အျမင့္မင္းသား အင္း၀ထီးနန္းရရန္ၾကိဳးပမ္းမူ

သာလြန္မင္းသည္ သားေတာ္အျမင့္မင္းသား၏ ပုန္ကန္မူေၾကာင့္ ျမိဳ႔ျပင္ရွိ ေလးထပ္ၾကီးေက်ာင္းတြင္ စခန္း ခ်ကာ အင္း၀ျမိဳ႔ကို ျပန္လည္သိမ္းပုိက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းေလ၏။ သားေတာ္အျမင့္မင္းသားမွ လာ မတုိက္ႏုိင္ေစရန္ ေက်ာင္းျပင္ရွိ ေလးဘက္ေလးလံတြင္ရွိေသာ လမ္းဆံုမ်ားတြင္ ေသလုတ္လုလင္တပ္ မ်ားကိုိ ထားေစေလသည္။ အင္း၀နန္းေတာ္တြင္ အျမင့္မင္းသားမွ သစၥာမ်ားလုိက္ေပးေနခုိက္ ျဖစ္၏။ ထုိအခါ ဘုရင့္နန္းတြင္တပ္မွ လက္၀ဲ၀င္းမွဴး ႏွင့္ လက္၀ဲဓားမွဴးတုိ႔သည္ အေရးေတာ္ပံုျဖစ္သည္ကို မသိ သျဖင့္ အျမင့္မင္းသားအား ဘုရင္ဘယ္မွာ ရွိသလဲ ဟု ေမးခြန္းထုတ္ရာ ထုိေနရာတြင္ပင္ လွံျဖင့္ ထုိးသတ္ ခံရေလ၏။

အျမင့္မငး္သားသည္ နန္းေတာ္ကို အေသအခ်ာ မိမိလူမ်ားျဖင့္ စီရင္ျပီးလွ်င္ ျမိဳ႔တံခါးမွဴးမ်ား အားလံုးကို လည္းမိမိလူမ်ားျဖင့္ အစားထုိးခန္႔ထားေလ၏။ သာလြန္မင္းနန္းေတာ္မွ ထြက္ေျပးခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္တြင္ မေျပးဘဲ ေနခဲ့ေသာ အမတ္တဦး ျဖစ္သည့္ နႏၵေယာ္ဓာထံ ခ်ဥ္းကပ္ေလ၏။ အျမင့္မင္းသားလည္း နႏၵေယာ္ဓာအမတ္ကို သက္ေတာ္ရွည္ရာထူး ေပးမည္ ကူညီပါ ဟု ခ်ဥ္းကပ္ေလရာ နႏၵေယာ္ဓာမွ စိတ္မပူ ႏွင့္ မိမိစီရင္မည္ဟု ကတိေပးေလ၏။

နႏၵေယာ္ဓာလည္း ဆင္သံုးစီး ႏွင့္ စစ္သည္ ၁ ေထာင္ေက်ာ္ကို ေညာင္စည္လယ္သုိ႔ ခ်ီေစ၏။ ထုိေနရာ၏ မလွမ္းမကမ္းတြင္ ေလးထပ္ၾကီးေက်ာငး္တည္ရွိေလရာ ေညာင္စည္လယ္မွ အေျခအေနအရပ္အရပ္ကို ၾကည့္ျပီးေလးထပ္ၾကီးေက်ာင္းကို တုိက္ရန္ အမိန္႔ေပးထားေလ၏။ နႏၵေယာ္ဓာ ေစလႊတ္ေသာ စစ္တပ္ သည္ ေညာင္စည္လယ္သုိ႔ ေရာက္ေသာ္ သာလြန္မင္း၏ ကင္းပုန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ေသနတ္လုလင္တပ္ မွ အဆက္မျပတ္ပစ္ခတ္ၾကေလ၏။

ထုိအခါ ဆင္စီးလာေသာ ဦးေဆာင္ အမတ္တဦးက်ဆံုးရာ က်န္ရွိေနေသာ စစ္သားမ်ားလည္း အင္း၀ျမိဳ႔သုိ႔ ျပန္ေျပး ၾကကုန္၏။ အျမင့္မင္းသားလည္း ေဒါသထြက္သျဖင့္ နႏၵေယာ္ဓာအမတ္ကို သံခ်င္းခတ္ျပီး ေထာင္သြင္းထားေလသည္။ အျမင့္မင္းသား၏ အေပါင္းအပါမ်ား ႏွိပ္စက္သျဖင့္ ေထာင္တြင္း တြင္ ကြယ္လြန္ေလသည္။ အျမင့္မင္းသားလည္း ေနာက္တမ်ိဳး ၾကံျပန္သည္။ မိမိ၏ ညီေတာ္ သခင္ဗညား ကို ေခၚျပီး သာလြန္မင္းကို လုပ္ၾကံႏုိင္လွ်င္ အိမ္ေရွ႔ေပးမည္ဟု ကတိေပးေလ၏။

သခင္ဗညားလည္း သာလြန္မင္းရွိရာသုိ႔ သြားကာ နန္းေတာ္မွ ခုိးထြက္လာပံုဖမ္းျပီး ဘုရင့္ေရွ႔ေမွာက္သို႔
ေရာက္လာႏုိင္ေလ၏။ သာလြန္မင္းကို အက်ိဳးအေၾကာင္းေလွ်ာက္တင္သျဖင့္ ဘုရင္လည္း ယံုကာ ေလးထပ္ေက်ာင္းေဆာင္ေပၚတြင္ ညအိပ္ေစေလ၏။ ညေရာက္ေသာ္ အားလံုးအိပ္ေမာက် ေနစဥ္ သခင္ဗညားသည္ ဘုရင့္သက္ေတာ္ေစာင့္၏ ဓားကို ယူကာ ဓားအိမ္မွ ဓားကိုထုတ္ရာ ဓားထုတ္သံ ကို ၾကားသျဖင့္ မင္းရဲေအာင္ထင္ (သက္ေတာ္ေစာင့္မွဴး) ႏုိးလာရာ ဓားကိုလုေလ၏။

အသံမ်ားဆူညံသျဖင့္ အားလံုးႏုိးလာျပီး သာလြန္မင္း၏ သားေတာ္မ်ားျဖစ္ေသာ ပင္းတလဲမင္းသား၊ တုိင္တားမင္းသားတုိ႔မွ ေလးထပ္ၾကီးေက်ာင္းေဆာင္ထံ အေျပးအလႊားေရာက္လာရာ အေၾကာငး္စံု သိရကာ ေဒါသထြက္သျဖင့္ သခင္ဗညားကို ေက်ာင္းေဆာင္ေပၚမွ သခင္ဗညား၏ ဦးေသွ်ာင္ကို ကုိင္ျပီး တြန္းခ်ေလရာ ထုိေနရာတြင္ အနိစၥ ေရာက္သြားေလ၏။
Share:

No comments:

Post a Comment