နႏၵမင္းသား ဟံသာ၀တီထီးနန္းကို သိမ္းျခင္း

ဘုရင့္ေနာင္ေက်ာ္ထင္ေနာ္ရထာ နတ္ရြာစံေသာ္ သားေတာ္အိမ္ေရွ႔မင္း နႏၵမင္းသားမွ ဟံသာ၀တီထီးနန္း ကုိ ေအဒီ ၁၅၈၁ ေအာက္တုိဘာလ  ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ သိမ္းေတာ္မူေလသည္။ ယင္းေန႔တြင္ သားေတာ္အၾကီးကို အိမ္ေရွ႔စံအျဖစ္ ခန္႔အပ္ေလ၏။ ဘုရင္ျဖစ္ျပီး တစ္ႏွစ္အၾကာ ၁၅၈၂ စက္တင္ဘာ တြင္ ေသာင္သြပ္စားသည္ စႏၵားစားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ပုန္ကန္ေၾကာင္း သတင္းၾကားရသျဖင့္ တုိက္ဆင္ ငါးရာ၊ ျမင္း ေျခာက္ေထာင္၊ စစ္သည္သူရဲ ရွစ္ေသာင္း ျဖင့္ ျပည္စားကို ဗုိလ္မွဴးခန္႔ကာ ခ်ီတက္ေစေလ၏။ စႏၵားေရာက္လွ်င္ ျမိဳ႔စားမွ မတုိက္၀ံ့ဘဲ ျမိဳ႔ကုိသာ အခုိင္အမာ လုပ္ထားေလသည္။ 
ျပည္စား သတုိးဓမၼရာဇာလည္း စႏၵားကို ငါးလတုိင္ေအာင္ ၀ုိင္းရံထားရာ ျမိဳ႔သူျမိဳ႔သားတုိ႔ မခံႏုိင္သျဖင့္ ျမိဳ႔ တြင္း ပုန္ကန္မူျဖစ္ရာ စႏၵားစားကို ဖမ္းဆီးၾကျပီး ျပည္စားထံ အပ္ၾကေလ၏။ ျပည္စားလည္း စႏၵားစား ႏွင့္
တကြ သံု႔ပန္းမ်ားကို ဖမ္းယူကာ ေနျပည္ေတာ္ဟံသာ၀တီသုိ႔ ျပန္ေလသည္။ ထုိႏွစ္တြင္ ရခုိင္ျပည္ ဘုရင္ မွ နႏၵမင္း ထံ ႏွစ္ျပည္ေထာင္ မင္းႏွစ္ပါး မဟာမိတ္ ျဖစ္လုိေၾကာင္း လက္ေဆာင္မ်ားျဖင့္ စာေစလာေလသည္။

ထုိႏွစ္တြင္ အိမ္္ေရွ႔စံမင္းသားႏွင့္ ၾကင္ယာေတာ္ မိဖုရား နတ္ရွင္မယ္ေတာ္ တုိ႔ ရန္ျဖစ္ၾကျပီး အိမ္ေရွ႔မင္းသားမွ တြန္းရာ နတ္ရွင္မယ္ေတာ္ လွဲက်ျပီး သလြန္ေတာ္စြန္း ႏွင့္ နဖူးေတာ္တုိ႔ ထိျပီး ေသြးထြက္ ေလ၏။ အိမ္ေရွ႔မင္းသားလည္း ေဒါသထြက္သျဖင့္ စံနန္းေတာ္မွ ထြက္ေလ၏။ ထုိအခါ နတ္ရွင္မယ္ေတာ္သည္ ပု၀ါတြင္ ထုိေသြးကုိ သုတ္ျပီး ဘူးတြင္ထည့္ျပီး တံဆိပ္လက္ရာ ခတ္ကာ ခမည္းေတာ္ အင္း၀ဘုရင္ သတုိးမင္းေစာထံ ပုိ႔လုိက္ေလ၏။ ထုိစာ တြင္ ဥပရာဇာသည္ ဇင္းမယ္ဘုရင့္ႏွမ ဓာတုကလ်ာသုိ႔သာ ႏွလံုးတိမ္းညြတ္ျပီး မျပတ္ အေစအပါးျပဳေလသည္။ မိမိကုိယ္ကား မခ်စ္မႏွစ္လုိ၊ ေသြးထြက္သံယုိျဖစ္သည္အထိ ႏွိပ္စက္သည္ဟု ေရးကာ ပုိ႔လုိက္ေလ၏။ 

