ဦးေအာင္ေဇယ်မွ ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္တည္ေဆာက္ျခင္း အစ

ဦးေအာင္ေဇယ်သည္ တုိင္းျပည္အေျခအေနကို ေန႔စဥ္ေလ့လာေနေလ၏။ ဦးခ်စ္ညို နဲ႔ တုိက္ခိုက္ျပီး ကတည္းက မိမိ၏ ခံတပ္အျပင္သုိ႔ သိပ္ထြက္ေလ့မရွိေတာ့ေပ။ ထန္းတပ္ခံတပ္ကုိသာ အခုိင္အမာျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ထားေလသည္။ ဟံသာ၀တီမြန္မ်ားသည္ အင္အား တေန႔ထက္တေန႔ၾကီးလာေလသည္။ ကမ္းရုိးတန္း မ်ားမွ အခြန္အတုန္ မ်ားစြာရသျဖင့္လည္း
 ေငြေၾကးအင္အားအလြန္ေတာင့္တင္းေနေလသည္။ ထုိေၾကာင့္ ေပၚတူဂီမ်ားထံမွ လက္နက္ၾကီးမ်ားကုိ ၀ယ္ယူႏုိင္ၾကေလ၏။ ဦးေအာင္ေဇယ်ဘက္မွလည္း ယခင္ အင္း၀နန္းတြင္း အမတ္ေဟာင္းမ်ား ကူညီမူျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားမွ လက္နက္ၾကီးမ်ားကိုလည္း အေတာ္အသင့္ ၀ယ္ယူထားႏုိင္ေလ၏။


ခရစ္ႏွစ္ ၁၇၅၂ တြင္ ဟံသာ၀တီမွ သစၥာလာေပးေလသည္။ ဦးေအာင္ေဇယ်မွ လက္မခံသျဖင့္ မြန္သံ မ်ား ျပန္ၾကေလသည္။ ထုိအခါ ဦးေအာင္ေဇယ်သည္ ဟန္လင္းျမိဳ႔ေတာင္ဘက္မွ ဆီးၾကိဳတုိက္ခိုက္သျဖင့္ မြန္သံ တုိ႔ ေသဆံုးရေလ၏။ ဟံသာ၀တီ၏ အိမ္ေရွ႔စံမင္းသားသည္ ထုိသတင္းကို ၾကားလွ်င္ အလြန္ေဒါသထြက္ကာ ဦးေအာင္ေဇယ်ကို လက္နက္ခ်အညံခံရန္ ရာဇသံေပးလာေလ၏။ ဦးေအာင္ေဇယ်မွ ထုိသတင္းလာေပးေသာ သံအမတ္မ်ားကို ထပ္မံလုိက္တုိက္သျဖင့္ က်ဆံုးၾကျပန္ေလသည္။

ဟံသာ၀တီအိမ္ေရွ႔ဥပရာဇသည္ ထုိအေၾကာင္းစံုကို ဟံသာ၀တီရွိ ခမည္းေတာ္ကို အေၾကာင္းစံုတင္ရန္ စုန္ေလ၏။ အင္း၀တြင္ စစ္သူၾကီးဒလပန္းကို စစ္အင္အား ၅ ေထာင္ျဖင့္ အေစာင့္ထားေလသည္။ စစ္သူၾကီး ဒလပန္းသည္ ထုိႏွစ္ ၂၈ ရက္ ၄ လပုိင္းတြင္ မိမိတပ္ကို မုဆုိးဘုိသုိ႔ ခ်ီတက္ေစေလ၏။ အင္း၀မွ ခ်ီတက္လာေသာ ဟံသာ၀တီတပ္မ်ား မုဆုိးဘုိသုိ႔ ၅ ရက္ ၅ လ ၁၇၅၂ တြင္ ေရာက္လာေလသည္။

