ထီးနန္းအတြက္ လက္မတြန္႔ေသာ ျပည္မင္းသား

ပင္းတလဲမင္းသည္ သက္ေတာ္ ၅၄ တြင္ ညီေတာ္ျပည္မင္းသား နန္းခ်ျပီး ေရခ်သတ္သျဖင့္ ကံကုန္ ေလ၏။ ျပည္မင္းသားသည္ အင္း၀ထီးနန္းကုိ အလ်င္အျမန္သိမ္းႏုိင္ျပီး စလင္းရွိ အိမ္ေရွ႔မင္းသား ကုိလည္း ခ်က္ျခင္းဖမ္းဆီးေလသည္။ ထုိမွ မုိးေကာင္းသုိ႔ ပုိ႔ထားေလ၏။(ေနာက္ဆံုး ကြပ္မ်က္ခံရ၏) ပင္းတလဲမင္း၏ နတ္ကြန္းဥယ်ာဥ္ကုိလည္း ဖ်က္စီးေစျပီး နတ္ကြန္းကုိလည္း ေရထဲေမ်ာေစေလသည္။

ျပည္မင္း သည္ မန္ခ်ဴးႏွင့္ယံုလီတုိ႔ေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ ျမိဳ႔ရြာမ်ားကို ျပဳျပင္ေပးေလ၏။ ေအဒီ ၁၆၆၂ ဇန္န၀ါရီ ၃၀ တြင္ နန္းတက္ေတာ္မူျပီး လႊတ္ေတာ္တက္ေလ၏။ ျပည္မင္းသည္ ဖခမည္းေတာ္ကဲ့သုိ႔ နန္းတက္ပြဲကို ခမ္းခမ္းနားနားလုပ္ျခင္းမရွိေပ။ နန္းတက္ျပီးလွ်င္ မိမိလူယံုမ်ားကို ရာထူးၾကီးေပးအပ္ ခန္႔အပ္ ေလ၏။

ထုိႏွစ္ ေအာက္တုိဘလ ၈ ရက္တြင္ မုတၱမကုိ ယုိးဒယားတုိ႔မွ လာေရာက္ထိပါးသည္ဟု သတင္းရ သျဖင့္ ကၠႏၵသီဟအမတ္ကို ေရေၾကာင္းျဖင့္ ခ်ီတက္ေစေလ၏။ ဘယသၾကၤကိုလည္း ၾကည့္ေၾကာင္းျဖင့္ မုတၱမသုိ႔ ခ်ီတက္ေစေလ၏။ ထုိသုိ႔ စစ္သည္မ်ားကိုလႊတ္ျပီးေသာ္ ဇင္းမယ္ကုိလည္း ယုိးဒယားတုိ႔ လာေရာက္ ထိပါး သည္ဟု သတင္းရျပန္သျဖင့္ သက္ေတာ္ရွည္အမတ္ၾကီးႏွင့္အတူ ဇင္းမယ္သုိ႔ ခ်ီတက္ေလ၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဇင္းမယ္ေရာက္ေသာ္ ဇင္းမယ္ျမိဳ႔ကို ယုိးဒယားသုိ႔ ရျပီးျဖစ္ေနရာ ဇင္းမယ္ျမိဳ႔ကို တုိက္ရာတြင္ မထုိးေဖာက္ႏုိင္ဘဲ ယုိးဒယားမွ စစ္ကူမ်ားေရာက္လာသျဖင့္ မနည္း တုိက္ထုတ္ရျပီး အင္း၀သုိ႔ အပန္းတၾကီး ဆုတ္ခဲ့ရေလ၏။

အင္း၀ေနျပည္ေတာ္ေရာက္လွ်င္ ထုိႏွစ္ကစျပီး ႏွစ္တုိင္း ရဟန္း၀တ္ေလ၏။ မုတၱမသုိ႔ လႊတ္လုိက္ေသာ အင္း၀တပ္မ်ားသည္ ယုိးဒယားကို ေအာင္ႏုိင္ျပီး ထုိတုိက္ပြဲတြင္ ယုိးဒယားအိမ္ေရွ႔မင္းသား က်ရူံးေလသည္။ ေအဒီ ၁၆၆၃ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ တြင္ မိဖုရားေခါင္နတ္ရြာစံသျဖင့္ ျပည္မင္းသည္ အလြန္ ေၾကကြဲေတာ္မူျပီး ၂ လတုိင္ေအာင္ လႊတ္ေတာ္မတက္ဘဲ အတြင္းေတာ္တြင္သာ စံေနေလ၏။

ေအဒီ ၁၆၆၄ ဧျပီလ ၂၁ တြင္ သားေတာ္ နရာ၀ရကို အိမ္ေရွ႔မင္းအရာ အျဖစ္ အပ္ႏွင္းေလ၏။ ျပည္မင္း သည္ တုိင္းျပည္ကို ၁၁ ႏွစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ျပီး သက္ေတာ္ ၅၃ တြင္ ကံကုန္ေတာ္မူေလ၏။ ၁၁ ႏွစ္လံုး ပ်က္စီး သြားေသာ ျမိဳ႔ရြာမ်ားကို ျပဳျပင္ရင္း အခ်ိန္ကုိ ကုန္လြန္ေစခဲ့ေသာ ဘုရင္ျဖစ္၏။ နတ္ရြာစံလွ်င္ သားေတာ္ နရာ၀ရ နန္းတက္ေလ၏။

မဟာ သီဟသူရ သုဓမၼရာဇ ဘြဲ႔ကို ခံယူေတာ္မူေလ၏။ နရာ၀ရမင္းသည္ က်န္းမာေရးေကာင္းသူ မဟုတ္ သျဖင့္ ထီးနန္းကို ၁ ႏွစ္သာ စံလုိက္ရျပီး သက္ေတာ္ ၂၃ တြင္ နတ္ရြာစံေတာ္မူေလျပန္၏။ ထုိအခါ ထီးနန္း အရုိက္အရာ ကုိ ဆက္ခံမည္သူမရွိျဖစ္ေနရာ အင္း၀လႊတ္ေတာ္မွ မင္းမ်ိဳးမင္းႏြယ္လည္းျဖစ္၊ အရည္အခ်င္း လည္းရွိသည့္ ရမည္းသင္းမင္းၾကီး မင္းရဲေက်ာ္ထင္ ကို အင္း၀ထီးနန္းသိမ္းရန္ ေလွ်ာက္တင္သျဖင့္ မင္းရဲေက်ာ္ထင္လည္း လက္ခံကာ ဘုရင္အျဖစ္ ဘိသိတ္ခံေတာ္မူေလ၏။

Share:

No comments:

Post a Comment