သတိုးဓမၼာရာဇာ(သာလြန္မင္း) မွ အင္း၀ထီးနန္းကို သိမ္းယူပံု

မင္းရဲဒိဗၺ၏ ဦးရီးေတာ္ႏွစ္ပါးသည္ ယုိးဒယားေျမမွ ခ်ီတက္လာရာ ရက္အတန္ၾကာေသာ္ အင္း၀ပုိင္နယ္စပ္ သုိ႔ေရာက္လာေလ၏။ အင္း၀ျမိဳ႔ကုိ ေစာင့္ေရွာက္ေနေသာမင္းသားငညိုလည္း ထုိသတင္းကိုၾကားလွ ်င္
ေတာင္ပလူခံတပ္ေဆာက္ျပီး ခုခံရန္ျပင္ဆင္ထားေလ၏။ မင္းသားငညိုခံေနေသာ ခံတပ္တြင္ စစ္အင္အား မ်ားျပားျပီး ဟံသာ၀တီမွ စစ္ကူလာလွ ်င္ မခံႏုိင္ဘဲ ျဖစ္မည္ကုိ သတုိးစည္သူရိပ္မိ၏။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေတာင္ပလူခံတပ္ကို မတုိက္ေသးဘဲ ပင္းယကိုသိမ္းကာ အခုိင္အမာေနေလ၏။မင္းရဲဒိဗၺလည္း
ဦးရီးေတာ္ႏွစ္ပါး၏ စစ္ခ်ီသတင္းကို ၾကားသိသည္ႏွင့္ စစ္တပ္ေစလႊတ္ကာ မင္းသားငညိုတပ္ႏွင့္ ပူေပါင္း ေစေလ၏။ ဟံသာ၀တီမွ စစ္ကူလႊတ္ေၾကာင္း သတုိးစည္သူသိလွ ်င္ ညီေတာ္မင္းရဲေက်ာ္စြာႏွင့္ တလုပ္ျမိဳ႔သုိ႔ ဆုတ္ရန္ သေဘာတူၾကျပီး မင္းရဲေက်ာ္စြာကို အလ်င္ခ်ီတက္ေစေလ၏။ 

ထုိသတင္းကို မင္းသားငညိုၾကားလွ်င္ မိမိ၏ စစ္သူၾကီးကုိ လႊတ္ျပီး မင္းရဲေက်ာ္စြာတပ္ကို တုိက္ေစေလ၏။ စစ္သူၾကီးဘြဲ႔မွာ ဘယဂါမဏိျဖစ္ကာ မင္းရဲေက်ာ္စြာ၏ တပ္မကို ျဖတ္တုိက္ရန္ၾကိဳးစားေလ၏။ ဘယဂါမဏိ ၏ တပ္ကို ျမင္ေသာ္ မင္းရဲေက်ာ္စြာလည္း မိမိ၏ စစ္သူၾကီးတဦးကို ထြက္တုိက္ရန္အမိန္႔ေပးျပီး မိမိမွာမူ တလုပ္ျမိဳ ႔သုိ႔ ဆုတ္ေလ၏။ မင္းရဲေက်ာ္စြာ၏ စစ္သူၾကီး ႏွင့္ ဘယဂါမဏိတုိ႔ ဆင္စီးခ်င္းထုိးရာ ညမိုးခ်ဳပ္ေသာ္လည္း အႏုိင္မေပၚဘဲ ရွိေနေလ၏။ ဘယဂါမဏိလည္း ပင္ပန္းလာသျဖင့္ တပ္ကိုရုပ္ျပီး ဆုတ္ေလသည္။ 

ထုိအေၾကာင္းမ်ားကို ဟံသာ၀တီယာယီနန္းေတာ္တြင္ စံေနေသာ မင္းရဲဒိဗၺၾကားလွ ်င္ မိမိ၏ ေဒါသကို မထိန္းႏုိင္ဘဲ ဟံသာ၀တီရွိ စစ္သူၾကီးေဟာင္းတဦးျဖစ္ေသာ မင္းရဲေနာ္ရထာကို နန္းေတာ္သုိ႔ လာရန္ အမိန္႔ထုတ္ေလ၏။ မင္းရဲေနာ္ရထာမွာ သတုိးစည္သူတုိ႔၏ မိတ္ေဆြေကာင္းျဖစ္ေလ၏။ မင္းရဲေနာ္ရထာ လည္း ေနမေကာင္းသျဖင့္ မလာႏုိင္ေၾကာင္း သတင္းျပန္ပုိ႔ေလ၏။ မင္းရဲဒိဗၺမွ မလာလွ ်င္ ေျခကို သံခ်င္း ခတ္ျပီး ယူေဆာင္လာရန္ မိမိ၏ ကုိယ္ရံေတာ္မ်ားကို မွာလုိက္ေလ၏။ 

ကုိယ္ရံေတာ္မ်ားလည္း မင္းရဲေနာ္ရထာအိမ္ေတာ္သုိ႔ ၀င္စီးကာ ဖမ္းဆီးေလ၏။ထုိေနာက္ မင္းရဲေနာ္ရထာ အား အင္း၀တြင္ရွိေသာ မယားတုိ႔ကို သတုိးစည္သူမွ သိမ္းပုိက္လုိက္ျပီ စသျဖင့္ မခံႏုိင္ေအာင္ ၀ုိင္းျပီး ေလွာင္ၾကေလ၏။ မင္းရဲေနာ္ရထာလည္း အလြန္ေဒါသထြက္ျပီး ကုိယ္ရံေတာ္မ်ားကို ျပန္လည္ ခုခံ ေလ၏။ ထုိေနာက္ ဟံသာ၀တီရွိမိမိအေပၚ သစၥာရွိေသာ ရဲမက္ေဟာင္းမ်ားကို ညတြင္းခ်င္း ျပန္လည္ စုျပီး ဟံသာ၀တီနန္းေတာ္ကို ၀င္စီးေလ၏။ ထုိခ်ိန္တြင္ မင္းရဲဒိဗၺမွ ဦးရီးေတာ္မ်ားကို တုိက္ရန္ စစ္သည္မ်ား ကုိ အေ၀းသုိ႔ ေစလႊတ္ထားသျဖင့္ နန္းေတာ္တြင္ ကုိယ္ရံေတာ္တပ္တခ်ိဳ ႔သာ က်န္ရွိေလ၏။ မင္းရဲေနာ္ရထာ နန္းေတာ္သုိ႔ ၀င္လာခ်ိန္တြင္ ရဲမက္တခ်ိဳ ႔လည္း ေၾကာက္သျဖင့္ ထြက္ေျပးကုန္ၾကေလ၏။ 

မင္းရဲေနာ္ရထာလည္း မင္းရဲဒိဗၺကိုဖမ္းျပီးလွ ်င္ ပင္းယတြင္ ရွိေနေသာ သတုိးစည္သူကို သတင္းပုိ႔ေလ၏။ ထုိေနာက္ သတုိးစည္သူမွ မင္းသားငညိဳ ကို မင္းရဲဒိဗၺသည္ ဘုရင္မဟုတ္ေတာ့ ထုိေၾကာင့္ လက္နက္ခ်ေလာ ဟု ေစေလ၏။ မင္းသားငညိဳလည္း လက္နက္ခ်ေလ၏။ လက္နက္ခ်ေသာ္လည္း သတုိးစည္သူမွ မယံုၾကည္သျဖင့္ မင္းသားငညိဳကို ကြပ္မ်က္ေလ၏။ မင္းရဲဒိဗၺဘက္မွ ရပ္တည္ေသာ စစ္သူၾကီးမ်ား၊ အမတ္မ်ား လက္နက္ခ် အညံခံေသာ္လည္း အားလံုး ကြပ္မ်က္ျခင္းခံရေလ၏။ 

သတုိးစည္သူလည္း သတိုးဓမၼာရာဇာဟု ဘြဲ႔ခံယူေတာ္မူျပီး အင္း၀ထီးနန္းကို သိမ္းပုိက္ေလ၏။


Share:

No comments:

Post a Comment