ဦးေအာင္ေဇယ် ႏွင့္ ဦးခ်စ္ညိဳ

မုဆုိးဘုိသူၾကီး ဦးေအာင္ေဇယ်သည္ အင္း၀ဘုရင္ ဟံံသာ၀တီသုိ႔ ပါျပီးေနာက္ မိမိ၏ ရြာကို ထန္းတပ္ ခံတပ္ အျဖစ္သုိ႔ တုိးျမင့္ျပီး မိမိ၏ ရည္မွန္းခ်က္ကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျပီး ျဖစ္ေနေလ၏။ ဦးေအာင္ေဇယ်သည္ အင္း၀မပ်က္မီ ၁၀ ခန္႔က ထြက္ေပၚေသာ ဖုိ ၃ ဖုိ တဖုိ မီးေတာက္မည္ ဟု ဆုိေသာ တေဘာင္မ်ားတြင္ ပါ၀င္သူ တစ္ဦး ျဖစ္ေပရာ အင္း၀ပ်က္စီးေသာအခါ မွဴ းမတ္မ်ား၊ရဲမက္မ်ားတခ်ိဳ ႔သည္ ထုိ ဖုိ ၃ ဖုိ ထံ ၀င္ေရာက္ ခုိလူံၾကေလ၏။

နဂါးဗိုလ္ရြာမွ ေရႊနဂါးသည္ အဖ်ားေၾကာင့္ ကြယ္လြန္သြားရာ ဖုိ ၂ ဖုိ သာ က်န္ေတာ့၏။ မုဆုိးဖုိ ႏွင့္ မတၱရာအုတ္ဖုိမွ ေကြ႔မင္း ျဖစ္ေလသည္။ ထုိတေဘာင္ထဲတြင္ မပါ၀င္ေသာ္လည္း ဘုရင္ျဖစ္လုိသူ တဦး ရွိေနေလ၏။ ထုိသူကား ခင္ဦးစား ဦးခ်စ္ညို ျဖစ္၏။ အင္း၀ ေကာင္းစား စဥ္က ဦးခ်စ္ညို၏ ဖခင္သည္ မင္းၾကီးေက်ာ္ရြာ ဟူေသာ ဘြဲ႔ျဖစ္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ အမူေတာ္ထမ္းေသာ အမတ္ျဖစ္ေလ၏။ မိခင္သည္ လည္း နကၡတ္ေဗဒင္ကို တတ္ေျမာက္သူျဖစ္ေလ၏။

ဦးခ်စ္ညိုသည္ သားလတ္ျဖစ္ျပီး အင္း၀ဘုရင္မွ လက္ယာပ်ံခ်ီ ဘြဲ႔ကို ခ်ီးျမင့္ကာ ခင္ဦးျမိဳ႔ကို အပုိင္ေပး ထားေလ၏။ ဦးခ်စ္ညိုသည္ လက္ရုံးအရာတြင္ ဦးေအာင္ေဇယ်ထက္ ပုိျပီး ထက္ေလ၏။ ျမင္းစီး၊လွံထုိး၊ ၾကိုး ပစ္ စေသာ သူရဲေကာင္း အတတ္တြင္ တဘက္ကမ္း ကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္ေလသည္။ အင္း၀ပ်က္ေသာ္ မိမိ၏ အၾကံကို မိခင္ထံ တုိင္ပင္ေလသည္။ မိခင္မွ " င့ါသား မင္းျဖစ္လုိလွ်င္ မုဆုိးဘုိသား ေအာင္ေဇယ်ကို သုတ္သင္ရမည္။ ေအာင္ေဇယ်ကို ေစာေစာ မသုတ္သင္ႏုိင္လွ်င္ သင့္အဖုိ႔ အခက္ၾကံုမည္။ သူ႔ကို  မရလွ်င္ မြန္တုိ႔ထံ ကၽြန္ခံေလ " ဟု မိခင္မွ ဆုိေလ၏။

