ဟံသာ၀တီအိမ္ေရွ႔စံမင္းသား ၏ ေနာက္ဆံုးတုိက္ပြဲ

နႏၵဘုရင္သည္ ယုိးဒယားမွ ဆုတ္ခြာလာျပီး ဟံသာ၀တီတြင္ အင္အားျဖည့္ေနစဥ္ ယုိးဒယားဘုရင္ ျဗနရစ္ မွ စစ္အင္အား ၈ ေသာင္းေက်ာ္ျဖင့္ ခ်ီတက္လာေလ၏။ စစ္ခ်ီတက္လာျခင္းအေၾကာင္းကို မုတၱမစားသည္ ကင္းေစာင့္မွ တဆင့္သိရျပီး ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ သတင္းခ်က္ျခင္းပုိ႔ေလသည္။ နႏၵဘုရင္လည္း မုတၱမစားကို ဗုိလ္မွဴးခန္႔ေၾကာင္း အမိန္႔ေတာ္ျပန္လုိက္ျပီး မုတၱမနယ္တစ္၀ိုက္ရွိ ျမိဳ႔စား ၃၂ ဦးတုိ႔၏ စုေပါင္းတပ္မ ျဖင့္ ခုခံ ေစေလ၏။ 

ျဗနရစ္၏ ေရွ႔ဦးေဆာင္တပ္မ်ားႏွင့္ မုတၱမစား၏ တပ္မ်ား လမ္းခုလတ္တြင္ ေတြ႔ၾကျပီး အျပင္းအထန္ တုိက္ၾကရာ ယုိးဒယားတပ္မ်ား အားနည္းသျဖင့္ တပ္ကို ဆုတ္ေလသည္။ ပထမစစ္ဦး တုိက္ပြဲ ႏုိင္ေၾကာင္း သိလွ်င္ နႏၵဘုရင္သည္ အားရသျဖင့္ မုတၱမစား ႏွင့္တကြ ျမိဳ႔စား ၃၂ ဦးကို ဆုမ်ား ခ်ီးျမွင့္ေလ၏။ နန္းေတာ္တြင္လည္း ယုိးဒယားႏွင့္ တုိက္မည့္အေရးကို အထူးအေလးေပးျပီး ေဆြးေႏြးၾကေလသည္။ ဗညားေလာ အမတ္ၾကီးမွ သားေတာ္မ်ားကို ေနာက္ထပ္အခြင့္အေရးေပးျပီး တုိက္ေစပါလွ်င္ အေရးေတာ္ 
ျပီးလြယ္မည္ဟု နားေတာ္ေလွ်ာက္၏။ 

သက္ေတာ္ရွည္အမတ္ၾကီးျဖစ္ေသာ ဗညားဗလ မွာမူ ထုိအေရးကို သေဘာမတူဘဲ ဘုရင္ႏွင့္တကြ စြမ္းရည္ထက္ျမက္ေသာ ဗုိလ္မွဴးမ်ား ဦးေဆာင္ပါမွ အေရးေတာ္ ျပီးမည္ဟု
ထပ္ေလွ်ာက္၏။ သားေတာ္ဥပရာဇလည္း ဘုရင္ထံ စစ္ခ်ီတုိက္ခြင့္ ေပးရန္ အေလးအနက္ ေတာင္းဆုိ သျဖင့္ နႏၵဘုရင္လည္း သားေတာ္မ်ား၏ အရည္အခ်င္းကို ျမင္ေစရန္ အလုိ႔ဌာ ဗညားေလာ အမတ္၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ကို လုိက္ေလ်ာေလသည္။ 

သုိ႔ျဖင့္ နႏၵဘုရင္လက္ထက္ ပဥၥမအၾကိမ္ ယုိးဒယားသုိ႔ စစ္ခ်ီတက္ေလသည္။ သကၱရာဇ္ ၉၅၄ ခု၊ နတ္ေတာ္လဆန္း ၁၂ ရက္(ေအဒီ ၁၅၉၂ ႏုိ၀င္ဘာ ၅ ရက္) တြင္ ေနျပည္ေတာ္မွ စစ္တပ္အလံုးအရင္းျဖင့္ ထြက္ေလသည္။ ဦးေဆာင္သူမွာ အိမ္ေရွ႔မင္းသား ျဖစ္ျပီး မင္းသားအား ေစာင့္ေရွာက္အၾကံေပးရန္ အသက္ ၇၈ အရြယ္ သက္ေတာ္ရွည္အမတ္ ဗညားဗလ ကုိပါ လုိက္ပါေစေလ၏။ အမတ္ၾကီး ဗညားေလာ မွာမူ နႏၵဘုရင္ကုိ အၾကံေပးရန္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်န္ရစ္ခဲ့ေလ၏။ 

တလနီးပါး စစ္ခ်ီျပီး ေအဒီ ၁၅၉၂ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ တြင္ ယုိးဒယားပုိင္နက္သုိ႔ ေရာက္ေလသည္။ ျဗနရစ္ လည္း သတင္းရကတည္းက ေစာင့္ၾကိဳေနရာ စစ္တပ္ ႏွစ္တပ္ ေတြ႔ၾကျပီး ေသြးေခ်ာင္းစီးသည္ အထိ တုိက္ၾကေလ၏။ အိမ္ေရွ႔မင္းသား ႏွင့္ ျဗနရစ္တုိ႔ စီးခ်င္းထုိးၾကေလရာ ျဗနရစ္၏ ကုန္းလယ္မွ ေနေသာ ရဲမက္မွ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ရာ အိမ္ေရွ႔မင္းသားအား ထိမွန္ေလ၏။ ထုိအခါ အိမ္ေရွ႔မင္းသား၏ ကုန္းလယ္တြင္ ေနေသာ ဗညားက်န္းေထာမွ မင္းသားကို မျပီး ေနရာခ်င္းလွဲကာ စီးေတာ္ဆင္ကို ေနာက္
သုိ႔ဆုတ္ေစေလ၏။ 

အိမ္ေရွ႔မင္းသား၏ စီးေတာ္ဆင္ဆုတ္သည္ကို ျမင္လွ်င္၊ သမိန္ရဲသင္ရံ၊ သမိန္လကြန္းအိမ္၊ ဘယေက်ာ္ထင္ မ်ားမွ တုိက္ဆင္မ်ားျဖင့္ ကာေပးၾကေလ၏။ ျဗနရစ္လည္း မထုိးေဖာက္ႏုိင္သျဖင့္ မိမိဆင္ကို ဆုတ္ေလသည္။ အိမ္ေရွ႔မင္းသားသည္ ယုိးဒယားမွ ပစ္ေသာ ေသနတ္ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ယာယီ နန္းေတာ္တြင္ ကံကုန္ေလသည္။ မင္းသား ကံကုန္ေသာ္ စိတ္ဓါတ္ျပင္းထန္ေသာ ဗုိလ္မွဴးမ်ားမွ အမတ္ၾကီး ဗညားဗလအား တုိက္မိန္႔၊တက္မိန္႔ သာ ေပးရန္ ေတာင္းဆုိၾကေလ၏။ 

သုိ႔ေသာ္လည္း အမတ္ၾကီးႏွင့္ အိမ္ေရွ႔မင္းသား၏ညီေတာ္ ျပည္စား သတုိးဓမၼရာဇ တုိ႔မွ အိမ္ေရွ႔ဥပရာဇကို 
ေနျပည္ေတာ္ထိ သယ္ျပီး နႏၵဘုရင္ ေရွ႔ေမွာက္ေတာ္တြင္ သျဂၤဳ ိဟ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ၾကျပီး တပ္အားလံုးကို ဆုတ္ေစ ေလသည္။ နႏၵဘုရင္လည္း ထုိသတင္းကိုၾကားလွ်င္ အလြန္ေၾကကြဲေတာ္မူျပီး သားေတာ္၏ ရုပ္အေလာင္းကို နယ္စပ္အထိ စီးေတာ္ျမင္းျဖင့္ လာၾကိဳေတာ္မူေလသည္။ ေနျပည္ေတာ္တြင္ အိမ္ေရွ႔မင္းသား စ်ာပနကို စၾက၀ေတးမင္း သျဂၤဳ ိဟ္သကဲ့သုိ႔ စီရင္ေလသည္။
Share:

No comments:

Post a Comment