နႏၵဘုရင္ ႏွင့္ အင္း၀သတုိးမင္းေစာ တုိ႔ စစ္ပြဲ

အင္း၀ရွိ သူလွ်ိဳမ်ား၏ သတင္းေပးမူေၾကာင့္ အင္း၀စစ္ျပင္ေနသည္ကို ဟံသာ၀တီ နႏၵဘုရင္သိလွ်င္ ျပန္ ခုခံ တုိက္ရန္ ျပင္ဆင္ေလ၏။ ဟံသာ၀တီမွဴးမတ္တုိ႔၏ တုိက္တြန္းအၾကံေပးမူေၾကာင့္ နႏၵဘုရင္သည္ အင္း၀စစ္မခ်ီမီ လက္ဦးမူယူျပီး အင္း၀သုိ႔ အျပင္းခ်ီတက္ေလသည္။ နႏၵဘုရင္သည္ သားေတာ္ဥပရာဇာကုိ ဟံသာ၀တီျမိဳ႔ေစာင့္ရန္ ထားခဲ့ျပီး ေအဒီ ၁၅၈၄ မတ္လ ၁၅ တြင္ အင္း၀သုိ႔ ခ်ီတက္ေလသည္။ 

ဟံသာ၀တီရွိ အင္း၀ဘုရင္ သတုိးမင္းေစာ၏ သမီးေတာ္ကိုလည္း အိမ္တြင္းအက်ယ္ခ်လုိက္ရာ အင္း၀ဘုရင္ ထံ သတိေပးစာမ်ား ေရာက္လာျခင္းမရွိေတာ့ေပ။ နႏၵဘုရင္လည္း အင္း၀ပုိင္နက္ရွိ ပင္းယတြင္ စခန္းခ်ေလသည္။ ထုိအခါ ျပင္စည္စားသည္ အင္း၀ဘုရင္ထံ အေျပးအလႊားေရာက္လာျပီး နႏၵဘုရင္မွ အလံုးအရင္းျဖင့္ စစ္ခ်ီလာေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္တင္ေလ၏။ 

အင္း၀ဘုရင္လည္း ဟံသာ၀တီမွ ရုတ္တရုက္ခ်ီတက္လာသည္က တေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္မွ စစ္ကူေစာ္ဘြား တပ္မ်ား ေရာက္မလာေသးသျဖင့္ တံတားဦးပတ္လည္ တြင္ ခံတပ္တခု အလ်င္အျမန္ေဆာက္ေစေလ၏။
ထုိေနာက္ နႏၵဘုရင္ ရွိရာသုိ႔ အလံုးအရင္းျဖင့္ ခ်ီတက္ေလသည္။ ေရာက္လွ်င္ နႏၵဘုရင္ ႏွင့္ မင္းႏွစ္ပါး ဆင္စီးခ်င္း တုိက္မည္ဟု ရာဇသံ ေပးေလ၏။ ေယာက္ဖေတာ္ျဖစ္သူ နႏၵဘုရင္လည္း လက္ခံျပီး ရက္ အခ်ိန္းအခ်က္ လုပ္ၾကေလ၏။ 

ရက္ခ်ိန္းသည့္ေန႔ေရာက္လွ်င္ နႏၵဘုရင္မွ လက္၀ဲေတာ္တြင္ ဆင္ကူ ၃၀ ၊ လက္ယာေတာ္တြင္ ဆင္ကူ ၃၀ ျဖင့္ မင္းခန္းမင္းနား ႏွင့္ စစ္ေျမျပင္သုိ႔ ထြက္လာေလ၏။ အင္း၀ဘုရင္ သတုိးမင္းေစာ လည္း လက္ယာ ဆင္ေတာ္ ၃၀၊ လက္၀ဲ ဆင္ေတာ္ ၃၀ ျဖင့္ ထြက္လာေလ၏။ သတ္မွတ္သည့္ေန႔တြင္ မင္းႏွစ္ပါး ခ်င္းသာ တုိက္မည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း ဟံသာ၀တီမွ နႏၵဘုရင္မွ ဆင္ကူမ်ားျဖင့္ အလံုးအရင္း စစ္ေျမျပင္ သုိ႔ခ်ီလာသျဖင့္ အင္း၀ဘုရင္လည္း အစီအစဥ္ေျပာင္းကာ မိမိ၏ ဆင္ကူမ်ားကိုပါ ၀င္တုိက္ရန္ အမိန္႔ ေပးေလ၏။ 

ဟံသာ၀တီဘုရင္၏ ဆင္ကူမ်ားသည္ ရဲစြမ္းထက္သည့္ ဆင္မ်ားျဖစ္ကာ အင္း၀ဘုရင္၏ ဆင္ကူမ်ားမွာမူ စစ္ဆင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဟံသာ၀တီဘက္ကဲ့သုိ႔ အထူးတလည္ ေရႊးထားျခင္းမရွိေပ။ တဘက္ႏွင့္တဘက္ စာျပန္ရာတြင္ မင္းႏွစ္ပါးသာ တုိက္မည္ဟု သေဘာတူၾကသျဖင့္ အင္း၀ဘုရင္မွ ယံုၾကည္ကာ မိမိ ဆင္ကုိသာ လွ်င္ အေကာင္းဆံုးေရြးထားခဲ့ေလ၏။ 

ထုိေၾကာင့္ ထုိတုိက္ပြဲတြင္ အင္း၀ဘုရင္ဘက္မွ အထိနာေလ၏။ ဟံသာ၀တီဘက္မွ ဆင္တပ္မ်ား အျပင္း ဖိတုိက္ေလရာ အင္း၀ဘုရင္၏ စီးေတာ္ဆင္ သည္ ေသဆံုးေလ၏။ အင္း၀ဘုရင္ သတုိးမင္းေစာလည္း 
ေနာက္ဆင္တစီးျဖင့္ တံတားဦးခံတပ္ဘက္သုိ႔ အျပင္းဆုတ္ေလသည္။ အင္း၀ဘုရင္ သတုိးမင္းေစာလည္း ယခု တုိက္ပြဲတြင္ ဟံသာ၀တီဘက္မွ ေကာက္က်စ္ေသာေၾကာင့္သာ ငါတုိ႔ က်ရူံးရသည္၊ ရွမ္းျပည္ေစာ္ဘြား
မ်ားထံသြားမည္၊ ရွမ္းျပည္တြင္ အင္အားထပ္စုျပီးမွ ဟံသာ၀တီသုိ႔ အျပင္းခ်ီမည္ဟု ၾကံဳး၀ါးျပီး ရွမ္းျပည္ သုိ႔ စစ္အင္အား ၂၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ခ်ီတက္ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း စစ္ပြဲတြင္ ရေသာ ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ခႏၱီး အေရာက္တြင္ ကံကုန္ေတာ္မူေလသည္။ 
Share:

No comments:

Post a Comment