မင္းရဲေက်ာ္ထင္ (၁၆၅၁ - ၁၆၉၈ )

ေအဒီ ၁၆၇၃ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၆ တြင္ ရမည္းသင္းမင္းၾကီး မင္းရဲေက်ာ္ထင္သည္ အင္း၀အမတ္မ်ား၏
ေတာင္းပန္ခ်က္ေၾကာင့္  အင္း၀ထီးနန္းကို သိမ္းပုိက္ေလ၏။ ဘုရင္ျဖစ္ေသာ္ ေနာင္ေတာ္၏ အေလာင္း ကို စၾက၀ေတးမင္းကဲ့သုိ႔ ေကာင္းမြန္စြာ သျဂိဳဟ္ေလ၏။ ဘုရင္ျဖစ္ေသာ္ သီရိဓမၼာေသာက အမည္ရေသာ မင္းသား မွ မေလးမစားျပဳသျဖင့္ ေသာင္သြပ္သုိ႔ နယ္ႏွင္ဒဏ္ပုိ႔ေလ၏။ ထုိေနာက္ ယခင္ဘုရင္ကို အခစားခဲ့ေသာ မွဴးမတ္မ်ားရဲမက္မ်ားကို ေရႊေငြရတနာမ်ားေပးျပီး ရွိျမဲရာထူးအတုိင္းသာ ထားေလသည္။

၁၆၇၅ မတ္လတြင္ မုတၱမကို ယုိးဒယားမ်ားလာေရာက္ထိပါးသည္ဟု သတင္းရသျဖင့္ အင္း၀စစ္တပ္ကို လႊတ္ကာ ႏွိမ္နင္းေစေလ၏။ ထုိကာလအတြင္း အင္း၀တြင္ ေျမငလ်င္မ်ား မၾကာမၾကာလူပ္ေလ၏။
ျမိဳ႔ေတာ္အတြင္းရွိ ကုန္းရုိးသိန္းေတာ္ ျမင္းကြက္မွ ေညာင္ရမ္း ရွမ္းေစ်း အထိ မီးအၾကီးအက်ယ္ ေလာင္
ရာ ဘုရင့္နန္းေတာ္မွ မီးေတာင္မ်ားကုိ ေတြ႔ေနရသျဖင့္ ဘုရင္ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ေနာက္တေန႔တြင္ ထုိ မီးေလာင္ရာသုိ႔ ၾကြေရာက္ ၾကည့္ရူေလ၏။

ေအဒီ ၁၆၇၉ ဧျပီလ ၁၁ တြင္ အင္း၀ျမိဳ႔ေတာ္တြင္ မၾကံစဖူး မုန္တုိင္းေလေပြၾကီး တုိက္သျဖင့္ အိမ္ေပါင္း မ်ားစြာ ပ်က္စီးရေလ၏။ ထုိေနာက္ မုိးလံုး၀ ရြာျခင္းမရွိေတာ့ေပ။ မုိးေခါင္လာသျဖင့္ ျပည္သူအေပါင္း ေရရွား လာေလ၏။ ဇြန္လ တိုင္ေအာင္ မုိးရြာျခင္းမရွိသျဖင့္ ဘုရင္ကုိယ္ေတာ္တုိင္ မုိးေခၚႏုိင္သူကို ဆုေပးမည္ ဟု တုိင္းခန္းလွည့္ျပီး ေမာင္းတီး အမိန္႔ေတာ္ျပန္ေလသည္။ နတ္ကေတာ္မ်ားလည္း မုိးေခါင္ေက်ာ္စြာနတ္ကို ပသ ျပီး ၾကိဳးစားၾကေသာ္လည္း မုိးမွာ ေခါင္ျမဲတုိင္းေခါင္ေနေလ၏။

ထုိအခါ ငရနဲအမည္ရေသာ ရဟန္းတစ္ပါးမွ မုိးေခၚေပးမည္ဟု ဆုိသျဖင့္ ဘုရင္ကိုယ္တုိင္ အမတ္တစ္ဦး လႊတ္ျပီး မုိးေခၚပြဲကို ၾကီးၾကပ္ေစေလ၏။ ငရနဲဘုန္းေတာ္ၾကီးလည္း ေရႊျမိဳ႔ေတာ္ပတ္လည္ အင္းမ်ား စုိက္ ေလ၏။ ထုိေနာက္ မုိးေခၚပြဲ လုပ္ေလရာ ရုတ္တရုက္ မုိးအၾကီးအက်ယ္ရြာလာသျဖင့္ ငရနဲဘုန္းေတာ္ ၾကီး ကို ဘုရင္မ် ခ်က္ျခင္း ေက်ာင္းေဆာင္ ေဆာက္လုပ္လွဴ ဒါန္းေလ၏။

ငရနဲဘုန္းေတာ္ၾကီးလည္း ထုိေန႔မွစျပီး နာမည္ေက်ာ္ကာ ဘုရင္ကိုးကြယ္ေသာ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ျဖစ္လာ
ေလ၏။ ၾကံညွပ္မင္းသား ရွင္ဘီလူးသည္ မင္းၾကီးကုိးကြယ္ရန္ ဘုရားမ်ားလွဴဒါန္းရာတြင္ မေကာင္းေသာ အင္း၊အုိင္မ်ား ျဖင့္ စီရင္သည္ဟု မႏၱန္သမားမ်ားမွ ဘုရင္ကို ေလွ်ာက္တင္သျဖင့္ စစ္ေဆးရာ ဟုတ္မွန္ ေၾကာင္း ေတြ႔သျဖင့္ စဥ့္ကုိင္တြင္ ေရခ် သတ္ေစေလ၏။ မင္းသားႏွင့္ တုိင္ပင္ဖက္ ျပဳေသာ မင္းသားမ်ား ၃ ပါးကိုလည္း ေရခ်သတ္ေလ၏။ လႊတ္ေတာ္စာေရးၾကီး အသိမ္းစား လည္း မင္းသားထံ ၀င္ထြက္လုပ္သည္ဟု ၾကားသိသျဖင့္ ေသဒဏ္ေပးျပန္ေလ၏။

ေအဒီ ၁၆၈၁ တြင္ ငရနဲ ဘုန္းေတာ္ၾကီး အရွင္ဗုဒၵေကာသ ျပန္လြန္ေတာ္မူေလ၏။ အေလာင္းေတာ္ကို ၉ ရက္တုိင္ေအာင္ ပူေဇာ္ေစျပီးေနာက္ မီးသျဂိလ္ေတာ္မူေလ၏။ မင္းၾကီးသည္ ေအဒီ ၁၆၈၃ ေမေလ ၁၇ တြင္ နန္းတက္ပြဲ ထပ္မံစီရင္ျပန္ေလ၏။ သီရိပ၀ရ မဟာဓမၼရာဇာဓိရာဇ ဟု ဘြဲ႔ခံယူေတာ္ျပီး နန္းတက္ပြဲ က်င္းပေလသည္။

ေအဒီ ၁၆၈၄ တြင္ ေဒ၀သီဟေကာင္းမူေတာ္ ဘုရားၾကီးကို စတင္တည္ေလသည္။ ၁၆၈၆ အေရာက္တြင္ ၀မ္းဘဲအင္းေနရာကို သေဘာက်ေတာ္မူသျဖင့္ ၀မ္းဘဲအင္းနန္းေတာ္ကို ေဆာက္လုပ္ရန္ အမတ္မ်ားကုိ တာ၀န္ေပးေလ၏။ ၁၆၈၈ တြင္ ေဆာက္လုပ္ျပီးစီးသျဖင့္ ၀မ္းဘဲအင္း နန္းေတာ္တြင္ မင္းခန္းမင္းနား ျဖင့္ ပြဲေတာ္အၾကီးအက်ယ္စီရင္ကာ နန္းတက္ပြဲ က်င္းပျပန္ေလ၏။