တေန႔ မိခင္မွ "ဒီေန႔ဟာ အလြန္အခါေကာင္း၏။ မုဆုိးဘုိသားကို ဖမ္းထြက္ေလာ့" ဟု သူသားကုိ အၾကံေပး ေလ၏။ ဦးခ်စ္ညိုသည္ ညီ ေမာင္ခ်စ္ျမ ကို ေခၚကာ မုဆုိးဘုိရြာသုိ႔ သြားေလ၏။ ထုိေန႔တြင္ ဦးေအာင္ေဇယ်သည္လည္း သူရဲေကာင္းမ်ားကို သိမ္းသြင္းလုိသည့္ သေဘာျဖင့္ ဦးခ်စ္ညိုကို သိမ္းသြင္းလုိ သျဖင့္ မုဆုိးဘုိရြာမွ ထြက္ကာ ခင္ဦးျမိဳ႔ဆီ အလာ ျဖစ္ေလ၏။ လမ္းခုလတ္တြင္ ႏွစ္ဦးသာ ဆံုမိေလသည္။

လမ္းတြင္ စကားမ်ား စျမည္ၾကျပီး သူရဲေကာင္းတုိ႔ ပီပီ စတင္တုိက္ခုိက္ၾကေလ၏။ ဦးခ်စ္ညိဳမွ ၾကိဳးျဖင့္ပစ္ ကာ ဦးေအာင္ေဇယ်၏ လည္ပင္းကို ရစ္ပတ္မိထားေလ၏။ ထုိေနာက္ ဦးခ်စ္ညိဳမွ လွံျဖင့္ ထုိးေလရာ ဦးေအာင္ေဇယ်မွ ဓားျဖင့္ကာေလ၏။ ထုိသုိ႔ အေထြးအေထြးအရုံးရုံး ျဖစ္ေနစဥ္။ ဦးခ်စ္ညို၏ ညီ ေမာင္ခ်စ္ျမ ကို ထန္းပင္ ေပၚမွ ထန္းသမားမွ ရုတ္တရုက္ ဖမ္းကာ လည္ပင္းညစ္သျဖင့္ ကယ္ပါဟု ေအာ္သျဖင့္ ဦးခ်စ္ညိဳသည္ ညီဘက္သုိ႔ လာကာ ကူေလ၏။ ထန္းသမားလည္း ထြက္ေျပးသြားေလ၏။

ထုိအခါ ဦးေအာင္ေဇယ်သည္ ႏွစ္ဦး တစ္ဦး အေရးမသာမွန္းသိသျဖင့္ ျမင္းျဖင့္ မုဆုိးဘုိရြာသုိ႔ အလ်င္အျမန္ ျမင္းစီး ထြက္ေလ၏။ ဦးခ်စ္ညို လည္း ျမင္းျဖင့္ မွီေအာင္ မလုိက္ႏုိင္သျဖင့္ ခင္ဦးသုိ႔ ျပန္လာခဲ့ေလသည္။ အိမ္ေရာက္ေသာ္ မိခင္မွ ေအာင္ခဲ့သေလာဟု ေမးရာ အက်ိဳးအေၾကာင္းမ်ား ကို ေျပာျပရာ မိခင္မွ "ဟယ္ သားေမာင္ မွားခဲ့ျပီ၊ ရွင္ဘုရင္လုပ္မည့္သူသည္ ညီ ဟူေသာ အမွတ္ကို ထားရသေလာ၊ ညီ ဆုိသည္မွာ ေဟာဒီ မိခင္ ၀မ္းရွိသမွ် ရႏုိင္သည္၊ အခါ ရေသာ ယေန႔တြင္မွ မေအာင္ျမင္ လွ်င္ မနက္ျဖန္ မြန္တုိ႔ထံ ၀င္ေလ " ဟု အၾကံေပးေလေတာ့၏။

ထုိေန႔မွ စျပီး ခင္ဦးစားဦးခ်စ္ညိုသည္ ဟံသာ၀တီထံ ၀င္ကာ အမူထမ္းေလေတာ့သည္။ ( မွတ္ခ်က္။ ။  လူအမ်ားမွ ထုိထန္းသမားသည္ ဦးေအာင္ေဇယ် ၏ ဘုန္းကံေၾကာင့္ နတ္မ်ားမွ ဖန္ဆင္းျပီး ကူညီသူ၊ တခ်ိဳ႔ သမုိင္းဆရာမ်ားမွလည္း တုိက္ဆုိင္မူသာ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိၾကေလ၏။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ ထုိ ထန္းသမား မကူလွ်င္ ဦးေအာင္ေဇယ်သည္ ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ကို ထူေထာင္ႏုိင္အံုးမည္ မဟုတ္ေပ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ သမုိင္းသည္လည္း တမ်ိဳး တဖုံ ေျပာင္းသြားႏုိင္ပါလိမ့္မည္။)

Share:

No comments:

Post a Comment