ထုိတုိက္ပြဲကို တုိက္ရန္ ဦးေအာင္ေဇယ်သည္ မိမိကုိယ္ကို ဘိသိတ္ခံေလ၏။ အေလာင္းမင္းတရားၾကီးဟု ဘြဲ႔ေတာ္ခံယူေတာ္မူျပီး ဘုရင္အျဖစ္ ခံယူေတာ္မူေလ၏။ ထုိေနာက္ မုဆုိးဘုိကို ၀ုိင္းရံလာေသာ စစ္သူၾကီး ဒလပန္း ဦးေဆာင္ေသာ တပ္ကို မိမိကုိယ္ေတာ္ ထြက္တုိက္ေတာ္မူရာ မြန္တုိ႔ ေထာင္းေထာင္းေက်ပ်က္စီး ကာ ဆုတ္ခြာၾကရေလ၏။

ထုိေန႔မွစျပီး ဦးေအာင္ေဇယ်သည္ မိမိကုိယ့္ကို ဘုရင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကဌာလုိက္ျပီး အင္း၀မင္းဆက္၏ နယ္ပယ္မ်ားကို ျပန္လည္ သိမ္းပုိက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သစၥာဆုိကာ ၾကံဳး၀ါးေလသည္။ ထုိသတင္းကို ဟံသာ၀တီဘုရင္ၾကားလွ်င္ မိမိ၏ စစ္သူၾကီး ဒလပန္းကို ျပန္လည္ေခၚယူေလသည္။ ေတာင္ငူ ေငြခြန္၀န္ကို အင္း၀တြင္ ေစာင့္ခုိင္းထားေလသည္။

ထိုနွစ္ ၆ လပုိင္း ၁၉ ရက္တြင္ အေလာင္းမင္းတရား၏ သားေတာ္ သခင္ၾကီး ႏွင့္ သခင္လတ္တုိ႔မွ မုဆုိးဘုိ ေျမာက္ဘက္တြင္ ေျမာင္း၀န္းအရပ္တြင္ ခံတပ္ေဆာက္ထားေသာ ဟံသာ၀တီစစ္သူၾကီး အဲကန္ေကာင္း၏ ခံတပ္ကို တုိက္ခုိက္ေလ၏။ အဲကန္ေကာင္းမခံႏုိင္ဘဲ ဆုတ္ရေလသည္။ ထုိေနာက္ အေလာင္းမင္းတရားသည္ ခင္ဦးစား ဦးခ်စ္ညိုကို ထပ္မံ သိမ္းသြင္းျပန္ေလသည္။ ခင္ဦးစား လက္မခံ သျဖင့္ တုိက္ရာ ခင္ဦးျမိဳ႔ခံေကာင္းသျဖင့္ မတုိက္ႏုိင္ဘဲ ရွိေနေလသည္။ထုိတုိက္ပြဲတြင္ ခင္ဦးစား အစ္ကို ဦးခ်စ္၀ က်ရူံးေလသည္။

အေလာင္းမင္းတရား မွ ခင္ဦးျမိဳ႔ကို လုပ္ၾကံေနစဥ္ ဒီပဲယင္းေျမာက္ဘက္ရွိ ေရႊေပါင္ေလာင္ မြန္တပ္ၾကီးကို ေနမ်ိဳးေရႊေတာင္ ဘြဲ႔ခံ အေလာင္းမင္းတရား၏ လက္ရုံးေတာ္မွ တုိက္ခုိက္ေအာင္ျမင္ေလ၏။ ဟံသာ၀တီသည္ အေလာင္းမင္းတရား၏ ေအာင္ျမင္ေနေသာ စစ္သတင္းကို ၾကားသိသည္မွစျပီး စစ္အင္အားကို အျပင္းအထန္ျပန္လည္ ျဖည့္တင္းျပီး အေလာင္းမင္းတရားကို အရွင္ရရ အေသရရ တုိက္ရန္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ထားေလသည္။


Share:

No comments:

Post a Comment