ေအဒီ ၁၆၈၉ မတ္လ ၁၄ တြင္ ေရႊနန္းေတာ္မီးေလာင္သျဖင့္ မင္းၾကီးသည္ မိဖုရားေခါင္ကို ေရႊေ၀ါ ေတာ္ စီးေစျပီး မိမိမွာမူ ျမင္းစီးကာ မေနာ္ရမၼံ ဥယ်ဥ္ေတာ္တြင္ စံေနရေလ၏။ ထုိမီးသည္ နန္းေတာ္အေဆာင္ မ်ားစြာကို ေလာင္ေလ၏။ ထုိမီးေလာင္ပ်က္စီးသြားေသာ နန္းေတာ္အေဆာင္မ်ားကို ဖ်က္စီးေစျပီး နန္းေတာ္ အသစ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အသစ္ ေဆာက္ေစရန္ အမိန္႔ေတာ္ခ်ေလသည္။

ထုိေနာက္ မင္းၾကီးႏွင့္တကြ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္မ်ား ေနရန္ ယာယီနန္းေတာ္ကို ၂ ရက္ႏွင့္အျပီး ေဆာက္ ရေလ၏။ ေအဒီ ၁၆၉၇ ဧျပီ ၃ ရက္တြင္ ငလ်င္လူပ္သျဖင့္ ေရႊျမိဳ႔ေတာ္အတြင္းရွိ ဂူဘုရားမ်ား ျပိဳက်သျဖင့္ လူသူအမ်ား ေသဆံုးရေလ၏။ ေရႊစာရံ၊ေရႊရင္ေမွ်ာ္၊ေရႊစည္းခံု ဘုရားမ်ားလည္း ပ်က္စီးသျဖင့္ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ေစေလ၏။

မင္းရဲေက်ာ္ထင္သည္ သက္ေတာ္ ၂၂ တြင္ ဘုရင္ျဖစ္ေတာ္မူျပီး ႏွလံုးေကာင္းေသာ မင္းျဖစ္ေလ၏။
သူ႔လက္ထက္တြင္ အင္း၀ေရႊျမိဳ႔ေတာ္သည္ မီးမ်ားစြာ ေလာင္ေလ၏။ထုိေနာက္ ျပည္သူမ်ား ပါးစပ္တြင္  မင္းျဖစ္ဖုိ႔ မတန္ဟု အတင္းမ်ား ေျပာၾကေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ မင္းရဲေက်ာ္ထင္သည္ ဂရုမစုိက္ဘဲ မီးေလာင္သည့္ေနရာတုိင္းတြင္ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ၾကြျပီး လုိက္လံၾကည့္ရူသျဖင့္ ျပည္သူအမ်ား၏ ေမတၱာ ကို ရေသာ ရွားပါးေသာ ေတာင္ငူမင္းဆက္ထဲမွ ဘုရင္ျဖစ္ေလ၏။

၂၆ ႏွစ္တုိင္ေအာင္ မင္းစည္းစိမ္ကို ခံစားရျပီး ေအဒီ ၁၆၉၈ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၁ တြင္နတ္ရြာစံေတာ္မူေလ၏။
နတ္ရြာမစံခင္ ၄ နာရီအလုိတြင္ မင္းၾကီးသည္ က်န္းမာေနတုန္းဟု မွတ္တမ္းမ်ားကဆုိေလ၏။ မုိးမိတ္ေစာ္ဘြားၾကီးနဲ႔ေတာင္ ေတြ႔ဆံု စကားမ်ားေျပာျပီး ေနာက္ ညဥ့္ ၄ နာရီတြင္ စက္ေတာ္ေခၚရာမွ  မထ ေတာ့ဘဲ သက္ေတာ္ ၄၇ တြင္ နတ္ရြာစံေလ၏။


Share:

No comments:

Post a Comment