အင္း၀ဘုရင္လည္း ထုိစာကို ရလွ်င္ ေဒါသထြက္ကာ ရွမ္းကုိးျပည္ရွိ ေစာ္ဘြားမ်ားကို စာပုိ႔ကာ ဟံသာ၀တီကုိ တုိက္မည္၊ အင္း၀ဘက္ေလာ၊ ဟံသာ၀တီဘက္ေလာ ဟု စာပုိ႔ေမးရာ၊ ေစာ္ဘြားတုိ႔မွ အင္း၀ ဘက္ကသာ ညီမည္ ဟု စာျပန္သျဖင့္ အင္း၀ ဘုရင္လည္း ဟံသာ၀တီကို တုိက္ရန္ ျပင္ေလသည္။ ဟံသာ၀တီေနျပည္ေတာ္တြင္ မြန္ရဟန္းေတာ္ အမ်ားအပါးကုိလည္း ၀ိနည္းႏွင့္မညီဟု ဆုိကာ စစ္ေၾကာျပီး လူထြက္ေစေလ၏။ ထုိအေရးေၾကာင့္ မြန္လူမ်ိဴးအမ်ားအျပား ဘုရင္ကို မေက်မနပ္ျဖစ္ၾကေလ၏။ 

ထုိႏွစ္တြင္ ငလူပ္ၾကီးလူပ္ျပီး ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရားပုထုိးမ်ားစြာ ျပိဳပ်က္ေလ၏။ ထုိအခါ ျပည္သူပါးစပ္ျဖား တြင္ ဘုရင္ႏွင့္ နီးကပ္သည့္ ရဟန္းေတာ္တခ်ိဳ ႔၏ မတရားလုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ေလာကနတ္မ်ား သတိေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိရသျဖင့္ ဘုရင္မွ ထုိေကာလဟာလ မ်ားမေျပာရန္ အမိန္႔ထုတ္ရေလ၏။ ေအဒီ ၁၅၈၃ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ တြင္ အပူခ်ိန္သည္ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ပူျပင္းလြန္း လာသျဖင့္ ျပည္သူအမ်ားမွ ေနလံုးသည္ ေနျပည္ေတာ္နားကပ္ေနျပီဟု ေျပာသည္အထိ ျဖစ္လာေလ၏။ အပူခ်ိန္ေၾကာင့္လည္း ေနျပည္ေတာ္တြင္ လူမ်ားစြာ ေသေၾကရေလသည္။ 

နႏၵဘုရင္လည္း ဘာမွတတ္ႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ထုိေနာက္ ဇြန္လအေရာက္တြင္ မုိးရြာေတာ့မွ အပူခ်ိန္ သက္သာရေလသည္။ ထုိလတြင္ အင္း၀သတုိးမင္းေစာမွ ဟံသာ၀တီကို ခ်ီတက္တုိက္ခုိက္မည့္အေရးကို မွဴးမတ္မ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ေလသည္။ ထုိအခါ အင္း၀လႊတ္ေတာ္ရွိ အမတ္တခ်ိဳ႔သည္ ဟံသာ၀တီသုိ႔ သတင္း ပုိ႔ေလသည္။ နႏၵဘုရင္လည္ ထုိသတင္းကိုၾကားလွ်င္ ျပန္လည္ တုိက္ရန္ စစ္ျပင္ေလသည္။ 

Share:

No comments:

Post a Comment