မင္းရဲေက်ာ္ထင္ (၁၆၅၁ - ၁၆၉၈ )

ေအဒီ ၁၆၇၃ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၆ တြင္ ရမည္းသင္းမင္းၾကီး မင္းရဲေက်ာ္ထင္သည္ အင္း၀အမတ္မ်ား၏
ေတာင္းပန္ခ်က္ေၾကာင့္  အင္း၀ထီးနန္းကို သိမ္းပုိက္ေလ၏။ ဘုရင္ျဖစ္ေသာ္ ေနာင္ေတာ္၏ အေလာင္း ကို စၾက၀ေတးမင္းကဲ့သုိ႔ ေကာင္းမြန္စြာ သျဂိဳဟ္ေလ၏။ ဘုရင္ျဖစ္ေသာ္ သီရိဓမၼာေသာက အမည္ရေသာ မင္းသား မွ မေလးမစားျပဳသျဖင့္ ေသာင္သြပ္သုိ႔ နယ္ႏွင္ဒဏ္ပုိ႔ေလ၏။ ထုိေနာက္ ယခင္ဘုရင္ကို အခစားခဲ့ေသာ မွဴးမတ္မ်ားရဲမက္မ်ားကို ေရႊေငြရတနာမ်ားေပးျပီး ရွိျမဲရာထူးအတုိင္းသာ ထားေလသည္။

Share:

ထီးနန္းအတြက္ လက္မတြန္႔ေသာ ျပည္မင္းသား

ပင္းတလဲမင္းသည္ သက္ေတာ္ ၅၄ တြင္ ညီေတာ္ျပည္မင္းသား နန္းခ်ျပီး ေရခ်သတ္သျဖင့္ ကံကုန္ ေလ၏။ ျပည္မင္းသားသည္ အင္း၀ထီးနန္းကုိ အလ်င္အျမန္သိမ္းႏုိင္ျပီး စလင္းရွိ အိမ္ေရွ႔မင္းသား ကုိလည္း ခ်က္ျခင္းဖမ္းဆီးေလသည္။ ထုိမွ မုိးေကာင္းသုိ႔ ပုိ႔ထားေလ၏။(ေနာက္ဆံုး ကြပ္မ်က္ခံရ၏) ပင္းတလဲမင္း၏ နတ္ကြန္းဥယ်ာဥ္ကုိလည္း ဖ်က္စီးေစျပီး နတ္ကြန္းကုိလည္း ေရထဲေမ်ာေစေလသည္။

Share:

စစ္ေျပး ဧကရာဇ္ ယံုလီ ႏွင့္ ပင္းတလဲမင္း

သကၠရာဇ္ (၁၀၁၀) ခုႏွစ္၊ ေအဒီ ၁၆၄၈ ၾသဂုတ္လ ၁၇ တြင္ သာလြန္မင္း၏ သားေတာ္ ပင္းတလဲမင္းသား မွ အင္း၀ထီးနန္းကို တက္ေတာ္မူေလ၏။ ပင္းတလဲမင္းနန္းတက္ခ်ိန္တြင္ တရုတ္ျပည္မွာ မန္ခ်ဴးမင္းဆက္မွ တရုတ္တျပည္လံုးကို သူ႔တုိ႔လက္ေအာက္တြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ခ်ိန္ျဖစ္ေလ၏။ ထုိႏွစ္က တရုတ္ျပည္တြင္ ဧကရာဇ္ Sunzhi (1638-1661) မင္းလုပ္ေနခ်ိန္ျဖစ္ေလ၏။ သူ႔လက္ထက္တြင္ တရုတ္တျပည္လံုးကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ ခဲ့ ၏။ အဂၤလန္တြင္လည္း နာမည္ၾကီး ဘုရင္ျဖစ္ေသာ Charles I မွ မင္းလုပ္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ Charles I ဟာ ပါလီမန္ႏွင့္ဘုရင့္နန္းေတာ္တုိ႔ အာဏာျပိဳင္ၾကရင္း ဘုရင္မွ ရုူံးနိမ့္သျဖင့္ ေအဒီ ၁၆၄၉ မွာ လူထု ေရွ႔တြင္ ေခါင္းျဖတ္သတ္ခံခဲ့ရေသာ ဘုရင္ျဖစ္သည္။

Share:

အျမင့္မင္းသားရန္က လြတ္ေသာ္လည္း ကံတရားကို မလြန္ဆန္ႏုိင္ေသာ သာလြန္မင္း

သားေတာ္အျမင့္မင္းသား လူလႊတ္ျပီးလုပ္ၾကံသည္ကို  သာလြန္မင္းမွ အလြန္ေဒါသျဖစ္ျပီး စိတ္လည္း အလြန္မေကာင္းျဖစ္ေတာ္မူေလ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေလးထပ္ေက်ာင္းတြင္ ၾကာၾကာေနရန္ မျဖစ္ဟု ဆံုးျဖတ္ ျပီး အင္း၀ျမိဳ႔ကို တုိက္ရန္ စစ္ျပင္ဆင္ေလ၏။ သာလြန္မင္း၏ စစ္သူၾကီး ဗညားက်န္းေထာဦးေဆာင္ေသာ တပ္ေတာ္ေရာက္လာေလသည္။ သာလြန္မင္းလည္း တုိင္းတားမင္းသားႏွင့္တကြ က်န္ မင္းသားမ်ားကို စစ္ကုိင္း ၾကက္ယက္တြင္ စခန္းတည္ေနေစေလ၏။ မိမိမွာမူ ဗညားက်န္းေထာတပ္ကုိ ဦးေဆာင္ျပီး အင္း၀သုိ႔ ခ်ီတက္ေလ၏။

Share: