ဦးေအာင္ေဇယ်မွ ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္တည္ေဆာက္ျခင္း အစ

ဦးေအာင္ေဇယ်သည္ တုိင္းျပည္အေျခအေနကို ေန႔စဥ္ေလ့လာေနေလ၏။ ဦးခ်စ္ညို နဲ႔ တုိက္ခိုက္ျပီး ကတည္းက မိမိ၏ ခံတပ္အျပင္သုိ႔ သိပ္ထြက္ေလ့မရွိေတာ့ေပ။ ထန္းတပ္ခံတပ္ကုိသာ အခုိင္အမာျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ထားေလသည္။ ဟံသာ၀တီမြန္မ်ားသည္ အင္အား တေန႔ထက္တေန႔ၾကီးလာေလသည္။ ကမ္းရုိးတန္း မ်ားမွ အခြန္အတုန္ မ်ားစြာရသျဖင့္လည္း
 ေငြေၾကးအင္အားအလြန္ေတာင့္တင္းေနေလသည္။ ထုိေၾကာင့္ ေပၚတူဂီမ်ားထံမွ လက္နက္ၾကီးမ်ားကုိ ၀ယ္ယူႏုိင္ၾကေလ၏။ ဦးေအာင္ေဇယ်ဘက္မွလည္း ယခင္ အင္း၀နန္းတြင္း အမတ္ေဟာင္းမ်ား ကူညီမူျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားမွ လက္နက္ၾကီးမ်ားကိုလည္း အေတာ္အသင့္ ၀ယ္ယူထားႏုိင္ေလ၏။

Share:

ဦးေအာင္ေဇယ် ႏွင့္ ဦးခ်စ္ညိဳ

မုဆုိးဘုိသူၾကီး ဦးေအာင္ေဇယ်သည္ အင္း၀ဘုရင္ ဟံံသာ၀တီသုိ႔ ပါျပီးေနာက္ မိမိ၏ ရြာကို ထန္းတပ္ ခံတပ္ အျဖစ္သုိ႔ တုိးျမင့္ျပီး မိမိ၏ ရည္မွန္းခ်က္ကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျပီး ျဖစ္ေနေလ၏။ ဦးေအာင္ေဇယ်သည္ အင္း၀မပ်က္မီ ၁၀ ခန္႔က ထြက္ေပၚေသာ ဖုိ ၃ ဖုိ တဖုိ မီးေတာက္မည္ ဟု ဆုိေသာ တေဘာင္မ်ားတြင္ ပါ၀င္သူ တစ္ဦး ျဖစ္ေပရာ အင္း၀ပ်က္စီးေသာအခါ မွဴ းမတ္မ်ား၊ရဲမက္မ်ားတခ်ိဳ ႔သည္ ထုိ ဖုိ ၃ ဖုိ ထံ ၀င္ေရာက္ ခုိလူံၾကေလ၏။

Share:

ဖုိ ၃ ဖုိ၊ တဖုိ မီးေတာက္မည္

အင္း၀ဘုရင္ မဟာဓမၼရာဇဓိပဓိသည္ ႏုိင္ငံအတြငး္ပုန္ကန္ေနမူမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ျခင္း မရွိေပ။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ဖုိ ၃ ဖုိ၊ တဖုိ မီးေတာက္မည္ဟူေသာ ေကာလဟလ ေပၚေလ၏။ မုဆုိးဖုိတြင္ တဖုိ၊ အုတ္ဖုိနယ္မွ ေကြ႔မင္း တဖုိ၊ နဂါးဗုိလ္ရြာသား ေရႊနဂါး စသျဖင့္ အသီးသီး ထြက္ေပၚေနေလသည္။ ဟံသာ၀တီတြင္လည္း မြန္မ်ားမွ ပုန္ကန္ဖုိ႔ ၾကေနေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေနရာ အင္း၀ဘုရင္မွထုိအေရးမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာကုိင္တြယ္ႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။

Share:

ေတာင္ငူမင္းဆက္ ႏွင့္ ေညာင္ရမ္းမင္းဆက္ တုိ႔၏ ေနာက္ဆံုးဘုရင္ မဟာဓမၼရာဇာဓိပဓိ

သကၠရာဇ္ ၁၀၉၅ (ေအဒီ ၁၇၃၃ ႏုိ၀င္ဘာ ၃ ) တြင္ ေတာင္ငူမင္းဆက္၊ေညာင္ရမ္းမင္းဆက္ ၏ ေနာက္ဆံုး မင္းျဖစ္ေသာ မဟာဓမၼရာဇာဓိပဓိ နန္းတက္ေလ၏။မဟာဓမၼရာဇာဓိပဓိ လက္ထက္တြင္ ဖခမည္းေတာ္လက္ထက္က နယ္ပယ္မ်ားကို ျငိမ္သက္ေအာင္ မလုပ္ခဲ့ေသာ အက်ိဳးဆက္ကို ခံရေလ၏။ ပုန္ကန္ေနေသာ နယ္ပယ္မ်ားကို တနဂၤေႏြမင္းမွ စစ္မတုိက္သျဖင့္ အင္အားမ်ားစြာစုေဆာင္းဖုိ႔ ရန္သူမ်ား အခ်ိန္ရေလ၏။ မဟာဓမၼရာဇာဓိပဓိ နန္းတက္ျပီး ၃ ႏွစ္အၾကာတြင္ ကသည္းေစာ္ဘြားမွ အင္း၀ျမိဳ႔သုိ႔ ခ်ီတက္လာေလ၏။

Share: