အေလာင္းမင္းတရားမွ ဒဂုံကို ရန္ကုန္ဟု အမည္ေျပာင္းေတာ္မူျခင္း

အေလာင္းမင္းတရားဦးေအာင္ေဇယ်၏ ေရႊဘုိတပ္ၾကီးသည္ ေအဒီ ၁၇၅၅၊၄လ၊၁၄ ရက္တြင္ ဟံသာ၀တီ တပ္ျဖစ္ေသာ ပန္းလူိင္၀ခံတပ္ကို စတင္ တုိက္ခုိက္ေလသည္။ ဟံသာ၀တီတပ္မ်ား မခုခံနုိင္ေတာ့သျဖင့္ ခံတပ္မွ ဆုတ္ခြာျပီး ဒဂုံ၊ဒလ တုိင္ေအာင္ ဆုတ္ခြာေလ၏။ ထုိမွ မခံႏုိင္ေတာ့မွန္း ရိပ္မိသျဖင့္ မင္းညီမင္း သားႏွင့္ ဗုိလ္မွဴ းမ်ား ဟံသာ၀တီျမိဳ ႔ေတာ္သုိ႔ အျပင္းဆုတ္ခြာေလရာ ဒဂုံျမိဳ ႔စားႏွင့္တကြ ျမိဳ ႔သူျမိဳ ႔သားအမ်ား လည္း ေၾကာက္ရြံသျဖင့္ တျမိဳ ႔လံုး ထြက္ေျပးၾကေလ၏။

Share:

အေလာင္းမင္းတရားမွ ဟံသာ၀တီျမိဳ႔ကို သိမ္းပုိက္ရန္ ေရႊဘုိမွ စစ္ခ်ီထြက္ေတာ္မူျခင္း

ေအဒီ ၁၇၅၄၊ ၁၀လ၊ ၃၀ ရက္တြင္ ဟံသာ၀တီတပ္မ်ားသည္ လက္နက္ဗုိလ္ေျခ မ်ားျပားစြာျဖင့္ ေရေၾကာင္း ၾကည္းေၾကာင္း ျဖင့္ ျပည္ျမိဳ ႔ကို အျပင္းတုိက္ခုိက္ေလ၏။ ျမိဳ႔စားျဖစ္ေသာ အာကာေရႊေတာင္ တုိ႔၏ ခံစစ္ အလြန္ေကာင္းသျဖင့္ ျပည္ျမိဳ ႔ကို မထုိးေဖာက္ႏုိင္ဘဲရွိေနေလသည္။ အာကာေရႊေတာင္သည္ ျမိဳ ႔မွ ထြက္ တုိက္ရာ အင္အားမမွ် သျဖင့္ အာကာေရႊေတာင္ကို ဖမ္းမိေလသည္။ အာကာေရႊေတာင္ကို အရွင္လတ္လတ္ ေျမျမဴပ္ သတ္ေလ၏။ အာကာေရႊေတာင္ က်ဆံုးေသာ္လည္း ဟံသာ၀တီတပ္မ်ား ျပည္ျမိဳ ႔ကို သိမ္းႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေပ။

Share:

အင္း၀မင္းဆက္၏ ေနာက္ဆံုးမင္း မဟာဓမၼရာဇဓိပဓိ ဟံသာ၀တီတြင္ ေရခ်သတ္ခံရျခင္း

ေအဒီ ၁၇၅၄၊ ၄ လ၊ ၂၉ ရက္တြင္ ဟံသာ၀တီမွခ်ီတက္လာေသာ မြန္လူမ်ိဳးအမ်ားစုပါ၀င္သည့္ တပ္မ်ား သည္ ေသနတ္၀န္၏ ေလွတပ္ကို တုိက္ခုိက္ေလသည္။ ေသနတ္၀န္မွ မခံႏုိင္ဘဲ ခံတပ္မွ ခြာရေလ၏။ မင္းတရားမွ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္လာရန္ အမိန္႔ထုတ္သျဖင့္ ေသနတ္၀န္သည္ ရုံးမိသမွ် တပ္သားမ်ားကို စု ျပီး ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္ေလသည္။

Share:

ဟံသာ၀တီ ႏွင့္ ေရႊဘုိ အားျပိဳင္ေသာ စစ္ပြဲမ်ား

မင္းတရားေနျပည္ေတာ္ တည္ေနစဥ္ သားေတာ္အၾကီးျဖစ္ေသာ သတုိးဓမၼရာဇာခ်ီတက္ရာလမ္းတြင္ ေကြ႔ တပ္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ရာ တုိက္ပြဲအၾကီးအက်ယ္ျဖစ္ျပီး သတုိးဓမၼရာဇမွ တပ္ကို ျပန္ဆုတ္ရျပီး ထုိတုိက္ပြဲတြင္ ေကြ႔တုိ႔မွ အေလာင္းမင္းတရား၏ လက္ရုံးျဖစ္ေသာ မုဆုိးခ်ံဳဗုိလ္ မင္းလွမင္းေခါင္ကို ဖမ္း မိေလ၏။

Share:

အေလာင္းမင္းတရားမွ ေရႊဘုိအရပ္တြင္ေနျပည္ေတာ္တည္ျခင္း

ဟံသာ၀တီႏွင့္ မုဆုိးဘုိတုိ႔၏ တုိက္ပြဲသည္ တေန႔တျခား ျပင္းထန္လာေလ၏။ ဦးေအာင္ေဇယ်သားေတာ္
ႏွစ္ပါးျဖစ္သည့္ သခင္ၾကီး ႏွင့္ သခတ္လတ္ တုိ႔သည္ မူးအေနာက္ရြာဘက္ရွိ ဟံသာ၀တီမြန္တပ္ကို တုိက္ခုိက္ရာ အႏုိင္ရျပန္ေလ၏။ ခင္လတ္တပ္ၾကီး အမည္ရွိ မြန္တပ္ကိုလည္း ေအာင္ႏုိင္ျပန္ေလသည္။ ထုိသုိ႔ အဘက္ဘက္မွ အႏုိင္ရေနေသာ ဦးေအာင္ေဇယ်၏ တပ္မ်ားကို ဟံသာ၀တီမွ ေအာင္ျမင္စြာ ျပန္ လည္တြန္းလွန္ႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။

Share:

ဦးေအာင္ေဇယ်မွ ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္တည္ေဆာက္ျခင္း အစ

ဦးေအာင္ေဇယ်သည္ တုိင္းျပည္အေျခအေနကို ေန႔စဥ္ေလ့လာေနေလ၏။ ဦးခ်စ္ညို နဲ႔ တုိက္ခိုက္ျပီး ကတည္းက မိမိ၏ ခံတပ္အျပင္သုိ႔ သိပ္ထြက္ေလ့မရွိေတာ့ေပ။ ထန္းတပ္ခံတပ္ကုိသာ အခုိင္အမာျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ထားေလသည္။ ဟံသာ၀တီမြန္မ်ားသည္ အင္အား တေန႔ထက္တေန႔ၾကီးလာေလသည္။ ကမ္းရုိးတန္း မ်ားမွ အခြန္အတုန္ မ်ားစြာရသျဖင့္လည္း
 ေငြေၾကးအင္အားအလြန္ေတာင့္တင္းေနေလသည္။ ထုိေၾကာင့္ ေပၚတူဂီမ်ားထံမွ လက္နက္ၾကီးမ်ားကုိ ၀ယ္ယူႏုိင္ၾကေလ၏။ ဦးေအာင္ေဇယ်ဘက္မွလည္း ယခင္ အင္း၀နန္းတြင္း အမတ္ေဟာင္းမ်ား ကူညီမူျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားမွ လက္နက္ၾကီးမ်ားကိုလည္း အေတာ္အသင့္ ၀ယ္ယူထားႏုိင္ေလ၏။

Share:

ဦးေအာင္ေဇယ် ႏွင့္ ဦးခ်စ္ညိဳ

မုဆုိးဘုိသူၾကီး ဦးေအာင္ေဇယ်သည္ အင္း၀ဘုရင္ ဟံံသာ၀တီသုိ႔ ပါျပီးေနာက္ မိမိ၏ ရြာကို ထန္းတပ္ ခံတပ္ အျဖစ္သုိ႔ တုိးျမင့္ျပီး မိမိ၏ ရည္မွန္းခ်က္ကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျပီး ျဖစ္ေနေလ၏။ ဦးေအာင္ေဇယ်သည္ အင္း၀မပ်က္မီ ၁၀ ခန္႔က ထြက္ေပၚေသာ ဖုိ ၃ ဖုိ တဖုိ မီးေတာက္မည္ ဟု ဆုိေသာ တေဘာင္မ်ားတြင္ ပါ၀င္သူ တစ္ဦး ျဖစ္ေပရာ အင္း၀ပ်က္စီးေသာအခါ မွဴ းမတ္မ်ား၊ရဲမက္မ်ားတခ်ိဳ ႔သည္ ထုိ ဖုိ ၃ ဖုိ ထံ ၀င္ေရာက္ ခုိလူံၾကေလ၏။

Share:

ဖုိ ၃ ဖုိ၊ တဖုိ မီးေတာက္မည္

အင္း၀ဘုရင္ မဟာဓမၼရာဇဓိပဓိသည္ ႏုိင္ငံအတြငး္ပုန္ကန္ေနမူမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ျခင္း မရွိေပ။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ဖုိ ၃ ဖုိ၊ တဖုိ မီးေတာက္မည္ဟူေသာ ေကာလဟလ ေပၚေလ၏။ မုဆုိးဖုိတြင္ တဖုိ၊ အုတ္ဖုိနယ္မွ ေကြ႔မင္း တဖုိ၊ နဂါးဗုိလ္ရြာသား ေရႊနဂါး စသျဖင့္ အသီးသီး ထြက္ေပၚေနေလသည္။ ဟံသာ၀တီတြင္လည္း မြန္မ်ားမွ ပုန္ကန္ဖုိ႔ ၾကေနေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေနရာ အင္း၀ဘုရင္မွထုိအေရးမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာကုိင္တြယ္ႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။

Share:

ေတာင္ငူမင္းဆက္ ႏွင့္ ေညာင္ရမ္းမင္းဆက္ တုိ႔၏ ေနာက္ဆံုးဘုရင္ မဟာဓမၼရာဇာဓိပဓိ

သကၠရာဇ္ ၁၀၉၅ (ေအဒီ ၁၇၃၃ ႏုိ၀င္ဘာ ၃ ) တြင္ ေတာင္ငူမင္းဆက္၊ေညာင္ရမ္းမင္းဆက္ ၏ ေနာက္ဆံုး မင္းျဖစ္ေသာ မဟာဓမၼရာဇာဓိပဓိ နန္းတက္ေလ၏။မဟာဓမၼရာဇာဓိပဓိ လက္ထက္တြင္ ဖခမည္းေတာ္လက္ထက္က နယ္ပယ္မ်ားကို ျငိမ္သက္ေအာင္ မလုပ္ခဲ့ေသာ အက်ိဳးဆက္ကို ခံရေလ၏။ ပုန္ကန္ေနေသာ နယ္ပယ္မ်ားကို တနဂၤေႏြမင္းမွ စစ္မတုိက္သျဖင့္ အင္အားမ်ားစြာစုေဆာင္းဖုိ႔ ရန္သူမ်ား အခ်ိန္ရေလ၏။ မဟာဓမၼရာဇာဓိပဓိ နန္းတက္ျပီး ၃ ႏွစ္အၾကာတြင္ ကသည္းေစာ္ဘြားမွ အင္း၀ျမိဳ႔သုိ႔ ခ်ီတက္လာေလ၏။

Share:

စေနမင္း ႏွင့္ တနဂၤေႏြမင္း

မင္းရဲေက်ာ္ထင္ နတ္ရြာစံလွ်င္ သားေတာ္ မဟာသီဟသူရ(စေနမင္း) မွ အင္း၀နန္းေတာ္ကို သိမ္းပုိက္ေလ၏။ စေနမင္းသည္ ဘာသာသာသနာကို အလြန္အေလးထားေသာ မင္းတပါးျဖစ္ေလ၏။ ဘုရင္ျဖစ္ျပီးေသာ္ ၁၆၉၈ ေအာက္တုိဘာ ၅ ရက္တြင္ ၀မး္ဘဲအင္းေက်ာင္းေတာ္အသစ္ကို ပႏၷက္ခ် ကာ ေဆာက္လုပ္လွဴ ဒါန္းေလ၏။ ထုိေနာက္ ေကာင္းမူေတာ္ေျမေနရာကိုလည္း ေစတီေတာ္ လာဖူးေမွ်ာ္ သူမ်ား ေျမေနရာကို ျပဳျပင္ေစေလ၏။

Share:

မင္းရဲေက်ာ္ထင္ (၁၆၅၁ - ၁၆၉၈ )

ေအဒီ ၁၆၇၃ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၆ တြင္ ရမည္းသင္းမင္းၾကီး မင္းရဲေက်ာ္ထင္သည္ အင္း၀အမတ္မ်ား၏
ေတာင္းပန္ခ်က္ေၾကာင့္  အင္း၀ထီးနန္းကို သိမ္းပုိက္ေလ၏။ ဘုရင္ျဖစ္ေသာ္ ေနာင္ေတာ္၏ အေလာင္း ကို စၾက၀ေတးမင္းကဲ့သုိ႔ ေကာင္းမြန္စြာ သျဂိဳဟ္ေလ၏။ ဘုရင္ျဖစ္ေသာ္ သီရိဓမၼာေသာက အမည္ရေသာ မင္းသား မွ မေလးမစားျပဳသျဖင့္ ေသာင္သြပ္သုိ႔ နယ္ႏွင္ဒဏ္ပုိ႔ေလ၏။ ထုိေနာက္ ယခင္ဘုရင္ကို အခစားခဲ့ေသာ မွဴးမတ္မ်ားရဲမက္မ်ားကို ေရႊေငြရတနာမ်ားေပးျပီး ရွိျမဲရာထူးအတုိင္းသာ ထားေလသည္။

Share:

ထီးနန္းအတြက္ လက္မတြန္႔ေသာ ျပည္မင္းသား

ပင္းတလဲမင္းသည္ သက္ေတာ္ ၅၄ တြင္ ညီေတာ္ျပည္မင္းသား နန္းခ်ျပီး ေရခ်သတ္သျဖင့္ ကံကုန္ ေလ၏။ ျပည္မင္းသားသည္ အင္း၀ထီးနန္းကုိ အလ်င္အျမန္သိမ္းႏုိင္ျပီး စလင္းရွိ အိမ္ေရွ႔မင္းသား ကုိလည္း ခ်က္ျခင္းဖမ္းဆီးေလသည္။ ထုိမွ မုိးေကာင္းသုိ႔ ပုိ႔ထားေလ၏။(ေနာက္ဆံုး ကြပ္မ်က္ခံရ၏) ပင္းတလဲမင္း၏ နတ္ကြန္းဥယ်ာဥ္ကုိလည္း ဖ်က္စီးေစျပီး နတ္ကြန္းကုိလည္း ေရထဲေမ်ာေစေလသည္။

Share:

စစ္ေျပး ဧကရာဇ္ ယံုလီ ႏွင့္ ပင္းတလဲမင္း

သကၠရာဇ္ (၁၀၁၀) ခုႏွစ္၊ ေအဒီ ၁၆၄၈ ၾသဂုတ္လ ၁၇ တြင္ သာလြန္မင္း၏ သားေတာ္ ပင္းတလဲမင္းသား မွ အင္း၀ထီးနန္းကို တက္ေတာ္မူေလ၏။ ပင္းတလဲမင္းနန္းတက္ခ်ိန္တြင္ တရုတ္ျပည္မွာ မန္ခ်ဴးမင္းဆက္မွ တရုတ္တျပည္လံုးကို သူ႔တုိ႔လက္ေအာက္တြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ခ်ိန္ျဖစ္ေလ၏။ ထုိႏွစ္က တရုတ္ျပည္တြင္ ဧကရာဇ္ Sunzhi (1638-1661) မင္းလုပ္ေနခ်ိန္ျဖစ္ေလ၏။ သူ႔လက္ထက္တြင္ တရုတ္တျပည္လံုးကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ ခဲ့ ၏။ အဂၤလန္တြင္လည္း နာမည္ၾကီး ဘုရင္ျဖစ္ေသာ Charles I မွ မင္းလုပ္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ Charles I ဟာ ပါလီမန္ႏွင့္ဘုရင့္နန္းေတာ္တုိ႔ အာဏာျပိဳင္ၾကရင္း ဘုရင္မွ ရုူံးနိမ့္သျဖင့္ ေအဒီ ၁၆၄၉ မွာ လူထု ေရွ႔တြင္ ေခါင္းျဖတ္သတ္ခံခဲ့ရေသာ ဘုရင္ျဖစ္သည္။

Share:

အျမင့္မင္းသားရန္က လြတ္ေသာ္လည္း ကံတရားကို မလြန္ဆန္ႏုိင္ေသာ သာလြန္မင္း

သားေတာ္အျမင့္မင္းသား လူလႊတ္ျပီးလုပ္ၾကံသည္ကို  သာလြန္မင္းမွ အလြန္ေဒါသျဖစ္ျပီး စိတ္လည္း အလြန္မေကာင္းျဖစ္ေတာ္မူေလ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေလးထပ္ေက်ာင္းတြင္ ၾကာၾကာေနရန္ မျဖစ္ဟု ဆံုးျဖတ္ ျပီး အင္း၀ျမိဳ႔ကို တုိက္ရန္ စစ္ျပင္ဆင္ေလ၏။ သာလြန္မင္း၏ စစ္သူၾကီး ဗညားက်န္းေထာဦးေဆာင္ေသာ တပ္ေတာ္ေရာက္လာေလသည္။ သာလြန္မင္းလည္း တုိင္းတားမင္းသားႏွင့္တကြ က်န္ မင္းသားမ်ားကို စစ္ကုိင္း ၾကက္ယက္တြင္ စခန္းတည္ေနေစေလ၏။ မိမိမွာမူ ဗညားက်န္းေထာတပ္ကုိ ဦးေဆာင္ျပီး အင္း၀သုိ႔ ခ်ီတက္ေလ၏။

Share:

အျမင့္မင္းသား အင္း၀ထီးနန္းရရန္ၾကိဳးပမ္းမူ

သာလြန္မင္းသည္ သားေတာ္အျမင့္မင္းသား၏ ပုန္ကန္မူေၾကာင့္ ျမိဳ႔ျပင္ရွိ ေလးထပ္ၾကီးေက်ာင္းတြင္ စခန္း ခ်ကာ အင္း၀ျမိဳ႔ကို ျပန္လည္သိမ္းပုိက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းေလ၏။ သားေတာ္အျမင့္မင္းသားမွ လာ မတုိက္ႏုိင္ေစရန္ ေက်ာင္းျပင္ရွိ ေလးဘက္ေလးလံတြင္ရွိေသာ လမ္းဆံုမ်ားတြင္ ေသလုတ္လုလင္တပ္ မ်ားကိုိ ထားေစေလသည္။ အင္း၀နန္းေတာ္တြင္ အျမင့္မင္းသားမွ သစၥာမ်ားလုိက္ေပးေနခုိက္ ျဖစ္၏။ ထုိအခါ ဘုရင့္နန္းတြင္တပ္မွ လက္၀ဲ၀င္းမွဴး ႏွင့္ လက္၀ဲဓားမွဴးတုိ႔သည္ အေရးေတာ္ပံုျဖစ္သည္ကို မသိ သျဖင့္ အျမင့္မင္းသားအား ဘုရင္ဘယ္မွာ ရွိသလဲ ဟု ေမးခြန္းထုတ္ရာ ထုိေနရာတြင္ပင္ လွံျဖင့္ ထုိးသတ္ ခံရေလ၏။

Share:

သာလြန္မင္းလက္ထက္ အျမင့္မင္းသားအေရးေတာ္ပံု

သာလြန္မင္းသည္ ဘုရင္မျဖစ္မီက ျပည္ျမိဳ႔တြင္ တာ၀န္က်ေနစဥ္ ဒြတၱေပါင္မင္းၾကီး ေကာင္းမူေတာ္ သရမာ ေစတီကုိ ဖူးျမင္ေသာအခါ မိမိ အထြတ္အျမတ္သုိ႔ ေရာက္ခဲ့ပါလွ်င္ သည္ေစတီကဲ့သုိ႔ တည္မည္ ဟု အဓိဌာန္ခဲ့သည့္အတုိင္း ဘုရင္ျဖစ္ေသာ္ ရာဇမဏိစူဠာ ေစတီေတာ္ကုိ တည္ရန္ မိမိ၏ အမတ္မ်ားကို မိန္႔ ၾကားေလ၏။ 

Share:

သာလြန္မင္း၏ အင္း၀ေရႊနန္းေတာ္ ေဆာက္လုပ္ပံု

သာလြန္မင္းသည္ဘိသိတ္ထပ္မံခံရန္အင္း၀ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္ၾကြေတာ္မူေလ၏။ရတနာပူရ အ၀ေရႊျပည္ေတာ္သုိ႔ သကၠရာဇ္(၉၉၆)ခုႏွစ္၊ျပာသုိလျပည့္ေကာ်္ ၁ရက္ (ေအဒီ ၁၆၃၄ ဒီဇင္ဘာ) မွာ ျပန္ေရာက္ေတာ္မူေလ၏။ ေရာက္ေတာ္မူလွ်င္ယခင္ရွိခဲ့ေသာ္ နန္းေတာ္ေဟာင္း သုိ႔၀င္ေတာ္မမူဘဲ ယာယီနန္းေတာ္ေတြေနကာ နန္းေတာ္အသစ္ေဆာက္ရန္ ျပင္ဆင္ေလ၏။(ဗဟုသုတအျဖစ္ ေရွးျမန္မာမင္း မ်ား နန္းေတာ္ေဆာက္လွ်င္ ျပင္ဆင္ပံုတုိ႔ကို ေဖာ္ျပပါမည္။ ယခုေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားသည္ သာလြန္မင္း၏ ေရႊနန္းေတာ္ေဆာက္လုပ္ျခင္းအျပင္အဆင္ျဖစ္ပါသည္။ )
Share:

သာလြန္မင္းမွ အင္း၀ထီးနန္းကုိ သိမ္းျပီးေနာက္...

သတိုးဓမၼာရာဇာ(သာလြန္မင္း)သည္ ဟံသာ၀တီသုိ႔ စစ္တပ္ျဖင့္ အေရာက္ခ်ီတက္ျပီး မင္းရဲဒိဗၺအျပစ္ကို လႊတ္ေတာ္တြင္ၾကားနာေစေလ၏။ အမတ္တခ်ိဳ႔မွ ရဟန္းအျဖစ္ရာသက္ပန္ေနေစရန္ ေလွ်ာက္ထားၾက 
ေသာ္လည္း သာလြန္မင္းမွ မိဘကို သတ္ေသာသူသည္ တရားရႏုိင္မည္ေလာ ဟု ေမးခြန္းထုတ္ရာ မည္သူမွ မေျဖၾကားႏုိင္ၾကေပ။ ထုိေၾကာင့္ သာလြန္မင္းမွ ေသဒဏ္ေပးေလ၏။ 

Share:

သတိုးဓမၼာရာဇာ(သာလြန္မင္း) မွ အင္း၀ထီးနန္းကို သိမ္းယူပံု

မင္းရဲဒိဗၺ၏ ဦးရီးေတာ္ႏွစ္ပါးသည္ ယုိးဒယားေျမမွ ခ်ီတက္လာရာ ရက္အတန္ၾကာေသာ္ အင္း၀ပုိင္နယ္စပ္ သုိ႔ေရာက္လာေလ၏။ အင္း၀ျမိဳ႔ကုိ ေစာင့္ေရွာက္ေနေသာမင္းသားငညိုလည္း ထုိသတင္းကိုၾကားလွ ်င္
ေတာင္ပလူခံတပ္ေဆာက္ျပီး ခုခံရန္ျပင္ဆင္ထားေလ၏။ မင္းသားငညိုခံေနေသာ ခံတပ္တြင္ စစ္အင္အား မ်ားျပားျပီး ဟံသာ၀တီမွ စစ္ကူလာလွ ်င္ မခံႏုိင္ဘဲ ျဖစ္မည္ကုိ သတုိးစည္သူရိပ္မိ၏။ 

Share:

ဖခမည္းေတာ္ကို သတ္ေသာ သားေတာ္မင္းရဲဒိဗၺ

အေနာက္ဘက္လြန္မင္းကုိ သားေတာ္ မင္းရဲဒိဗၺမွ လုပ္ၾကံသျဖင့္ သက္ေတာ္ ၅၁ တြင္ နတ္ရြာစံေလ၏။ မင္းၾကီးတြင္ မိဖုရားမွ ဖြားျမင္ေသာ သားေတာ္မရွိ။ ကုိယ္လုပ္ေတာ္ေမာင္းမမွ ဖြားျမင္ေသာ သားေတာ္မ်ား သာရွိေလ၏။ ထုိကုိယ္လုပ္ေတာ္မ်ားသည္ မိဖုရားမဟုတ္သျဖင့္ မင္းၾကီးသည္ အိမ္ေရွ႔စံရာထူးကို မည္သူကုိမွ ေပးအပ္ထားျခင္းမရွိေပ။ မင္းၾကီးနတ္ရြာစံေသာ္ နန္းေတာ္တြင္ မည္သူ႔ကိုနန္းတင္ရန္ အမတ္မ်ားမွ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ၾကေလ၏။ မင္းရဲဒိဗၺကို ေထာက္ခံေသာ အမတ္မ်ားေသာေၾကာင့္
မင္းရဲဒိဗၺသည္ ဟံသာ၀တီယာယီနန္းေတာ္တြင္ဘုရင္အျဖစ္ ဘိသိတ္ခံေလ၏။ 

Share:

သားေတာ္လုပ္ၾကံသျဖင့္ အေနာက္ဘက္လြန္မင္း နတ္ရြာစံျခင္း

အေနာက္ဘက္လြန္မင္းသည္ ရခုိင္ဘုရင္၏ စာသံေၾကာင့္ေဒါသအမ်က္ထြက္ကာ ရခုိင္သုိ႔ ခ်ီရန္ ရာဇသၾကၤ ဘြဲ႔ရအမတ္ကုိ စစ္ကဲမွဴ းခန္႔ျပီး စစ္အင္အား ငါးေသာင္းျဖင့္ သံတြဲသုိ႔ခ်ီတက္ေစေလ၏။ သံတြဲစားလည္း ခ်ီတက္လာေသာ အင္း၀တပ္မ်ားကို ခုခံေလ၏။သုိ႔ေသာ္လည္း အင္အားမမွ်တသျဖင့္ သံတြဲျမိဳ႔ရုိးပ်က္ကာ သံတြဲကို ရေလ၏။ အေနာက္ဘက္လြန္မင္းလည္း သံတြဲစားကိုသာ ဖမ္းျပီး ျပန္လာရန္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ေလ၏။

Share:

ဇင္းမယ္စစ္ပြဲအျပီး ရခုိင္သုိ႔ ထပ္မံစစ္ခ်ီရျခင္းအေၾကာင္း

အေနာက္ဘက္လြန္မင္းမွ ဇင္းမယ္သုိ႔ ခ်ီတက္သြားေၾကာင္း ယုိးဒယားမင္းၾကားသိလွ်င္ တနသၤာရီသုိ႔ အျပင္းခ်ီတက္လာ၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း တနသၤာရီတြင္ မင္းရဲသီဟသူ ႏွင့္ မင္းရဲေက်ာ္ထင္ ဦးေဆာင္ေသာ အင္း၀တပ္မ်ားမွ အျပင္းအထန္ခုခံေလရာ ယုိးဒယားမင္းမွ မထုိးေဖာက္ႏုိင္ဘဲ တပ္ပ်က္ကာ ျပန္လည္ ဆုတ္ခြာသြားရေလ၏။

Share:

ဇင္းမယ္သုိ႔ အေနာက္ဘက္လြန္မင္းခ်ီတက္ျခင္း အေၾကာင္း

အေနာက္ဘက္လြန္မင္း၏ ညီေတာ္မင္းရဲေက်ာ္စြာ ကို ယုိးဒယားမင္းမွ ဖမ္းယူသြားသျဖင့္ ညီေတာ္အား
 ျပန္လည္ ကယ္ရန္ ေအဒီ ၁၆၁၃ ႏုိ၀င္ဘာလ ၇ တြင္ ဟံသာ၀တီျမိဳ႔ေဟာင္းမွ ခ်ီတက္ေလ၏။ ညီေတာ္ မင္းရဲသီဟသူ ကို ဗုိလ္မွဴ းခန္႔ျပီး စစ္ေၾကာင္းတခုျဖင့္ ထား၀ယ္ျမိဳ႔ကို အလ်င္ခ်ီတက္ေစသည္။ မင္းရဲသီဟသူ လည္းအျပင္းခ်ီတက္ရာ ထား၀ယ္နယ္စပ္သုိ႔ ေရာက္ေလ၏။

Share:

ငဇင္ကာ ႏွင့္ အေနာက္ဘက္လြန္မင္း

အေနာက္ဘက္လြန္မင္းမွ ေတာင္ငူကုိ ေအာင္ႏုိင္ျပီးေသာ္ နတ္ရွင္ေနာင္ကို ဘုရင္ခံအျဖစ္ ျပန္လည္ ခန္႔အပ္ျပီးေနာက္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္ၾကြေတာ္မူေလ၏။ ထုိအခြင့္အေရးကို ေစာင့္ေနေသာ သန္လ်င္ငဇင္ကာသည္ ေအဒီ ၁၆၁၂ ဇူလုိင္လတြင္ ေတာင္ငူသုိ႔ အျပင္းခ်ီတက္လာေလသည္။ ေတာင္ငူျမိဳ႔ စစ္သူၾကီးျဖစ္ေသာ မင္းရဲေက်ာ္စြာလည္း ရဲမက္အမ်ားျဖင့္ ျမိဳ႔ျပင္မွခံတုိက္ေလ၏။ ငဇင္ကာ၏ တပ္မ်ားကို မခံႏုိင္သျဖင့္ ျမိဳ႔တြင္း၀င္ကာ ခုခံျပန္၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေတာင္ငူျမိဳ႔ရုိးက က်ယ္ျပီး ခုခံေသာ ရဲမက္မ်ားနည္း
ေသာေၾကာင့္ ငဇင္ကာတပ္သားမ်ား ျမိဳ႔ရုိးကို ေက်ာ္ႏုိင္ကာ ေတာင္ငူျမိဳ႔ကိုရေလသည္။

Share:

ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ေမတၱာရပ္မူ႔ေၾကာင့္ ေတာင္ငူစစ္ပြဲ ျငိမ္းရျခင္း

ေတာင္ငူဘုရင္ နတ္ရွင္ေနာင္လည္း စစ္ပြဲ ႏုိင္မည့္အေရးကို မျမင္သျဖင့္ ေတာင္ငူရွိ ရဟန္းဆရာေတာ္မ်ား ထံ ခ်ဥ္းကပ္ကာ မိမိတုိ႔ဘက္က အညံ့ခံမည့္အေၾကာင္းကို ရပ္ခံေပးပါရန္ ေလွ်ာက္ထားေလ၏။ ဆရာေတာ္ မ်ားလည္း စစ္ပြဲကိုမျမင္ေတြ႔လုိသျဖင့္ တုိင္းျပည္သာယာမည့္အေရးအတြက္ အင္း၀တပ္ထံသုိ႔ သြားေရာက္
ကာေမတၱာရပ္ခံေပးပါမည္ဟု မိန္႔ၾကားၾကေလ၏။ 

Share:

အေနာက္ဘက္လြန္မင္း၏ ေတာင္ငူတုိက္ပြဲ

အေနာက္ဘက္လြန္မင္းသည္ ျပည္ျမိဳ႔ကို အလုိေတာ္ျပည့္လွွ်င္ ျပည္ရွိမွဴ းမတ္မ်ားကို သစၥာေပးေလသည္။ 
ျပည္နန္းေတာ္ကိုလည္း မီးရူိ႔ဖ်က္စီးေလ၏။ ညီေတာ္ မင္းရဲသိခၤသူအား ျပည္ျမိဳ႔စားခံျပီး ၁၅ စက္တင္ဘာ ၁၆၀၈ တြင္ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္ေလ၏။ အေနာက္ဘက္လြန္မင္း၏ ျပည္သိမ္းေသာ စစ္ပြဲသတင္းသည္ အဘက္ဘက္သုိ႔ ျပန္႔သြားရာ ေတာင္ငူဘုရင္၊ရခိုင္ဘုရင္၊ဇင္းမယ္ဘုရင္ အစရွိေသာ ျပည္ေထာင္မင္းမ်ား သည္ အေနာက္ဘက္လြန္မင္းႏွင့္ အမ်ိဳးေတာ္ရန္အလုိငွာ လက္ေဆာင္မ်ားျဖင့္ ကမ္းလွမ္းလာေလ၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း အေနာက္ဘက္လြန္မင္းသည္ ထုိ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားကို တံု႔ျပန္႔ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။

Share:

အေနာက္ဘက္လြန္မင္း နန္းတက္ျခင္း

သီဟသူရ မဟာဓမၼရာဇာ ဘြဲ႔ခံ ေညာင္ရမ္းမင္းတရားၾကီးသည္ သက္ေတာ္ ၄၂ တြင္ မင္းအျဖစ္ ဘိသိတ္ခံ ျပီး ၈ ႏွစ္တုိင္ေအာင္ နန္းစံျပီး သက္ေတာ္ ၅၀ တြင္ နတ္ရြာစံေလသည္။ နတ္ရြာစံေသာ္ သားေတာ္ အိမ္ေရွ႔မင္းသား (အေနာက္ဘက္လြန္မင္း) မွ အင္း၀နန္းေတာ္ကို ေအဒီ ၁၆၀၆ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၃ တြင္ သိမ္းကာ ဘုရင္ လုပ္ေလ၏။ 

Share: