ဇင္းမယ္သုိ႔ အေနာက္ဘက္လြန္မင္းခ်ီတက္ျခင္း အေၾကာင္း

အေနာက္ဘက္လြန္မင္း၏ ညီေတာ္မင္းရဲေက်ာ္စြာ ကို ယုိးဒယားမင္းမွ ဖမ္းယူသြားသျဖင့္ ညီေတာ္အား
 ျပန္လည္ ကယ္ရန္ ေအဒီ ၁၆၁၃ ႏုိ၀င္ဘာလ ၇ တြင္ ဟံသာ၀တီျမိဳ႔ေဟာင္းမွ ခ်ီတက္ေလ၏။ ညီေတာ္ မင္းရဲသီဟသူ ကို ဗုိလ္မွဴ းခန္႔ျပီး စစ္ေၾကာင္းတခုျဖင့္ ထား၀ယ္ျမိဳ႔ကို အလ်င္ခ်ီတက္ေစသည္။ မင္းရဲသီဟသူ လည္းအျပင္းခ်ီတက္ရာ ထား၀ယ္နယ္စပ္သုိ႔ ေရာက္ေလ၏။

ထား၀ယ္စားလည္း အသင့္ေစာင့္ၾကိဳေနရာ တပ္ဦးခ်ီတက္လာေသာ သီေပါေစာ္ဘြား၏ တပ္ႏွင့္ေတြ႔ကာ အျပင္းအထန္ တုိက္ပြဲျဖစ္ၾကေလ၏။သီေပါေစာ္ဘြားႏွင့္ထား၀ယ္စားတုိ႔လည္း လယ္ျပင္တြင္ စီးခ်င္းထုိး
ေလ၏။ ထုိအခ်ိန္တြင္ သီေပါေစာ္ဘြားတပ္မွ ေသနတ္လုလင္သည္ ၀ါးရုံၾကားမွ ေသနတ္ပစ္လႊတ္လုိက္ သျဖင့္ ထား၀ယ္စားကို ထိကာ ဆင္ဦးေပၚမွက်ျပီး က်ဆံုးေလ၏။

ထား၀ယ္စားက်ေသာ္လည္း ထား၀ယ္ျမိဳ႔မွအမတ္မ်ားက ျမိဳ႔တံခါးကိုပိတ္ကာ အျပင္းအထန္ျပန္လည္ ခုခံၾက ေလ၏။ မင္းရဲသီဟသူတပ္မ်ားလည္း ေရာက္လာျပီး ၃ ရက္တုိင္ေအာင္ အျပင္းအထန္တုိက္ရာ ယုိးဒယားမွ စစ္ကူမေရာက္သျဖင့္ ထား၀ယ္ျမိဳ႔က်ေလ၏။ မင္းရဲသီဟသူလည္း ထား၀ယ္ျမိဳ႔ကိုရလွ်င္ ျမိဳ႔ေစာင့္ ထားခဲ့ျပီး အေနာက္ဘက္လြန္မင္းရွိရာ ေရးျမိဳ႔သုိ႔ ျပန္ျပီး အေၾကာင္းျပန္ေလ၏။

အေနာက္ဘက္လြန္မင္းလည္း တနသၤာရီသုိ႔ ခ်ီတက္ရန္စစ္ျပင္ဆင္ျပန္ေလသည္။ ထုိသုိ႔ ခ်ီတက္ရန္ျပင္
ေနစဥ္ ဇင္းမယ္နန္းတြင္းအေရးေတာ္ပံု( ဇင္းမယ္သည္အင္း၀လက္ေအာက္ခံျဖစ္၏) ျဖစ္ေလ၏။ ျဖစ္ပံုမွာ ဇင္းမယ္ဘုရင္ အေနာ္ရထာမင္းေစာမွ မိမိ၏ သားေတာ္ မင္းသားတုေလာင္း ကို အိမ္ေရွ႔အျဖစ္ခန္႔ထား၏။ ဇင္းမယ္ဘုရင္ ကံကုန္ေသာ္ အမတ္တုိ႔မွ ယုိးဒယားတြင္အလည္အပတ္ေရာက္ေနေသာအိမ္ေရွ႔မင္းသားကို
 ျပန္လာျပီး နန္းဆက္ခံရန္ ေလွ်ာက္ၾကေလရာ မင္းသားလည္း ဇင္းမယ္သုိ႔ ျပန္လာ၏။

မင္းသားသည္ ယုိးဒယားဘုရင္၏ သမီးေတာ္တပါးႏွင့္လက္ထပ္ထားရာ ယုိးဒယားဘုရင္လည္း မိမိ၏ သားမက္ေတာ္ကို စစ္အင္အားအလံုးအရင္းထည့္ေပးလုိက္ေလ၏။ ထုိသုိ႔ ခ်ီတက္ေနစဥ္ ဇင္းမယ္နန္းတြင္း မွ ၾသဇာၾကီးေသာ အမတ္ႏွစ္ဦးမွ မိမိတုိ႔၏ လူယံုမင္းသား တစ္ပါးျဖစ္ေသာ မင္းရဲစြာကို ဘုရင္အျဖစ္တင္
ေျမွာက္ေလ၏။

မင္းသားတုေလာင္း လည္း ထုိသတင္းကိုၾကားသိလွ်င္ အလ်င္အျမန္ခ်ီတက္ျပီး ဇင္းမယ္ျမိဳ႔ကို ၀ုိင္းရံထား ေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ ကံအေၾကာင္းမလွျဖစ္ျပီး မင္းသားတုေလာင္းသည္ လည္ေခ်ာင္းေသြးအန္ကာ သမားေတာ္မ်ားကုမရျဖစ္ျပီး ကံကုန္ေလ၏။ (ဇင္းမယ္အမတ္ကအဆိပ္ခပ္သတ္သည္ဟုလည္း ယုိးဒယားပါးစပ္ ရာဇာ၀င္ကဆို၏)။ 

မင္းသားတုေလာင္းကံကုန္ေသာ္ ယုိးဒယားတပ္မ်ားလည္း ယုိးဒယားသုိ႔ျပန္ေလသည္။ သိပ္မၾကာျပီ ဇင္းမယ္ဘုရင္ကို အမတ္မ်ားမွ ထပ္မံနန္းခ်ျပီး သတုိးေက်ာ္ဆုိသူကို နန္းတင္ျပန္ေလ၏။ ထုိသုိ႔ ဇင္းမယ္နန္းတြင္းတြင္ အမတ္မ်ားမွ အာဏာကို ခ်ယ္လွယ္ေနသျဖင့္ အေနာက္ဘက္လြန္မင္းထံ သတင္း ေပးပို႔ၾကေလရာ မင္းၾကီးကုိယ္တုိင္ ဇင္းမယ္သုိ႔ ေအဒီ ၁၆၁၄ ဧျပီ ၁၈ တြင္ ခ်ီတက္ေလသည္။
Share:

No comments:

Post a Comment