အျမင့္မင္းသား အင္း၀ထီးနန္းရရန္ၾကိဳးပမ္းမူ

သာလြန္မင္းသည္ သားေတာ္အျမင့္မင္းသား၏ ပုန္ကန္မူေၾကာင့္ ျမိဳ႔ျပင္ရွိ ေလးထပ္ၾကီးေက်ာင္းတြင္ စခန္း ခ်ကာ အင္း၀ျမိဳ႔ကို ျပန္လည္သိမ္းပုိက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းေလ၏။ သားေတာ္အျမင့္မင္းသားမွ လာ မတုိက္ႏုိင္ေစရန္ ေက်ာင္းျပင္ရွိ ေလးဘက္ေလးလံတြင္ရွိေသာ လမ္းဆံုမ်ားတြင္ ေသလုတ္လုလင္တပ္ မ်ားကိုိ ထားေစေလသည္။ အင္း၀နန္းေတာ္တြင္ အျမင့္မင္းသားမွ သစၥာမ်ားလုိက္ေပးေနခုိက္ ျဖစ္၏။ ထုိအခါ ဘုရင့္နန္းတြင္တပ္မွ လက္၀ဲ၀င္းမွဴး ႏွင့္ လက္၀ဲဓားမွဴးတုိ႔သည္ အေရးေတာ္ပံုျဖစ္သည္ကို မသိ သျဖင့္ အျမင့္မင္းသားအား ဘုရင္ဘယ္မွာ ရွိသလဲ ဟု ေမးခြန္းထုတ္ရာ ထုိေနရာတြင္ပင္ လွံျဖင့္ ထုိးသတ္ ခံရေလ၏။

Share:

သာလြန္မင္းလက္ထက္ အျမင့္မင္းသားအေရးေတာ္ပံု

သာလြန္မင္းသည္ ဘုရင္မျဖစ္မီက ျပည္ျမိဳ႔တြင္ တာ၀န္က်ေနစဥ္ ဒြတၱေပါင္မင္းၾကီး ေကာင္းမူေတာ္ သရမာ ေစတီကုိ ဖူးျမင္ေသာအခါ မိမိ အထြတ္အျမတ္သုိ႔ ေရာက္ခဲ့ပါလွ်င္ သည္ေစတီကဲ့သုိ႔ တည္မည္ ဟု အဓိဌာန္ခဲ့သည့္အတုိင္း ဘုရင္ျဖစ္ေသာ္ ရာဇမဏိစူဠာ ေစတီေတာ္ကုိ တည္ရန္ မိမိ၏ အမတ္မ်ားကို မိန္႔ ၾကားေလ၏။ 

Share: