ဖုိ ၃ ဖုိ၊ တဖုိ မီးေတာက္မည္

အင္း၀ဘုရင္ မဟာဓမၼရာဇဓိပဓိသည္ ႏုိင္ငံအတြငး္ပုန္ကန္ေနမူမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ျခင္း မရွိေပ။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ဖုိ ၃ ဖုိ၊ တဖုိ မီးေတာက္မည္ဟူေသာ ေကာလဟလ ေပၚေလ၏။ မုဆုိးဖုိတြင္ တဖုိ၊ အုတ္ဖုိနယ္မွ ေကြ႔မင္း တဖုိ၊ နဂါးဗုိလ္ရြာသား ေရႊနဂါး စသျဖင့္ အသီးသီး ထြက္ေပၚေနေလသည္။ ဟံသာ၀တီတြင္လည္း မြန္မ်ားမွ ပုန္ကန္ဖုိ႔ ၾကေနေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေနရာ အင္း၀ဘုရင္မွထုိအေရးမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာကုိင္တြယ္ႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။

ဘုရင္သည္ မုဆုိးဖုိသူၾကီး ျဖစ္သူ ဦးေအာင္ေဇယ်ကို နန္းေတာ္ေခၚကာ အကဲခတ္ေသး၏။ သုိ႔ေသာ္ ေဗဒင္ ပညာကို တဖက္ကမ္းတတ္သည့္ အခါေပး မင္းဆရာ ငစံျဖဴ မရွိေတာ့သျဖင့္ ဦးေအာင္ေဇယ်ကို မည္သူမွ ေကာင္း မြန္စြာ အကဲမခတ္တတ္ေပ။ ဦးေအာင္ေဇယ်သည္ ေနျပည္ေတာ္ေရာက္
ကတည္းက ေတာေတာင္သူ သားကဲသုိ႔ေျပာဆုိစားေသာက္၊ ဇရပ္ေပၚတြင္ ျဖစ္သလုိ အိပ္သျဖင့္ အကဲခတ္သူ မင္းခ်င္းမ်ားမွ အမ်ိဳး ၾကီးသူ မျဖစ္ႏုိင္၊ စိတ္ဓါတ္ၾကီးမားသူ မျဖစ္ႏုိင္ဟု ခန္႔မွန္းၾကျပီး မင္းအတုိင္အပင္ခံမ်ားကို သူတုိ႔ ျမင္အတုိင္း ေလွ်ာက္ထားရာ ေဗဒင္ဆရာမ်ားမွ ဘုရင္အား ထုိသူသည္ ဘုရင္ျဖစ္မည္မဟုတ္ ဟု ေလွ်ာက္ၾကသျဖင့္ ဘုရင္မွ ဦးေအာင္ေဇယ်ကို ဘာမွ မလုပ္ဘဲ
 ျပန္လႊတ္ေပးေလ၏။

ထုိအခ်ိန္တြင္ ဟံသာ၀တီကို မြန္မ်ား သိမ္းပုိက္ႏုိင္ျပီး ဗညားဒလမွ မင္းျပဳေလ၏။ ေအဒီ ၁၇၅၁ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ဟံသာ၀တီတပ္မ်ား အင္း၀သုိ႔ စစ္အင္အား အလံုးအရင္းျဖင့္ ခ်ီတက္လာ
ေလ၏။ အင္း၀တပ္မ်ားမွ စစ္ေၾကာင္းမ်ားစြာျဖင့္ ျပန္လည္ခုခံေသာ္လည္း အေရးမသာသျဖင့္ ဆုတ္ျမဲဆုတ္ ရေလ၏။ ဟံသာ၀တီတပ္မ်ားသည္ စစ္ကိုင္းျမိဳ႔ကို အရင္သိမ္းပုိက္ေလသည္။ ထုိေနာက္ အင္း၀ျမိဳ႔ေတာ္ ကုိ စစ္တပ္မ်ားျဖင့္ ၀ုိင္းရံထားျပီး အစာေရစာ ျပတ္ေအာင္ လုပ္ေလ၏။ အင္း၀ျမိဳ႔တြင္းတြင္ အစာေရစာ မရသျဖင့္ ဘုရင့္၏ စားက်ီေတာ္ကို ဖြင့္ကာ ျပည္သူမ်ားကို ထုတ္ေပးေလသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၾကာရွည္ စြာ မခံႏုိင္သျဖင့္ အင္း၀ျမိဳ႔က်ေလသည္။

အင္း၀ျမိဳ႔က်ေသာ္ ဟံသာ၀တီမင္း ဗညားဒလသည္ အင္း၀ရွိ နန္းေတာ္မွ စျပီး တျမိဳ႔လံုးကို မီးတုိက္ေလ၏။ အင္း၀ဘုရင္ မဟာဓမၼရာဇဓိပဓိကုိလည္း ဟံသာ၀တီသုိ႔ ပုိ႔ထားေလ၏။ သက္ေတာ္ ၄၂၊ ဟံသာ၀တီတြင္ နတ္ရြာစံေလ၏။အင္း၀ပ်က္ေသာ္ အုတ္ဖုိေကြ႔ကရင္ သည္ မင္းတပါးအျဖစ္ မိမိကုိယ္ကို ဘိသိတ္ေျမွာက္ ေလ၏။

ထုိ အင္း၀မပ်က္မီကပင္ မုဆုိးဖုိရြာသူၾကီး ဦးေအာင္ေဇယ်သည္ တုိင္းျပည္အေရးကို သိသျဖင့္ မိမိ၏ ရြာကို ခုိင္ခံ့ေအာင္ စီမံထားျပီး ျဖစ္၏။ အင္း၀ျမိဳ႔ပ်က္ေသာ္ တေဘာင္ကိန္းခန္းမ်ားအရ နာမည္ေက်ာ္ေနေသာ ဦးေအာင္ေဇယ်ကုိ ေကြ႔မင္း ႏွင့္ မြန္မင္းမ်ားမွ သူတုိ႔လက္ေအာက္၀င္ရန္ ကမ္းလွမ္းၾက၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း အလြန္ပါးနပ္ေသာ ဦးေအာင္ေဇယ်သည္ ႏုိင္သူကိုသာ ၾသဇာခံမည္ဟု ျပန္ေျပာရာ ေကြ႔ကရင္ ႏွင့္ ဟံသာ၀တီ တုိ႔ စစ္မက္ျဖစ္ရန္ အေၾကာင္းဖန္လာရေတာ့သည္။


Share:

No comments:

Post a Comment