သာလြန္မင္းလက္ထက္ အျမင့္မင္းသားအေရးေတာ္ပံု

သာလြန္မင္းသည္ ဘုရင္မျဖစ္မီက ျပည္ျမိဳ႔တြင္ တာ၀န္က်ေနစဥ္ ဒြတၱေပါင္မင္းၾကီး ေကာင္းမူေတာ္ သရမာ ေစတီကုိ ဖူးျမင္ေသာအခါ မိမိ အထြတ္အျမတ္သုိ႔ ေရာက္ခဲ့ပါလွ်င္ သည္ေစတီကဲ့သုိ႔ တည္မည္ ဟု အဓိဌာန္ခဲ့သည့္အတုိင္း ဘုရင္ျဖစ္ေသာ္ ရာဇမဏိစူဠာ ေစတီေတာ္ကုိ တည္ရန္ မိမိ၏ အမတ္မ်ားကို မိန္႔ ၾကားေလ၏။ 

ထုိေၾကာင့္ အမတ္မ်ား၊ပေရာဟိတ္မ်ားလည္း ေအဒီ ၁၆၃၆ ဧျပီလ ၁၆ တြင္ ေစတီေတာ္တည္မည့္ေျမေနရာ ကို ေျမညိွၾကေလ၏။ ဇူလူိင္ ၁၃ တြင္ ဌာပနာတုိက္ တည္ေဆာက္ျပီးေလ၏။ ေအဒီ ၁၆၃၈ ဇန္န၀ါရီလ ၂၃ တြင္ ေစတီေတာ္ၾကီးကို ျပီးစီးသည့္ႏွင့္ ေစတီေတာ္ပတ္လည္တြင္ ရဟန္းေတာ္မ်ားအား ဆြမ္းကပ္ေလ၏။ သာလြန္မင္းသည္ ဘာသာ သာသနာကို အလြန္အေလးထားေတာ္မူရာ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ႏွစ္သက္မူကို လည္းခံရေလ၏။

တုိင္းေရးျပည္ေရးတုိးတက္ေအာင္လည္း မနားမေနလုပ္ေဆာင္ေလ၏။ ေအဒီ ၁၆၃၈ ဇူလူိင္ ၁၈ တြင္ ညီေတာ္မင္းရဲေက်ာ္စြာ နတ္ရြာစံေလ၏။ သာလြန္မင္းလည္း အိမ္ေရွ႔မင္းသားတုိ႔ သၿဂိဳဟ္သည့္အတုိင္း ခမ္းခမ္းနားနား ျပဳလုပ္ေတာ္မူေလ၏။ မင္းရဲေက်ာ္စြာ မရွိလွ်င္ သားေတာ္ အျမင့္မင္းသားသည္ ရွင္တရုပ္ ဟု အမည္ရေသာ လူဆုိးလူသြမ္းေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေပါင္းျပီး ဘုရင္ကို ပုန္ကန္ရန္ နားခ်ေလ၏။ ရွင္တရုပ္ လည္း အျမင့္မင္းသားေျပာသမွ်ကို သေဘာက်သျဖင့္ ကူညီရန္ သေဘာတူေလ၏။ 

အျမင့္မင္းသားလည္း ဇူလုိင္ ၂၀နံနက္ေစာေစာအခ်ိန္တြင္ ရွင္တရုပ္အုပ္စု၊ ပုန္ကန္လုိသူထား၀ယ္သားတစု၊ စသျဖင့္ စုေဆာင္းမိေသာ လူသူစုစုေပါင္း ၂ ေထာင္ေက်ာ္ျဖင့္ နန္းေတာ္တံခါးကို ရုတ္တရုက္ဖ်က္၀င္လာေလ၏။ တံခါးမွဴးတုိ႔လည္း ရုတ္တရုက္ ၀င္လာသျဖင့္ အခ်က္ေပးေခါင္းေလာင္းကို မတီးႏုိင္ဘဲ ေျပးၾကေလ၏။ 

ထုိအခါတြင္ သာလြန္မင္းမွ လႊတ္ေတာ္တြင္အစည္းအေ၀းတက္ေနခ်ိန္ျဖစ္၏။ လူသူအမ်ား၏ ေအာ္သံကို ၾကားရသျဖင့္ ဘာေၾကာင့္နည္းဟု ေမးရာ အေရွ႔ေတာ္ေျပးမ်ားမွ အျမင့္မင္းသားမွ သူပုန္မ်ားကို ဦးေဆာင္ျပီး
မင္းၾကီးရွိရာကို အလံုးအရင္းျဖင့္ ၀င္လာသည္ဟု ေလွ်ာက္ၾကသျဖင့္ သာလြန္မင္းႏွင့္တကြ အမတ္မ်ားလည္း အေနာက္တံခါးမွ ျမင္းကုိယ္စီျဖင့္ ထြက္ေတာ္မူၾကေလ၏။ 

နန္းေတာ္အျပင္ေရာက္လွ်င္ အတြင္း၀န္မွ ကေလးတံခါးမွ ထြက္ေတာ္မူပါ ေလးထပ္ေက်ာင္းေတာ္သုိ႔ သြားပါဟု လမ္းညြန္ျပီး မိမိမွာမူ ကေလးတံခါးတြင္ ေနခဲ့ေလ၏။ သာလြန္မင္းလည္း မိမိအား သစၥာေစာင့္သိေသာ သားေတာ္မ်ားျဖင့္ ေလးထပ္ေက်ာင္းသုိ႔ အျပင္းသြားေလ၏။ 

ေလးထပ္ေက်ာင္းေရာက္ေသာ္ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္မွ ဘုရင္၏ျဖစ္ပံုကိုၾကည့္ျပီး ဆရာေတာ္မွ သေဘာက်ကာ တခဏ ရယ္ျပီးေသာ္ ငါးဆူ၊လယ္ၾကီး၊ေတာင္ဘီလူး အရပ္တြင္ ရွိေသာ ရဟန္းအေပါင္းတုိ႔ကို ေလးထပ္ေက်ာင္းလာရန္ ခ်က္ျခင္း ေခၚေလ၏။ ရဟန္းေတာ္မ်ားလည္း အလ်င္အျမန္
ေရာက္လာၾကေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား  စုစုေပါင္း ၁ ေသာင္းနီးပါးေလာက္ရွိေလ၏။ ထုိရဟန္းေတာ္မ်ားကို ဆရာေတာ္မွ ေက်ာင္းေတာ္တံခါးေလးမ်က္ႏွာတြင္ ခ်ထားျပီး တုတ္၊ေတာင္ေ၀ွးမ်ားျဖင့္ ေက်ာင္း တံခါးမ်ားကို ပိတ္ဆုိ႔ထားၾကေလ၏။ 

နန္းေတာ္တြင္မူ ရွင္တရုပ္၏ လူမ်ားမွ အဖုိးတန္ပစၥည္းမ်ားကို လုယူေနၾကသျဖင့္ အျမင့္မင္းသားမွ မနည္းတားျပီး ဘုရင္ကို လုိက္ရန္ မနည္းေျပာဆုိေနရသျဖင့္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ေနေလ၏။ နန္းေတာ္တြင္ အျမင့္မင္းသား၏ ပုန္ကန္မူကို သားေတာ္ၾကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ပင္းတလဲမင္းသားၾကီး၊တုိင္းတာမင္းသားၾကီး၊ စည္ပုတၱရာမင္းသားၾကီးမ်ားမွ ၾကားသိရာ မိမိ၏ လူယံုကုိယ္ရံေတာ္တပ္မ်ားျဖင့္ ဘုရင္ရွိရာသုိ႔ အျပင္းခ်ီတက္ လာၾကေလ၏။ 

ေလးထပ္ေက်ာင္းတြင္ ဘုရင္ရွိေနေၾကာင္းသိလွ်င္ ေလးထပ္ေက်ာင္းသုိ႔ အျပင္းခ်ီတက္ၾကရေလ၏။ ေရာက္ 
ေသာ္ ဘုရင္မွ သားေတာ္မ်ားကို ပုန္ကန္သူမ်ားကုိ အျပတ္ေခ်မူန္းရန္ ရာဇသံေပးေလ၏။ ဘုရင့္အေနာက္မွ လုိက္လာေသာ မွဴးမတ္မ်ားလည္း ရဲမက္အမ်ားျဖင့္ ေရာက္လာေလ၏။စစ္ကုိင္းတြင္ရွိေနေသာ ဘုရင္၏ စစ္သူၾကီး ဗညားက်န္းေထာကိုလည္း စစ္တပ္အမ်ားျဖင့္ အျမန္ခ်ီတက္လာရန္ အမိန္႔ေတာ္ရွိသျဖင့္ ဗညားက်န္းေထာမွ အေၾကာင္းအရင္းကို အတပ္မသိဘဲ လူသူအမ်ားစုရုံးကာ စစ္အင္အား ၃ ေသာင္းေက်ာ္ျဖင့္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ အျပင္းခ်ီတက္လာေလ၏။ 

အျမင့္မင္းသားလည္း သာလြန္မင္းမွ လူသူအမ်ား စုရုံးမိေၾကာင္းၾကားသျဖင့္ ျမိဳ႔တံခါးကို ပိတ္ကာ အင္း၀ျမိဳ႔ကို သိမ္းပုိက္ထားလုိက္ေလ၏။ သာလြန္မင္းမွမူ ေလးထပ္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးတြင္ စခန္းခ်ကာ အင္း၀ျမိဳ႔ကို ျပန္သိမ္းရန္ ျပင္ဆင္ေနေလ၏။ အျမင့္မင္းသားလည္း ျမိဳ႔ေတာ္အတြင္းရွိ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္ မ်ားကို သစၥာေပးေလ၏။
Share:

No comments:

Post a Comment