ေတာင္ငူမင္းဆက္ ႏွင့္ ေညာင္ရမ္းမင္းဆက္ တုိ႔၏ ေနာက္ဆံုးဘုရင္ မဟာဓမၼရာဇာဓိပဓိ

သကၠရာဇ္ ၁၀၉၅ (ေအဒီ ၁၇၃၃ ႏုိ၀င္ဘာ ၃ ) တြင္ ေတာင္ငူမင္းဆက္၊ေညာင္ရမ္းမင္းဆက္ ၏ ေနာက္ဆံုး မင္းျဖစ္ေသာ မဟာဓမၼရာဇာဓိပဓိ နန္းတက္ေလ၏။မဟာဓမၼရာဇာဓိပဓိ လက္ထက္တြင္ ဖခမည္းေတာ္လက္ထက္က နယ္ပယ္မ်ားကို ျငိမ္သက္ေအာင္ မလုပ္ခဲ့ေသာ အက်ိဳးဆက္ကို ခံရေလ၏။ ပုန္ကန္ေနေသာ နယ္ပယ္မ်ားကို တနဂၤေႏြမင္းမွ စစ္မတုိက္သျဖင့္ အင္အားမ်ားစြာစုေဆာင္းဖုိ႔ ရန္သူမ်ား အခ်ိန္ရေလ၏။ မဟာဓမၼရာဇာဓိပဓိ နန္းတက္ျပီး ၃ ႏွစ္အၾကာတြင္ ကသည္းေစာ္ဘြားမွ အင္း၀ျမိဳ႔သုိ႔ ခ်ီတက္လာေလ၏။

ထုိအခါ မဟာဓမၼရာဇာဓိပဓိမွ မင္းသား စေတးျမင္းမွဴးကို မင္းရဲသီဟ အမည္ေပးျပီး ဗိုလ္မွဴ းခန္႔ကာ ခုခံ တုိက္ခုိက္ေစေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ မင္းရဲသီဟ၏ တပ္သည္ ကသည္းတပ္ကို ႏုိင္ေအာင္ မတုိက္ႏုိင္ခဲ့ေပ။ ထုိ တုိက္ပြဲတြင္ မင္းရဲသီဟ က်ဆံုးေလ၏။ ကသည္းတုိ႔လည္း မိမိတုိ႔တပ္မ်ားကို ျပန္ဆုတ္ကာ မဏိပူရသုိ႔ ျပန္ေလသည္။

ထုိသုိ႔ စစ္ရူံးေနသည္ကို အခြင့္ေကာင္းယူျပီး နန္းတြင္းမွ အမတ္တခ်ိဳ ႔မွ မင္းၾကီးကုိးကြယ္ေသာ ရွင္ျဖဴ ဘုရား ဆင္းတုေတာ္ကို ခုိးယူေလ၏။ ထုိေနာက္ လိမ္ဆင္ကာ မင္းသားငလွ အေပါင္းအပါတုိ႔မွ ကသည္းမ်ား နွင့္ ပူေပါင္းျပီး ခုိးယူသည္ဟု ကုန္းေခ်ာၾကရာ မင္းၾကီးမွ ေဒါသထြက္ျပီး စစ္ေၾကာရာ အခါေတာ္ေပး ငစံျဖဴ ႏွင့္ ငနီထီးတုိ႔မွ ဟုတ္သည္ဟု ၀န္ခံသျဖင့္ ကြပ္မ်က္ေလ၏။ မင္းသားငလွလည္း ကြပ္မ်က္ျခင္းခံရေလ၏။
ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၾသဇာၾကီးေသာ သီရိေဇယ်ေက်ာ္ထင္ေက်ာ္ ႏွင့္ ဆရာေတာ္ ရွင္ေတေဇာဒီပ တုိ႔ကိုလည္း မင္းသားငလွအား ေက်ာင္းတြင္ လက္ခံသည္ဟု ဆုိကာ ေတာင္တြင္းၾကီးသုိ႔ နယ္ႏွင္ဒဏ္ ပုိ႔ေလ၏။

ထုိအခါ မင္းၾကီးေဘးတြင္ ပညာတတ္ေသာ အမတ္မ်ားနည္းပါးသြားရေလ၏။ မဟာဓမၼရာဇာဓိပဓိသည္ ဆင္ေျခဥာဏ္နည္းသူျဖစ္ျပီး အမတ္မ်ားေျပာစကားကုိ ယံုလြယ္သူျဖစ္ေလရာ နန္းေတာ္လႊတ္ေတာ္တြင္ အက်င့္ပ်က္ေသာ အမတ္မ်ား ၾကီးစိုးေနေလသည္။ ကသည္းေစာ္ဘြား Gharib Niwa (ေအဒီ ၁၇၁၄ - ၁၇၅၄) မွ စစ္အင္အား ၃ ေသာင္းေက်ာ္ႏွင့္ ေျမဒူးသုိ႔ ခ်ီတက္တုိက္ခုိက္လာျပန္ေလ၏။ မင္းၾကီးလည္း ယင္းခဲစား ဦးကာ ကုိ မင္းရဲေက်ာ္ေခါင္ အမည္ေပးျပီး ခုခံေစေလသည္။

ပထမတုိက္ပြဲတြင္ မင္းရဲေက်ာ္ေခါင္အေရးနိမ့္ျပီး ဆုတ္ရေလ၏။ ကသည္းတုိ႔သည္ စစ္ကုိင္းျမိဳ႔ တုိင္ေအာင္ ခ်ီတက္လာႏုိင္ေလသည္။ မင္းရဲေက်ာ္ေခါင္တုိ႔လည္း အင္အားကို အလ်င္အျမန္ျပန္စုျပီး အင္း၀သုိ႔ မေရာက္ ခင္ အျပင္းအထန္ တုိက္ခုိက္ေလမွ ကသည္းတုိ႔လည္း တပ္ကို ျပန္လည္ ဆုတ္သြားရေလ၏။ ထုိသုိ႔ အထက္ျပည္အေရး ရူပ္ေထြးေနစဥ္ ဟံသာ၀တီျမိဳ႔၀န္ ငသာေအာင္သည္ ျမိဳ႔ရွိ အင္း၀ဘုရင္ အမတ္မ်ားကို လွည့္ျဖားျပီး သမီးကုိ နားထြင္းသဘင္လုပ္ဟန္ ျပဳျပီး သစၥာေပးပြဲ က်င္းပေလ၏။ ထုိသစၥာေပးပြဲတြင္ သစၥာမခံေသာ အင္း၀အမတ္မ်ားကို သတ္ေလသည္။

ထုိေနာက္ အင္း၀ဘုရင္ကို အတိအလင္းပုန္ကန္သည္ သေဘာျဖင့္ သန္လ်င္ကို တုိက္ရန္ ဗုိလ္မွဴ းမ်ားကို လႊတ္ေလ၏။ ထုိဗိုလ္မွဴ းမ်ား၏ သားသမီးမ်ားကို နန္းေတာ္ထဲတြင္ ဖမ္းထားရာ ဗုိလ္မွဴ းမ်ား မၾကိဳက္သျဖင့္ သန္လ်င္ကို မတုိက္ဘဲ ငသာေအာင္ကိုသာ ျပန္ျပီး လုပ္ၾကံၾကသျဖင့္ ငသာေအာင္ ေသဆံုးရေလ၏။

ငသာေအာင္ ပုန္ကန္ေၾကာင္း မဟာဓမၼရာဇာဓိပဓိၾကားလွ်င္ မင္းရဲေက်ာ္ေခါင္ကုိ ထပ္မံျပီး ဟံသာ၀တီသုိ႔ လႊတ္ရျပန္၏။ ဗုိလ္မွဴ းတုိ႔လည္း ငသာေအာင္ ေခါင္းကို ဆက္သေၾကာင္း မဟာဓမၼရာဇာဓိပဓိ ၾကားလွ်င္ ၀မ္းေျမွာက္၀မ္းသာ ျဖစ္ျပီး သံလ်င္၀န္ မင္းရဲေအာင္ႏုိင္ကို ဟံသာ၀တီျမိဳ႔၀န္ ခံေလ၏။ ထုိသုိ႔ တုိင္းေရးျပည္ေရး ရူပ္ေထြးေနစဥ္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွလည္း မင္းေလာင္းေပၚေၾကာင္း တေဘာင္ မ်ားျဖင့္ နန္းေတာ္အတြင္းအျပင္ ျပန္႔ႏွံေနရာ မဟာဓမၼရာဇာဓိပဓိသည္ ထုိ တေဘာင္မ်ားကို ပ်က္ေစရန္ ယၾတာမ်ား ေခ်ေလ၏။ ထုိအခါမွ မင္းအတုိင္ပင္ခံျဖစ္ေသာ အခါေပး ငစံျဖဴ ကို ကြပ္မ်က္မိ သျဖင့္ မ်ားစြာ ေနာင္တ ရေတာ္မူေလသည္။
Share:

No comments:

Post a Comment