရာ အႏုိင္ရျပန္ေလ၏။ ခင္လတ္တပ္ၾကီး အမည္ရွိ မြန္တပ္ကိုလည္း ေအာင္ႏုိင္ျပန္ေလသည္။ ထုိသုိ႔ အဘက္ဘက္မွ အႏုိင္ရေနေသာ ဦးေအာင္ေဇယ်၏ တပ္မ်ားကို ဟံသာ၀တီမွ ေအာင္ျမင္စြာ ျပန္ လည္တြန္းလွန္ႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။

Share: