ေသြးေျမမက်ခဲ့ေသာ ဘုရင့္ေနာင္၏ သီဟုိဠ္ကၽြန္း အေရး

ေအဒီ ၁၅၇၆ ဇြန္လ ၃ ရက္တြင္ ဘုရင့္ေနာင္ ၏ ကုသုိလ္ေတာ္ျဖစ္သည့္ မဟာ၀ိဇယေစတီေတာ္ ၏ ဌာပနာတုိက္ေတာ္ကို စတင္တည္ေဆာက္စျပဳေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ထုိလတြင္ ထား၀ယ္စားမွ ဖမ္းမိေသာ ဆင္ျဖဴ ေတာ္တစ္စီးကုိ ဘုရင့္ေနာင္ထံ ဆက္သေလ၏။ ထုိလတြင္ပင္ သီဟုိဠ္ကၽြန္း ဘုရင္ Dharmapala of Kotte  (1541 – May 27, 1597 )မွ လက္ေဆာင္ႏွင့္တကြ ဘုရင့္ေနာင္ပူေဇာ္ရန္ စြယ္ေတာ္ျမတ္ပြား ကုိ ေရႊေစတီျဖင့္ ပင့္ေဆာင္ေစျပီး သေဘၤာႏွစ္စင္းျဖင့္ ဆက္လာေစေလသည္။

ထုိသတင္းကို ဘုရင့္ေနာင္ၾကားလွ်င္ အလြန္၀မ္းေျမာက္ျပီး စြယ္ေတာ္ျမတ္ စံပယ္ရန္ ရတနာကုိးပါး ျဖင့္ စီရင္ေသာ ၾကဳတ္ ကို ျပဳလုပ္ေစေလ၏။ အခမ္းအနားျဖင့္ ပင့္လာရာ ဘုရင့္ေနာင္ကုိယ္တုိင္ ပုသိမ္ဆိပ္ကမ္းမွ ဟံသာ၀တီေနျပည္ေတာ္အထိ ပင့္ေဆာင္ေလသည္။ သီဟုိဠ္ဘုရင္ Dharmapala   ဆက္သလုိက္ေသာ ရာဇသံကုိလည္း ဖတ္ၾကားေစေလသည္။ ရာဇသံတြင္ ဘုရင့္ေနာင္၏ ဘုန္းေတာ္ၾကီးပံုကို ခ်ီးေျမွာက္ ျပီး ေနာက္ သီဟုိဠ္ကၽြန္းတြင္  Kandy မင္းတစ္စု၊ Sitawaka မင္းတစ္စု ႏွင့္ Dharmapala မင္း စသျဖင့္ မင္း 3 ပါး ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ရွိ၏။ ထုိ မင္းမ်ားတြင္ ၂ ပါး ျဖစ္သည့္ Kandy မင္းတစ္စု၊ Sitawaka မင္းတစ္စု တုိ
႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာေတာ္ကုိ မခ်ီးေျမွာက္ပါ။ ဘုရင့္ေနာင္မင္း၏ အာဏာေတာ္ျဖင့္ ဆံုးမပါမွ ယဥ္ေက်းပါလိမ့္မည္ ဟု စစ္တုိက္ေပးပါရန္ အကူအညီ ေတာင္းေလ၏။

အမတ္မွ ရာဇသံကို ဖတ္ၾကားေနေသာ္လည္း ဘုရင့္ေနာင္မွာမူ စြယ္ေတာ္ျမတ္ကုိသာ ပီတိေသာမနသ ျဖင့္ အဖန္တလဲလဲ အာရုံစုိက္ ဖူးေမာ္ ေနေလ၏။ ထုိအခါ သီရိေဇယ် ေနာ္ရထာ အမတ္မွ "ဘုရင့္ေနာင္အား သာသနာေတာ္အတြက္ စစ္ကူလႊတ္သင့္ေၾကာင္း၊ ေရွးယခင္က အေနာ္ရထာမင္းမွာလည္း သာသနာအတြက္ သထံုထိ စစ္ခ်ီခဲ့ဖူးေၾကာင္း " စသျဖင့္ သင့္တယ္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ စကားကို ေလွ်ာက္ပါ မွ ဘုရင့္ေနာင္သည္ " ငါကုိယ္ေတာ္ ဟံသာ၀တီျပည္ကို ဘိသိက္ခံသည္ေန႔က စျပီး ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ သာသနာကို အသက္နွင့္လဲျပီး ပူေဇာ္ခ်ီးေျမာက္မည္ဟု အဓိဌာန္ထားသည္၊ ထုိေၾကာင့္ ယခု သီဟုိဠ္မင္း ၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ ျငင္းစရာမရွိ " ဟု မိန္႔ေလ၏။

ဟံသာ၀တီေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေရာက္ေသာ္ အလြန္ၾကီးက်ယ္ေသာ ျပာသာဒ္ေတာ္ကုိ ေဆာက္ေစျပီး စြယ္ေတာ္ျမတ္ကို စံပယ္ေစလ်က္ ၇ ရက္တုိင္ေအာင္ ပူေဇာ္ပြဲ က်င္းပေလသည္။ ပူေဇာ္ပြဲ က်င္းပျပီးေသာ
လႊတ္ေတာ္တြင္ သီဟုိဠ္မင္းအေရးကို ေဆြးေႏြးေလ၏။ သီရိေဇယ်ေက်ာ္ထင္ မွ သီဟုိဠ္ကၽြန္းသုိ႔ လက္ေရႊးစင္ စစ္သည္ ၅ ေထာင္ကို ေရြးကာ အလ်င္ပုိ႔ေစျပီး၊ ကၽြန္းအေၾကာင္းကို သိရျပီး အလံုးအရင္း ျဖင့္ ခ်ီလွ်င္ သင့္ေတာ္မည္ဟု ေလွ်ာက္ေလရာ ဘုရင့္ေနာင္လည္း ထုိအေရးကို သေဘာက်ျပီး လက္ေရႊးစင္ စစ္သည္ ၅ ေထာင္ကို သေဘၤာသံုးစင္းျဖင့္ ေစလႊတ္ေလ၏။

စစ္သည္ ၅ ေထာင္တုိ႔လည္း သီဟုိဠ္ကၽြန္းသုိ႔ ေရာက္လွ်င္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ခက္ထန္ေသာ အမူအရာ ျဖင့္သာ ေနေလ၏။ ျပံဳးျခင္းမရွိ အသားကိုလည္း အစိမ္းစားေလရာ သီဟုိဠ္ကၽြန္းသားမ်ားမွ ထုိသူမ်ားသည္ ဘီလူးသာျဖစ္သည္ဟု ေၾကာက္လန္႔တၾကားေျပာဆုိၾကေလရာ ထုိသတင္းသည္ kandy ၊ Sitawaka မင္းမာ်းထံ ေရာက္ေလ၏။ မင္း ၂ ပါးလည္း အေၾကာင္းကို စံုစမ္းေလရာ ဘုရင့္ေနာင္ မွ ေစလႊတ္လုိက္ေသာ စစ္သည္မ်ား ျဖစ္သည္ကို သိရသျဖင့္ သီဟုိဠ္မင္း ထံ ဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္
ေရာက္လာေၾကာင္းကို ေမးျမန္းေလ၏။

သီဟုိဠ္မင္းလည္း ဘုရင့္ေနာင္သည္ ျမတ္စြာဘုရား သာသနာေတာ္ကို သက္၀င္ယံုၾကည္သူျဖစ္ရာ သီဟုိဠ္ကၽြန္းတြင္ သာသနာေတာ္ ညစ္ႏြမ္းေနသည္ကို စည္ပင္ထြန္းပ ရန္အတြက္ ကူညီရန္ ေစလႊတ္လုိက္ေသာ စစ္သည္မ်ားျဖစ္သည္ဟု စကားျပန္လုိက္ေလ၏။ မင္း သံုးပါး လည္း ဘုရင့္ေနာင္၏ ေရွ႔ေျပးစစ္သည္ အနည္းငယ္သည္ပင္ ဒီမွ် ရက္စက္ေနပံုေပါက္လွ်င္ ဘုရင့္ေနာင္၏ တပ္ အလံုးအရင္းျဖင့္ လာခဲ့ေသာ္ ငါ့တုိ႔ ခံႏုိင္မည္မဟုတ္ ဟု တုိင္ပင္ၾကျပီး မိမိတုိ႔ အယူကို စြန္႔ကာ အဆံုးအမ ကို နာခံျပီး သာသနာေတာ္အတြက္ ေဆာက္ရြက္ပါမည္ဟု Dharmapala မင္း ထံ ကတိေပးၾကေလ၏။

သုိ႔ျဖင့္ သီဟုိဠ္ကၽြန္းတြင္ ေသြးေခာ်င္းစီးျခင္းမရွိဘဲ သီဟုိဠ္တြင္ Dharmapala မင္း လုိခ်င္သည့္အတုိင္း သာသနာထြန္းလင္းလာေလ၏။  သီဟုိဠ္မင္း Dharmapala လည္း အလြန္အားရသျဖင့္ စစ္သည္ ၅ ေထာင္ကို ေရႊေငြလက္ေဆာင္မ်ားစြာေပးလ်က္၊ အျပန္တြင္ဘုရင့္ေနာင္ကုိလည္း ေရႊေငြေက်ာက္သံမ်ားကို လက္ေဆာင္အျဖစ္ ဆက္သလုိက္ေလ၏။ သီဟုိဠ္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ေသာ အေၾကာင္းကို ဘုရင့္ေနာင္သိလွ်င္ အလြန္သေဘာက် ကာ စစ္သည္မ်ားကို ဆုမ်ား ခ်ီးျမင့္ျပီး ဦးေဆာင္သြားေသာ ရာဇဗညားကို ေဇယ်ေယာ္ဓာ ဟူေသာ ဘြဲ႔ႏွင့္တကြ အေဆာင္အေယာင္ ျမိဳ ႔ကို ေပးအပ္ကာ ျမိဳ ႔ကို စားေစေလသည္။


Share:

No comments:

Post a Comment