ဘုရင့္ေနာင္ေက်ာ္ထင္ေနာ္ရထာ နတ္ရြာစံျခင္း

ဘုရင့္ေနာင္ေက်ာ္ထင္ေနာ္ရထာသည္ ေတာင္ငူအင္ပါယာၾကီးကို မနားမေန တည္ေဆာက္ခဲ့ျပီးေနာက္ သက္ေတာ္ၾကီးရင့္ခ်ိန္တြင္ အျပင္းနာဖ်ားေတာ္မူကာ ေအာက္တုိဘာလ ၁၀ ရက္ ေအဒီ ၁၅၈၁ တြင္ နတ္ရြာစံေတာ္မူေလ၏။ နတ္ရြာမစံခင္ ရက္ပုိင္းအလုိတြင္ ဟံသာ၀တီျမိဳ ႔ေတာ္သည္လည္း ထူးထူးျခားျခား ေရၾကီးခဲ့ျပီး ေလွမ်ားျဖင့္သြားလာခဲ့ရသည္။ နတ္ရြာစံခ်ိန္တြင္ သက္ေတာ္မွာ ၆၅ ႏွစ္ ရွိေတာ္မူေလ၏။
ဘုရင့္ေနာင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ေတာင္ငူအင္ပါယာ

ဘုရင့္ေနာင္သည္ အေရွ႔ေတာ္အာရွသမုိင္းတြင္ အင္အားအၾကီးဆံုးေသာ စစ္အင္အား ႏွင့္ အက်ယ္ျပန္႔ဆံုးေသာ နယ္နမိတ္ ကို ပုိင္ဆုိင္ေသာ ဧကရာဇ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ မိဖုရားၾကီး ၄ ပါးရွိျပီး ကုိယ္လုပ္ေတာ္ ေမာင္းမ ၅၀ ေက်ာ္ရွိကာ၊ သားေတာ္သမီးေတာ္ စုစုေပါင္းမွာမွတ္တမ္းအရ   ၉၇  ပါး ရွိခဲ့ေလ၏။ သားသမီးမ်ားျပားေသာ္လည္း စည္းကမ္းၾကီးေသာ မင္းျဖစ္တာေၾကာင့္ နတ္ရြာစံခ်ိန္တြင္ သားမ်ား နန္းလုပြဲ မျဖစ္ခဲ့ဘဲ အိမ္ေရွ႔စံမင္းသား နႏၵ မွာ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း နန္းတက္ႏုိင္ခဲ့သည္။

ဘုရင့္ေနာင္ေဘးပတ္ပတ္လည္တြင္ ႏွလံုးရည္ထက္ျမက္ၾကကုန္ေသာ ဗညားဒလကဲ့သုိ႔ ပညာရွိ အမတ္ၾကီးမ်ား၊ လက္ရုံးရည္ ထက္ျမက္ေသာ စစ္သူၾကီးမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္လည္း ဘုရင့္ေနာင္၏ ေတာင္ငူအင္ပါယာသည္ အေရွ့ေတာင္အာရွတြင္ အၾကီးဆံုး ျဖစ္ခဲ့ေလ၏။

ဘုရင့္ေနာင္ နတ္ရြာစံေသာ္ အေလာင္းေတာ္ကုိ ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားစြာ သျဂိဳလ္ေတာ္မူၾကေလသည္။ ထုိေနာက္ ၁၅၈၁ ေအာက္တုိဘာ ၁၄ တြင္ သားေတာ္  နႏၵမင္းသား နန္းတက္ကာ ဘုရင္အျဖစ္ ခံယူေလသည္။ နန္းတက္ပြဲျပဳလုပ္ျပီး ေနာက္ ၂ လအၾကာတြင္ ဘုရင့္ေနာင္ လက္ေအာက္ခံ နယ္မ်ားမွ ဘုရင္ခံမ်ား မွ ဘုရင္သစ္အား လက္ေဆာင္မ်ားျဖင့္ လာေရာက္ပူေဇာ္ၾကေလသည္။ 
Share:

No comments:

Post a Comment